Scroll Top

Wizja i misja

Wizja
Wizja

Europa Środkowa odczuwa skutki ogólnoświatowej dezinformacji, która osiąga bezprecedensowy poziom w odniesieniu do różnych kwestii; od zdrowia (w tym COVID-19) po politykę. Transgraniczny wymiar dezinformacji i jej ogromna zmienność, zarówno pod względem treści, jak i stosowanych technik, wymagają skoordynowanych, złożonych i zdecydowanych reakcji.

Central European Digital Media Observatory (CEDMO), jako niezależnym, bezstronnym i multidyscyplinarnym hubem którego działanie ma na celu zidentyfikowanie, zbadanie i wskazanie najbardziej istotnych źródeł i przyczyn powstawania DEZINFORMACJI w Europie Środkowej (głównie w Czechach, na Słowacji i w Polsce). Celem konsorcjum jest zaproponowanie zestawu krótko- i długoterminowych działań oraz zaleceń, mogących pomóc społeczeństwu obywatelskiemu, instytucjom publicznym i sektorowi prywatnemu adekwatnie reagować na spadek zaufania do istotnych instytucji oraz wesprzeć społeczeństwo w radzeniu sobie z narastającą ekspozycją na błędne i fałszywe informacje.

Poprzez współdziałanie z Europejskim Obserwatorium Mediów Cyfrowych (EDMO) i innymi, regionalnymi ośrodkami EDMO w Unii Europejskiej, CEDMO przyczyni się do ograniczenia zagrożeń stwarzanych przez zaburzenia informacyjne, takich jak rozczarowanie procesami demokratycznymi czy konflikty w społeczeństwach państw europejskich, a także do budowania wspólnotowej i krajowej odporności na te zaburzenia przy jednoczesnej ochronie ekosystemów informacyjnych.

Misja
Misja

CEDMO to grupa doświadczonych specjalistów i specjalistek zajmujących się weryfikacją faktów, badaczy i badaczek akademickich z dziedziny nauk społecznych i technologii, osób zajmujących się medioznawstwem lub pracujących w branży medialnej oraz ekspertów i ekspertek ds. media literacy, czyli kompetencji użytkowników i użytkowniczek w zakresie korzystania z mediów. Wszystkie wyżej wymienione osoby działają razem w celu lepszego zrozumienia i przeanalizowania dezinformacji online. Wszystko to we współpracy z organizacjami medialnymi, liderami społeczności, firmami prywatnymi i władzami publicznymi.

Misja CEDMO to:

 • Zmniejszenie szkód wyrządzanych przez dezinformację, do których należą zagrożenia: zdrowia publicznego, spójności społecznej i rozwoju gospodarczego, mowa nienawiści i ekstremizm, które szkodzą dobru jednostki i społeczeństwa oraz procesom demokratycznym.
 • Wzmacnianie przejrzystości i rozumienia informacji poprzez: podnoszenie kompetencji w korzystaniu z mediów i technologii cyfrowych, udzielanie dostępu do wiarygodnych informacji i utrudnianie dostępu do tych błędnych, a także prowadzenie pogłębionych badań nad ekosystemem informacyjnym i medialnym, ich współzależnościami oraz  wpływem na społeczeństwa i jednostki.
 • Budowanie zaufania poprzez analizę wyzwań stojących przed regionem, państwami i społecznościami w zakresie budowania i odbudowy zaufania oraz roli, jaką w tych działaniach odgrywa dostęp do wiarygodnych informacji i treści medialnych.

Będziemy dążyć do realizacji celu poprzez następujące działania:

 • opracowanie infrastruktury technicznej umożliwiającej codzienne sprawdzanie faktów i natychmiastowe reagowanie na dezinformację;
 • wprowadzanie innowacyjnych metod i narzędzi cyfrowych w celu poprawy funkcjonowania debunkingu, czyli demaskacji lub obalania twierdzeń uważanych za fałszywe oraz badania przepływu dezinformacji;
 • badanie wpływu dezinformacji na społeczeństwo i konkretne grupy;
 • opracowywanie interdyscyplinarnych raportów analitycznych na temat stanu dezinformacji;
 • projektowanie i wdrażanie kampanii dotyczących umiejętnego korzystania z mediów przy użyciu innowacyjnych narzędzi interaktywnych;
 • poddawanie ocenie efektywności planowanych interwencji;
 • wzmacnianie ekosystemu informacyjnego;
 • współpracę międzynarodową w celu przeciwdziałania dezinformacji w krajach Unii Europejskiej.
Zasady naszego działania
Zasady naszego działania

CEDMO dąży do osiągnięcia najwyższych standardów w zakresie:

 • etycznych innowacji i odpowiedzialnego korzystania z technologii
 • współpracy międzysektorowej;
 • zaangażowania zróżnicowanych interesariuszy projektu;
 • przejrzystości i odpowiedzialności;
 • zarządzania danymi, cyberbezpieczeństwa oraz zgodności (compliance);
 • antykorupcyjnej i bezpiecznej polityce projektu;
 • skoncentrowania się na zrównoważonym rozwoju zgodnie z Agendą 2030 i Celami Zrównoważonego Rozwoju
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.