Scroll Top

Aktivity

Preskúmajte naše mediálne vzdelávacie aktivity v Českej republike, Slovenskej republike a Poľsku. Našou primárnou cieľovou skupinou sú učitelia a novinári, ale oslovujeme aj mladých ľudí, rodičov a širokú verejnosť.

Kliknite na riadky nižšie a dozviete sa o našej činnosti viac. Ak sa riadky nedajú rozkliknúť, môže to byť spôsobené tým, že ste na tejto webovej stránke nepovolili všetky súbory cookie. Svoj súhlas s cookies môžete zmeniť v spodnej časti stránky.

Slovenský tím z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave pod vedením Norberta Vrabca a Viery Kačinovej sa venuje predovšetkým mediálnej výchove slovenského publika.

Vrabec_Norbert-1
Norbert Vrabec
Viera-Kačinová-980x1024
Viera Kačinová

Pozrite sa na príklady dobrej praxe od súťažiacich učiteľov

Súťaž s názvom „Online dezinformácie – výzva pre školské vzdelávanie – príklady dobrej praxe vo výučbe mediálnej výchovy na základných a stredných školách“ trvala od mája 2022 do konca februára 2023. Cieľom tejto aktivity bolo nájsť príklady dobrej praxe a na ich základe publikovať metodickú príručku pre učiteľov mediálnych výchovy. Tá bude na tomto mieste na stiahnutie, akonáhle bude dokončená.

Súťaž už má svojich víťazov! Hodnotiaca komisia pozostávala z 5 hodnotiteľov z Katedry mediálnej výchovy na FMK UCM a každý hodnotil 27 príkladov v 7 kategóriách. Informácie o výhercoch aj odmenách pre nich nájdete na webe IMEC – International Media Literacy Centre pri Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

 

Prihláste sa do kurzu mediálnej výchovy pre učiteľov

Kurz pre učiteľov bude zameraný na online dezinformácie a je naplánovaný na jar 2023. Chcete sa dozvedieť viac alebo sa zaregistrovať? Neváhajte nás kontaktovať na [email protected].

 

Ponúknite svojim študentom kurz o falošných správach a kritickom myslení

Od mája do septembra 2023 bude slovenský tím realizovať dva online vzdelávacie kurzy pre vybrané skupiny žiakov základných a stredných škôl na tému falošných správ a kritického myslenia. Chcete sa dozvedieť viac alebo ponúknuť tento kurz svojim študentom? Neváhajte nás kontaktovať na [email protected].

 

Pozrite si prehľad projektov mediálnej výchovy so zameraním na dezinformácie na Slovensku

Slovenský tím zbiera informácie o vzdelávacích projektoch zameraných na online dezinformácie. Cieľom je pripraviť prehľad všetkých relevantných projektov pre učiteľov. Projekty budú tiež analyzované v pripravovanej správe.

Tím už vypracoval výskumnú správu o výskume zameranom na projekty mediálnej výchovy súvisiace s dezinformáciami v slovenskom prostredí. Príspevok s názvom „Modely mediálnej gramotnosti v oblasti dezinformácií na podporu občianstva pri uplatňovaní slovenských vzdelávacích projektov a online platforiem“ bol prezentovaný na International Congress Alfamed in Peru a je dostupný tu (s. 1109, v španielčine).

Český a slovenský tím budú spolupracovať na vypracovaní porovnávacej štúdie analyzujúcej vzdelávacie projekty zamerané na dezinformácie. Výsledky budú zverejnené tu.

 

Posilnite svoju mediálnu gramotnosť hraním hry

Tím z Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií  pod vedením Jakuba Šimka vyvinul vzdelávaciu digitálnu hru s názvom „Factology Checker“. Hráči budú mať možnosť naučiť sa analyzovať a vyhodnocovať určité typy mediálnych správ.

