Scroll Top

About

Středoevropská observatoř digitálních médií (Central European Digital Media Observatory, CEDMO) je mezinárodní multidisciplinární projekt realizovaný s podporou Evropské komise na základě výzvy CEF-TC-2020-2 (European Digital Media Observatory), Reference: 2020-EU-IA-0267.

Konsorcium CEDMO se skládá z osmi partnerů a čtyř subdodavatelů pod vedením Univerzity Karlovy (ČR). Naší nejsilnější stránkou je různorodý tým tvořený technicky i humanitně zaměřenými vědci, žurnalisty a odborníky na ověřování faktů: zkoumaný problém je totiž ze své podstaty interdisciplinární a vyžaduje zkoumání z různých úhlů.

V rámci konsorcia zodpovídá za vývoj technické infrastruktury Athens Technology Center (ATC) (Řecko). Rychlé reagování na dezinformace a průběžné ověřování faktů mají na starost zkušení profesionálové z mezinárodní zpravodajské agentury Agence France-Presse (AFP) a z české platformy Demagog.czVýzkumníci z Kempelen Institute of Intelligent Technologies (KInIT) (Slovensko) a z Českého vysokého učení technického (ČVUT), kteří disponují bohatými zkušenostmi s umělou inteligencí, NLP a strojovým učením, vyvíjejí metody a digitální nástroje pro účinnější a rychlejší vyvracení dezinformací. Další členové konsorcia zkoumají dopad dezinformací na společnost. K těmto členům se řadí Karlova univerzita, Univerzita sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě (UCM) (Slovensko), Univerzita sociálních a humanitních věd (SWPS) (Polsko)Univerzita Karlova přitom zajišťuje propojování technických a humanitních větví konsorcia prostřednictvím interdisciplinárních výzkumných iniciativ.

Vedení CEDMO zajišťují tři orgány:

Poradní výbor je složený ze seniorních expertů z různých oborů, kteří fungují každý sám za sebe, vyjadřují se k celkovému směřování projektu, zajišťují vhled do nejnovějšího vývoje různých oborů a dozírají nad tím, že práce výboru strategického a výboru projektového výkonného je v souladu s projektovými pravidly a principy.

Strategický výbor zodpovídá za strategické vedení projektu, řídí a koordinuje výzkum, tak, aby dosáhl předpokládané kvality výstupů, a zajišťuje, aby byly splněny stanovené projektové cíle, včetně dodržení všech etických, právních a finančních závazků.

Projektový výkonný výbor zajišťuje implementaci úkolů CEDMO a skládá se ze zástupců jednotlivých partnerských institucí. Funguje jako prostředník mezi členy CEDMO, subdodavateli a EDMO a zajišťuje, aby byly dokončeny a odevzdány všechny předpokládané výstupy a reporty.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.