Scroll Top

Aktivity

Preskúmajte naše mediálne vzdelávacie aktivity v Českej republike, Slovenskej republike a Poľsku. Našou primárnou cieľovou skupinou sú učitelia a novinári, ale oslovujeme aj mladých ľudí, rodičov a širokú verejnosť.

Kliknite na riadky nižšie a dozviete sa o našej činnosti viac. Ak sa riadky nedajú rozkliknúť, môže to byť spôsobené tým, že ste na tejto webovej stránke nepovolili všetky súbory cookie. Svoj súhlas s cookies môžete zmeniť v spodnej časti stránky.

Slovenský tím z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM) pod vedením Norberta Vrabca a Viery Kačinovej sa venuje predovšetkým mediálnej výchove slovenského publika.

Vrabec_Norbert-1
Norbert Vrabec
Viera-Kačinová-980x1024
Viera Kačinová

Pozrite sa na príklady dobrej praxe od súťažiacich učiteľov

Súťaž s názvom „Online dezinformácie – výzva pre školské vzdelávanie – príklady dobrej praxe vo výučbe mediálnej výchovy na základných a stredných školách“ trvala od mája 2022 do konca februára 2023. Cieľom tejto aktivity bolo nájsť príklady dobrej praxe a na ich základe publikovať metodickú príručku pre učiteľov a učiteľky mediálnej výchovy (pozri nižšie). 

Po ukončení súťaže bola zostavená hodnotiaca komisia. Tá pozostávala z 5 hodnotiteľov z Katedry mediálnej výchovy na Fakulte masmediálnej komunikácie (FMK) UCM, z ktorých každý hodnotil 27 návrhov v 7 kategóriách. Informácie o výhercoch aj odmenách pre nich nájdete na webe IMEC – International Media Literacy Centre pri FMK UCM.

Zaujímajú vás príklady dobrej praxe alebo sa chcete inšpirovať od súťažiacich učiteľov a učiteliek? Slovenský tím dokončil metodickú príručku pre učiteľov a učiteľky (dostupnú len v slovenskom jazyku). Obsahuje najlepšie ukážky vzdelávacích aktivít na tému dezinformácií, s ktorými súťažili jednotliví učitelia a učiteľky. Príručku tvorí 8 príkladov vzdelávacích aktivít o dezinformáciách na základných školách a 12 príkladov vzdelávacích aktivít o dezinformáciách na stredných školách. Stiahnite si manuál.

Online mediálne vzdelávací online pre učiteľov/ky

Slovenský tím zorganizoval online vzdelávací kurz pre učiteľov/ky pod názvom „O dezinformáciách kompetentne a kriticky“. Kurz sa konal v júni 2023 a bol zameraný na tému online dezinformácií, kritického myslenia a nástrojov pre rozvoj mediálnych a informačných zručností v danej oblasti. Päť rečníkov vysvetlilo, ako zaobchádzať s dezinformáciami v každodennom živote aj v triede, predstavilo vzdelávacie nástroje vytvorené v rámci projektu CEDMO a tiež informovalo o tom, ako využiť ChatGPT na rozvoj kritického myslenia vo vzťahu k mediálnemu obsahu. Záznam je zverejnený na webe IMEC

Kurz o fake news a kritickom myslení pre študentov a študentky

V máji a júni 2023 usporiadal slovenský tím online vzdelávanie pre žiakov a žiačky základných a stredných škôl zamerané na kritické myslenie a dezinformácie. Stalo sa tak prostredníctvom online kurzu „O médiách reflexívne a prakticky“ a vzdelávacieho modulu „Kriticky v Digilande“ a 2 výukových lekcií zverejnených na mediálnom vzdelávacom webe slovenského tímu. V prvom kurze sa žiaci a žiačky zoznámili so svetom hoaxov a fake news. Dozvedeli sa ako rozlíšiť hoaxy a fake news od pravdivých informácií na internete a aké materiálne, technologické a intelektuálne nástroje na to môžu využiť. Druhá časť sa podrobnejšie zamerala na kritické myslenie o fotografiách, komunikáciu sveta prostredníctvom fotografie, využitie fotografií na manipuláciu atď.

