Our Members

Maria-Bielikova

Mária Bieliková

Member of the Strategy Board, Kempelen Institute of Intelligent Technologies (KInIT)

Mária Bieliková jest dyrektorką generalną w KInIT w Bratysławie. Jest byłą członkinią Grupy Ekspertów Wysokiego Szczebla ds. Sztucznej Inteligencji powołanej przez Komisję Europejską i nadal jest aktywnie zaangażowana w krajowe i europejskie dyskusje na temat godnej zaufania sztucznej inteligencji. Obecnie przewodniczy Stałemu Komitetowi ds. Etyki i Regulacji Sztucznej Inteligencji, powołanemu przez słowackie Ministerstwo Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji. Mária Bieliková kierowała badaniami skupiającymi się na analizie interakcji człowiek-komputer, modelowaniu i personalizacji użytkowników, analizie danych i modelowaniu antyspołecznych zachowań w sieci.

Victor Breiner

Member of the Advisory Board

Victor Breiner pracował jako korespondent wojenny w Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Europie Wschodniej, za co był kilkakrotnie nagradzany czeskim oraz słowackim Press Photo. Interesując się operacjami informacyjnymi i nieregularnymi działaniami wojennymi, rozpoczął studia nad bezpieczeństwem i założył Infosecurity.sk. Obecnie Victor Breiner pracuje jako doradca ds. zagrożeń hybrydowych przy słowackim Ministrze Obrony, tworząc dokumenty strategiczne i opracowując rozwiązania praktyczne w zakresie przeciwdziałania dezinformacji.

AFP_Christine BUHAGIAR2

Christine Buhagiar

Member of the Strategy Board, Agence France-Presse (AFP)

Christine Buhagiar jest dyrektorką Agence France-Presse (AFP) na Europę od roku 2015, poświęciła Agencji całe swoje życie zawodowe. Początkowo pracowała w redakcji francuskiej, następnie w politycznej, a później w ekonomicznej. W czasach Blaira została powołana do biura w Londynie jako redaktorka wiadomości. Po powrocie do Paryża kierowała tworzeniem działu produkcji wideo AFP. W 2010 roku wróciła do Londynu jako szefowa działu wideo na Europę i Afrykę, a następnie została mianowana zastępczynią dyrektora ds. wideo odpowiedzialną za rozwój międzynarodowy.

CU_Adriana Dergam

Adriana Dergam

Member of the Project Executive Borad, Charles University (CU)

Adriana Dergam zajmowała zróżnicowane stanowiska w mediach, organizacjach pozarządowych, instytucjach publicznych i akademickich, a także stanowiska kierownicze w biznesie. Mając bogate międzynarodowe doświadczenie, Adriana wspiera rozwój i realizację projektów skupionych na komunikacji, zrównoważonym rozwoju i innowacjach. Jako dziennikarka pracowała dla Radio Exterior de España, Czech TV and Mexican Televisa. Ostatnio zajmowała się komunikacją w międzynarodowej korporacji telekomunikacyjnej. Adriana jest współzałożycielką Komitetu na rzecz Praw Człowieka i ICT w Czechach.

Gongala_Petr

Petr Gongala

Member of the Strategy Board, Demagog.cz

Petr Gongala jest koordynatorem Demagog.cz, jedynego projektu zajmującego się fact-checkingiem w Republice Czeskiej. W ramach zespołu KohoVolit.eu pracował jako fact-checker, był autorem publikacji dotyczących “promise tracking” i tworzył aplikacje do głosowania. Poza aktywnością społeczną Petr brał udział w badaniach politycznych jako analityk ilościowy, skupiając się na geostatystyce i analizie predykcyjnej głosowania. Jest również starszym analitykiem badawczym w IDC. Pracuje z dużymi zbiorami danych w zaawansowanych modelach statystycznych, projektując mapy interaktywne i prezentacje wyników statystycznych.

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 80

Ľuboš Greguš

Member of the Project Executive Board, University of Ss. Cyril and Methodius (UCM)

Ľuboš Greguš pracuje jako adiunkt na Wydziale Komunikacji Mediów Masowych UCM w Trnavie. Wcześniej pracował w telewizji TA3 na Słowacji, zajmując się przede wszystkim wiadomościami zagranicznymi. Zawodowo koncentruje się na tworzeniu wiadomości w sferze mediów elektronicznych, specjalizując się w badaniach nad przekazem telewizyjnym, środowiskiem internetowym i odbiorcami mediów. Jednym z jego głównych zainteresowań jest zdolność odbiorców do interpretowania nadawanych wiadomości. Ľuboš Greguš jest również członkiem rady redakcyjnej czasopisma naukowego “Communication Today”.

