Scroll Top

Příspěvek zveličuje výdaje na podporu ukrajinských uprchlíků

PL9_1061

Author(s): Demagog.cz

Podle facebookového příspěvku vynakládá stát na podporu ukrajinských uprchlíků v Česku měsíčně více než 10 miliard Kč. Ve skutečnosti jsou však výdaje na uprchlíky z Ukrajiny násobně menší. Příspěvek dále sčítá různé formy finanční podpory a tvrdí, že jedna 4členná ukrajinská rodina může Česko vyjít až na 102 800 Kč za měsíc. U všech položek ale uvádí nepřesná čísla.

Text příspěvku se až na menší rozdíly shoduje s příspěvky, které se na sociálních sítích objevily už v dubnu 2022. Již tehdy daná tvrzení ve svém fact-checku ověřovala například zpravodajská agentura AFP. Tehdy, tak jako v tomto případě, však byly závěry příspěvku nepravdivé.

Nynější text vyjmenovává tři druhy finanční podpory. Nejdříve uvádí, že příspěvek na ubytování odpovídá částce „390 Kč“ za osobu a noc. Dále může podle něj jeden uprchlík získat dávku „8 000 Kč“ za měsíc, dříve to podle tvrzení autora bylo 5 000 Kč. Jako poslední je zmíněn příspěvek na stravování ve výši „200 Kč“ na osobu a den. Tyto částky poté autor přepočítává na 4člennou rodinu, za kterou tak podle něj Česko za měsíc zaplatí celkem „102 800 Kč“ (46 800 Kč + 32 000 Kč + 24 000 Kč). Podle facebookového příspěvku za všechny uprchlíky dohromady „platíme přes 10 miliard za měsíc“.

Příspěvek také zmiňuje, že ukrajinští uprchlíci mají zdarma mj. zdravotní péči, veřejnou dopravu, vstup do zoologických zahrad a telekomunikační služby nebo že mohou získat bonus od společnosti ČSOB.

Celkové náklady

10 miliard Kč, které Česko na uprchlíky podle příspěvku každý měsíc vynakládá, skutečným celkovým nákladům neodpovídá. 13. dubna Ministerstvo financí uvedlo, že od začátku války až do konce března 2023 směřovalo z veřejných rozpočtů na výdaje spojené s uprchlickou krizí celkem 33,5 mld. Kč. O měsíc později podle ministerstva celková suma odpovídala 35,8 mld. Kč. Za samotný duben tak náklady činily 2,3 mld. Kč. Autor příspěvku přitom uvádí měsíční částku více než čtyřikrát vyšší.

Příspěvky na bydlení

Co se týče příspěvku na ubytování, v textu uváděná částka 390 Kč za osobu a den není přesná. V současnosti stát vyplácí částku 300 Kč (dříve 200 Kč) za osobu a den všem obecním a krajským zařízením, která nabízejí uprchlíkům přístřeší. U soukromých zařízení, která uzavřela dohodu se samosprávami, činí výše příspěvku 350 Kč za osobu a den (dříve 250 Kč). Většinou se jedná o hotely či penziony (které uprchlíky ubytovávají bezplatně). Pro úplnost doplňme, že příspěvek na ubytování nejde přímo uprchlíkům, nýbrž jejich ubytovatelům. Peníze poskytovatelům ubytování vyplácí kraje.

Další možností je ubytování uprchlíků v českých domácnostech. V tomto případě dostane člověk, který uprchlíky ubytuje, tzv. příspěvek pro solidární domácnost (.pdf, str. 14–16). Jestliže ubytovaný uprchlík sdílí bydlení přímo s ubytovatelem (např. když ubytovatel poskytne pokoj v domě, kde sám bydlí), činí měsíční příspěvek 3 000 Kč. V takovém případě lze zohlednit maximálně 3 osoby, a celková výše příspěvku tak nemůže přesáhnout 9 000 Kč. Pokud ubytovatel s uprchlíky bydlení přímo nesdílí, je výše příspěvku stanovena na 5 000 Kč za jednu osobu a měsíc. Za 4 ubytované osoby to přitom může být nejvýše 14 000 Kč.

Doplňme, že od 1. července dojde ke změně. Uprchlíci budou nově čerpat příspěvek na ubytování od českého státu a platit nájem domácnostem. Podmínkou pro zisk plného příspěvku je však právě nájemní smlouva a registrace bytu či domu v evidenci Ministerstva práce a sociálních věcí. U bytů v evidenci bude příspěvek pro 1 osobu 3 000 Kč, pro čtyři osoby nejvýše 12 000 Kč.

Příspěvek na stravování

Co se týče zmiňovaného příspěvku na stravování, není zcela jasné, z jakých informací autor textu vychází. Žádné vládní nařízení či zákon totiž samostatný příspěvek na stravu pro uprchlíky nestanovuje.

Zmiňovaných 200 Kč zřejmě souvisí s tím, že do 1. dubna 2023 se příspěvek na ubytování ve výši 200 Kč týkal i „zajištění dočasného nouzového přístřeší“, kdy měl jeho provozovatel zároveň i povinnost poskytovat ubytovaným „stravu nebo potraviny“. Částka 200 Kč tak zahrnovala ubytování i stravu. Dočasným nouzovým přístřeším se myslí typicky tělocvičny a sportovní haly, které samosprávy využívají pro krátkodobé ubytování uprchlíků.

