Scroll Top

About

Stredoeurópske observatórium digitálnych médií (CEDMO) je medzinárodný multidisciplinárny projekt podporovaný Európskou komisiou v rámci výzvy CEF-TC-2020-2 (Európske observatórium digitálnych médií), Referenčné číslo: 2020-EU-IA-0267.

V konzorciu CEDMO, ktoré vedie Karlova univerzita (Česko), je osem partnerov a štyria subdodávatelia. Jeho najväčšou silou je rôznorodý tím technických a humanitných vedcov s novinármi a odborníkmi na overovanie faktov. Riešený problem je vo svojej podstate multidisciplinárny a vyžaduje si pozornosť z viacerých uhlov.

Z členov konzorcia je za rozvoj technickej infraštruktúry zodpovedné ATC (Grécko). Okamžité dezinformačné reakcie a každodenné overovanie faktov zabezpečujú skúsení profesionáli francúzskej agentúry AFP, českého Demagog.cz a subdodávateľov Konkret24 (Poľsko) a Infosecurity.sk (Slovensko). Výskumníci z Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií (Slovensko) a Českého vysokého učení technického, ktorí majú bohaté skúsenosti s umelou inteligenciou, NLP a strojovým učením, vyvíjajú metódy a digitálne nástroje na zlepšenie a zrýchlenie vyvracania neprávd. Ďalší členovia konzorcia skúmajú vplyv dezinformácií na spoločnosť. Medzi týchto členov patria UK, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Slovensko), Vysoká škola sociálnych a humanitných vied SWPS (Poľsko) a subdodávatelia a Univerzita Palackého v Olomouci (Česko). Okrem toho UK vedie integráciu technických a humanitných odborov konzorcia prostredníctvom interdisciplinárnych výskumných iniciatív.

Riadenie CEDMO je zverené trom orgánom:

Poradná rada, zložená z vedúcich multidisciplinárnych odborníkov, ktorí konajú v rámci svojich individuálnych právomocí, poskytuje usmernenia o stratégii, pohľad na najnovší vývoj v rôznych oblastiach odborných poznatkov a monitoruje dodržiavanie usmernení a princípov projektu Strategickou a Výkonnou radou projektu.

Strategická rada je zodpovedná za stanovenie strategického smerovania, vedenie a koordináciu výskumu, dosiahnutie očakávanej kvality výstupov a zabezpečenie splnenia celkových cieľov projektu, vrátane etického, právneho a finančného súladu.

Výkonná rada projektu zabezpečuje implementáciu úloh CEDMO a je zložená zo zástupcov rôznych partnerských inštitúcií. Pôsobí ako sprostredkovateľ medzi členmi CEDMO, subdodávateľmi a EDMO a riadi dodávku očakávaných výstupov a správ.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.