Iwona Hofman

Member of the Advisory Board

Iwona Hofman jest profesorką nauk humanistycznych, specjalizującą się głównie w komunikacji społecznej i medioznawstwie. Zajmowała i zajmuje wiele istotnych stanowisk w środowisku akademickim, kierując m.in. Wydziałem Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Polsce, Instytutem Komunikacji Społecznej i Medioznawstwa czy Wydziałem Dziennikarstwa i Laboratorium Badawczym Instytutu Literackiego w Paryżu. Iwona Hofman jest prezeską Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, przewodniczy również Komitetowi Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Polskiej Akademii Nauk.

Roman Imielski

Member of the Advisory Board

Roman Imielski jest zastępcą redaktora naczelnego i redaktorem politycznym Gazety Wyborczej, wiodącego polskiego dziennika jakościowego. Kieruje zespołem śledczym i odpowiada za najważniejsze artykuły śledcze od 2016 roku. Jest aktywny również jako komentator polskich i międzynarodowych kwestii politycznych w telewizji i radiu. Jako były redaktor wiadomości zagranicznych specjalizował się w sprawach wewnętrznych, problematyce Unii Europejskiej, stosunkach transatlantyckich i Rosji. Roman Imielski jest historykiem i współautorem książki “Najważniejsza gra Kremla” o piłkarskich Mistrzostwach Świata w 2018 roku w Rosji.

Sylvie Kauffmann

Member of the Advisory Board

Sylvie Kauffmann jest dyrektorką wydawniczą i byłą redaktorką naczelną francuskiego dziennika Le Monde oraz członkinią jego Komisji Etyki. Ma bogate doświadczenie jako korespondentka zagraniczna w Londynie, Moskwie, USA i Azji Południowo-Wschodniej. Sylvie Kauffmann była członkinią rady doradczej Reuters Institute for the Study of Journalism, a obecnie jest członkinią zarządu Centre de Formation des Journalistes w Paryżu oraz Europejskiej Rady Stosunków Zagranicznych.

ATC_Ioannis Kliafas

Yannis Kliafas

Member of the Strategy Board, Athens Technology Center (ATC)

Yannis Kliafas jest prezesem zarządu i członkiem-założycielem ATC w Atenach. Wcześniej pracował jako dyrektor ds. badań w Greckim Przemyśle Zbrojeniowym, nadzwyczajny profesor wizytujący na Politechnice Kreteńskiej w Chanii, a także wizytujący profesor w Imperial College of Science and Technology w Londynie. Yannis Kliafas pełni funkcję Prezesa ATC od 2003 roku, wcześniej był Dyrektorem Zarządzającym, jest członkiem Zarządu i Komisji Nadzorującej Europejskiej Platformy Technologicznej NESSI.

CTU_Lubos-Kral

Luboš Král

Member of the Project Executive Board, Czech Technical University (CTU)

Luboš Král jest szefem Centrum Sztucznej Inteligencji na Wydziale Informatyki CTU w Pradze. Pracuje głównie nad projektami łączącymi badania i rozwój, obejmującymi takie dziedziny jak dziennikarstwo, media, systemy “mission-critical” i “life-critical”, włączając w to partnerstwa biznesowe z dużymi producentami urządzeń medycznych, systemów telekomunikacyjnych dla lotnisk, kolei, marynarki wojennej, motoryzacji i innych. Luboš Král skupia się głównie na organizowaniu kooperacji zespołów badawczych, angażowaniu partnerów, głównie w obszarze informatyki, AI i uczenia maszynowego.