Pozrite si prehľad projektov mediálnej výchovy so zameraním na dezinformácie na Slovensku

Slovenský tím zbiera informácie o vzdelávacích projektoch zameraných na online dezinformácie. Cieľom je pripraviť prehľad všetkých relevantných projektov pre učiteľov. Projekty budú tiež analyzované v pripravovanej správe.

Tím už vypracoval výskumnú správu o výskume zameranom na projekty mediálnej výchovy súvisiace s dezinformáciami v slovenskom prostredí. Príspevok s názvom „Modely mediálnej gramotnosti v oblasti dezinformácií na podporu občianstva pri uplatňovaní slovenských vzdelávacích projektov a online platforiem“ bol prezentovaný na International Congress Alfamed in Peru a je dostupný tu (s. 1109, v španielčine).

Český a slovenský tím budú spolupracovať na vypracovaní porovnávacej štúdie analyzujúcej vzdelávacie projekty zamerané na dezinformácie. Výsledky budú zverejnené tu.

Posilnite svoju mediálnu gramotnosť hraním hry

Tím z Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií  pod vedením Jakuba Šimka vyvinul vzdelávaciu digitálnu hru s názvom „Factology Checker“. Hráči budú mať možnosť naučiť sa analyzovať a vyhodnocovať určité typy mediálnych správ.

Cieľom hry je vzdelávať hráčov a generovať dáta cenné pre ďalší výskum a vývoj nástrojov založených na umelej inteligencii na podporu práce fact-checkerov. Vzdelávacím účelom hry je zoznámiť hráča s rolou umelej inteligencie v boji proti dezinformáciám.

Tím KInIT sa snaží zvýšiť povedomie o najmodernejších technikách umelej inteligencie schopných odhaliť dezinformácie a umožniť tak vzdelávať sa o jej silných aj slabých stránkach. Hráči budú mať tiež možnosť zoznámiť sa s množstvom falošných informácií, s ktorými budú v hre pracovať.

Hra spočíva v tom, že by hráči mali upraviť daný tweet bez toho, aby zmenili jeho skutočný význam, a pritom spôsobili, že súčasný model automatickej detekcie dezinformácií zlyhá pri rozpoznaní, že tweet obsahuje dezinformácie.

Chcete si hru skúsiť zahrať?

Kliknite sem alebo nižšie na náhľad webu, kde je hra (v angličtine) dostupná.

Český tím odborníkov z Univerzity Palackého v Olomouci pod vedením Kamila Kopeckého pripravil celkom 6 prednášok, ktoré boli určené pre súčasných a budúcich učiteľov a učiteľky a súčasných a budúcich novinárov. Cieľom prednášok bolo zvýšiť mediálnu gramotnosť účastníkov a účastníčiek a poskytnúť im inšpiráciu na posilňovanie gramotnosti druhých.

Dominik-Voráč
Dominik Voráč
Kamil-Kopecký
Kamil Kopecký
René-Szotkowski
René Szotkowski

Interaktívne prednášky sa zameriavali na témy, ktoré sú spojené s kritickou percepciou informácií v online prostredí, predovšetkým s rozlišovaním pravdivých a nepravdivých informácií. Nechýbali tiež témy ako sú informačné poruchy či kognitívne skreslenie, základy fact-checkingu či tzv. debunkingu, hranice slobody prejavu („slobody slova“) alebo problematika tzv. apolitickosti škôl. Lektori vysvetľovali témy na konkrétnych príkladoch, zdieľali príklady uchopenia týchto tém v mediálnej výchove v škole a zapojili do prednášok aj účastníkov – napr. pomocou hlasovania cez Slido.

Ak ste učiteľ alebo učiteľka mediálnej výchovy alebo sa zaujímate o tieto témy, viac si môžete o prvej prednáške prečítať tu. Ak by vás prednáška zaujala, jej záznam je dostupný na YouTube alebo nižšie v článku (jedná sa o prednášku z 30. 11. 2022). 

