Scroll Top

Smrt Navalného byla nařízena “shora”; jsou přesvědčeny téměř dvě třetiny české populace

julia-navalna

Foto: Алексей Навальный Youtube channel

Zprávu o úmrtí ruského opozičního politika Alexeje Navalného zaznamenalo v polovině února 2024 86 % respondentů dvanácté vlny měření reprezentativního longitudinálního panelového průzkumu CEDMO Trends. Naprostá většina české populace vnímá jeho smrt jako důkaz autokratismu současného režimu v Rusku. S výrokem, podle kterého životní příběh Alexeje Navalného ukazuje, že Rusko nikdy neupustilo od totalitních praktik věznění a likvidace politických oponentů, souhlasilo 74 % dotazovaných. Téměř dvě třetiny (65 %) jich také souhlasí s tvrzením, že Navalného úmrtí bylo nařízeno shora a představuje odvetný krok za dlouhododbou kritiku politické reprezentace v Rusku v čele s prezidentem Vladimirem Putinem. 

Smrti Alexeje Navalného se týkal samostatný okruh otázek, které jsou v každé z dílčích vln průzkumu CEDMO Trends věnovány aktuálním společenským událostem. Základ dotazníkového šetření však tvoří neměnná sada otázek, na základě které je možné sledovat trendy vývoje chování populace v oblasti konzumace různých druhů mediálních obsahů se zaměřením na misinformace a dezinformace. V datech z aktuální dvanácté vlny byl oproti minulým obdobím zaznamenán výrazný nárůst dezinformací namířených proti Ukrajině či Západu, a to i přes skutečnost, že protizápadní a protiukrajinské narativy v žebříčku respondenty zaznamenaných dezinformací dlouhodobě vedou.

Povědomí o smrti Alexeje Navalného
Graf č. 1: Otázka průzkumu: “Zaznamenal/a jste v polovině února 2024 zprávu o úmrtí ruského opozičního politika Alexeje Navalného? Odpovědi vybírejte na stupnici, kde 1 znamená „rozhodně pravdivé/autentické“ a 7 „rozhodně nepravdivé/neautentické?” N=3 000, Zdroj: CEDMO Trends

“Pokud bychom si chtěli představit někoho, kdo je vůči západním narativům o osudu Alexeje Navalného spíše skeptický, vykreslili bychom ho jako staršího člověka, který se považuje za konzervativně smýšlejícího. Ve sněmovních volbách 2021 pravděpodobně volil strany SPD nebo KSČM a v prezidentských volbách 2023 Andreje Babiše,” komentuje zjištění průzkumu datový analytik hubu CEDMO Lukáš Kutil a pokračuje: “Překvapivé však je, že u zmíněných starších ročníků, zejména nad 65 let, se objevila i skepse vůči teorii o Kremlem nařízené Navalného vraždě. Do jejich odpovědí se zřejmě propisuje nižší mediální gramotnost a s ní i související slabší důvěra v média, což paradoxně vede k odpovědím popírajícím žitou zkušenost s totalitním režimem. Jako druhý příklad, který se v odpovědích vyskytoval častěji, si můžeme představit člověka, který sice nesouhlasí s tvrzením, že západní média obraz o Navalném překrucují, ale zároveň ani nevěří tomu, že by smrt ruského opozičníka mohla v konečném důsledku oslabit pozici Vladimira Putina. Vykreslili bychom jej jako mladšího, liberálního voliče, který používá internet na každodenní bázi, ve sněmovních volbách upřednostnil jednu z vládních koalic a v prezidentských volbách prezidenta Petra Pavla. Pokud se zaměříme na mladší ročníky blíže, opět se setkáme s něčím překvapivým; byť nevěří v oslabení Putinova vlivu, tak ale v principu neodmítají možnost politické transformace Ruska do demokratického zřízení. Vysoká důvěra v západní média, která jsou pro ně zároveň obrazem postačujícím, je kombinovaná s optimismem, jenž může vycházet třeba i z absence osobní zkušenosti s totalitním zřízením.”

Celoevropská síť EDMO, jejíž je CEDMO součástí, zveřejnila v polovině března analýzu, v níž se fact-checkeři dvanácti organizací z různých evropských zemí zabývali dezinformacemi šířenými s cílem poškodit veřejný obraz manželky zemřelého opozičníka — Julije Navalné. Diskreditační kampaň se rozpoutala poté, co Julija Navalná zveřejnila 19. února video, v němž se zavázala pokračovat v politické práci svého zesnulého manžela pro “svobodné Rusko” a vyzvala Rusy, aby se za ni postavili.

