Scroll Top

Soňa Peková a americké biologické laboratoře na Ukrajině

Screenshot 2022-05-12 at 12.45.43

Author(s): Demagog.cz

Na facebooku se šíří video, v němž genetička Soňa Peková hovoří o údajném vývoji biologických zbraní na Ukrajině. Peková se odkazuje na vystoupení ruských a amerických představitelů a na dokumenty, které mají vývoj zbraní dokládat. Žádný předložený dokument však ve skutečnosti nehovoří o zbraních, píše se v nich pouze o běžném výzkumu patogenů. O přítomnosti biologických zbraní na Ukrajině mluví pouze ruští představitelé.

Facebookový příspěvek obsahuje záznam vystoupení Soni Pekové, jehož tématem byl vývoj biologických zbraní na Ukrajině. Takové jednání by přitom porušovalo mezinárodní Úmluvu o zákazu biologických zbraní ze 70. let. Podle Pekové existují pro její podezření důkazy v podobě informací představených na konferenci OSN 6. dubna 2022. Na konferenci měly být zveřejněny informace o materiálech „zajištěných“ v laboratořích na Ukrajině v prvních dnech ruské invaze.

Peková zmiňuje, že existenci ukrajinských zařízení vyvíjejících biologické zbraně potvrdili 8. března 2022 zástupci vlády Spojených států. Uvádí také, že Ministerstvo obrany USA na Ukrajině financovalo projekty překračující rámec mezinárodních úmluv o zákazu biologických zbraní, a to prostřednictvím firem Black & Veatch, Rosemont Seneca a Metabiota „s přímým investorským zastoupením Huntera Bidena“. Svůj projev poté Peková zakončuje tvrzením, že již v roce 2019 byl schválen americko-ukrajinský projekt, součástí jehož názvu bylo i pojmenování tehdy ještě neznámé nemoci “covid-19”.

Dodejme, že Soňa Peková ve svém vystoupení uvedla řadu dalších tvrzení, která jsou ale názorová, nikoli faktická. V rámci naší analýzy se věnujeme ověření všech faktických částí vystoupení Pekové ve videu, nikoli jejích subjektivních názorů.

Konference OSN

Konference na půdě OSN s názvem Hrozby pro mezinárodní mír a bezpečnost vyplývající z vojensko-biologických aktivit v regionech celého světa skutečně proběhla 6. dubna 2022 (videozáznam). Nejednalo se nicméně o klasický summit či konferenci OSN, nýbrž o setkání v tzv. formátu Arria, tedy o neformální jednání států Rady bezpečnosti OSN. Jde o fórum, které státům umožňuje předkládat vlastní pohledy a záměry, přičemž schůzi z 6. dubna organizovala (.pdf, str. 25) Ruská federace.

Schůzi předsedal zástupce ruského vyslance při OSN Dmitrij Poljanskij, který uvedl tři další řečníky: náčelníka ruských vojsk radiační, chemické a biologické ochrany generála Igora Kirillova (video, 6:30–38:45), bulharskou novinářku Diljanu Gajtandžievu (video, 39:06–1:03:06) a ruského televizního novináře Arkadije Mamontova (video, 1:03:58–1:23:25).

Mamontov ve svém projevu tvrdil, že USA na Ukrajině vyvíjely biologické zbraně, byť sám uvedl, že ke svým tvrzením nemá “velmi specifické dokumenty” (video, 1:14:40). Příspěvek Diljany Gajtandžievy se poté věnoval hlavně laboratořím Spojených států v Gruzii. Na konci svého projevu také hovořila o Ukrajině (video, 51:28), především ale o tom, že existují ukrajinské laboratoře finančně podporované Spojenými státy a dohody o spolupráci mezi USA a Ukrajinou. Žádné informace o “zajištěných” materiálech či důkazech však neuvedla.

Dokumenty, které by měly podpořit ruská tvrzení o biologických zbraních na Ukrajině, pak na konferenci OSN ve své prezentaci představil generál Kirillov. Uveďme, že ruská strana tyto dokumenty zveřejnila v plné podobě a jsou dostupné na serveru Yandex.ru. Jedná se převážně o ukrajinsko-americké smlouvy, které ve svém projevu zmiňuje i Soňa Peková, které ale nijak nedokládají vývoj biologických zbraní. Z písemností plyne, že na Ukrajině probíhal výzkum některých nebezpečných patogenů, virů apod., například antraxu (přesněji bakterie Bacillus anthracis) či virů ptačí chřipky. Takový výzkum sám o sobě není porušením Úmluvy o zákazu biologických zbraní (.pdf) a probíhá běžně i v Kanadě či Austrálii (.pdf). Ruskem zveřejněné dokumenty ostatně samy uvádějí, že cílem výzkumného projektu bylo vyvinout strategie a prostředky proti šíření těchto patogenů – nikoliv vyvíjet biologické zbraně. Dodejme, že Ukrajina je jednou z řady evropských zemí, kde běžně dochází k lokálním epidemiím antraxu.

