Scroll Top

Vízia a misia

Problémom života v ére generatívnej umelej inteligencie nie je to, že mnohé texty, zvuky, fotografie a videá sú falošné, ale to, že prestávame dôverovať skutočným textom, zvukom, fotografiám a videám.”

– Farhad Manjoo

Paradox tolerancie: “Neobmedzená tolerancia musí viesť k zániku tolerancie. Ak rozšírime neobmedzenú toleranciu na tých, ktorí sú netolerantní, ak nie sme pripravení brániť tolerantnú spoločnosť pred útokmi netolerantných, potom budú tolerantní zničení a tolerancia s nimi.”

– Karl R. Popper

Nepodľahnúť ilúzii si vyžaduje odstup, otvorenosť, úprimnosť a odvahu. V súlade s Popperovou víziou otvorenej spoločnosti sú to atribúty, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zásad medzinárodného multidisciplinárneho konzorcia Central European Digital Media Observatory (CEDMO), ktoré bolo založené 1. októbra 2021 ako nezávislé, nestranné a multidisciplinárne centrum. 

Obrázok bol vytvorený pomocou generatívnej umelej inteligencie (DALL-E).

CEDMO sa zaoberá procesmi a dopadmi digitálnej transformácie vrátane nástupu generatívnej umelej inteligencie v strednej Európe. Združuje skúsených overovateľov/overovateľky faktov, výskumníkov/výskumníčky v oblasti spoločenských vied a technológií, investigatívnych novinárov/novinárky overujúcich informácie na základe verejne dostupných zdrojov a odborníkov/odborníčky na médiá a mediálnu gramotnosť so spoločným cieľom analyzovať a pochopiť vplyv digitálnej transformácie na spoločnosť v spolupráci s mediálnymi organizáciami, zástupcami/zástupkyňami komunít a súkromného a verejného sektora.

Naše aktivity zahŕňajú identifikáciu, skúmanie a určenie priorít hlavných zdrojov a príčin nepriaznivých informačných javov a porúch v strednej Európe (najmä v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku) s cieľom navrhnúť krátkodobé a dlhodobé opatrenia a odporúčania, ktoré umožnia občianskej spoločnosti, verejným inštitúciám a súkromnému sektoru reagovať na klesajúcu dôveru v kľúčové inštitúcie a ktoré zároveň pomôžu spoločnosti odolávať rastúcemu vplyvu nepravdivých a skreslených informácií. 

Snažíme sa pochopiť a následne sprostredkovať širšej verejnosti poznatky o živote v postfaktickej spoločnosti, ktorá v posledných rokoch prešla viacerými krízami – od zdravotnej (pandémia COVID-19), cez energetickú, na pozadí Ruskom vedenej vojny na Ukrajine, až po mediálnu, čím máme na mysli pokračujúci kolaps ekonomických modelov serióznych spravodajských médií. 

Všetky tieto čiastkové krízy sú míľnikmi vo všeobecnej kríze klasickej zastupiteľskej demokracie vo veku digitálnej kultúry. Nemalo by sa podceňovať, že vnímaná erózia demokratických inštitúcií je do veľkej miery spôsobená technologickou transformáciou a prebieha na pozadí hľadania nových spôsobov spoločenského života. Nárast netolerantného stredoeurópskeho neonacionalistického populizmu – do veľkej miery reagujúceho na procesy euroatlantickej integrácie a požadujúceho revíziu politickej orientácie a hodnôt – je o to výraznejší, že rastie význam sociálnych sietí. Tie pomocou algoritmických odporúčacích systémov zmenili správanie používateľov/používateliek; dosiahli prelievanie správ z tradičných spravodajských kanálov; umožnili dramatický nárast rýchlosti šírenia informácií (vrátane misinformácií a dezinformácií), ich objemu a polarizovaného uzatvárania používateľov/používateliek do názorovo filtrovaných konsenzuálnych bublín a komôr, kde sa tieto názory ďalej upevňujú; revolúciu vo vedení politických kampaní, od nasadenia automatizovaných politických botov až po nové spôsoby vedenia online kampaní; a v neposlednom rade prispievajú k poklesu sociálnej súdržnosti. 

Spolupracujeme a koordinujeme svoju činnosť s Európskym observatóriom digitálnych médií (EDMO) a jeho regionálnymi strediskami v celej EÚ s cieľom spoločne minimalizovať vplyv nepriaznivých informačných javov, ako je rozčarovanie z demokratických procesov alebo úpadok občianskej spoločnosti, a posilniť odolnosť na úrovni komunít, štátov a informačných ekosystémov. Vzhľadom na cezhraničný charakter týchto javov a ťažkosti s predvídaním ich obsahu a techník šírenia je nevyhnutné, aby sme reagovali koordinovane, sofistikovane a rozhodne.

“Mestské legendy ako predchodca fám šíriacich sa v hromadne preposielaných e-mailoch, označovaných ako reťazové e-maily. Generatívne nástroje umelej inteligencie pod vedením ChatGPT ako digitálny odtlačok jednej z najznámejších pražských legiend o Golemovi. Zvitok oživujúci Golema ako predobraz pohľadu na svet a skreslení, ktoré sú obsiahnuté v tréningových údajoch umelej inteligencie. Áno, tej umelej inteligencie, ktorá s ľahkosťou sebe vlastnou chrlí klamlivé videá známe ako deepfakes. Staré sa mieša s novým, analógové s digitálnym, život v lži so životom v pravde. Sledovať transformáciu ekosystému digitálnych médií je fascinujúce. Učí nás, že to, čo sa zdá byť nové (a často je to módne), sa tak len zdá.”  

– Václav Moravec

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.