Scroll Top

CEDMO rozširuje počet partnerov a rozsah aktivít. Do konzorcia sa pridáva Bellingcat i Globsec

CEDMO 2.0 News (1)

Trinásť organizácií zo šiestich európskych krajín spojilo svoje sily, aby rozšírilo medzinárodné multidisciplinárne konzorcium Stredoeurópskeho observatória digitálnych médií (CEDMO), ktoré od októbra 2021 pôsobí v stredoeurópskom regióne pod vedením českej Univerzity Karlovej. Medzinárodný tím fact-checkerov, výskumníkov v oblasti spoločenských vied a technológií, investigatívnych novinárov pracujúcich na overovaní verejne dostupných informácií (OSINT) a odborníkov na médiá a mediálnu gramotnosť sa bude zaoberať procesmi a dôsledkami digitálnej transformácie, vrátane nástupu generatívnej umelej inteligencie.

Cieľom konzorcia je analyzovať a pochopiť vplyv digitálnej transformácie na spoločnosť. Aktivity zahŕňajú identifikáciu, skúmanie a prioritizáciu hlavných zdrojov a príčin nepriaznivých informačných javov a porúch v strednej Európe (najmä na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku). Zámerom medzinárodného tímu je navrhnúť krátkodobé a dlhodobé opatrenia a odporúčania, ktoré umožnia občianskej spoločnosti, verejným inštitúciám a súkromnému sektoru reagovať na klesajúcu dôveru v kľúčové inštitúcie a tiež pomôžu spoločnosti odolávať rastúcemu vplyvu nepravdivých a skreslených informácií.

CEDMO rozširuje svoje rady

K súčasným ôsmim organizáciám konzorcia sa pripojí ďalších päť. Spomedzi akademických partnerov, ktorí vedú hlavné aktivity konzorcia, bude v centre naďalej pôsobiť  Karlova univerzita v roli koordinátora celého projektu spolu so slovenským Kempelenovým inštitútom inteligentných technológií, ktorý vedie aktivity zapojenia umelej inteligencie do boja s dezinformáciami, a  poľskou Uniwersytet SWPS, ktorá sa zameria na analýzu dezinformačných kampaní a ich vplyv na spoločnosť, demokraciu a hospodárstvo. 

Za rozvoj mediálnej gramotnosti, stratégiu a komunikačné aktivity konzorcia budú zodpovedné predovšetkým poľský výskumný inštitút NASK, medzinárodný think tank GLOBSEC a slovenská komunikačná agentúra Seesame.

 

„Krajiny strednej Európy a obzvlášť Slovensko sa vyznačujú výraznou náchylnosťou na dezinformácie a nízkou odolnosťou voči manipulatívnym naratívom, čo potvrdzujú aj naše výskumy. V Centre pre demokraciu a odolnosť disponujeme rozsiahlymi odbornými znalosťami o dopade dezinformácií a škodlivého vplyvu nedemokratických krajín na našu spoločnosť a tieto poznatky využívame na navrhovanie stratégií s cieľom minimalizovať ich negatívny dopad. Našu expertízu využijeme najmä na budovanie odolnosti verejného sektora voči dezinformáciám a hybridným hrozbám. Okrem toho sa budeme zúčastňovať stretnutí Európskeho strediska pre sledovanie digitálnych médií a tiež zastupovať CEDMO na zasadnutiach pracovných skupín pre Kódex postupov EÚ proti šíreniu dezinformácií,” hovorí Dominika Hajdu, riaditeľka Centra pre demokraciu a odolnosť GLOBSEC.