Cieľom hry je vzdelávať hráčov a generovať dáta cenné pre ďalší výskum a vývoj nástrojov založených na umelej inteligencii na podporu práce fact-checkerov. Vzdelávacím účelom hry je zoznámiť hráča s rolou umelej inteligencie v boji proti dezinformáciám.

Tím KInIT sa snaží zvýšiť povedomie o najmodernejších technikách umelej inteligencie schopných odhaliť dezinformácie a umožniť tak vzdelávať sa o jej silných aj slabých stránkach. Hráči budú mať tiež možnosť zoznámiť sa s množstvom falošných informácií, s ktorými budú v hre pracovať.

Hra spočíva v tom, že by hráči mali upraviť daný tweet bez toho, aby zmenili jeho skutočný význam, a pritom spôsobili, že súčasný model automatickej detekcie dezinformácií zlyhá pri rozpoznaní, že tweet obsahuje dezinformácie.

Chcete si hru skúsiť zahrať?

Kliknite sem alebo nižšie na náhľad webu, kde je hra (v angličtine) dostupná.

Český tím z Univerzity Palackého v Olomouci pod vedením Kamila Kopeckého organizuje od októbra 2022 do marca 2023 šesť prednášok pre súčasných alebo budúcich pedagógov a novinárov. Prednášky majú za cieľ zvýšiť mediálnu gramotnosť účastníkov a poskytnúť inšpiráciu, ako posilniť mediálna gramotnosť iných.

Dominik-Voráč
Dominik Voráč
Kamil-Kopecký
Kamil Kopecký
René-Szotkowski
René Szotkowski

Interaktívne prednášky sú zamerané na témy súvisiace s kritickým vnímaním online informácií. Medzi ďalšie riešené problémy patria:

  • informačné poruchy a kognitívne skreslenia,
  • základy overovania a odhaľovania faktov,
  • hranice slobody prejavu,
  • problematika tzv. apolitického charakteru škôl.

Lektori na konkrétnych príkladoch vysvetľujú témy a usmerňujú aktivity mediálnej výchovy na škole. Účastníci sa aktívne zapájajú napr. prostredníctvom hlasovanie cez Slido.

Ak ste učiteľ mediálnej výchovy alebo sa zaujímate o tieto témy, môžete si prečítať viac o prvej prednáške tu. Pokiaľ vám tieto informácie nestačia, tak si môžete pustiť celú prednášku na YouTube (jedná sa o prednášku z 30. 11. 2022)

Pokiaľ sa chcete na prednášku prihlásiť alebo zistiť viac informácií o obsahu či termínoch prednášok, kliknite tu.

Stiahnite si príručku pre učiteľov mediálnej výchovy

Okrem prednášok vytvoril český tím aj príručku pre učiteľov s tipmi na mediálne vzdelávacie aktivity, ktoré môžu využiť so svojimi žiakmi či študentmi vo výučbe. Príručku pripravil autorský tím Kamil Kopecký, Dominik Voráč a René Szotkowski. Je zameraná na posilňovanie mediálnej gramotnosti a ponúka rôzne možnosti, ako s témou pravdy a klamstva v online prostredí pracovať (viac sa o príručke dozviete aj tu). Príručka bude v tlačenej podobe distribuovaná účastníkom vyššie spomínaných prednášok, v PDF formáte je ale voľne na stiahnutie pre kohokoľvek. Stačí kliknúť tu alebo na náhľad titulnej strany nižšie.

Pre lepšie pochopenie prístupu českého tímu k vzdelávaniu v oblasti mediálnej gramotnosti si môžete prečítať brožúru v angličtine predstavenú na výročnej konferencii CEDMO v septembri 2022. Môžete si ju stiahnuť tu.

Poľský tím z Vysokej školy sociálnych a humanitných vied pod vedením Kariny Stasiuk-Krajewskej, Katarzyny Bąkowicz a Tomasza Wołodźka pripravuje viacero podujatí mediálnej výchovy a tiež praktické nástroje.