Všetky naplánované prednášky sú už za nami. Prednášky sa uskutočnili 26. októbra 2022, 16. novembra 2022, 30. novembra 2022, 13. januára 2023, 3. marca 2023, 24. marca 2023 a 3. mája 2023. 

Stiahnite si príručku pre učiteľov mediálnej výchovy

Okrem prednášok vytvoril český tím aj príručku pre učiteľov s tipmi na mediálne vzdelávacie aktivity, ktoré môžu využiť so svojimi žiakmi či študentmi vo výučbe. Príručku pripravil autorský tím Kamil Kopecký, Dominik Voráč a René Szotkowski. Je zameraná na posilňovanie mediálnej gramotnosti a ponúka rôzne možnosti, ako s témou pravdy a klamstva v online prostredí pracovať (viac sa o príručke dozviete aj tu). Príručka bude v tlačenej podobe distribuovaná účastníkom vyššie spomínaných prednášok, v PDF formáte je ale voľne na stiahnutie pre kohokoľvek. Stačí kliknúť tu alebo na náhľad titulnej strany nižšie.

Pre lepšie pochopenie prístupu českého tímu k vzdelávaniu v oblasti mediálnej gramotnosti si môžete prečítať brožúru v angličtine predstavenú na výročnej konferencii CEDMO v septembri 2022. Môžete si ju stiahnuť tu.

Poľský tím z Vysokej školy sociálnych a humanitných vied…” je text správny, len by som štylisticky upravil na “Poľský tím z Vysokej školy sociálnych a humanitných vied pod vedením Kariny Stasiuk-Krajewskej, Katarzyny Bąkowicz a Tomasza Wołodźka organizuje vzdelávacie podujatia a nástroje pre rozličné skupiny obyvateľstva: učiteľov, novinárov, mladých ľudí, rodičov a širokú verejnosť. Prečítajte si, ktoré podujatia sa už uskutočnili a na čom náš poľský tím ešte pracuje.

Karina Stasiuk-Krajewska
Karina Stasiuk-Krajewská
T.-Wolodzko
Tomasz Wołodźko
K.-bakowicz
Katarzyna Bąkowiczová

Webináre o dezinformáciách pre učiteľov a učiteľky

Poľský tím zorganizoval tri webináre na tému dezinformácií a spôsobov, ako s ako s nimi možno pracovať vo výučbe. Boli ušité na priamo mieru poľským učiteľom/kám, teda aj v poľskom jazyku.

Počas prvého webinára poľský tím napríklad analyzoval mechanizmy, ktoré spôsobujú zraniteľnosť voči dezinformáciám, prezentoval príklady dezinformačných naratívov a fake news, ale aj iniciatívy a nástroje, ktoré môžu príjemcom pomôcť v boji proti dezinformáciám (napr. factcheckingové portály, technologické nástroje, atď.). Účastníci a účastníčky sa dozvedeli aj príklady toho, ako s mladými ľuďmi o dezinformáciách hovoriť efektívne. Prvý webinár sa uskutočnil 28. novembra 2022 a viac o ňom si môžete prečítať na webovej stránke CEDMO. Záznam z prvého webinára je dostupný na YouTube alebo tiež nižšie (v poľštine).

Aj zvyšné dva webináre už sú za nami. Druhý webinár prebehol 30. marca 2023 a môžete ho sledovať na YouTube. Tretí webinár sa konal 20. decembra 2023 a jeho záznam je taktiež k dispozícii na YouTube.

Ste poľským rodičom? Pre vás je tu online príručka, ako pracovať s témou dezinformácií vo výchove

Príručka ukazuje rodičom, ako si poradiť s témou dezinformácií v rámci mediálnej výchovy ich detí. Pokúša sa odpovedať na otázku, ako môžu rodičia tínedžerom ukázať, že dezinformácie sú skutočne významným spoločenským problémom, a ako v nich vzbudiť záujem o túto problematiku. Navrhuje zaujímavé témy a odpovede na relevantné otázky, s ktorými sa môžu stretnúť. Poskytuje tiež praktické informácie týkajúce sa napríklad nástrojov na overovanie informácií. Príručka pre rodičov je na stiahnutie online (len v poľštine).

