Scroll Top

CEDMO w szczegółach

Central European Digital Media Observatory (CEDMO) jest międzynarodowym multidyscyplinarnym projektem wspieranym przez Komisję Europejską w ramach konkursu CEF-TC-2020-2 (European Digital Media Observatory), nr referencyjny: 2020-EU-IA-0267.

Konsorcjum CEDMO, kierowane przez Uniwersytet Karola (Czechy), tworzy ośmiu partnerów oraz czterech podwykonawców. Jego największą siłą jest zróżnicowany zespół, składający się z badaczy z obszaru nauk ścisłych oraz humanistycznych i społecznych, współpracujących z dziennikarzami i specjalistami od sprawdzania faktów – ponieważ problem, którym się zajmujemy, jest z natury multidyscyplinarny i wymaga spojrzenia z wielu punktów widzenia.

Poszczególni członkowie konsorcjum odpowiedzialni są za określone działania. ATC (Grecja) jest odpowiedzialne za rozwój infrastruktury technicznej, powstanie strony internetowej oraz wszystkim co wiąże się z technologiczną stroną projektu. Natychmiastowe reakcje na dezinformację i codzienne sprawdzanie faktów zapewniają doświadczeni specjaliści z francuskiej agencji AFP, czeskiego Demagog.czKonkret24 (Polska) i Infosecurity.sk (Słowacja). Zespoły naukowców z KInIT(Słowacja) i Politechniki Czeskiej, mający ogromne doświadczenie w zakresie sztucznej inteligencji, NLP i uczenia maszynowego, opracowują metody i narzędzia cyfrowe – aby poprawić i przyspieszyć debunking, czyli weryfikowanie fałszywych informacji. Ważnym elementem prac konsorcjum są także badania wpływu dezinformacji na społeczeństwo. Zajmują się tym: Uniwersytet Karola, Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego w Trnawie (Słowacja), Uniwersytet SWPS (Polska) oraz podwykonawca: Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu (Czechy). Uniwersytet Karola zajmuje się koordynacją oraz integracją technicznych i humanistycznych obszarów grupy, tworząc interdyscyplinarne inicjatywy badawcze

Za zarządzanie CEDMO odpowiedzialne sa trzy organy:

Rada Doradcza składająca się z wysokiej rangi multidyscyplinarnych ekspertów, działających w ramach swoich indywidualnych kompetencji, zapewnia wytyczne dotyczące strategii, wgląd w najnowsze osiągnięcia z różnych dziedzin wiedzy oraz monitoruje zgodność działań Rady Strategicznej i Rady Wykonawczej z wytycznymi i głównymi założeniami Projektu.

Rada Strategiczna odpowiedzialna jest za wyznaczanie strategicznego kierunku działań, prowadzenie i koordynację badań, osiąganie oczekiwanej jakości wyników oraz zapewnienie realizacji ogólnych celów Projektu, w tym zgodności z zasadami etycznymi, prawnymi i finansowymi.

Rada Wykonawcza Projektu zapewnia realizację zadań CEDMO i składa się z przedstawicieli różnych instytucji partnerskich. Pełni rolę pośrednika między członkami CEDMO, podwykonawcami i EDMO oraz zarządza dostarczaniem oczekiwanych wyników i raportów.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.