Scroll Top

Jane Goodall nevyzvala ke snížení světové populace o 90 procent

Jane Goodall nevyzvala ke snížení světové populace o 90 procent - Featured image

Author(s): Ladka MORTKOWITZ, Anna HOLLINGSWORTH, AFP Finsko

Stovky českých uživatelů Facebooku sdílely od července video, ve kterém britská primatoložka Jane Goodall hovoří o dopadu prudkého nárůstu populace. Video doprovází zavádějící tvrzení, že podle vědkyně by se prý vyřešily  „všechny problémy světa, kdyby se světová populace snížila o 90 procent“. Její slova však byla záměrně vytržena z kontextu a překroucena. Z úplného přepisu panelové diskuse a z mnoha jejích dalších prohlášení vyplývá, že vědkyně podporuje dobrovolná opatření na zmírnění budoucího růstu populace – tedy nikoliv snížení již existující populace. Tyto příspěvky jsou součástí širšího dezinformačního narativu, podle něhož měla být pandemie Covid-19 nástrojem společenských elit ke kontrole světové populace neboli k takzvané „depopulaci“.

Šestnáctisekundové video bylo pořízeno během výročního zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) 2020, které se konalo 21. až 24. ledna 2020 ve švýcarském městě Davos. Jednou z akcí tohoto ročníku byla více než 40minutová panelová diskuse s názvem „Zajištění udržitelné budoucnosti Amazonie“, které se zúčastnili Jane Goodall (zakladatelka Jane Goodall Institute), bývalý viceprezident USA Al Gore, vedoucí výzkumný pracovník na univerzitě v Sao Paulu Carlos Afonso Nobre a prezident Kolumbie Ivan Duque.

Koncem července se krátký klip z tohoto panelu s projevem Jane Goodall začal šířit i mezi českými uživateli sociálních sítí. Například v tomto příspěvku z 25. července 2022 stojí: „Britská velvyslankyně pro mír při OSN Jane Goodall na přednášce WEF uvedla, že všechny problémy světa by se vyřešily, kdyby se světová populace snížila o 90 procent.“

Snímek zavádějícího facebookového příspěvku pořízený 1. září 2022

Podobné příspěvky se hojně šířily i v dalších jazycích včetně slovenštiny, rumunštiny či angličtiny.

Podle textu příspěvku Jane Goodall během diskuze řekla: „Nemůžeme se schovávat před růstem lidské populace, protože víte, že to je příčinou všech problémů. Nic z toho by se nestalo, kdyby byl počet obyvatel stejný jako před 500 lety.“

Tato slova sice z úst vědkyně skutečně zazněla, facebookové příspěvky je však prezentují mimo kontext. Jane Goodall totiž nikdy nevyzvala ke snížení stávající světové populace.

Tomuto typu falešného tvrzení se AFP věnovala v minulosti již mnohokrát. Například zde jsme vyvrátili dezinformaci o tom, že Bill Gates hodlá snížit světovou populaci pomocí očkování.

Světové ekonomické fórum (WEF) bylo v minulosti již mnohokrát terčem tohoto typu dezinformací o údajné kontrole populace. Na sociálních sítích se šířila různá tvrzení o tom, že iniciativa Velký reset, spuštěná WEF a britským princem Charlesem v roce 2020, má být nástrojem depopulace planety za pomoci epidemií (tématu se AFP věnovala například zde či zde).

V květnu 2022 AFP zas vyvrátila tvrzení,  podle kterého měl generální ředitel společnosti Pfizer Albert Bourla na WEF 2022 říci, že cílem americké farmaceutické společnosti je snížit počet obyvatel světa do roku 2023 na polovinu. Přiložené video však bylo účelově sestříháno. Bourla ve skutečnosti hovořil o plánech společnosti Pfizer snížit na polovinu počet lidí, kteří si nemohou dovolit vakcínu proti covidu.

AFP se podívala na celý původní záznam diskuze, které se Jane Goodall zúčastnila. Vědkyně sice během ní pronesla, že růst lidské populace je z hlediska životního prostředí problém, v žádné chvíli však neobhajovala „snížení“ současné populace cíleným vyvražďováním lidí, jak naznačují nepravdivé příspěvky. Z mediálních prohlášení Goodall za posledních 15 let jasně vyplývá, že je stoupenkyní dobrovolných demografických opatření jako  plánováné rodičovství, zlepšení vzdělávání dívek nebo potírání chudoby, které napomáhají zpomalovat populační růst. Goodall zároveň upozorňuje, že přírodní zdroje jsou omezené a pokud se nic nezmění, budou spotřebovány rychleji, než se budou moci obnovit.

Co ve skutečnosti během diskuze zaznělo?

Celý záznam panelové diskuse z 22. ledna 2020 je k dispozici na webové stránce WEF. Jak na úvod uvedla její moderátorka, hlasatelka BBC Mishal Husain, diskuze byla „věnována zkoumání toho, jak lze chránit deštný prales, ať už v Amazonii nebo jinde, způsobem, který zároveň zajistí udržitelný způsob života“.

Projev Jane Goodall ze zavádějících příspěvků začíná v čase 31:25. Britská bioložka v té chvíli hovořila o Trillion Trees Project, což je společná kampaň organizací BirdLife International, Wildlife Conservation Society a WWF zaměřená na „ochranu a obnovu lesů na celém světě“, jak uvádí webová stránka tohoto projektu. Goodall zdůraznila, že je důležité chránit stávající deštné pralesy a obnovovat je v oblastech, „kde les poměrně nedávno zmizel“. Dále zmínila „čtyři smutné věci, se kterými se musíme vyrovnat a které se musíme pokusit zmírnit“: chudobu, neudržitelný životní styl, korupci a překotný růst lidské populace.

