Scroll Top

Náš přístup

Mediálna gramotnosť je súbor vedomostí a schopností, ktoré umožňujú ľuďom orientovať sa v mediálnom svete a pochopiť jeho zákonitosti a logiku. Rozvíjanie mediálnej gramotnosti posilňuje schopnosti kritického myslenia, schopnosť kriticky hodnotiť mediálny obsah a tiež zručnosti potrebné pre účasť na tvorbe mediálneho obsahu. V rámci projektu CEDMO pristupujeme k mediálnej gramotnosti v širšom kontexte, nielen ako k nástroju v boji proti dezinformáciám, ale ako k nevyhnutnej súčasti vzdelávania dostupného pre všetkých. Mediálna gramotnosť uľahčuje orientáciu v záplave dezinformácií a falošných správ, ktorým čelíme každý deň. Umožňuje nám tiež robiť racionálnejšie rozhodnutia a nepodľahnúť manipulácii.

V rámci projektu CEDMO posilňujeme mediálnu gramotnosť v strednej Európe prostredníctvom množstva aktivít mediálnej výchovy zameraných na rôzne cieľové skupiny v Českej republike, Slovenskej republike a Poľsku.

Naše osvetové aktivity starostlivo prispôsobujeme špecifickým vzdelávacím potrebám rôznych skupín obyvateľstva. Naším cieľom je zlepšiť kritické čitateľské zručnosti, kritické hodnotenie informácií a schopnosť rozpoznať manipulatívne prvky v mediálnych naratívoch. Takže, čo presne robíme? Pozrite si naše aktivity!

Jednotku mediálnej gramotnosti CEDMO koordinuje Lucie Šťastná z Inštitútu komunikačných štúdií a žurnalistiky Fakulty sociálnych vied UK.

A_B0A6551 Lucie Stastna 2
Lucie Šťastná
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.