Scroll Top

Neexistují důkazy o tom, že ochranná látka na ovoce a zeleninu značky Apeel škodí zdraví

Neexistují důkazy o tom, že ochranná látka na ovoce a zeleninu značky Apeel škodí zdraví - Featured image

Author(s): Saladin SALEM / Ladka MORTKOWITZ / AFP Německo

Na sociálních sítích se v dubnu v několika jazycích začalo šířit varování proti ochranné látce na potraviny značky Apeel, která má údajně škodit zdraví. Tato látka umožňuje distrubuci určitých druhů zeleniny a ovoce bez obalu. Na internetu se objevil příbalový leták s bezpečnostními pokyny, který má dokazovat škodlivé účinky látky Apeel. Tento dokument se však vztahuje ke stejnojmennému čistícímu prostředku a se zmíněnou látkou chránící potraviny nemá nic společného. Podle organizací na ochranu spotřebitelů, odborníků i Evropské komise nejsou žádné důkazy o tom, že by látka byla zdraví škodlivá.

Příspěvky o údajné škodlivosti látky Apeel na sociálních sítích šířily tisíce uživatelů nejen v češtině, ale i v němčině, francouzštině či maďarštině.

„Nejezte nic s nálepkou ‚Apeel‘,“ stojí v příspěvku z 13. dubna 2023, který na Facebooku sdílelo přes 1 600 uživatelů. Text zmiňuje bezpečnostní pokyny, podle nichž látka může vyvolat alergickou kožní reakci či vážně poškodit oči. Dále tvrdí, že společnost Apeel „ je financována Billem Gatesem a dalšími a WEF to schválil“ (WEF je zkratka pro Světové ekonomické fórum).

Snímek zavádějícího facebookového příspěvku pořízený 2. května 2023

Apeel zveřejnila složky povlaku online 

Potravinový povlak Apeel je výrobkem americké společnosti Apeel Sciences. Podle té byla látka vyvinuta s cílem udržet ovoce a zeleninu déle čerstvé, zabránit plýtvání potravinami a snížit množství odpadu.

Společnost objasňuje složení povlaku a způsob, jakým funguje, na svých stánkách v sekci odpovědi na nejčastější dotazy. Tam uvádí, že Apeel je povlak na rostlinné bázi a používají jej hlavně pěstitelé, dodavatelé a prodejci čerstvých potravin, kteří potřebují, aby výrobky zůstaly déle čerstvé.

Povlak se skládá pouze z purifikovaných monoglyceridů a diglyceridů, které jsou přítomny v mnoha potravinách. Ty jsou produkovány během rozkladu mastných kyselin a glycerinu.

Podle internetových stránek společnosti je povlak Apeel vyroben pouze z látek přítomných ve slupkách, semenech a dužině ovoce a zeleniny, které lidé již konzumují. Ochranná vrstva udržuje vlhkost uvnitř a kyslík vně výrobku, čímž zpomaluje kažení potravin. Povlak je podle zprávy bez barvy, chuti a zápachu.

Podle textu některých nepravdivých příspěvků měla společnost Apeel na své internetové stránce spotřebitele sama nabádat, aby produkty s povlakem nekupovali, pokud mají obavy. Agentura AFP však žádné takové varování na stránce Apeel nenašla. Je tam pouze poznámka pro alergiky, která je nabádá, aby při nákupu případné označení Apeel hledali či se ptali prodejců, zda jsou výrobky touto látkou potaženy. Mluvčí společnosti Apeel Sciences Jess Fitzgerald nám 20. dubna 2023 potvrdila, že na webových stránkách společnosti žádné takové prohlášení není.

Smývání povlaku je však obtížné. Společnost na internetu uvádí, že část povlaku lze sice odstranit pomocí vody či drhnutím, ale potraviny by se při tom mohly poškodit.

Bezpečnostní varování se netýká potravinového povlaku

Při bližším prozkoumání dokumentu, na nějž odkazují zavádějící příspěvky, lze zkonstatovat, že nemá s s potravinovým povlakem společnosti Apeel nic společného.

Jak logo v horní části dokumentu, tak údaje o společnosti ukazují, že se nejedná o dokument společnosti Apeel Sciences, nýbrž o příbalový leták britského výrobce čisticích prostředků Evans Vanodine. Pod názvem Apeel se prodává několik výrobků Evans Vanodine – například univerzální čistící prostředek či sprej s citrusovou vůní.

Mezi těmito čistícími prostředky a potravinářským povlakem není žádná spojitost. Sama společnost Evans Vanodine na svých internetových stránkách píše: „Evans Apeel nemá žádný vztah ke společnosti Apeel Sciences a náš produkt by neměl být používán k ochraně ovoce a zeleniny.“

Zmínky o nebezpečí možného poškození očí nebo alergických kožních reakcí v dokumentu jsou sice skutečné, ale týkají se čisticích prostředků vyráběných jinou společností.