Tomas-Krisak

Tomáš Kriššák

Member of the Advisory Board

Tomáš Kriššák jest ekspertem ds. bezpieczeństwa informacji, pracującym nad zwalczaniem dezinformacji i polaryzacji na Słowacji. Założył projekty Confident Slovakia i Checkbot, które skupiają się na zwalczaniu negatywnych nastrojów, toksycznego nacjonalizmu i wzmacnianiu krytycznego myślenia. Tomáš był zaangażowany w kilka programów dotyczących umiejętnego korzystania z mediów, mających na celu zmniejszenie wpływu dezinformacji i innych manipulacji społecznych na odbiorców. Obecnie pracuje w Gerulata technologies, słowackiej firmie zajmującej się bezpieczeństwem informacji i narzędziami monitorowania platform cyfrowych.

Lubos-Kuklis

Ľuboš Kukliš

Member of the Advisory Board

Ľuboš Kukliš jest dyrektorem generalnym w Radzie ds. Nadawania i Retransmisji na Słowacji oraz przewodniczącym Europejskiej Platformy Organów Regulacyjnych (EPRA). Wcześniej, w 2018 i 2019 r., był przewodniczącym Europejskiej Grupy Nadzorczej Audiowizualnych Usług Medialnych (ERGA), a obecnie kieruje pracami ERGA w zakresie dezinformacji. Ľuboš Kukliš jest z wykształcenia prawnikiem, posiada tytuł doktora prawa administracyjnego i jest autorem kilku książek.

CU_Vaclav_Moravec

Václav Moravec

Member of the Strategy Board, Charles University (CU)

Václav Moravec pracuje w Instytucie Komunikacji i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych CU oraz na Wydziale Produkcji FAMU w Pradze. Specjalizuje się w audiowizualnej transformacji mediów, etyce dziennikarskiej, dziennikarstwie zautomatyzowanym. Jest autorem i współautorem kilku książek. Václav Moravec prowadzi dwa programy publicystyczne w czeskiej telewizji i otrzymał kilka krajowych nagród za swoją pracę dziennikarską. Jest członkiem Komitetu Wykonawczego Artificial Intelligence Initiative PRG.AI.

ATC_Nikos Papapolizos

Nikos Papapolizos

Member of the Project Executive Board, Athens Technology Center (ATC)

Nikos Papapolizos jest kierownikiem projektu w Laboratorium Innowacji ATC. Posiada tytuł licencjata w dziedzinie politologii oraz magistra w dziedzinie stosunków międzynarodowych uzyskany na Uniwersytecie Essex w Wielkiej Brytanii. Przez ponad 15 lat pracował jako Project Manager i Content Manager w portalach internetowych oraz współpracował z różnymi firmami jako konsultant ds. mediów społecznościowych i community manager. W ATC jest zaangażowany w projekty badawcze online oraz w działania związane z zarządzaniem treściami i stronami internetowymi.

Michal Pěchouček

Member of the Advisory Board

Michal Pěchouček jest Profesorem na Wydziale Elektrotechniki Politechniki Czeskiej w Pradze (CTU), gdzie kieruje Katedrą Informatyki i Centrum Sztucznej Inteligencji. Jako dyrektor ds. technologii w firmie Avast zajmującej się bezpieczeństwem cybernetycznym, jest również odpowiedzialny za badania w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i bezpieczeństwa cybernetycznego. Pěchouček był wcześniej współzałożycielem kilku start-upów technologicznych, z których niektóre zostały przejęte przez gigantów technologicznych, takich jak CISCO.

Radek_Ptacek-1

Radek Ptáček

Member of the Advisory Board

Radek Ptáček jest profesorem psychologii medycznej i psychologiem klinicznym. Pracuje w Klinice Psychiatrycznej Pierwszego Wydziału Medycznego Uniwersytetu Karola oraz w Uniwersyteckim Szpitalu Ogólnym w Pradze. Opublikował ponad 150 oryginalnych prac w krajowych i zagranicznych czasopismach fachowych. Radek Ptáček prowadzi lub współkieruje wieloma grantami i projektami naukowo-badawczymi. Jest członkiem kolegiów redakcyjnych kilku ważnych czasopism zagranicznych posiadających indeks cytowań.

Martin Solík_photo

Martin Solík

Member of the Strategy Board, University of Ss. Cyril and Methodius (UCM)

Martin Solík pracuje na Wydziale Komunikacji Mediów Masowych UCM w Trnavie. Jest redaktorem naczelnym czasopisma naukowego “Communication Today” oraz zastępcą redaktora naczelnego “Acta Ludologica”, a także członkiem rad redakcyjnych kilku innych czasopism. Interesuje się filozofią moralną, społeczną i polityczną, a w swoich pracach naukowych zajmuje się m.in. problemem uznania społecznego i jego medialnym odzwierciedleniem, medialnym przedstawianiem marginalizowanych grup społecznych oraz wpływem mediów i nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych na ludzkie procesy poznawcze.

