Scroll Top

Overovací plugin InVID-WeVerify

Overovací plugin InVID-WeVerify

Tento zásuvný modul bol navrhnutý ako “švajčiarsky armádny nôž” na overovanie informácií, ktorý pomáha novinárom, overovateľom faktov a ochrancom ľudských práv šetriť čas a zefektívniť ich činnosti pri overovaní faktov a vyvracaní dezinformácií na sociálnych sieťach, najmä pri overovaní pravosti videí a obrázkov. Toto rozšírenie prehliadača bolo vyvinuté a spustené počas projektu InVID (2016 – 2018) a v rámci projektu WeVerify (2018 – 2021) sa rozšírili o nové nástroje.

Tento plugin získal v roku 2021 prvú cenu v súťaži US Paris Tech Challenge, ktorú udeľuje Centrum pre globálnu angažovanosť (GEC) Ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov amerických. Podľa inštitútu Poynter, ktorý zastrešuje Medzinárodnú sieť na overovanie faktov (IFCN), ide o “jeden z najúčinnejších nástrojov na odhaľovanie dezinformácií v onlinovom prostredí”.

Táto sada nástrojov vám umožňuje rýchlo získať kontextuálne informácie viazané na fotografie a videá dostupné na Facebooku a Twitteri, ako aj na videá dostupné na platforme YouTube. Rovnako vám umožňuje uskutočniť spätné vyhľadávanie obrázkov pomocou vyhľadávačov Google, Yandex, Tineye, Baidu alebo Karma Decay (určeného pre Reddit). Nástroje taktiež sprístupňujú možnosť prehľadávať novú Databázu už identifikovaných falošných správ (DBKF), umožňujú fragmentovanie videí z rôznych webových platforiem (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Daily Motion) do podoby kľúčových snímok, prinášajú tiež funkciu zväčšenia a prehľadávania kľúčových snímok a záberov pomocou lupy. Medzi dostupné funkcie patrí aj efektívnejšie prehľadávanie Twitteru pomocou špecifických časových intervalov a prostredníctvom nového Modulu určeného na analýzu sociálnych sietí, rovnako ako čítanie metadát prislúchajúcich k záberom a videám, kontrola autorských práv k video obsahu, rýchle vyhľadávanie výsledkov overovania faktov alebo vyhľadávanie naprieč sieťami. Súčasťou nástrojovej sady je možnosť použiť nový, vylepšený forenzný nástroj určený na analýzu záberov, v rámci ktorých existuje podozrenie, že sú zmanipulované. Ďalších z nových forenzných modulov, CheckGIF vyvinutý v rámci projektu EnVisu4 IFCN, vám umožňuje vytvoriť pohyblivý obrázok vo formáte GIF, ktorý má slúžiť na názornejšie porovnanie a zdôraznenie rozdielov medzi originálnym záberom a jeho zmanipulovanou verziou.

Nová funkcia asistenta vám umožní nájsť nástroj, ktorý vám môže pomôcť pri vašej overovacej práci. Zásuvný modul je v súčasnosti k dispozícii v anglickom, francúzskom, španielskom a gréckom jazyku. Ďalšie preklady sa pripravujú.

Ukážková sekcia a výučbová sekcia poskytujú príklady zmanipulovaných obrázkov alebo videí spolu s vysvetleniami, ako aj nástroje na posilnenie mediálnej gramotnosti a tipy pre učiteľov a vedcov týkajúce sa procesu overovania informácií.

Priamo v rozhraní je k dispozícii tlačidlo spätnej väzby. Pomocou neho môžete nahlásiť akúkoľvek chybu, problém (s uvedením odkazu na médium, ktoré treba skontrolovať) alebo návrh na zlepšenie. Vítame a potrebujeme vašu spätnú väzbu. Ďakujeme.

Plugin rešpektuje vaše súkromie a nezaznamenáva žiadne osobné údaje. V záujme lepšieho pochopenia jeho používania pracujeme so službou Google Analytics – ak si to želáte, môžete sa z nej odhlásiť (pozrite zaškrtávacie políčko v dolnej časti “O stránke”). Niektoré funkcie (Twitter SNA, CheckGIF, export súborov GIF v rámci sady forenzných nástrojov) sú vyhradené pre overovateľov faktov, novinárov a výskumníkov z dôvodu vysokých nárokov na výkon počítača a zároveň v snahe zabrániť ich prípadnému zneužitiu.

Plugin bol pôvodne spustený v júli 2017 v rámci európskeho projektu InVID, inovačnej časti programu Horizont 2020 financovaného Európskou úniou na základe grantovej zmluvy č. 687786. Viac informácií o projekte InVID nájdete na webovej stránke InVID alebo na jeho twitterovom účte (www.invid-project.eu; @InVID_EU).

Overovací modul spravuje spoločnosť AFP Medialab R&D a bol vylepšený v rámci projektu WeVerify, ktorý finančne podporila Európska únia na základe grantovej zmluvy č. 825297. Viac informácií nájdete na webovej stránke projektu WeVerify alebo sledujte účet projektu na Twitteri (https://weverify.eu; twitter.com/WeVerify).

Odmietnutie zodpovednosti: Tento softvér sa poskytuje “tak, ako je”, bez akejkoľvek explicitnej alebo implicitnej záruky vrátane (ale nie výlučne) ďalšej obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel a neporušovania patentových práv. Autori ani držitelia autorských práv v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť za akékoľvek nároky, škody alebo iný druh právnej zodpovednosti, či už v rámci zmluvného, deliktného alebo iného konania, ktoré by vyplývali z existencie softvéru alebo z akejkoľvek súvislosti s ním, prípadne z jeho používania alebo iného zaobchádzania s ním.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.