Kontexty (dez)informácií – zistite viac o poľskej kampani o dezinformáciách pre dospelých

Kampaň zahŕňa celkom 10 podcastov a 10 krátkych filmov pre dospelé publikum, ktoré sú navrhnuté ako rozhovory s významnými poľskými osobnosťami z rôznych oblastí na tému dezinformácií a ich súvislostí. Hosťami a hosťkami sú napríklad poľskí spisovatelia/ky, politickí vedci/kyne, filozofi/ky, historici/čky alebo právnici/čky.

O čom s nimi tvorcovia a tvorkyne hovoria? Kampaň kladie niekoľko otázok, ako napríklad: Aké nástroje sa používajú na systematický boj proti dezinformáciám? Ako nás môžu technológie zbaviť dezinformácií? Čo môžeme urobiť pre to, aby sme neboli manipulovaní? Zaujíma nás vôbec pravda? Prečo sú dezinformácie v našom kultúrnom kruhu také obľúbené? Ovplyvňujú dezinformácie sociálne rozdiely medzi ľuďmi? Vedie to k sociálnemu vylúčeniu niektorých skupín?

Chcete sa pozrieť na videá alebo si vypočuť podcasty na tému dezinformácií?

Všetky už vytvorené videá a podcasty sú dostupné (v poľštine) na YouTube a Spotify. Pozrieť sa na ne môžete aj nižšie na tejto stránke.

 1. Rozhovor s prof. Adamom Leszczyńskim, poľským historikom, sociológom a publicistom

Zaujíma vás, o čom bol rozhovor? Prečítať si o ňom môžete tu (v angličtine). Pozrieť sa na video rozhovor potom môžete na YouTube (v poštine) a podcastová verzia je na počúvanie na Spotify (v poľštine).

 1. Rozhovor s Maciekom Okraszewskim, zakladateľom portálu Dział Zagraniczny

Viac o rozhovore sa dočítate tu (v angličtine). Pozrieť sa na video rozhovor potom môžete na YouTube (v poštine) a podcastová verzia je na počúvanie na Spotify (v poľštine).

 1. Rozhovor so Sylwiou Chutnikovou, poľskou spisovateľkou, publicistkou a spoločenskou aktivitou

Pozrite sa na rozhovor na YouTube (v poľštine) alebo si ho vypočujte na Spotify (v poľštine).

 1. Rozhovor s prof. Karinou Stasiuk-Krajewskou zo SWPS University, výskumníčkou so zameraním na médiá a dezinformácie

Pozrite sa na rozhovor na YouTube (v poľštine) alebo si ho vypočujte na Spotify (v poľštine).

 1. Rozhovor s Aleksandrou Stanisławskou z najväčšieho populárno náučného poľského blogu CrazyNauka.pl

Pozrite si rozhovor na YouTube (v poľštine) alebo si ho vypočujte na Spotify (v poľštine).

 1. Rozhovor s prof. Michałom Wenzelom, politológom a sociológom zo SWPS University

Pozrite si rozhovor na YouTube  (v poľštine) alebo si ho vypočujte na Spotify (v poľštine).

 1. Rozhovor s prof. Marcinom Napiorkowskim; sémiotikom a výskumníkom mýtov z University of Warsaw

Pozrite si rozhovor na YouTube (v poľštine) alebo si ho vypočujte na Spotify (v poľštine).

 1. Rozhovor s prof. Zbigniewom Mikołajko; filozofom a historikom z Poľskej akadémie vied

Pozrite si rozhovor na YouTube (v poľštine) alebo si ho vypočujte na Spotify (v poľštine).

 1. Rozhovor s Kamilou Drzewickou, právnou poradkyňou a odborníčkou na greenwashing 

Pozrite si rozhovor na YouTube (v poľštine) alebo si ho vypočujte na Spotify (v poľštine).

