Our Members

Maria-Bielikova

Mária Bieliková

Member of the Strategy Board, Kempelen Institute of Intelligent Technologies (KInIT)

Mária Bieliková pôsobí ako generálna riaditeľka Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií v Bratislave. Je bývalou členkou vysoko špecializovanej expertnej skupiny pre umelú inteligenciu zriadenej Európskou komisiou a neustále sa zapája do národných a európskych diskusií o dôveryhodnej umelej inteligencii. V súčasnosti je predsedníčkou Stáleho výboru pre etiku a reguláciu umelej inteligencie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Viedla výskum zameraný na analýzu interakcie človek-počítač, používateľské modelovanie a personalizáciu, analýzu dát a modelovanie antisociálneho správania sa na webe.

Victor Breiner

Member of the Advisory Board

Victor Breiner v minulosti pôsobil ako vojnový korešpondent v Afrike, na Strednom východe a vo východnej Európe, za čo bol niekoľkokrát ocenený na Czech and Slovak Press Photo. Po záujme o informačné operácie a neregulárne vedenie vojny sa začal venovať bezpečnostným štúdiám a založil Infosecurity.sk. Victor Breiner v súčasnosti pôsobí ako poradca ministra obrany SR pre hybridné hrozby, tvorí politické dokumenty a vyvíja praktické riešenia v oblasti boja proti dezinformáciám.

AFP_Christine BUHAGIAR2

Christine Buhagiar

Member of the Strategy Board, Agence France-Presse (AFP)

Christine Buhagiar pôsobí v spravodajskej tlačovej agentúre AFP ako riaditeľka pre Európu. S AFP sa spája celá jej doterajšia profesionálna kariéra. Najskôr pracovala v domácej (francúzskej) redakcii, neskôr sa pridala k poskytovateľom politického spravodajstva a následne ekonomického informačného servisu. Počas vlády britského premiéra Tonyho Blaira pôsobila v londýnskej pobočke agentúry ako redaktorka spravodajstva. Po návrate do Paríža koordinovala vytvorenie konkurencieschopnej video produkcie AFP. V roku 2010, opäť v Londýne, pracovala ako vedúca audiovizuálneho spravodajského servisu pre Európu a Afriku. Neskôr bola vymenovaná za zástupkyňu riaditeľa video produkcie zodpovednú za medzinárodný rozvoj agentúry. V roku 2015 sa Christine Buhagiar stala riaditeľkou pre Európu

CU_Adriana Dergam

Adriana Dergam

Member of the Project Executive Borad, Charles University (CU)

Adriana Dergam zastávala rôzne pozície v médiách, mimovládnych organizáciách, verejných a akademických inštitúciách, ako aj manažérske pozície v podnikateľskej sfére. Vďaka bohatému medzinárodnému zázemiu a kontaktom zabezpečuje rozvoj a realizáciu projektov zameraných na komunikáciu, udržateľnosť a inovácie. Ako novinárka pracovala pre Rádio Exterior de España, Českú televíziu a mexickú mediálnu spoločnosť Televisa. V uplynulom období viedla korporátnu komunikáciu v nadnárodnej telekomunikačnej korporácii. Je spoluzakladateľkou Výboru pre ľudské práva a informačno-komunikačné technológie v Českej republike.

Gongala_Petr

Petr Gongala

Member of the Strategy Board, Demagog.cz

Petr Gongala je koordinátor Demagog.cz, jediného špecializovaného projektu zameraného na overovanie faktov v Českej republike. Pracoval tiež pre webovú platformu KohoVolit.eu, pričom pôsobil ako overovateľ faktov, autor publikácií zameraných na tzv. promise tracking (monitorovanie občianskych iniciatív a procesov ich presadzovania v rámci verejnej správy) a tvorca i správca aplikácií súvisiacich s voľbami. Okrem aktivizmu sa podieľal aj na politologickom výskume, konkrétne v role kvantitatívneho analytika so zameraním na geoštatistiku a predikčnú analýzu hlasovania. Je taktiež vedúcim výskumným analytikom v IDC, pričom pracuje s veľkými kolekciami údajov v pokročilých štatistických modeloch, navrhuje interaktívne mapy a dizajnuje prezentácie štatistických výsledkov.