Lživé zprávy o Julii Navalné kolovaly evropskými zeměmi prostřednictvím prokremelských komunikačních kanálů již před Navalného skonem. Po jejím prohlášení o aspiraci na vůdčí roli v ruské opozici, intenzita šíření nepravdivého obsahu o ní zesílila. Fact-checkeři sítě EDMO ve veřejném prostoru zaznamenali zprávy vykreslující Julii Navalnou jako nemorální ženu a oportunistku. Byla zpodobněna na několika fotografiích při flirtování s různými muži. Popisek jedné z nich, na které byla vyobrazena s Jevgenijem Čičvarkinem (ruským miliardářem a Putinovým odpůrcem), například zachycený moment komentoval jako “truchlící vdovu po Navalném ve společnosti nového společníka”. Nejednalo se však o aktuální fotografii z roku 2024, ale snímek z roku 2021. Jeho originální popisek zněl: “S první dámou krásného Ruska budoucnosti Julií Navalnou. Osvoboďte Navalného!” Tato falešná zpráva byla zachycena v šesti evropských zemích (Francii, Německu, Maďarsku, Řecku, Litvě a Polsku). Obdobný snímek, který koloval veřejným prostorem v těchto zemích, a dostal se i do České republiky a Itálie, se také týkal Čičvarkina. Toho měla Julija Navalná na snímku údajně objímat. Jednalo se však o fotomontáž; v původní verzi obrázku byl mužem objímajícím Navalnou její manžel Alexej.

O nabourání představy potenciální vůdkyně protiputinovské opozice usilovala i lživá historka o americkém psychologovi Paulu Ekmanovi, podle kterého reakce čerstvé vdovy na zprávu o Navalného smrti údajně vyjadřovala namísto žalu štěstí, že se konečně stala středem pozornosti celého světa.

Další obsah, hojně rozšířený v EU, který byl zachycen v Nizozemsku, Německu, Rakousku, Chorvatsku, Řecku, na Kypru, v Estonsku, Španělsku, Francii, Litvě, Bulharsku, Finsku a Itálii, jde v očerňování Julie Navalné ještě dál. Ve zvukovém záznamu ji matka Alexeje Navalného, Ljudmila Navalná, obviňuje z odpovědnosti za smrt svého syna. Podle audiozáznamu to byla právě Julija, kdo donutil Alexeje vrátit se do Ruska, když sám nebyl schopen vyhodnotit situaci poté, co se probral z uměle vyvolaného kómatu, do kterého ho lékaři uvedli kvůli špatnému zdravotnímu stavu v důsledku předchozí otravy. V záznamu se také objevují obvinění Julie ze styku s jinými muži a také z toho, že přinutila svého muže Alexeje, aby na ni převedl své bankovní účty. Audio s hlasem Ludmily Navalné však bylo falešné (vytvořené umělou inteligencí). Hlas Navalného matky byl naklonován s využitím videa z 22. února, kdy Ljudmila prostřednictvím videa zveřejněného na sociálních sítích konfrontovala ruské úřady s tím, že ji vydírají, aby svého syna nechala pohřbít tajně.

“Kdybychom si z události úmrtí Alexeje Navalného, jak se objevila v médiích, chtěli vzít nějaké ponaučení, může to být třeba toto: informační a dezinformační mediální prostor je přesycený. Přičteme-li k němu osobní faktory, které při formování názoru vcházejí do hry, klidně můžeme sami dojít k poměrně paradoxním závěrům. Dopřejme i ostatním tuto možnost. Zejména jedná-li se o reálně komplexní situace, jako například příběh o smrti člověka, kterého jsme nikdy neviděli, komunikovaný do společenského prostoru zmítaného válkou skrze mezinárodní média, která jednoduše nelze očistit o jejich geopolitickou příslušnost,” uzavírá reflexi zjištění z poslední vlny průzkumu CEDMO Trends Lukáš Kutil. 

V Česku se ve stejném období, únoru 2024, na sociálních sítích také šířila řada deepfake videí. Mezi nimi se například objevilo deepfake video s hercem Ondřejem Vetchým. Podle průzkumu CEDMO Trends jej zaznamenala necelá pětina populace (18 %). Mezi respondenty byla zjišťována i míra důvěryhodnosti tohoto videa. Téměř nikdo mu však neuvěřil; bezmála polovina dotázaných (46 %) označila video za rozhodně nepravdivé, pouhá desetina ho považovala za alespoň částečně pravdivé a dalších 17 % si autentičností videa nebylo jisto. Třebaže fenomén „deepfake“ videí je pro českou populaci ve velké míře neznámý, konkrétním uměle generovaným videím Češi a Češky příliš nevěří. Potvrzují to jak výstupy předchozí vlny CEDMO trends, tak té aktuální.

Autentičnost deepfake videa s Ondřejem Vetchým
Graf č. 2: Otázka průzkumu: “V souvislosti s válkou na Ukrajině se v únoru na sociálních sítích objevilo následující video, ve kterém vystupuje herec Ondřej Vetchý (ukázka) Považujete toto video za pravdivé/autentické, nebo nepravdivé/neautentické? Odpovědi vybírejte na stupnici, kde 1 znamená „rozhodně pravdivé/autentické“ a 7 „rozhodně nepravdivé/neautentické?” N=3 000, Zdroj: CEDMO Trends

CEDMO Trends ČR je unikátní longitudinální panelový výzkum realizovaný po dobu třiceti měsíců. Nabízí výjimečný vhled do vývoje chování populace v oblasti konzumace různých druhů mediálních obsahů se zaměřením na jednotlivé typy informačních poruch jako jsou misinformace či dezinformace. Ty nejen oslabují důvěru veřejnosti v instituce nezbytné pro fungování pluralitní demokracie, ale také mohou zesilovat jednotlivé infodemie. CEDMO jej realizuje na reprezentativním vzorku více než 3 000 respondentů starších 16 let.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.