Kraje či obce se mohly také rozhodnout, že uprchlíkům poskytnou peníze navíc. Ve veřejně dostupných zdrojích se nám nicméně podařilo dohledat jen to, že k takovému kroku na jaře 2022 přistoupilo hl. m. Praha. V tomto případě ovšem radní rozhodli, že příspěvek na stravu ve výši 200 Kč bude možné získat jen po dobu prvních 7 dní ubytování.

Humanitární dávka

Příspěvek dále zmiňuje, že ukrajinští uprchlíci dříve dostávali od českého státu podporu ve výši 5 000 Kč, poté údajně došlo k navýšení na 8 000 Kč.

Autor textu zde zřejmě mluví o tzv. humanitární dávce (.pdf, str. 3–12), která podle současného znění zákona činí 5 000 Kč. K jejímu navýšení na 8 000 Kč nedošlo.

Vyplácení humanitární dávky také není automatické. O tuto podporu (.pdf, str. 3) si mohou požádat ukrajinští uprchlíci, „kteří nemají prostředky na úhradu základních životních potřeb“ (video). První dávku mohou získat už v měsíci, kdy jim byla v České republice udělena dočasná ochrana. Další měsíční dávky jsou však žadatelům vyplaceny až tehdy, kdy prokážou, že jim příjmové a sociální poměry neumožňují zabezpečit základní potřeby v daném měsíci (video).

V prvních šesti měsících od udělení dočasné ochrany odpovídá částka zmíněným 5 000 Kč (.pdf, str. 4). Od sedmého kalendářního měsíce už výše dávky záleží také na věku žadatele. U dětí do 18 let odpovídá 3 490 Kč, u dospělých 4 860 Kč.

Další bonusy

Facebookový příspěvek na konci zmiňuje, že ukrajinští uprchlíci mají zdarma mj. zdravotní péči, veřejnou dopravu, vstup do zoologických zahrad a telekomunikační služby a že mohou získat také bonus od společnosti ČSOB při založení bankovního účtu. Podívejme se proto ve stručnosti i na tato tvrzení.

Zdravotní pojištění za ukrajinské uprchlíky hradí stát prvních 150 dnů od udělení dočasné ochrany. Za dospělé do 65 let, kteří ochranu získali hned po začátku války, tak stát přestal pojištění platit na konci července 2022, a musí si jej tedy platit sami. Děti, studenti nebo senioři nad 65 jsou nadále považováni za státní pojištěnce.

Co se týče hromadné dopravy, tu měli ukrajinští uprchlíci skutečně nějakou dobu zadarmo. To se však změnilo k 1. srpnu 2022. Od té doby mají dopravu zdarma jen lidé ve zvláštním režimu. Již dříve však měli uprchlíci například dopravu v Praze a Středočeském kraji nebo na železnicích zdarma jen 5 dní po získání dokladů o dočasné ochraně.

Telekomunikační zařízení, tedy především SIM karty, rozdávali telefonní operátoři uprchlíkům zdarma hned na jaře loňského roku. Jednalo se především o SIM karty s předem nabitým kreditem v určité hodnotě. Do poskytování těchto služeb se zapojovali jak telefonní operátoři, tak neziskové organizace.

Vstup do zoologických zahrad za symbolickou 1 Kč pro ukrajinské uprchlíky byl časově omezený. V pražské zoo končil na konci dubna 2022, jak dříve upozornila např. i agentura AFP. V Plzni skončil vstup do zoo za 1 Kč v červnu, v Ostravě v říjnu, stejně jako bezplatná MHD.

Co se týče zmíněného bezplatného založení účtu u ČSOB a vstupního bonusu, v tomto bodě má facebookový příspěvek pravdu. ČSOB skutečně nabízela uprchlíkům založení účtu bez poplatků s finančním bonusem 2 500 Kč. Pro založení bylo potřeba předložit ukrajinský pas.

Závěr

Příspěvek uvádí, že Česko vynakládá na ukrajinské uprchlíky každý měsíc více než 10 miliard korun, ve skutečnosti se však jedná o násobně nižší částku. Za duben směřovalo na podporu ukrajinských uprchlíků v ČR celkem 2,3 mld. Kč.

Autor textu také uvádí nepřesné částky u některých forem finanční podpory. Příspěvek na ubytování za osobu a den může dosáhnout maximálně 350 Kč, nikoli 390 Kč. Příspěvek na stravování, který autor vyčísluje na 200 Kč za osobu na den, zákon ani žádné vládní nařízení nestanovuje. Podle dostupných informací takový příspěvek na jaře 2022 zavedlo jen hlavní město Praha, vztahoval se nicméně jen na prvních 7 dní ubytování.

Humanitární dávka také v současnosti neodpovídá 8 000 Kč, ale 5 000 Kč. Automatická je navíc jen v prvním měsíci, později musí uprchlíci doložit, že jim jejich vlastní finance nedovolí zaplatit základní životní potřeby.

Nepřesná jsou také některá další tvrzení týkající se bonusů pro ukrajinské uprchlíky. Dospělí uprchlíci do 65 let si zdravotní pojištění musí hradit sami po uplynutí 150 dnů od udělení dočasné ochrany, řadě z nich tedy skončilo pojištění hrazené státem už na konci července 2022. Vstup za 1 Kč zrušila řada zoologických zahrad už v první polovině roku 2022, podobně je to s bezplatnou veřejnou dopravou.

Fact Checker Logo
Původně zveřejněno zde.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.