Mezi Spojenými státy a Ukrajinou skutečně existuje dohoda z roku 2005 vztahující se k biologickým laboratořím. Jejím cílem však není výroba biologických zbraní, právě naopak. Americké Ministerstvo obrany dlouhodobě spolupracuje s ukrajinskou vládou v rámci programu Biological Threat Reduction Pogram (Program snižování biologických hrozeb). Jeho cílem je zabezpečit patogeny a toxiny využívané ve výzkumu. Spojené státy také pomáhají s odhalováním případných ohnisek nebezpečných chorob a podobných hrozeb. V rámci tohoto programu se USA podobně angažují také v dalších státech post-sovětského prostoru. Dříve se jednalo i o likvidaci původních sovětských laboratoří na výrobu biologických zbraní. Uveďme také, že Ukrajina má na svém území (tak jako většina zemí), mnoho výzkumných laboratoří, které finančně podporuje nejen USA, ale také například Světová zdravotnická organizace.

Generál Kirillov ve své prezentaci zmiňoval (video, 25:10), že dle dokumentů má virus ptačí chřipky H5N8 sloužit k výzkumu a k “výrobě biopreparátů”. Uveďme však, že biopreparáty mají různá využijí a používají se např. i k diagnostickým účelům, jak lze vyčíst mimo jiné z patentu ruských vědců, kteří se také v minulosti věnovali výzkumu viru H5N8.

Ačkoliv na konferenci Rady bezpečnosti OSN ruská strana přednesla řadu obvinění, žádné důkazy ani dokumenty dokládající vývoj biologických zbraní na Ukrajině nepřinesla. Vyjma uvedených dokumentů Ruští zástupci ani nemluvili o ničem, co bylo v laboratořích “zajištěno”, jak uvádí Soňa Peková. Doplňme, že přímo na setkání OSN ruskou prezentaci kritizovalo např. Norsko (video, 1:33:23), jehož zástupce zde uvedl, že Rusko nedokázalo předložit žádné věrohodné důkazy pro svá tvrzení a setkání OSN zneužilo pro šíření dezinformací. Podobně se vyjádřilo také Irsko (1:48:36) či Albánie (1:51:34).

Nepodložená obvinění z vývoje biologických zbraní na Ukrajině se objevují téměř od počátku ruské invaze. Jednak jde o příspěvky šířící se napříč sociálními sítěmi, jednak o tvrzení ruských představitelů. Generál Kirillov ostatně již 17. března pro ruskou tiskovou agenturu TASS prohlásil, že ruská armáda získala dokumenty dokazující americké zapojení do údajného vývoje a testování biologických zbraní na Ukrajině. Pro žádné podobné tvrzení však nebyly předloženy konkrétní doklady. 

Doplňme také, že obviňování soupeřů z vývoje a používání biologických zbraní není nová strategie. Již v 50. letech 20. století obvinil Sovětský svaz Spojené státy z používání biologických zbraní při válce v Koreji. Jak ukázaly sovětské dokumenty odtajněné v 90. letech, Sovětšti lídři pronášeli tato obvinění s plným vědomím toho, že se nezakládají na pravdě.

Výrok Victorie Nuland v Kongresu USA

Vraťme se nyní k vystoupení Soni Pekové: Vedle odkazu na konferenci OSN totiž Peková hovoří i o tom, že existenci ukrajinských laboratoří vyvíjejících biologické zbraně potvrdili i američtí představitelé. Zmiňuje přitom vystoupení Victorie Nuland v Kongresu, na které se odkazuje řada ruských představitelů.

Dne 8. března 2022 Victoria Nuland, náměstkyně amerického ministra zahraničí, v americkém Kongresu odpovídala na otázku (video, 47:09), zda má Ukrajina chemické či biologické zbraně. Nuland odpověděla nepřímo – uvedla, že “Ukrajina má biologická výzkumná zařízení” a dodala, že existují obavy, že nad těmito zařízeními chtějí získat kontrolu ruské vojenské síly. „Pracujeme s Ukrajinci na tom, jak mohou zabránit tomu, aby se kterýkoli z těchto výzkumných materiálů dostal do rukou ruských sil,“ zmínila nakonec.

Victoria Nuland tedy neuvedla, že by na Ukrajině skutečně existovaly laboratoře vyvíjející biologické zbraně, řekla jen, že jsou zde laboratoře zabývající se biologickým výzkumem. Soňa Peková ve svém projevu tedy nesprávně interpretuje vyjádření Victorie Nuland, podobně jako např. Tucker Carlson, americký komentátor stanice Fox News.

Financování laboratoří a napojení na Huntera Bidena

Peková dále zmiňuje financování ukrajinských laboratoří, které dle ní porušovaly mezinárodní úmluvy o zákazu biologických zbraní a v nichž byl údajně zaveden „program“ výzkumu se dvojím způsobem využití (k mírovým účelům i k vývoji biologických zbraní). Financování mělo podle Pekové proudit skrze firmy Black & Veatch, Metabiota a Rosemont Seneca.

