Scroll Top

Náš přístup

Mediální gramotnost je soubor znalostí a dovedností, které lidem umožňují lépe se orientovat ve světě médií a rozumět jejich fungování a logice, podílet se na mediální tvorbě, rozvíjet svou schopnost kritického myšlení a reflexe médií. V rámci projektu CEDMO se sice většina našich mediálně vzdělávacích aktivit dotýká více či méně tématu dezinformací, mediální výchovu na toto téma ale rozhodně nezužujeme. Vnímáme mediální gramotnost v širším kontextu, jako důležitou součást všeobecného vzdělávacího základu, ke kterému by měli mít přístup všichni. Mediální gramotnost z našeho pohledu sice usnadňuje orientaci v záplavě dis/mis/informací, kterým čelíme každý den, umožňuje však také získat určitý nadhled, schopnost vytvářet racionální rozhodnutí a nestávat se tak jednoduše předmětem manipulace.

V rámci projektu CEDMO posilujeme mediální gramotnost prostřednictvím celé řady mediálně vzdělávacích aktivit, které jsou zaměřené na různé cílové skupiny, a to na území tří středoevropských států – České republiky, Slovenska a Polska. Snažíme se respektovat regionální podmínky a vzdělávací potřeby různých skupin populace, proto máme pro každou zemi dedikovaný tým odborníků.

Cílem všech našich aktivit je především zlepšit dovednosti kritického čtení textů, kritického hodnocení informací, rozpoznávání manipulativních prvků v médiích a základních typů hoaxů a dezinformací. Co pro to konkrétně děláme? Podívejte se na naše aktivity!

Aktivity jednotlivých týmů zabývajících se mediální gramotností koordinuje Lucie Šťastná z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

A_B0A6551 Lucie Stastna 2
Lucie Šťastná
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.