Karina Stasiuk-Krajewska
Karina Stasiuk-Krajewská
T.-Wolodzko
Tomasz Wołodźko
K.-bakowicz
Katarzyna Bąkowiczová

Ste učiteľ, ktorý sa chce dozvedieť viac o problematike dezinformácií? Pripojte sa k našim webinárom

Celkom tri webináre sa zamerajú na tému dezinformácií a spôsoby, ako s ním možno pracovať vo výučbe. Sú ušité na mieru poľským učiteľom, teda aj v poľskom jazyku.

Počas prvého webinára napríklad poľský tím analyzoval mechanizmy, ktoré spôsobujú zraniteľnosť voči dezinformáciám, prezentoval príklady dezinformačných naratívov a fake news, ale aj iniciatívy a nástroje, ktoré môžu príjemcom pomôcť v boji proti dezinformáciám (napr. factcheckingové portály, technologické nástroje atď.). Účastníci sa dozvedeli aj príklady toho, ako s mladými ľuďmi o dezinformáciách hovoriť. Prvý webinár sa uskutočnil 28. novembra 2022 a viac o ňom si môžete prečítať tu. Záznam z prvého webinára môžete vidieť tiež nižšie (v poľštine).

Druhý webinár sa konal 30. marca 2023 a bližšie informácie o ňom sa dočítate tu. O termíne ďalšieho seminára budeme informovať na webe CEDMO, plánovaný je na jeseň 2023. Pre podrobnejšie informácie o webinároch kontaktujte poľský tím prostredníctvom e-mailu [email protected].

Webináre budú vysielané naživo na poľskej verzii webovej stránky CEDMO a prostredníctvom kanála YouTube univerzity SWPS. Inštrukcie, ako sa zapojiť, budeme zdieľať v dostatočnom predstihu pred webinárom a registrovaní účastníci budú upozornení osobitne. Všetky tri webináre budú tiež zaznamenané, aby ste si ich mohli neskôr pozrieť, aj keď sa ich nemôžete zúčastniť.

 

Pracujete v médiách? Pre novinárov a overovateľov faktov máme naplánovanú špeciálnu akciu

Podujatie sa uskutoční začiatkom roka 2024. Registrácia ešte nebola spustená (ale keď bude, dáme vám vedieť tu). Prvá časť podujatia bude pozostávať z prednášok a okrúhlych stolov o dezinformáciách, druhá časť bude venovaná praktickým workshopom pre novinárov. Naším cieľom je spojiť novinárov z rôznych mediálnych organizácií a overovateľov faktov, aby sme našli nové spôsoby spolupráce v boji proti dezinformáciám. Prednášky a diskusie pri okrúhlom stole sa budú zaznamenávať a uverejňovať tu.

 

Kontexty (dez)informácií – objavte poľský podcast a video kampaň o dezinformáciách

Kampaň zahŕňa celkom 10 podcastov a 10 krátkych filmov pre dospelé publikum, ktoré sú navrhnuté ako rozhovory s významnými poľskými osobnosťami z rôznych oblastí na tému dezinformácií a ich súvislostí. Hostia budú napríklad poľskí spisovatelia, politickí vedci, filozofi, historici alebo právnici.

A o čom s nimi budú tvorcovia hovoriť? Napríklad o týchto otázkach: Aké nástroje sa používajú na systematický boj proti dezinformáciám? Ako nás môžu technológie zbaviť dezinformácií? Čo môžeme urobiť pre to, aby sme neboli manipulovaní? Zaujíma nás vôbec pravda? Prečo sú dezinformácie v našom kultúrnom okruhu také obľúbené? Ovplyvňujú dezinformácie sociálne rozdiely medzi ľuďmi? Vedie to k sociálnemu vylúčeniu niektorých skupín?

Chcete sa pozrieť na videá alebo si vypočuť podcasty na tému dezinformácií?

Všetky už vytvorené videá a podcasty sú dostupné (v poľštine) na YouTube a Spotify. Pozrieť sa na ne môžete aj nižšie na tejto stránke.

