Scroll Top

Vízia a misia

Vízia
Vízia

Stredná Európa trpí náporom celosvetových dezinformácií, ktoré dosahujú bezprecedentnú úroveň v témach od zdravia (vrátane COVID-19) až po politiku. Cezhraničný rozmer dezinformácií a ich veľká nestálosť, či už z hľadiska obsahu, alebo použitých techník, si vyžaduje koordinované, sofistikované a rozhodné reakcie.

Stredoeurópske observatórium digitálnych médií (Central European Digital Media Observatory, CEDMO) je nezávislé nestranné multidisciplinárne centrum, ktoré si kladie za cieľ identifikovať, skúmať a upozorňovať na hlavné zdroje a príčiny informačných porúch v strednej Európe (predovšetkým v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku). Toto medzinárodné konzorcium bolo vytvorené s cieľom navrhnúť súbor krátkodobých a dlhodobých opatrení, ako aj odporúčania, ktoré pomôžu občianskej spoločnosti, verejným inštitúciám a súkromnému sektoru reagovať na klesajúcu dôveru v kľúčové inštitúcie, a pomôcť spoločnosti, aby silnejúcemu pôsobeniu nepravdivých a skreslených informácií dokázala lepšie odolávať.

Prostredníctvom spolupráce a koordinácie s Európskym observatóriom digitálnych médií (EDMO) a ďalšími regionálnymi centrami EDMO v EÚ prispeje CEDMO k minimalizácií negatívnych dopadov informačného znečistenia, akými sú napríklad rozčarovanie z demokratických procesov či rozkoly v európskej občianskej spoločnosti, a k posilneniu odolnosti na úrovni komunít, štátov a informačných ekosystémov.

Misia
Misia

CEDMO zastrešuje overovateľov faktov, akademických výskumníkov zo spoločenských vied a technológií, mediálnych profesionálov a odborníkov na mediálnu gramotnosť, ktorí spolupracujú s cieľom lepšie porozumieť a analyzovať dezinformácie v online priestore v spolupráci s mediálnymi organizáciami, komunitnými lídrami, súkromnými spoločnosťami a orgánmi verejnej moci.

Poslaním CEDMO je:

 • Znížiť najväčšie škody spôsobené dezinformáciami, ako sú hrozby pre verejné zdravie, sociálnu súdržnosť, ekonomický rozvoj, nenávistné prejavy a extrémizmus, ktoré ohrozujú blaho jednotlivca či verejnosti a demokratické procesy, navýšením a harmonizáciou činností overovania faktov aj s pomocou technológií – najmä umelej inteligencie.
 • Posilniť transparentnosť a porozumenie zlepšením mediálnej a digitálnej gramotnosti, prístupu k dôveryhodným informáciám a obmedzením dosahu dezinformácií a vykonaním hlbšieho výskumu informačného a mediálneho ekosystému, jeho vzájomných závislostí a vplyvu na spoločnosti a jednotlivcov.
 • Budovanie dôvery analyzovaním výziev, ktorým región, štáty a komunity čelia pri budovaní a obnove dôvery, a úlohy, ktorú v týchto rozhovoroch zohráva prístup k spoľahlivým faktom a obsahu.

To by sa malo dosiahnuť prostredníctvom nasledujúcich činností:

 • rozvinúť technickú infraštruktúru na okamžité dezinformačné reakcie a každodenné overovanie faktov;
 • inovovať metódy a digitálne nástroje na zlepšenie odhaľovania a výskumu toku dezinformácií;
 • skúmať vplyv dezinformácií na spoločnosť a konkrétne skupiny;
 • vypraco interdisciplinárne analytické správy o stave dezinformácií;
 • navrhnúť a implementovať kampane zamerané na mediálnu gramotnosť pomocou inovatívnych interaktívnych nástrojov;
 • vyhodnotiť vplyv plánovaných intervencií;
 • posilniť informačný ekosystém;
 • spájať sa a spolupracovať na medzinárodnej úrovni s cieľom bojovať proti dezinformáciám v rámci EÚ.
Princípy nášho prístupu
Princípy nášho prístupu

CEDMO dodržiava najvyššie normy v:

 • etických inováciách a zodpovednom používaní technológií;
 • medzisektorovej spolupráci;
 • zapojení zainteresovaných strán;
 • transparentnosti a zodpovednosti;
 • správe údajov, kybernetickej bezpečnosti a dodržiavaní predpisov;
 • jeho protikorupčnej a ochrannej politike;
 • zameraní na udržateľnosť v súlade s Agendou 2030 a cieľmi udržateľného rozvoja (SDGs).
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.