Scroll Top

Vize a poslání

Problémem života v éře generativní umělé inteligence není skutečnost, že mnoho textů, zvuků, fotografií a videí je podvodných, ale že přestaneme věřit reálným textům, zvukům, fotografiím a videím.“

– Farhad Manjoo

Paradox tolerance: „Neomezená tolerance musí vést k zániku tolerance. Pokud rozšíříme neomezenou toleranci i na ty, kteří jsou netolerantní, pokud nejsme připraveni bránit tolerantní společnost před útokem netolerantních, pak budou tolerantní zničeni a tolerance s nimi.“

–  Karl R. Popper

Nepodléhání klamům vyžaduje nadhled, otevřenost, poctivost a odvahu. V souladu s vizí Popperovy otevřené společnosti jde o atributy, které jsou nedílnou součástí principů mezinárodního multioborového konsorcia Central European Digital Media Observatory (CEDMO), které vzniklo k 1. říjnu 2021 jako nezávislé nestranické a multidisciplinární centrum. 

CEDMO se zabývá procesy a dopady digitální transformace, včetně nástupu generativní umělé inteligence, ve středoevropském prostoru. Sdružuje zkušené odborníky na ověřování faktů, vědecké pracovníky v oblasti společenských věd a technologií, investigativní žurnalisty zabývající se ověřováním informací pomocí veřejně přístupných zdrojů i experty na média a mediální gramotnost, jejichž společným cílem je analyzovat a pochopit vliv digitální transformace na společnost, a to ve spolupráci s mediálními organizacemi, reprezentanty komunit a představiteli soukromého i veřejného sektoru.

Součástí našich aktivit je identifikace, zkoumání a prioritizování hlavních zdrojů a příčin nežádoucích informačních jevů a poruch ve střední Evropě (především v České republice, na Slovensku a v Polsku) za účelem navrhování krátkodobých i dlouhodobých opatření a doporučení, která umožní občanské společnosti, veřejným institucím a soukromému sektoru reagovat na klesající důvěru v klíčové orgány a která zároveň pomohou společnosti, aby dokázala odolávat sílícímu působení nepravdivých a zkreslených informací. 

Snažíme se pochopit a následně zprostředkovat širší veřejnosti poznatky týkající se života v post-faktické společnosti, jež si prošla v uplynulých letech několika krizemi – od zdravotní (pandemie COVID-19), přes energetickou, odehrávající se na pozadí Ruskem vedené války na Ukrajině, až po mediální, čímž máme na mysli pokračující se hroucení ekonomických modelů seriózních zpravodajských médií. 

Všechny tyto dílčí krize tvoří milníky v obecné krizi klasické zastupitelské demokracie ve věku digitální kultury. Není radno podceňovat skutečnost, že vnímaná eroze demokratických institucí je z valné části způsobena technologickou transformací a odehrává se vůči pozadí hledání nových způsobů společenského života. Nárůst netolerantního středoevropského neonacionalistického populismu – z valné části reagujícího na procesy euroatlantické integrace a žádajícího revizi politické orientace a hodnot – je o to citelnější vzhledem k nárůst významu online sociálních sítí. Ty proměnily chování uživatelů za pomoci algoritmizovaných rekomendačních systémů; dosáhly přelivu zpravodajství z tradičních zpravodajských kanálů; umožnily dramatický nárůst rychlosti šíření informací (včetně misinformací a dezinformací), jejich objemu a polarizovaného uzavírání uživatelů do názorově vyfiltrovaných souhlasných bublin a komor, kde se tyto názory dále upevňují; způsobily revoluci ve vedení politických kampaní, od nasazení automatizovaných politických botů až po nové způsoby vedení online kampaní; a v neposlední řadě se podílejí na poklesu společenské soudržnosti. 

Spolupracujeme a koordinujeme svou činnost s Evropskou observatoří digitálních médií (EDMO) a jejími regionálními centry v rámci EU, tak abychom společně minimalizovali dopady nežádoucích informačních jevů, jako je rozčarování z demokratických procesů nebo úpadek  občanské společnosti a také abychom posílili odolnost na úrovni komunit, států i informačních ekosystémů. Vzhledem k přeshraničnímu působení těchto jevů a k tomu, jak obtížně lze předvídat jejich obsah i techniky šíření, je velmi důležité, abychom na ně reagovali koordinovaně, sofistikovaně a s maximálním odhodláním.

„Městské legendy jako předobraz fám šířících se v hromadně přeposílaných emailech, označovaných jako řetězové. Nástroje generativní umělé inteligence, v čele s ChatGPT, jako digitální otisk jedné z nejznámějších pražských legend o Golemovi. Svitek oživující Golema jako předobraz vidění světa a zkreslení, která jsou zakomponovaná v trénovacích datech umělé inteligence. Ano, té umělé inteligence, která s lehkostí sobě vlastní chrlí podvodná videa označovaná pojmem deepfakes. Staré se mísí s novým, analogové s digitálním, život ve lži s životem v pravdě. Pozorování proměn digitálního mediálního ekosystému je fascinující. Poučuje nás, že to, co se jeví jako nové (a začasté je i módní), se tak pouze jeví.“  

– Václav Moravec

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.