  1. Rozhovor s prof. Adamom Leszczyńskim, poľským historikom, sociológom a publicistom

Zaujíma vás, o čom bol rozhovor? Prečítať si o ňom môžete tu (v angličtine). Pozrieť sa na video rozhovor potom môžete na YouTube (v poštine) a podcastová verzia je na počúvanie na Spotify (v poľštine).

  1. Rozhovor s Maciekom Okraszewskim, zakladateľom portálu Dział Zagraniczny

Viac o rozhovore sa dočítate tu (v angličtine). Pozrieť sa na video rozhovor potom môžete na YouTube (v poštine) a podcastová verzia je na počúvanie na Spotify (v poľštine).

  1. Rozhovor so Sylwiou Chutnikovou, poľskou spisovateľkou, publicistkou a spoločenskou aktivitou

Pozrite sa na rozhovor na YouTube (v poľštine) alebo si ho vypočujte na Spotify (v poľštine).

  1. Rozhovor s prof. Karinou Stasiuk-Krajewskou zo SWPS University, výskumníčkou so zameraním na médiá a dezinformácie

Pozrite sa na rozhovor na YouTube (v poľštine) alebo si ho vypočujte na Spotify (v poľštine).

Ďalšia zo série rozhovorov bude zverejnená už čoskoro, sledovať okrem tejto stránky môžete účet poľského CEDMO tímu na YouTube a Spotify.

 

Krátke filmy o dezinformáciách s influencermi – pozri poľskú kampaň pre mladých

Poľský tím vytvorí v spolupráci s influencermi tri krátke filmy pre mladé publikum. Cieľom je ukázať falošné správy ako dôležitý problém a pomôcť mladým ľuďom získať kompetenciu v používaní online nástrojov na overovanie informácií. Filmy by mali vyjsť v októbri 2023, decembri 2023 a februári 2024. Podelíme sa o ne aj tu.

 

Pre rodičovskú verejnosť máme pripravený online návod, ako pracovať s témou dezinformácií v rodičovskej mediácii

Príručka pomôže rodičom vzdelávať svoje deti v problematike dezinformácií. Pomôže rodičom zaujať tínedžerov a vysvetliť im, v čom sú dezinformácie významným spoločenským problémom. Autori poskytnú odpovede na relevantné otázky, ktoré môžu vzniknúť, ako aj informácie o overovacích nástrojoch. Po dokončení si ho budete môcť stiahnuť tu.

Tím AFP pod vedením Jocelyne Zablit pripravil súbor video tutoriálov vysvetľujúcich základné techniky overovania faktov. Dozviete sa napríklad, ako používať pokročilé vyhľadávanie na webe či Twitteri, ako vyhľadávať obrázky či videá alebo ako funguje geolokácia. Videá sú dostupné v angličtine, češtine, slovenčine a poľštine (nižšie nájdete slovenskú verziu – v ostatných jazykoch sú videá na pozeranie na ostatných jazykových verziách tejto stránky). AFP vytvorila aj dvoch online sprievodcov a dva kvízy, ktoré testujú schopnosť vyhodnocovať informácie.

Pozrite si videonávody o technikách overovania faktov
Pokročilé webové vyhľadávanie
Pokročilé vyhľadávanie na Twitteri
Používanie metadát
Reverzné vyhľadávanie obrázkov
Reverzné vyhľadávanie videí
Geolokácia
Ako ste na tom s overovaním si informácií? Otestujte sa!

 

Tím AFP vytvoril dva kvízy testujúce zručnosti získané sledovaním video tutoriálov (pozri vyššie). Pozostávajú z niekoľkých noviniek, ktoré si vyžadujú ďalšie overenie. Po použití niektorých techník overovania faktov uvedených v tutoriáloch získate spätnú väzbu a konkrétne príklady riešení osvedčených postupov.

Máte záujem o ďalšie vzdelávacie materiály od AFP? Tu sú online návody
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.