Scroll Top

5G sítě a elektromagnetické pole

sunset-mast-television-mast-wallpaper-preview

Author(s): Demagog.cz

Na facebooku se šíří video, jehož autor varuje před zdravotními riziky spojenými s vysílači mobilních 5G sítí. Tato technologie skutečně generuje elektromagnetické záření, které ale dle dostupných výzkumů není v daných intenzitách pro lidské zdraví nijak škodlivé. Intenzita záření z 5G vysílačů je navíc regulována národní i nadnárodní legislativou.

Sítě tzv. páté generace (5G) jsou technologií mobilních sítí, která navazuje na předchozí 3G a 4G technologie. Sítě 4G (LTE), které dosahují přenosové rychlosti až 100 Mbit/s, umožňují např. videokonference či sledování HD vysílání v mobilní síti. Sítě v kategorii 5G pak nabízejí ještě vyšší rychlost přenosu informací.

V minulosti se ale v souvislosti s novou technologií objevily i obavy z negativních dopadů na lidské zdraví. Ty zmiňuje muž ve videu, když mluví o rozmístění vysílačů mobilního 5G signálu, které mají být všude po ČR jako „zbraň proti lidem“. V následujících odstavcích se proto zaměříme na tato údajná zdravotní rizika.

Limity a zdravotní rizika

Český telekomunikační úřad (ČTÚ), který má provoz 5G sítí na starost, na svém webu obsáhle vysvětluje fyzikální mechanismus působení elektromagnetického pole na lidskou tkáň. 5G sítě dle ČTÚ nepředstavují riziko pro lidské zdraví. Jediným známým účinkem je tepelné působení na lidské tělo, kdy ale 5G vysílač i z bezprostřední blízkosti vyzařuje méně než 1 W na m². Naproti tomu sluneční záření za jasného počasí může vydat až 1 000 W na m² (.pdf, str. 17).

Státní zdravotní ústav (SZÚ) uvádí (.pdf, str. 4), že v české, ale i světové (.pdf) legislativě jsou navíc zakotveny expoziční limity pro neionizující záření, tedy i elektromagnetické pole (.pdf, str. 16) 5G sítí. V Česku tyto limity stanovuje nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Pro vyšší frekvenční pásmo od 6 GHz do 300 GHz, ve kterém mají v budoucnosti 5G sítě převážně fungovat, je stanoven limit 10 W na m². Profesor Jan Vrba z katedry elektromagnetického pole na ČVUT naměřil přímo pod 5G vysílačem v Praze 0,1 W na m², tedy daleko méně, než je limit. Vrba pro Aktuálně.cz také dodal, že elektromagnetické pole bylo na Zemi odjakživa nehledě na vysílací přístroje.

Dle Světové zdravotnické organizace (WHO) je expozice z 5G vysílačů podobná jako u stávajících stanic sítí mobilních telefonů. ČTÚ uvádí, že u vyšších frekvencí určených pro rozvoj 5G sítí je pak expozice nižší, totéž zmiňuje v souvislosti s možností zdravotních rizik i WHO: „Se zvyšující se frekvencí se snižuje míra pronikání (záření) do tělesné tkáně a absorpce energie se omezuje na povrch těla.“ Míra expozice u 5G sítí je tedy stejná či nižší než u sítí předchozí generace.

Vědecké studie účinků elektromagnetického záření na lidské tělo shrnuje např. text „Mobilní sítě 5G a zdraví“ publikovaný v časopise Nature v roce 2021. Autoři v něm shrnuli celkem 107 vědeckých studií a jejich závěrem bylo, že dosavadní výzkum nepotvrdil nebezpečnost záření ze sítí 5G pro lidské zdraví. Věnovali se přitom potenciálním dopadům na tělesné funkce i vzniku chorob vč. rakoviny. Žádný takový dopad nebyl podle studie vědecky potvrzen.

Výkon 5G vysílačů

Muž ve videu také naznačuje, že zatím 5G vysílače nejsou plně spuštěné: „Kdyby tohle zapli, Pánbůh s náma.“ V závěru se tedy zaměříme na to, jaký je výkon v Česku instalovaných vysílačů (základnových stanic, resp. BTS) a zda je možné je „zapnout“ tak, aby vysílaly záření přesahující hygienické limity.

Základnových stanic 5G sítí jsou dva druhy, a to tzv. makro- a mikro(piko)-buňky (.pdf, str. 1). Vysílaný výkon makro-buněk se pohybuje „v řádech desítek až stovek wattů“, výkon mikro-buněk do 10 wattů a výkon piko-buněk do 1 wattu (str. 2). Nicméně expozici v blízkosti stanic je zamezeno jejich umístěním. Makro-buňky, umístěné na stožáru, věži nebo střeše budov, mají konečný výkon v mikrowattech. Větší záření vysílá např. mobilní telefon držený u hlavy, a to až 200 miliwattů.

Co se týče rozmístění těchto základnových stanic, z mapy ČTÚ vyplývá, že napříč Českem je mnoho stanic jak 5G, tak 4G sítí. Není ale jasné, kolik přesně je stanic páté generace. Která základnová stanice vysílá mobilní 5G internet, lze nicméně odvodit z mapy pokrytí 5G sítí, kterou provozuje ČTÚ. Tento typ mobilního internetu je dostupný v okolí většiny větších a středně velkých měst.

Technologie 5G sítí tedy nepřinášejí, alespoň co se týče fyzikální podstaty elektromagnetického záření, nic nového. Intenzita záření je srovnatelná či nižší než u mobilních sítí předchozí generace a výrazně nižší než sluneční svit. Vzhledem k instalovanému výkonu BTS a jejich umístění je reálný vliv na člověka jen nepatrný, a především nezpůsobuje žádná zdravotní rizika.

Fact Checker Logo
Původně zveřejněno zde.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.