Scroll Top

CEDMO startuje vzdělávací akce zaměřené na podporu mediální gramotnosti

e-learning-online-learning-concept-2021-08-26-17-20-01-utc

Ve středu 26. října 2022 proběhla v aule Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci jedna z prvních vzdělávacích akcí zaměřených na posilování mediální gramotnosti pedagogů s názvem Pravda a lež v online světě. Zúčastnilo se jí přes 150 pedagogů a studentů učitelství z celé České republiky, kteří dorazili do auditoria, případně se připojili prostřednictvím online streamu.

Interaktivní přednášky se zaměřují na témata, která jsou spojena s kritickou percepcí informací v online prostředí, především pak s rozlišováním pravdivých a nepravdivých informací v online prostředí. Nechybí také témata, která se věnují tzv. informačním poruchám či kognitivním zkreslením, která si při práci s informacemi velmi často neuvědomujeme, protože velkou část informací zpracováváme zcela podvědomě a podvědomě na ně také reagujeme. Velkou část přednášek věnujeme také práci s emocemi a dopadu, který emoce vyvolané zavádějícím obsahem mohou způsobit.

Přednášky se věnují také problematice dezinformací, misinformací či fake news, nechybí základy fact-checkingu či tzv. debunkingu. K populárním tématům, která s účastníky přednášek řešíme, patří např. hranice svobody projevu („svobody slova“) a problematika tzv. apolitičnosti škol. 

Cílem interaktivních přednášek je však především nabídnout pedagogům náměty činností, které mohou se svými žáky realizovat přímo ve školním prostředí, napříč nejrůznějšími předměty. Mnoho aktivit lze bez problémů zařadit do výuky již na 1. stupni ZŠ. Klíčové je především nezaměřovat se pouze na kognitivní cíle (tzv. knowledge a skills), ale také na cíle afektivní – tj. aktivně působit na hodnotový systém žáků a na odpovědnost za to, co na internetu sdílíme. 

Přednášky budou pokračovat až do března 2023. Seznam aktuálních termínů a možnosti přihlášení v offline či online formě naleznete na webových stránkách: https://www.e-bezpeci.cz/cedmo. Přednášky jsou pro cílovou skupinu zdarma.

Za CEDMO hub ČR & E-Bezpečí
doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.

Photogallery

Dominik Voráč, René Szotkowski and Kamil Kopecký from the Czech team of Media Literacy Unit in the CEDMO project.

 

Interactive audience engagement – voting using mobile phones

 

Mnoho mýtů máme hluboce zakořeněno v naší kultuře

 

Svoboda projevu má svoje hranice, které jsou definovány např. v naší Ústavě.

 

Co všechno je třeba děti naučit v digitálním věku?

 

Pravda a lež v online světě (dezinformace, hoaxy a fake news ve veřejném prostoru)

 

Každou minutu se na internetu objeví ohromující množství nových informací. Není v lidských silách je všechny ověřit.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.