 

„Miera rozšírenia dezinformácií bráni pokroku pre dobro jednotlivca aj spoločnosti, spochybňuje najnovšie vedné poznatky a podporuje kultúru skepticizmu a nedôvery. Špeciálnou oblasťou je medicína. Dezinformácie a hoaxy o liečebných postupoch, očkovaní či chorobách sú obzvlášť nebezpečné a môžu viesť k ohrozeniu zdravia. V Seesame sa preto už niekoľko rokov intenzívne venujeme širokému spektru projektov na boj proti dezinformáciám. V rámci CEDMO sa zameriame na kampane a vzdelávanie v oblasti mediálnej gramotnosti a kritického myslenia, pričom sa upriamime najmä na zraniteľnejšie skupiny ako sú starší ľudia či rodičia malých detí. Ako komunikační konzultanti s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti riadenia reputácie tiež budeme zodpovední za strategickú komunikáciu konzorcia,” približuje Michaela Benedigová, riaditeľka a partnerka agentúry Seesame. 

 

Fact-checking budú zabezpečovať medzinárodná agentúra Agence France-Presse (AFP), český Demagog.cz, poľský Demagog.pl a slovenský Demagog.sk. „Demagog.sk už štrnásť rokov kontroluje výroky politikov a iných verejne aktívnych osôb, ktoré odznejú v politických diskusiách, médiách či na sociálnych sieťach. Verejnosť sa ale snažíme upozorňovať aj na práve kolujúce hoaxy či podvody týkajúce sa rôznych tém, od zdravia až po históriu. V posledných rokoch sme tiež naše aktivity rozšírili o workshopy mediálnej gramotnosti a kritického myslenia pre stredoškolákov, učiteľov a seniorov. Okrem fact-checkingu teda budeme pracovať aj na kampaniach zameraných na mediálnu gramotnosť,” približuje Veronika Frankovská, projektová manažérka a hlavná analytička portálu Demagog.sk.

 

Doplní ich nezávislý kolektív výskumníkov, investigatívcov a občianskych novinárov Bellingcat z Holandska, ktorý bude zodpovedný za overovanie informácií z verejne dostupných zdrojov (OSINT).

 

Umelá inteligencia pomáha aj fact-checkerom

Využitie umelej inteligencie na zefektívnenie práce fact-checkerov budú skúmať a vyvíjať nástroje  dve akademické pracoviská: České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) a slovenský Kempelen Institute of Intelligent Technologies (KInIT). Technologické aspekty overovania faktov vrátane webu zabezpečí Athens Technology Center (ATC) z Grécka.

 

„Vygenerovať nejaký obsah je dnes v časoch umelej inteligencie jednoduchšie ako vyhodnotiť jej kredibilitu, či odhaliť neférové odporúčanie na sociálnych sieťach. V rámci CEDMO v KInITe budeme skúmať a vyvíjať riešenia, ktoré využívajú umelú inteligenciu na identifikáciu, vytváranie a šírenie dôveryhodných informácií, najmä vo forme textu. Pri navrhovaní metód budeme využívať rozsiahle jazykové modely a špecializované súbory dát,” hovorí Mária Bieliková, zakladateľka výskumného inštitútu KInIT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Už v prvej etape projektu CEDMO sa výskumníkom z KInITu a ČVUT podarilo vyvinúť štyri nástroje umelej inteligencie na podporu overovania faktov, ktoré sú užitočné vo viacerých fázach práce fact-checkerov a novinárov. Tieto nástroje sa budú naďalej rozvíjať. Prvý nástroj umožňuje fact-checkerom efektívnejšie identifikovať, ktoré príspevky na sociálnych sieťach stoja za detailnejšie preskúmanie. Druhý dokáže z overovaných textov extrahovať konkrétne tvrdenia. Tretí nástroj pomáha eliminovať duplicitné overovanie tej istej správy viacerými fact-checkermi, aby sa predišlo plytvaniu kapacít. Štvrtý nástroj dokáže vyhľadať články, ktoré obsahujú faktické informácie na overenie konkrétneho tvrdenia.

CEDMO spolupracuje a koordinuje svoju činnosť s Európskym strediskom pre sledovanie digitálnych médií (EDMO) a jeho regionálnymi strediskami v celej EÚ. Činnosť centra je podporovaná z finančných prostriedkov Európskej komisie. Európskej komisie.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.