Snímek stránky Evan Vanodine pořízený 20. dubna 2023

Mluvčí společnosti Apeel Sciences také pro AFP 20. dubna 2023 potvrdila, že sdílené bezpečnostní pokyny nemají s potravinářským povlak nic společného. Podle ní se věty o nebezpečnosti na Apeel nevztahují a potravinářský povlak označila za „naprosto bezpečný“.

Povlak je neškodný

Příspěvky na internetu zmiňovaly mimo jiné to, že se potraviny s povlakem Apeel prodávají v USA a Kanadě. Samotná společnost Apeel Sciences na svých webových stránkách píše, že výrobek je bezpečný pro konzumaci. Bezpečnost mono- a diglyceridů, z nichž se povlak skládá, potvrdil mimo jiné i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA).

Na dotaz agentury AFP z 19. dubna 2023 mluvčí kanadského ministerstva zdravotnictví uvedl, že Kanada souhlasila s prodejem ovoce a zeleniny s povlakem Apeel již v roce 2019. Nejedná se podle něj o povolení, ale o náznak, že ministerstvo nebude mít proti používání výrobku za určitých podmínek námitky.

Kanadské ministerstvo zdravotnictví již dříve vyhodnotilo povlak a jeho složky jako bezpečné a uvedlo, že „nepředstavuje pro spotřebitele žádné zdravotní riziko“. Předpokládá se, že povlak bude konzumován jako součást potraviny.

Podle německého spotřebitelského úřadu Verbraucherzentrale Berlin je proces, který společnost Apeel používá k ochraně potravin, v Evropské unii povolen již od roku 2019. Co se týče jeho složek, Verbraucherzentrale agentuře AFP 18. dubna 2022 sdělil: „Mono- a diglyceridy z jedlých mastných kyselin jsou v EU schválenou potravinářskou přídatnou látkou, která se používá i při zpracování jiných potravin.“ Dosud však byl tento povlak v EU schválen pouze pro potraviny, jejichž slupka se obvykle nekonzumuje, včetně pomerančů, avokáda nebo manga, dodal úřad.

„Pokud bude v budoucnu povolení rozšířeno i na ovoce a zeleninu, jejichž slupka se rovněž konzumuje, bude možné konzumovat i ochrannou vrstvu. Na schválení se stále čeká, bude uděleno až po rozsáhlém testování,“ dodala organizace.

To, že je povlak Apeel povolen v EU již od roku 2019, AFP potvrdila také Státní zemědělská a potravinářská inspekce prostřednictvím mluvčího Pavla Kopřivy. Ten nám v e-mailu 28. dubna 2023 řekl, že použití povlaku Apeel stanovuje nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách. Na dotaz, zda může být tato látka zdraví škodlivá, odpověděl, že „takové poznatky neexistují“.

Agentura AFP také získala vyjádření přímo od úředníka Evropské komise, který nám 27. dubna 2023 potvrdil, že mono- a diglyceridy z jedlých mastných kyselin již byly schváleny pro použití v několika potravinách v EU. V ovoci a zelenině se tyto látky mohou používat již od roku 2019, jak stanoví výše zmíněné nařízení EU.

V souvislosti s povlakem čerstvých potravin s použitím mono- a diglyceridů nařízení EU uvádí, že Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) „dospěl k závěru, že není třeba číselně stanovit žádný maximální denní příjem a že potravinářská přídatná látka mono- a diglyceridy mastných kyselin (E 471) nepředstavuje při uváděné míře použití žádné bezpečnostní riziko“. Hovoří však pouze o vnějším povlaku potravin. Podle tohoto dokumentu se nepředpokládá, že by látky pronikly dovnitř ovoce.

Verbraucherzentrale podle vlastních slov schvaluje to, že potraviny potažené ochrannou vrstvou musí být označeny. „Netýká se to jen mono- a diglyceridů, ale také například včelího vosku a dalších přísad,“ uvádí Verbraucherzentrale Berlin.

Spotřebitelé by mohli být o vrstvě informovaní například prostřednictvím samolepky „navoskovaný“. V případě pomerančů v síťce by se toto tvrzení nacházelo také na obalu. V ostatních případech by byla uvedena i samotná přísada nebo „číslo E“, v tomto případě E 471 pro mono- a diglyceridy.

Pomeranče v supermarketu v Septemes-les-Vallons poblíž města Marseille v listopadu 2022 – CHRISTOPHE SIMON / AFP

V České republice prodává potraviny s povlakem Apeel například Rohlik.cz. Jeho mluvčí Denisa Morgensteinová AFP řekla, že se jedná konkrétně o avokáda od společnosti Nature’s Pride. Co se týče tvrzení o údajné nebezpečnosti povlaku Apeel, „jedná se o nesprávnou informaci, která vychází z toho, že existuje společnost, jež vyrábí chemické čistící přípravky“ a „se společností Apeel z Kalifornie, která vyrábí právě zmíněný přírodní povlak na ovoce a zeleninu, má pouze společné toto jméno“, řekla nám Morgensteinová v e-mailu 27. dubna 2023.