Jochen Spangenberg _ Credit DW Kornelia Danetzki (CC BY-NC-SA 2.0)

Jochen Spangenberg

Member of the Advisory Board, Chair

Jochen Spangenberg jest zastępcą kierownika ds. projektów badawczych i współpracy w niemieckiej, międzynarodowej stacji nadawczej Deutsche Welle. Wykłada również na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie na studiach z obszaru mediów i komunikacji oraz jest doradcą i instruktorem Lie Detectors, organizacji pozarządowej, zajmującej się nauczaniem młodych ludzi (w klasach szkolnych i poza nimi) umiejętnego korzystania z mediów. Od 2020 roku jest członkiem Advisory Board of EDMO (European Digital Media Observatory), a wcześniej zasiadał w radzie SOMA (European Disinformation Observatory).

Ivan-Srba

Ivan Srba

Member of the Project Executive Board, Kempelen Institute of Intelligent Technologies (KInIT)

Ivan Srba jest Senior Researcherem w KInIT. Posiada doświadczenie w analizie danych, uczeniu maszynowym i eksploracji danych, ze szczególnym uwzględnieniem danych wynikających z zachowań użytkowników w systemach obliczeń społecznych i inteligencji zbiorowej, takich jak sieci społecznościowe, systemy wymiany wiedzy i e-learning. Obecnie jego główne zainteresowania badawcze dotyczą przeciwdziałania dezinformacji w sieci. Międzynarodowy dorobek naukowy Ivana obejmuje projekty realizowane na Uniwersytecie Harvarda oraz Uniwersytecie w Lugano w Szwajcarii. Ponadto brał udziała, także jako kierownik, w wielu projektach branżowych.

Karina Stasiuk-Krajewska

Karina Stasiuk-Krajewska

Member of the Strategy Board, University of Social Sciences and Humanities (SWPS)

Profesorka Karina Stasiuk-Krajewska jest medioznawczynią, specjalizuje się w teorii mediów i etyce komunikacji zawodowej. Jest autorką blisko 70 publikacji, głównie w języku polskim, w tym trzech książek. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół teorii komunikacji i mediów masowych oraz aksjologii. Interesuje się również profesjonalizacją różnych dziedzin komunikacji społecznej, w szczególności dziennikarstwa i public relations, a także teorią i metodologią analizy dyskursu w ujęciu Foucaulta, Laclau i Mouffe.

AFP_Jocelyne Zablit

Jocelyne Zablit

Member of the Project Executive Board, Agence France-Presse (AFP)

Jocelyne Zablit jest dziennikarką AFP z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem zawodowym. Obecnie kieruje kilkoma projektami w Europie skupiającymi się na sprawdzaniu faktów i dezinformacji. Kierowała kilkoma biurami AFP, ostatnio jako szefowa biura na zachodnim wybrzeżu USA w Los Angeles. Wcześniej była szefową biura AFP English na Europę/Afrykę, biura AFP w Bejrucie oraz korespondentką do spraw europejskich, a następnie redaktorką działu Lifestyle w Waszyngtonie. Jocelyne Zablit prowadziła wiele warsztatów dziennikarskich USAID w Afryce i na Bliskim Wschodzie.

jacek żakowski2

Jacek Żakowski

Member of the Advisory Board

Jacek Żakowski w latach 80. współtworzył Gazetę Wyborczą i był pierwszym prezesem Polskiej Agencji Informacyjnej. Jest także współtwórcą Concilium Civitas, grupy dyskusyjnej najwybitniejszych polskich naukowców z dziedziny nauk społecznych, pracujących poza Polską na najlepszych uczelniach świata, takich jak Stanford, Harvard, Yale czy Oxford. Obecnie jest felietonistą tygodnika “Polityka” i dziennika “Gazeta Wyborcza”. Prowadzi również piątkowy program “Poranek” w radiu Tok FM oraz jest kierownikiem katedry dziennikarstwa w Collegium Civitas w Warszawie.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.