Scroll Top

Vize a poslání

Naše vize
Naše vize

Celosvětový nástup dezinformací zasáhl střední Evropu s mimořádnou silou a postihl v bezprecedentní míře nejrůznější oblasti od zdraví (včetně covidu-19) až po politiku. Vzhledem k přeshraničnímu působení dezinformací a k tomu, jak obtížně lze předvídat jejich obsah i techniky šíření, je velmi důležité, abychom na ně reagovali koordinovaně, sofistikovaně a s maximálním odhodláním.

Středoevropská observatoř digitálních médií (Central European Digital Media Observatory, CEDMO) je nezávislé nestranické multidisciplinární centrum a jejím cílem je identifikovat, zkoumat a prioritizovat hlavní zdroje a příčiny nežádoucích informačních jevů ve střední Evropě (především v České republice, na Slovensku a v Polsku). Naše mezinárodní konsorcium bylo vytvořeno s cílem navrhnout soubor krátkodobých a dlouhodobých opatření a doporučení, která umožní občanské společnosti, veřejným institucím a soukromému sektoru reagovat na klesající důvěru v klíčové instituce a která zároveň pomohou společnosti, aby sílícímu působení nepravdivých a zkreslených informací dokázala odolávat.

CEDMO bude spolupracovat a koordinovat svou činnost s Evropskou observatoří digitálních médií (EDMO) a jejími regionálními centry v rámci EU, tak abychom společně minimalizovali dopady nežádoucích informačních jevů, jako je rozčarování z demokratických procesů nebo rozkol uvnitř evropské občanské společnosti a abychom posílili odolnost na úrovni komunit, států i informačních ekosystémů.

Naše poslání
Naše poslání

CEDMO sdružuje zkušené odborníky na ověřování faktů, vědecké pracovníky v oblasti společenských věd a technologií i experty na média a mediální gramotnost, jejichž společným cílem je pochopit a analyzovat online dezinformace, a to ve spolupráci s mediálními organizacemi, reprezentanty komunit a představiteli soukromého i veřejného sektoru.

Posláním CEDMO je:

 • Minimalizovat nejnebezpečnější dopady dezinformací, jako je ohrožení veřejného zdraví, společenské soudržnosti a ekonomického rozvoje, ale také verbální projevy nenávisti a extremismus, které brání celkovému prospívání jednotlivců, společnosti a demokratických procesů.
 • Posilovat transparentnost a pochopení prostřednictvím podpory mediální a digitální gramotnosti, dostupnosti důvěryhodných informací, umenšování dosahu u informací nepravdivých a zkreslených, ale také zkoumáním informačních a mediálních ekosystémů, jejich provázanosti a dopadu na společnosti a jednotlivce.
 • Posilovat důvěru tím, že budeme analyzovat výzvy, jimž čelí náš region, státy a komunity při budování či znovunabývání důvěry, a roli, již v těchto procesech hraje přístup ke spolehlivým faktům a obsahům.

Stanovených cílů dosáhneme prostřednictvím následujících aktivit:

 • Vytvořením technické infrastruktury umožňující okamžitě reagovat na dezinformace a průběžně ověřovat fakta.
 • Inovováním metod a digitálních nástrojů pro účinnější vyvracení a výzkum dezinformací.
 • Zkoumáním dopadu dezinformací na společnost a některé vybrané skupiny.
 • Vypracováním interdisciplinárních analytických zpráv o aktuální dezinformační situaci.
 • Navržením a implementací kampaní na posílení mediální gramotnosti za pomoci inovativních interaktivních nástrojů.
 • Evaluací dopadu naplánovaných intervencí.
 • Posílením informačního ekosystému.
 • Vytvářením sítí a spolupráce na potírání dezinformací v rámci EU.
Principy našeho přístupu
Principy našeho přístupu

CEDMO má stanoveny nejvyšší standardy pro:

 • Etické inovace a odpovědné využívání technologií
 • Mezirezortní spolupráci
 • Zapojování všech aktérů
 • Transparentnost a rozdělení odpovědností
 • Zpracování dat, kybernetickou bezpečnost a dodržování předpisů
 • Pravidla a zabezpečení proti korupci
 • Udržitelnost v souladu s Agendou 2030 a s globálními Cíli udržitelného rozvoje (SDGs)
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.