Záznam celé diskuze je dostupný také na YouTube:

S výjimkou zmíněného momentu vytrženého z kontextu se Goodall pak už během celé diskuse o růstu lidské populace ani jednou nezmíní: nemluví o „snížení“ světové populace o 90 procent a neuvádí ani jiná podobná čísla.

K opatřením na kontrolu růstu lidské populace, které Jane Goodall v diskuzi zmínila, patří například semináře o plánování rodiny a vzdělávání dívek. Kolem času 11:53, hovoří o programu Tacare (Lake Tanganyika Catchment Reforestation and Education), který její institut zahájil v roce 1994 ve dvanácti vesnicích v okolí národního parku Gombe v Tanzanii. Podle jejích slov se jednalo o „velmi holistický program“, jehož cílem bylo obnovit úrodnost nadměrně využívané zemědělské půdy bez použití chemických látek. Součástí programu byly také vodohospodářské projekty, mikropůjčky, semináře o plánování rodiny a stipendia, která měla „udržet dívky ve škole během puberty i po ní“. Goodallová říká, že „po celém světě se ukázalo, že s rostoucím vzděláním žen se zmenšuje velikost rodin, a právě rostoucí lidská populace byla tím největším problémem, který v dané oblasti  ničil lesy“.

„Dobrovolná optimalizace populace“

AFP poté vyhledala i řadu dalších veřejných vyjádření Jane Goodall na téma růstu populace z let 2007 až 2021. V žádném z komentářů, na které jsme narazili, se Goodall nezmiňuje o zabíjení lidí nebo o cíleném snižování stávající populace, ale pouze obhajuje dobrovolná opatření k omezení dalšího růstu populace, včetně plánování rodiny, zlepšování vzdělání žen a dívek a pomoci chudým.

Například v rozhovoru pro CBS News z července 2020, tj. necelých pět měsíců po svém vystoupení na WEF, řekla: „Otázky populace jsou politicky citlivé, takže mluvím o dobrovolné optimalizaci populace. Je to v pořádku, je to dobrovolné, je to vaše volba. Optimalizujete ji podle své finanční situace. Lidé zoufale potřebují vzdělávat své děti a už jich nemohou vzdělávat osm. Proto jsou z plánování rodiny nadšení – ženy si mohou naplánovat rodičovství tak, aby se o dítě dokázaly postarat.“

V podobném duchu se vyjádřila v rozhovoru pro Chatham House v listopadu 2021. Hovoří v něm o tom, s čím se setkala, když začala veřejně mluvit o lidských populacích v rozvojových zemích: „Lidé tehdy mluvili o kontrole populace, ale to není správné. S kontrolou to nemá nic společného. To je autokratické. Vždy jsem mluvila pouze o dobrovolné optimalizaci populace.“

Během diskuse s reverendem Alanem Jonesem v katedrále Grace v San Francisku v Kalifornii z roku 2007 Goodall zmiňuje plánování rodiny jako opatření k řešení problému přelidnění. V hlavním projevu na konferenci Population Matters 2019 zdůraznila význam vzdělání dívek pro snížení počtu rodin: „Na celém světě se ukazuje, že s rostoucím vzděláním žen mají rodiny tendenci se zmenšovat.“

Na to samé poukazuje i v knize The Book of Hope napsané společně s Douglasem Abramsem, jejíž úryvek vyšel v loňském prosincovém čísle časopisu Population Connection. V rozhovoru pro agenturu AFP z roku 2010 Goodall řekla, že „základem jakéhokoli úsilí o stabilizaci populačního růstu“ je „zlepšení kvality života těch nejchudších“.

Jane Goodall je také patronkou britské charitativní organizace Population Matters, jejímž posláním je dosáhnout „udržitelné lidské populace a obnovit naše životní prostředí“. Charita na svých webových stránkách jasně uvádí, že je „zcela proti kontrole populace, nucené sterilizaci nebo potratům, omezování velikosti rodiny nebo jakýmkoli jiným aktivitám, které považují lidi za pouhá čísla nebo nástroje“. Mezi činnosti, které charita podporuje, patří „vyvedení lidí z chudoby, poskytování vzdělání, posílení postavení žen a dívek, poskytování kvalitního moderního plánování rodiny pro všechny a podpora volby mít menší rodinu“.

Světové ekonomické fórum je častým terčem dezinformací

Agentura AFP již vyvrátila celou řadu nepravdivých a zavádějících tvrzení o Světovém ekonomickém fóru. Například letos v dubnu upozornila na dezinformaci o tom, že WEF v rámci svého plánu Great Reset vyzvalo k reformě internetu, která se objevila na základě falešného tweetu.

V červnu 2022 jsme zas vyvrátili tvrzení, že WEF má vlastní polovojenské jednotky: ukázali jsme, že výroční setkání WEF řídí švýcarské úřady a policejní síly kantonu Graubunden, které během akce nosí odznak WEF kvůli posílení týmové atmosféry.  V březnu jsme vyvrátili falešnou zprávu, že WEF zvažuje snížení zákonné věkové hranice pro pohlavní styk na 13 let.

Častým terčem dezinformací je zakladatel a výkonný předsedova WEF Klaus Schwab. AFP vyvrátila například tvrzení, že Schwab na Twitteru označil konzumaci masa a vlastnictví nemovitostí za překážky snižování emisí uhlíku nebo tvrzení, že Schwabův otec byl vysoce postavený nacista a „Hitlerův důvěrník“.

Fact Checker Logo
Původně zveřejněno zde.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.