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 80

Ľuboš Greguš

Member of the Project Executive Board, University of Ss. Cyril and Methodius (UCM)

Ľuboš Greguš pôsobí ako odborný asistent na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Predtým pôsobil v slovenskej spravodajskej televízii TA3, pričom sa sústreďoval najmä na zahraničné spravodajstvo. Profesijne sa venuje spravodajstvu elektronických médií so špecializáciou na výskum televízneho vysielania, onlinového prostredia a mediálneho publika. Zaujíma sa tiež o schopnosť príjemcov interpretovať vysielané správy. Je členom redakčnej rady prestížneho vedeckého časopisu Communication Today.

Iwona Hofman

Member of the Advisory Board

Iwona Hofman je profesorkou humanitných vied so zameraním najmä na sociálnu komunikáciu a mediálnu vedu. Na akademickej pôde zastávala viacero vrcholových pozícií, viedla Fakultu politických vied Univerzity Maria Curie Skłodowskej v Poľsku, jej Inštitút sociálnej komunikácie a mediálnych vied či Katedru žurnalistiky a Výskumné laboratórium Literárneho inštitútu v Paríži. Iwona Hofman je predsedníčkou Poľskej spoločnosti pre sociálnu komunikáciu a okrem iného predsedá Výboru vied pre sociálnu komunikáciu a médiá Poľskej akadémie vied.

Roman Imielski

Member of the Advisory Board

Roman Imielski je zástupca šéfredaktora a politický redaktor Gazety Wyborcza, najčítanejšieho poľského elitného denníka. V rámci redakcie vedie investigatívny tím a je zodpovedný za najdôležitejšie investigatívne články publikované od roku 2016. Pôsobí aj ako komentátor poľských a medzinárodných politických udalostí v televízii a rozhlase. Ako bývalý redaktor zahraničných správ sa špecializuje na vnútroštátne záležitosti, záležitosti Európskej únie, transatlantické vzťahy a Rusko. Roman Imielski je historik a spoluautor knihy Najdôležitejšia hra Kremľa o futbalových majstrovstvách sveta v roku 2018 v Rusku.

Sylvie Kauffmann

Member of the Advisory Board

Sylvie Kauffmann je riaditeľkou redakcie a bývalou šéfredaktorkou francúzskeho denníka Le Monde a je členkou jeho etickej komisie. Má bohaté skúsenosti ako zahraničná spravodajkyňa v Londýne, Moskve, USA a juhovýchodnej Ázii. Sylvie Kauffmannová bola členkou poradného zboru Reuters Institute for the Study of Journalism a teraz je členkou predstavenstva Centre de Formation des Journalistes v Paríži a Európskej rady pre zahraničné vzťahy.

ATC_Ioannis Kliafas

Yannis Kliafas

Member of the Strategy Board, Athens Technology Center (ATC)

Yannis Kliafas je predseda predstavenstva a zakladajúci člen ATC v Aténach. Predtým pracoval ako riaditeľ výskumu v zbrojárskej spoločnosti Hellenic Arms Industry, pôsobil tiež ako hosťujúci docent na Krétskej technickej univerzite v Chanii a ako hosťujúci profesor na Imperial College of Science and Technology v Londýne. Yannis Kliafas pôsobí ako prezident ATC od roku 2003. Predtým bol jeho výkonným riaditeľom. Je tiež členom predstavenstva a riadiaceho výboru Európskej technologickej platformy NESSI.

CTU_Lubos-Kral

Luboš Král

Member of the Project Executive Board, Czech Technical University (CTU)

Luboš Král je vedúcim Centra umelej inteligencie na Katedre informatiky ČVUT v Prahe. Podieľa sa na projektoch spájajúcich výskum a vývoj, pričom participuje najmä na projektoch súvisiacich so žurnalistikou, médiami a systémami nevyhnutnými pre zabezpečenie kritickej infraštruktúry a zdravotnej starostlivosti. V rámci svojich aktivít sa zaoberá aj nadväzovaním obchodných partnerstiev s veľkými výrobcami medicínskych zariadení, telekomunikačných systémov pre letiská, železnice a námorníctvo, automobilov a pod. Zameriava sa na prepojenie výskumných tímov s praxou na základe zabezpečovania strategických partnerstiev, najmä v oblasti informatiky, umelej inteligencie a strojového učenia.

Tomas-Krisak

Tomáš Kriššák

Member of the Advisory Board

Tomáš Kriššák je expert na informačnú bezpečnosť, ktorý sa zaoberá bojom proti dezinformáciám a názorovej polarizácii na Slovensku. Založil projekty Confident Slovakia a Checkbot, ktoré sú zamerané na boj proti negatívnym náladám a toxickému nacionalizmu a na podporu kritického myslenia. Podieľal sa na viacerých programoch rozvoja mediálnej gramotnosti určených na znižovanie vplyvu dezinformácií a inej celospoločenskej manipulácie, pričom v súčasnosti pôsobí v Gerulata Technologies, slovenskej spoločnosti orientovanej na informačnú bezpečnosť a monitorovacie nástroje určené pre digitálne platformy.