„Apeel patří mezi tzv. jedlé povlaky, tedy takříkajíc ‚přírodní jedlou ochrannou vrstvu‘. Základní myšlenkou je chránit ovoce nebo produkt před ztrátou vlhkosti a fyziologickými degradačními procesy během jeho dýchání“, napsal nám 17. dubna 2023 Dominikus Kittemann, profesor potravinářské technologie na Univerzitě aplikovaných věd v německém Weihenstephan-Triesdorfu.

Kittemann dále vysvětlil, že mono- a diglyceridy používané společností Apeel mají široké využití v potravinářském průmyslu, například při výrobě pečiva, čokolády nebo margarínu. Je tedy těžké představit si, jaké nebezpečí by mohly představovat, dodal.

Také ochranné vrstvy používané jinými výrobci by se zpravidla skládají z biologických materiálů.

Jürgen König, profesor věd o výživě na Vídeňské univerzitě, odpověděl na dotaz agentury AFP 20. dubna 2023 následovně: „Vzhledem k tomu, že se jedná o látky, které se jednak vyskytují přirozeně a jednak vznikají při trávení tuků, bylo prokázáno, že jsou bezpečné; pro jejich konzumaci ani neexistuje ani žádný limit.“

Vliv na skladovatelnost a cenu

Nepravdivé příspěvky mimo jiné popisují, jak povrchová úprava ovlivňuje cenu ovoce a zeleniny. Verbraucherzentrale Berlin k tomu uvádí, že tvorba cen je velmi komplexní a závisí na mnoha faktorech, například na ročním období a výnosu sklizně. „Důvody vyšších cen mohou být různé. Nelze proto s určitostí říci, zda jsou vyšší ceny způsobeny výhradně používáním ochranného povlaku.“ Momentálně se však zdá, že produkty s tímto povlakem jsou o něco dražší než produkty bez něj, uvedl Verbraucherzentrale.

Podle Jürgena Königa je povrchová úprava některých druhů ovoce a zeleniny již nyní běžnou praxí. Dodal však, že se to netýká pouze společnosti Apeel, ale i dalších produktů.

Samotná společnost Apeel Sciences agentuře AFP sdělila, že „cenu výrobků určuje prodejce a určují ji různé faktory, jako jsou náklady a tržní síly. Spotřebitelé proto mohou, ale nemusí zaznamenat cenový rozdíl mezi chráněnými a nechráněnými výrobky“.

Kittemann vysvětlil, že povlak prodlouží dobu trvanlivosti. Takto ošetřené ovoce ztrácí méně CO2, čímž se zpomalí různé metabolické procesy.

To potvrdil i Verbraucherzentrale Berlin, podle níž povlak může prodloužit trvanlivost potravin, protože zpomaluje proces zrání. Jak to ovlivní obsah živin, však bude třeba ještě prozkoumat, uvedl úřad.

Teoreticky by takový povlak mohl snížit použití plastů. Jürgen König však upozornil, že tato metoda nefunguje všude, protože povlak neposkytuje žádnou zvláštní ochranu proti mechanickému poškození. „Některé potraviny, pro které se Apeel používá, se již nyní dodávají bez plastových obalů (například banány), takže tímto způsobem se žádný plast neušetří,“ uvedl.

Podpora Nadace Gates

Příspěvky na sociálních sítích zmiňují také to, že společnost Apeel Sciences je podporována Billem Gatesem nebo Světovým ekonomickým fórem (WEF). Jak Gates, tak WEF se v minulosti mnohokrát stali terčem konspiračních teorií. O některých z nich jsme psali například zde, zde, zde či zde.

Je pravda, že Nadace Billa a Melindy Gatesových poskytla společnosti Apeel Sciences v roce 2015 téměř 1 milion dolarů. Webové stránky nadace uvádí, že se jednalo o grant v oblasti globálního růstu.

Také webové stránky WEF se o společnosti Apeel Sciences zmiňují. Mimo jiné se zde uvádí, že James Rogers, zakladatel společnosti Apeel Sciences, byl v roce 2020 vybrán v rámci programu WEF Young Global Leaders.

Na webových stránkách společnosti Apeel se také uvádí, že společnost byla v roce 2018 na WEF uznána jako takzvaný technologický průkopník , čímž se stala součástí komunity globálních investorů WEF.

Apeel Sciences pro AFP uvedla: „Společnost Apeel získala v letech 2012 a 2015 finanční prostředky na výzkum od Nadace Billa a Melindy Gatesových, aby mohla zahájit vývoj své technologie ochrany rostlin. (…) V současné době není Nadace Billa a Melindy Gatesových aktivním investorem společnosti Apeel Sciences.“

Společnost také uvedla, že ačkoliv je členskou organizací Světového ekonomického fóra, nikdy od něj neobdržela finanční prostředky.

Fact Checker Logo
Původně zveřejněno zde.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.