 1. Rozhovor s Paulinou Wojkiewiczovou, psychologičkou a psychoterapeutkou

Pozrite si rozhovor na YouTube (v poľštine) alebo si ho vypočujte na Spotify (v poľštine).

Spoločne proti dezinformáciám. Podujatie pre novinárov a odborníkov na komunikáciu 

Poľský tím zorganizoval workshopy pre novinárov/ky a ďalších profesionálov/ky v oblasti profesionálnej komunikácie v oblasti boja proti dezinformáciám a tvorby hodnotného a atraktívneho mediálneho obsahu.  Podujatie sa konalo 26. marca vo Varšave na univerzite SWPS.

Workshopy mali formu diskusií pri okrúhlych stoloch, ktoré moderovali mediálni odborníci (Dariusz Rosiak, tvorca Správy o stave sveta; Jakub Górnicki, jeden zo zakladateľov Outriders a Aleksy Szymkiweicz, odborník zo združenia Demagog). Usporiadali sme 3 okrúhle stoly, na ktorých sme vypracovali konkrétne nástroje na využitie v novinárskej práci. Nástroje sme pomenovali a spísali, aby spolu tvorili systém boja proti dezinformáciám.

 1. Okrúhly stôl: Etika

Podtémy: Novinárske normy ako usmernenia pre každodenné rozhodovanie. Politické a komerčné hrozby pre novinára. Zdroje.

Moderátor: Dariusz Rosiak.

 

 1. Okrúhly stôl: Umelá inteligencia verzus dezinformácie. Ako sa s ňou vysporiadať?

Podtémy: 1: Technické základy. Aplikovanie umelej inteligencie: veľké technológie, profesionálny život a každodenný život. Umelá inteligencia v službách dezinformácií: technologické riziká. Metódy overovania. Predpisy týkajúce sa umelej inteligencie.

Moderátor: Mgr: Aleksy Szymkiewicz.

 

 1. Okrúhly stôl: Nová žurnalistika

Podtémy: Kreativita v žurnalistike verzus tradičné formy. Nové žurnalistické formáty. Spravodajstvo z celého sveta bez misinformovania.

Moderátor: Mgr. Jakub Górnicki.

Viac informácií o podujatí nájdete v sekcii CEDMO news alebo na webovej stránke SWPS University.

Krátke filmy s influencermi. Pozrite si poľskú mládežnícku kampaň

Vzhľadom na to, že situácia týkajúca sa komunity influencerov je v Poľsku zložitá, keďže sú vystavení rôznym krízám, týkajúcich sa imidžu, poľský tím vybral pre kampaň zameranú na mediálnu gramotnosť dvoch dôveryhodných influencerov – Paulinu Mikulu a Marcina Kruszewského. Paulina Mikula je uznávanou influencerkou v oblasti jazyka, s poľským tímom vytvorila jedno video, v ktorom vysvetľuje tému dezinformácií, a dve krátke videá, v ktorých predstavuje tipy, ako sa chrániť pred dezinformáciami, a ukazuje falošné správy, s ktorými sa ľudia môžu v súčasnosti stretnúť (pozrite si ich nižšie). Marcin Kruszewski je právnik a mladému publiku rozpráva o zložitých otázkach jednoduchým spôsobom. Vo videu na YouTube, príspevku na TikTok a Instagram reeli predstavil právne súvislosti a dôsledky dezinformácií, s ktorými sa študenti/ky môžu stretnúť v každodennom živote v škole. Videá boli postupne zverejnené na YouTube kanáli CEDMO v priebehu marca 2024.

Paulína Mikula o dezinformáciách

náhľad videa na YouTube

Paulina Mikuła: 5 spôsobov, ako sa chrániť pred misinformáciami

náhľad videa na YouTube

Paulina Mikuła: 3 falošné správy, s ktorými sa môžete stretnúť

náhľad videa na YouTube

Marcin Kruszewski: influencer pôsobiaci pod názvom PrawMarcina zaoberajúci sa dezinformáciami

náhľad videa na YouTube

Marcin Kruszewski: 3 nepravdivé informácie, ktoré zavádzali študentov/ky a učiteľov/ky!

náhľad videa na YouTube

Ďalšie semináre pre študentov/ky a odborníkov/čky na PR

Ku koncu projektu CEDMO poľský tím zrealizoval ďalšie tri podujatia nad rámec pôvodného plánu. Poľskí kolegovia vyhodnotili ako dôležité venovať viac pozornosti cieľovým skupinám, na ktoré sa inak v projekte nesústredili – študentom/kám a PR špecialistom/kám.