Lubos-Kuklis

Ľuboš Kukliš

Member of the Advisory Board

Ľuboš Kukliš je generálnym riaditeľom Rady pre vysielanie a retransmisiu Slovenska a predsedom Európskej platformy regulačných orgánov (EPRA). Predtým bol v rokoch 2018 a 2019 predsedom skupiny európskych regulátorov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA) a v súčasnosti vedie prácu ERGA v oblasti dezinformácií. Ľuboš Kukliš je vyštudovaný právnik, má doktorát v odbore Správne právo a je autorom niekoľkých kníh.

CU_Vaclav_Moravec

Václav Moravec

Member of the Strategy Board, Charles University (CU)

Václav Moravec pôsobí na Inštitúte komunikačných štúdií a žurnalistiky na Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej a na Katedre produkcie FAMU v Prahe. Špecializuje sa na transformáciu audiovizuálnych médií, novinársku etiku, automatizovanú žurnalistiku a žurnalistiku vznikajúcu prostredníctvom využívania umelej inteligencie. Je autorom a spoluautorom viacerých vedeckých publikácií. Vedie dve diskusné relácie v Českej televízii a za svoju novinársku činnosť získal niekoľko národných ocenení. Takisto je členom výkonného výboru iniciatívy PRG.AI, ktorá sa zaoberá praktickým uplatnením umelej inteligencie.

ATC_Nikos Papapolizos

Nikos Papapolizos

Member of the Project Executive Board, Athens Technology Center (ATC)

Nikos Papapolizos je projektový manažér Centra inovácií ATC. Je držiteľom bakalárskeho titulu v študijnom odbore štátna správa a politika a magisterského titulu v odbore medzinárodné vzťahy, pričom oba stupne štúdia absolvoval na University of Essex v Spojenom kráľovstve. Viac ako 15 rokov pracoval ako projektový manažér a manažér obsahu webových portálov a spolupracoval s rôznymi spoločnosťami ako konzultant ohľadom sociálnych médií a komunitný manažér. V ATC sa podieľa na onlinových výskumných projektoch a na aktivitách súvisiacich s manažmentom obsahu a správou webu.

Michal Pěchouček

Member of the Advisory Board

Michal Pěchouček je profesorom na Elektrotechnickej fakulte Českého vysokého učení technického v Prahe (ČVUT), kde vedie Katedru výpočtovej techniky a Centrum Umelej Inteligencie. Ako technologický riaditeľ spoločnosti Avast, ktorá sa zaoberá kybernetickou bezpečnosťou, má na starosti aj jej výskum v oblasti Umelej Inteligencie, strojového učenia a kybernetickej bezpečnosti. Pán Pěchouček v minulosti spoluzakladal niekoľko technologických start-upov, niektoré z nich získali technologickí giganti ako CISCO.

Radek_Ptacek-1

Radek Ptáček

Member of the Advisory Board

Radek Ptáček je český profesor medikopsychológie a klinický psychológ. Pôsobí na Psychiatrickej klinike 1. Lekárskej fakulty Univerzity Karlovej a vo Všeobecnej fakultnej nemocnici v Prahe. Publikoval viac ako 150 pôvodných vedeckých prác v domácich a zahraničných odborných časopisoch. Je zodpovedným riešiteľom, držiteľom alebo koordinátorom množstva vedeckovýskumných grantov a projektov v sociálnej oblasti. Pôsobí v redakčných radách viacerých významných zahraničných časopisov indexovaných v prestížnych vedeckých databázach.

Martin Solík_photo

Martin Solík

Member of the Strategy Board, University of Ss. Cyril and Methodius (UCM)

Martin Solík pôsobí na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Je šéfredaktorom vedeckého časopisu Communication Today a zástupcom šéfredaktora vedeckého periodika Acta Ludologica, pričom je zároveň členom redakčných rád niekoľkých ďalších časopisov. Zaujíma sa o morálnu, sociálnu a politickú filozofiu a okrem iného vo svojich akademických prácach reflektuje problém spoločenského uznania a jeho mediálnej reflexie, otázky mediálnej prezentácie marginalizovaných sociálnych skupín a dôsledky vplyvu médií a informačno-komunikačných technológií na ľudské kognitívne procesy.

