Scroll Top

Štúdie

CEDMO má za cieľ podporiť originálny a kvalitný výskum dezinformácií. Kladie preto dôraz na získavanie nových poznatkov o tomto fenoméne v kontexte jasných vedeckých teórií, hypotéz a metód. Podporuje tiež rozvoj interdisciplinárnych a hybridných prístupov, ktoré kombinujú metódy z empirických vied s metódami humanitných vied. CEDMO má aj transformačné ambície, preto sa zameriava na vývoj a implementáciu najnovších nástrojov a techník dátovej a informačnej vedy a dynamických systémov pre oblasť dezinformácií.

Výskum CEDMO sa zameria na:

  • Odhaľovanie, analyzovanie a zverejňovanie dezinformačných kampaní na národnej a nadnárodnej úrovni;
  • Analyzovanie vplyvu dezinformačných kampaní na spoločnosť a demokraciu;
  • Podporovanie a propagovanie aktivít zameraných na mediálnu gramotnosť;
  • Monitorovanie ekosystému digitálnych médií v spolupráci s ekosystémom CEDMO, verejnými inštitúciami a národnými orgánmi.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.