Workshopy pre študentov/ky: Fake alebo nie – to je otázka!

Poľský tím pripravil stretnutia o boji proti dezinformáciám pre študentov/ky vo Vroclave a Varšave. Workshopy pozostávali z dvoch častí: prednášky s prvkami diskusie a workshopu o tom, ako pripraviť atraktívny a dôveryhodný mediálny obsah. Študenti sa oboznámili so základnými princípmi overovania informácií, dozvedeli sa, ako pracovať so zdrojmi a ako používať praktické nástroje a techniky užitočné na overovanie informácií, ako vytvárať dôveryhodný, hodnotný a atraktívny obsah pre príjemcov. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 13. marca vo Varšave a druhé 14. marca 2024 vo Vroclave a zúčastnilo sa ho celkovo 27 študentov/tiek.

Workshop pre odborníkov/čky na PR: Overovanie faktov a obrana proti dezinformáciám v PR praxi

Je overovanie faktov základnou kompetenciou moderného PR špecialistu? Ktoré typy dezinformácií môžu ohroziť značku alebo organizáciu? Ako môže PR špecialista bojovať proti dezinformáciám o svojej organizácii a jej zainteresovaných stranách? Môže umelá inteligencia slúžiť ako nástroj na vyhľadávanie informácií? Na tieto a mnohé ďalšie otázky odpovedali odborníci/čky s veľmi odlišnými kompetenciami a pohľadmi počas 3,5-hodinového online seminára. Pohľad analytika dezinformácií prezentoval Aleksy Szymkiewicz zo združenia Demagog, prvej poľskej fact-checkingovej organizácie. Tému z pohľadu odborníčky na vzťahy s verejnosťou zasa prezentovala odborníčka Urszula Podraza. Úvodnú prednášku webinára predniesla doktorka Karina Stasiuk-Krajewska, profesorka na univerzite SWPS, ktorá je zároveň národnou koordinátorkou CEDMO. Na podujatie bolo prihlásených 60 odborníkov/čiek na PR, zúčastnilo sa ho 26 z nich.

Tím AFP pod vedením Jocelyne Zablit pripravil súbor video tutoriálov vysvetľujúcich základné techniky overovania faktov. Dozviete sa napríklad, ako používať pokročilé vyhľadávanie na webe či Twitteri, ako vyhľadávať obrázky či videá alebo ako funguje geolokácia. Videá sú dostupné v angličtine, češtine, slovenčine a poľštine (nižšie nájdete slovenskú verziu – v ostatných jazykoch sú videá na pozeranie na ostatných jazykových verziách tejto stránky). AFP vytvorila aj dvoch online sprievodcov a dva kvízy, ktoré testujú schopnosť vyhodnocovať informácie.

Pozrite si videonávody o technikách overovania faktov
Pokročilé webové vyhľadávanie
Pokročilé vyhľadávanie na Twitteri
Používanie metadát
Reverzné vyhľadávanie obrázkov
Reverzné vyhľadávanie videí
Geolokácia
Ako ste na tom s overovaním si informácií? Otestujte sa!

 

Tím AFP vytvoril dva kvízy testujúce zručnosti získané sledovaním video tutoriálov (pozri vyššie). Pozostávajú z niekoľkých noviniek, ktoré si vyžadujú ďalšie overenie. Po použití niektorých techník overovania faktov uvedených v tutoriáloch získate spätnú väzbu a konkrétne príklady riešení osvedčených postupov.

Máte záujem o ďalšie vzdelávacie materiály od AFP? Tu sú online návody
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.