Jochen Spangenberg _ Credit DW Kornelia Danetzki (CC BY-NC-SA 2.0)

Jochen Spangenberg

Member of the Advisory Board, Chair

Jochen Spangenberg je zástupcom vedúceho projektov výskumu a spolupráce v nemeckej medzinárodnej vysielacej stanici Deutsche Welle. Prednáša aj na Slobodnej univerzite v Berlíne v oblasti mediálnych a komunikačných vied a je poradcom a inštruktorom pre Lie Detectors, mimovládnu organizáciu, ktorá prináša mediálnu gramotnosť mladým ľuďom a do tried. Od roku 2020 je členom poradného zboru EDMO (Európske observatórium digitálnych médií), predtým pôsobil v predstavenstve SOMA (Európske observatórium pre dezinformácie).

Ivan-Srba

Ivan Srba

Member of the Project Executive Board, Kempelen Institute of Intelligent Technologies (KInIT)

Ivan Srba je vedúci výskumník v Kempelenovom inštitúte inteligentných technológií. Vedecky sa špecializuje na oblasti dátovej analýzy, strojového učenia a dolovania dát so zameraním na údaje vyplývajúce zo správania používateľov sociálnych výpočtových systémov a systémov kolektívnej inteligencie ako sú platformy sociálnych médií, systémy zdieľania znalostí a e-learningové moduly. V súčasnosti je jeho primárnou výskumnou oblasťou boj proti onlinovým dezinformáciám. Jeho medzinárodné výskumné výsledky zahŕňajú projekty realizované v spolupráci s Harvardskou univerzitou v USA a Univerzitou v Lugane vo Švajčiarsku. Okrem toho sa ako dátový vedec a projektový manažér podieľal na mnohých priemyselných projektoch.

Karina Stasiuk-Krajewska

Karina Stasiuk-Krajewska

Member of the Strategy Board, University of Social Sciences and Humanities (SWPS)

Profesorka Karina Stasiuk-Krajewska je mediálna odborníčka so špecializáciou na teóriu médií a etiku profesionálnej komunikácie. Je autorkou takmer 70 vedeckých prác, prevažne v poľštine, vrátane troch kníh. Vo svojom výskume sa zameriava na teóriu komunikácie a masových médií, ako aj na axiológiu. Zaujíma sa tiež o profesionalizáciu rôznych odvetví verejnej komunikácie, obzvlášť žurnalistiky a vzťahov s verejnosťou, ako aj o teóriu a metodológiu diskurzívnej analýzy založenú na prístupoch vyvinutých Foucaultom, Laclauom a Mouffom.

AFP_Jocelyne Zablit

Jocelyne Zablit

Member of the Project Executive Board, Agence France-Presse (AFP)

Jocelyne Zablit je novinárka agentúry AFP s viac ako 30-ročnými profesionálnymi skúsenosťami. V súčasnosti vedie viaceré európske projekty zamerané na overovanie faktov a dezinformácie. Riadila niekoľko pobočiek AFP, pričom naposledy pracovala ako vedúca redakcie pre západné pobrežie Spojených štátov amerických sídliacej v Los Angeles. Predtým bola vedúcou oddelenia AFP pre anglicky hovoriacu časť Európy a Afriku, šéfkou kancelárie AFP v Bejrúte a korešpondentkou pre európske záležitosti. Neskôr bola redaktorkou zameranou na otázky životného štýlu a pôsobila vo Washingtone. Viedla viacero hĺbkových žurnalistických workshopov USAID v Afrike a na Strednom východe.

jacek żakowski2

Jacek Żakowski

Member of the Advisory Board

Jacek Żakowski v 80. rokoch 20. storočia spoluzakladal elitný poľský denník Gazeta Wyborcza a pôsobil ako prvý predseda Poľskej informačnej agentúry. Je tiež spoluzakladateľom Concilium Civitas, diskusnej skupiny zahŕňajúcej najvýznamnejších poľských vedcov v oblasti spoločenských vied pôsobiacich mimo krajiny, na najlepších svetových univerzitách ako sú Stanford, Harvard, Yale a Oxford. V súčasnosti pracuje ako publicista v týždenníku Polityka a denníku Gazeta Wyborcza. Moderuje tiež piatkovú reláciu Ráno vysielanú rádiom Tok FM a vedie Katedru žurnalistiky na Collegium Civitas vo Varšave.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.