Zaměřme se nejdříve čistě na strukturu financování laboratoří a na firmy, o nichž Soňa Peková hovoří. Ministerstvo obrany USA skutečně uzavřelo smlouvu s firmou Black & Veatch, kterou v roce 2012 vybralo, aby pomáhala Ukrajině s rozvojem diagnostiky, detekce či systémů hlášení v případě vypuknutí nebezpečných infekčních onemocnění. Prostřednictvím firmy Black & Veatch tedy americké Ministerstvo obrany některé ukrajinské laboratoře finančně podporovalo.

Společnost Metabiota je pak jednou z dodavatelských firem Black & Veatch. S Ministerstvem obrany USA uzavřela samostatný kontrakt týkající se „výzkumných projektů“ na Ukrajině, podobně jako tomu bylo u Black & Veatch. Podle vyjádření zástupců Metabioty působila tato firma na Ukrajině do roku 2020. Další zmiňovaná společnost, Rosemont Seneca, pak vlastní podíl ve firmě Rosemont Seneca Technology Partners (RSTP), která investovala do firmy Metabiota. Právě zde je podle Soni Pekové „přímé investorské zastoupení Huntera Bidena,“ syna amerického prezidenta Joe Bidena.

Jak uvádí deník The Washington Post či server PolitiFact.com, Hunter Biden se v roce 2009 stal jedním ze zakladatelů společnosti Rosemont Seneca. Určité investorské spojení tudíž skutečně existovalo, byť ne zcela přímé. V roce 2015 poté Hunter Biden z přidružené firmy RSTP odešel a přestal v ní mít vlastnický podíl.

Shrňme, že firmy zmiňované Soňou Pekovou skutečně prostřednictvím amerického Ministerstva obrany finančně podporovaly ukrajinské laboratoře. Zároveň však, jak jsme uvedli výše, nebyly zveřejněny dokumenty či jiné důkazy, které by potvrzovaly, že v těchto laboratořích skutečně docházelo k porušování mezinárodních dohod o zákazu biologických zbraní.

Dodejme, že na konci března obvinila Huntera Bidena z financování vývoje biologických zbraní na Ukrajině ruská strana, přesněji generál Igor Kirillov.

Projekt z roku 2019

Na konci záznamu na facebooku Peková uvádí, že americká společnost Black & Veatch Special Projects (přesněji její subdodavatel Labyrinth Global Health Inc.) 12. listopadu 2019 s Ministerstvem obrany uzavřela smlouvu o projektu, který byl již tehdy pojmenovaný “SME Manuscript Documentation and Covid-19 Research”. Peková poukazuje na to, že v té době ještě nebyly známy oficiální informace o covidu-19. První zmínky o novém typu koronaviru se totiž objevily až na přelomu roku 2019 a 2020 (.pdf) a název onemocnění covid-19 skutečně představil předseda Světové zdravotnické organizace až 11. února 2020, jak uvádí Soňa Peková.

Agentura pro snižování obranných hrozeb (DTRA) amerického Ministerstva obrany však pro fact-checkingový web LeadStories.com uvedla, že v průběhu roku 2020 došlo k úpravě projektu. 12. listopadu 2019 tak podle DTRA představuje datum, kdy došlo ke vložení původní verze projektu do americké vládní databáze. 10. června 2020 byl projekt pozměněn, aby v jeho rámci mohla americká společnost pomoci Ukrajině při pandemii covidu-19. Právě tak se dostal ‘covid-19’ do názvu dokumentu.

Doplňme, že Soňa Peková také spojuje zmíněnou firmu Labyrinth Global Health Inc. se společností EcoHealth Alliance. Ty skutečně spolupracovaly na některých projektech (.pdf). Firma EcoHealth Alliance, kterou řídí Peter Daszak, také sponzorovala Wuchanský virologický institut. Prostředky institutu poskytla na výzkum netopýřích patogenů, mj. také koronavirů způsobujících onemocnění SARS.

Naše hodnocení

Klíčová tvrzení z vystoupení Soni Pekové jsou tedy nepravdivá. Na konferenci OSN nebyly prezentovány informace o důkazech zajištěných v ukrajinských laboratořích. Zástupkyně vlády USA v březnu uvedla, že na Ukrajině existují biologická výzkumná zařízení, nikoli laboratoře věnující se vývoji biologických zbraní. Tvrzení, že americké ministerstvo obrany udělilo grant k výzkumu covidu-19 již v roce 2019, je rovněž nepravdivé.

Peková zmiňuje také propojení Huntera Bidena se společnostmi, které se podílely na biologickém výzkumu na Ukrajině. Pomíjí ale fakt, že Biden své zapojení ukončil již v roce 2015. I zde pak chybí jakékoliv důkazy pro tvrzení, že se tento výzkum týkal vývoje biologických zbraní.

Fact Checker Logo
Původně zveřejněno zde.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.