Scroll Top

Není korespondenční volba jako korespondenční volba

v5xtdvb47uj1c57wg4fipmrba8za

Author(s): Demagog.cz

Příspěvek uvádí řadu států, ve kterých údajně nikdy nebyla zavedena korespondenční volba, případně byla tato možnost zrušena kvůli podvodům. Ve skutečnosti ji však většina z nich umožňuje alespoň pro volbu ze zahraničí. Kvůli podvodům byla možnost korespondenčního hlasování zrušena pouze ve Francii, ale i tam lze volit z ciziny poštou.

Na sociálních sítích se šíří příspěvek, podle kterého v minulosti Francie, Mexiko a Belgie zakázaly korespondenční volby kvůli podvodům. Příspěvek vyjmenovává i další země, které možnost volit poštou nezavedly, konkrétně zmiňuje Švédsko, Itálii, Ukrajinu, Rusko, Japonsko a všechny země Středního východu a Jižní Ameriky.

Zdroj: Facebook

Příspěvek zmiňuje korespondenční volby obecně a nerozlišuje o jaký typ hlasování se jedná. jednotlivé státy totiž mohou umožnit volit poštou všem občanům bez rozdílu, nebo pouze za splnění určité podmínky. Typicky se může jednat o občany se speciálními potřebami nebo o ty, kteří žijí v zahraničí.

Korespondenční volba v ČR

Český návrh skupiny vládních poslanců, který na začátku roku 2024 projednávala Poslanecká sněmovna, se týká pouze Čechů s bydlištěm mimo republiku. Podle návrhu (.pdf) by poštovní hlasování mohli voliči využít ve sněmovních a prezidentských volbách a ve volbách do Evropského parlamentu (.pdf, str. 14 ze 46). Zákon má zjednodušit občanům v cizině účast ve volbách, protože v současnosti tito voliči musí cestovat na zastupitelské úřady, vzdálené i tisíce kilometrů daleko.

V kontextu české veřejné debaty je jako korespondenční volba zpravidla označována právě možnost volit poštou ze zahraničí. Proto se v následujících odstavcích zaměříme na specifika volebních pravidel v jednotlivých státech a pokusíme se popsat, o jakých typech korespondenčního hlasování je v příspěvku řeč.

Francie

Ve Francii měly být podle facebookového příspěvku v roce 1975 korespondenční volby zakázány kvůli podvodům. K tomu tehdy skutečně došlo, konkrétně byla zrušena plošná možnost korespondenčního hlasování. Důvodem byly rozsáhlé manipulace s volebními lístky na Korsice, kde docházelo ke krádežím lístků nebo zasílání hlasů za občany, kteří již byli po smrti. Místo volby poštou však Francie umožnila volbu v zastoupení, tedy možnost pověřit odevzdáním hlasu jinou osobu v případě nepřítomnosti v den voleb.

Francouzští občané žijící v zahraničí dnes možnost volit korespondenčně mají, ale pouze v parlamentních volbách. V parlamentních a konzulárních (volby do Shromáždění Francouzů v zahraničí, které reprezentuje zájmy krajanů) volbách je navíc ze zahraničí možné volit i přes internet.

Mexiko

V Mexiku došlo k volebnímu podvodu v roce 1988, jednalo se však o manipulaci s centrálním počítačovým systémem a korespondenční volba s událostí vůbec nesouvisela. Podle dostupných informací povoluje Mexiko volit korespondenčně pouze ze zahraničí, a to od roku 2006. Od té doby se pravidla dále zjednodušovala, působnost se rozšířila na více druhů voleb a Mexičané se již mohou registrovat i na zahraničních konzulátech, a nemusí tak kvůli identifikaci cestovat zpátky do Mexika. V letošních volbách budou mít Mexičané žijící v zahraničí možnost volit také přes internet.

Belgie

V Belgii v roce 2018 ani jindy nedošlo k zákazu korespondenční volby kvůli podvodům, jak uvádí facebookový příspěvek. Možnost volit poštou v Belgii existuje (čl. 180 § 2) už od roku 2002, ale vztahuje se pouze na občany žijící v zahraničí.

V Belgii mají navíc všichni občané povinnost volit a za neúčast bez udání důvodu hrozí pokuta. Tato povinnost se v případě parlamentních a evropských voleb vztahuje i na občany žijící mimo Belgii, kteří mohou hlasovat korespondenčně nebo prostřednictvím zplnomocněné osoby na konzulárním úřadě, pokud nemohou v den voleb přijít osobně.

Doplňme, že v roce 2018 se v Belgii objevil případ volebních podvodů, konkrétně ve městě Neufchâteau, kde byly údajně v domově důchodců falšovány plné moci pro hlasování v zastoupení. S korespondenční volbou tato manipulace nijak nesouvisela.

Švédsko a Itálie

Ani ve Švédsku a Itálii nemají občané plošnou možnost volit korespondenčně, oba státy ale umožňují korespondenční hlasování ze zahraničí. Švédové v zahraničí mohou volit poštou, dále je možné odevzdáním hlasu pověřit jinou osobu, pokud je volič omezen nemocí, postižením nebo pobytem ve vězení. Všichni občané mají právo využít možnost volit předem, tj. ve lhůtě před oficiálním dnem konání voleb.

Také v Itálii je možné volit korespondenčně pouze ze zahraničí. Tato možnost se týká států, se kterými má Itálie diplomatické vztahy.

Ukrajina a Rusko

Volební zákon Ukrajiny obsahuje možnost volit mimo volební místo jen pro občany, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit do volební místnosti. Ti mohou (čl. 249) odevzdat hlas do mobilní urny v místě svého bydliště.

Rusko v roce 2022 rozšířilo možnost volit přes internet pro všechny celostátní volby, v prezidentských volbách 2024 ji mohla využít zhruba třetina země. Ani jeden z těchto států nicméně neumožňuje žádný typ korespondenčního hlasování.

Japonsko

V Japonsku mohou korespondenčně volit občané ze zahraničí nebo přímo z Japonska, pokud splňují podmínku omezení jako nemoc, tělesné postižení, válečné zranění nebo status ošetřovatelské péče. V těchto případech je možná i volba v zastoupení. Od roku 2021 se tato možnost korespondenčního hlasování kvůli pandemii covidu-19 rozšířila i na případy infekčního onemocnění.

Střední východ a Jižní Amerika

Podle dat institutu International IDEA skutečně žádná ze zemí těchto regionů zatím nezavedla možnost volit poštou pro občany v zahraničí ani občany doma. Tato část příspěvku je tedy pravdivá.

Závěr

Příspěvek tedy uvádí několik nepravdivých a zavádějících údajů. Jednak nerozlišuje korespondenční hlasování domácí a ze zahraničí. Šest z osmi uvedených států tak ve skutečnosti umožňují svým občanům volit poštou ze zahraničí. V Japonsku je navíc možné v určitých případech volit korespondenčně také přímo z Japonska, zatímco Francie, Mexiko a Rusko umožňují občanům volit přes internet.

Francie v roce 1975 skutečně kvůli podvodům zrušila možnost korespondenčního hlasování z domova, ale Francouzi v zahraničí poštou i dnes volit mohou. V Belgii a v Mexiku pak ke zrušení korespondenčního způsobu hlasování nikdy nedošlo.

Fact Checker Logo
Původně zveřejněno zde.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.