Scroll Top

NASA a globální oteplování

Operation Kiribati Assist 2008 - Collection and Identification

Author(s): Demagog.cz

Na facebooku se šíří video, v němž slovenský ekonom Peter Staňek uvádí, že podle NASA nedošlo za posledních 70 let k žádné změně teplot na planetě ani ke zvýšení hladiny oceánů. Dále ve videu tvrdí, že dle NASA nynější klimatické změny nesouvisí s činností člověka. NASA ovšem nic z toho neuvedla, naopak oteplování a růst hladiny moří připisuje lidské činnosti.

Nahrávka, kterou na facebooku sdílely tisíce uživatelů, zachycuje část projevu slovenského ekonoma, profesora a někdejšího poradce bývalých slovenských premiérů Petera Staňka z 19. dubna 2023 (video, čas 01:03:20). Ten ve videu nejdříve mluví o skleníkových plynech (.pdf, str. 2) a poté zmiňuje tiskovou konferenci amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA), která dle něj měla pocházet z „minulého týdne“, tj. z poloviny dubna.

NASA podle Staňka uvedla, že „měření za posledních 70 let dokázalo, že nedošlo vůbec ke zvýšení teploty (na planetě, pozn. Demagog.cz), že hladina oceánů se nezvýšila a ostrovy Kiribati, které měly zmizet pod oceánem, jsou o 10 centimetrů výš”. Zároveň Peter Staněk na nahrávce říká, že podle NASA „klimatické změny nesouvisí s činností člověka, ale jsou produktem přirozených cyklů,“ a vliv člověka „se pohybuje v rozmezí 1–3 %“.

Informace NASA

Pokud však prolistujeme seznam tiskových zpráv na webu NASA, takováto tvrzení zde nenalezneme. Dané citace neobsahují tiskové zprávy ani další dokumenty nejen z dubna, ale ani z dřívější doby. Žádné takové informace nelze nalézt např. ani na části webu NASA, který se věnuje klimatickým změnám.

Naopak, na konci března 2023 NASA vydala zprávu (.pdf), v níž píše, že průměrná teplota zemského povrchu v roce 2022 byla „pátou nejvyšší“ zaznamenanou teplotou vůbec, „přičemž posledních devět let bylo nejteplejších od počátku měření“ (.pdf, str. 5). „Spolu s nárůstem teploty dochází v zemském systému k dalším změnám, včetně (…) zvyšování hladiny moří,“ stojí v dokumentu NASA.

Nárůst průměrné teploty

Zvyšování teplot od průmyslové revoluce na konci 19. století až do současnosti se podrobně věnuje i část webu NASA nazvaná Earth Observatory. Ta uvádí, že od počátku měření v roce 1880 průměrná teplota na povrchu Země narostla o 1,1°C. Ke většině tohoto oteplení přitom podle NASA došlo v období „od roku 1975, a to rychlostí přibližně 0,15 až 0,20 °C za desetiletí“.

Vyšší nárůst průměrné teploty v posledních letech ukazují kromě dat NASA mj. i měření amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA) či měření britského meteorologického ústavu Met Office.

Hladina moří a zvětšující se ostrovy Kiribati

Data NASA a NOAA také ukazují, že v dlouhodobém měřítku dochází ke zvyšování průměrné, tzv. střední hladiny moře. V porovnání s úrovní v roce 1992 je nyní přibližně o 10 cm výše a zvedá se cca o 3,9 mm za rok. Dle NASA je zvyšování mořské hladiny způsobeno především dvěma faktory: přibývající vodou z tání ledovců a také rozpínáním mořské vody, která má kvůli svým fyzikálním vlastnostem při vyšší teplotě větší objem.

Co se týče přímo ostrovního státu Kiribati v Tichém oceánu, je popis situace o něco složitější. Podle dvou studií z roku 2021 se totiž od 40. let plocha většiny těchto ostrovů buď zvětšila, nebo zůstala stejná. Geolog Paul Kench, který se na těchto studiích podílel, uvedl, že za zvětšení ostrovů jsou zodpovědné sedimenty korálových útesů. „Všechny ostrovy, které zkoumáme, a systémy atolů, se skládají především z rozpadlých korálů, schránek a koster organismů na korálovém útesu, které pak vlny vynášejí a ukládají na ostrov,” upřesnil Kench a dodal, že dostatek sedimentu se tvoří na místech, kde jsou korálové útesy zdravé. Škodí jim nicméně právě zvyšující se teplota vody.

U přibližně 10 % zkoumaných ostrovů pak podle Kenche došlo naopak ke zmenšení jejich plochy. Zvláště na místech, kde jsou korálové útesy ve špatném stavu, jsou navíc podle něj na místě obavy. „Ani v nejmenším nenaznačujeme, že se ostrovy nemají čeho obávat,“ řekl o závěrech studií Kench. Geomorfolog Gerd Masselink z britské univerzity v Plymouthu v této spojitosti upozorňoval na to, že zmíněné studie nezohledňovaly výšku ostrovů, jen jejich rozlohu.

NASA o vlivu člověka a přirozených cyklech

O vlivu lidské činnosti na globální oteplování pak NASA doslova říká„Přestože určitou roli hraje přirozená proměnlivost, převažují důkazy, že za oteplování naší planety je zodpovědná především lidská činnost – zejména emise skleníkových plynů, které zadržují teplo.“

Co se týče vlivu pravidelných přirozených cyklů, o kterých ve videu mluvil Peter Staněk, podobná tvrzení, včetně údajného vyjádření NASA, se na internetu šířila už v minulosti. Fact-check agentury Reuters ukazuje také zmínky o čtyři roky starší. Tiskový mluvčí NASA k tomu však ve vyjádření pro agenturu Reuters zopakoval, že dle NASA je nynější rychlé oteplování Země „primárně způsobené lidskou činností“ – konkrétně emisemi oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů ze spalování fosilních paliv a dalších činností člověka.

Závěr

Peter Staněk tedy ve videu cituje neexistující vyjádření americké NASA, která jsou navíc v rozporu s dlouhodobými postoji tohoto amerického úřadu. Planeta se ve skutečnosti otepluje, což vede také ke zvyšování hladiny moří, přičemž samo oteplování je nejen podle NASA způsobeno především lidskou činností.

Fact Checker Logo
Původně zveřejněno zde.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.