Scroll Top

Otec Danuše Nerudové byl prověřovaný, s StB nespolupracoval

lqy1ie7qkh1mmty0umn0sbhkn7rd (1)

Author(s): Demagog.cz

Na facebooku se šíří příspěvek, podle kterého je Danuše Nerudová „dcerunka STBáka“. Její otec měl údajně být „komunista jak řemen“ a také spolupracovník StB. Jméno otce Danuše Nerudové v Archivu bezpečnostních složek opravdu najdeme, je ale veden jako PO, tedy prověřovaná osoba. Ze spisů StB žádným způsobem nevyplývá, že by s tajnou policií spolupracoval.

Autor facebookového příspěvku tvrdí, že Danuše Nerudová je „dcerunka STBáka“. Příspěvek se opírá o přiložený snímek obrazovky staršího příspěvku na facebooku, který uvádí, že Danuše Nerudová se za svobodna jmenovala Peslarová a „její otec byl komunista jak řemen“ a údajně „má spisy u STB“. Kromě fotografie Nerudové příspěvek obsahuje i záznam ze spisu StB, kde je opravdu uvedeno jméno Oldřich Peslar.

Zdroj: Facebook

Otec Danuše Nerudové 

Danuše Nerudová se za svobodna opravdu jmenovala Peslarová a jejím otcem je Oldřich Peslar. Jeho jméno je dohledatelné ve jmenné evidenci Archivu bezpečnostních složek. Oldřich Peslar má ve spisech Státní bezpečnosti (StB) pouze jeden záznam, je uveden v Protokolu registrace svazků agenturního a kontrarozvědného rozpracování (.pdf, str. 52).

Do spisu StB byl evidován 23. června 1981 brněnským útvarem tajné policie, a to pod krycím jménem PES s dodatkem „zahraniční obchod“. Klíčové ovšem je, že je ve spisu veden pod zkratkou „PO“, což podle vysvětlivek archivu znamená „prověřovaná osoba“.

Snímek Protokolu registrace svazků agenturního a kontrarozvědného rozpracování, Zdroj: Archiv bezpečnostních složek

 

StB spis prověřované osoby zaváděla z důvodu vytvoření dokumentů tzv. prověrkového charakteru v případě osob, o které se zajímala. Zájem ze strany StB mohl být z důvodu, že tajná policie očekávala potenciální nepřátelské jednání vůči režimu anebo si naopak osobu vytipovala k tajné spolupráci. Podle Archivu bezpečnostních složek byl v případě, že si Státní bezpečnost prověřovanou osobou vytipovala k tajné spolupráci, svazek převeden do kategorie tajné spolupráce. Daný člověk by tak byl v záznamech označen např. jako „kandidát tajné spolupráce“ (KTS), případně „agent“ (A).

Archiv bezpečnostních složek žádný další záznam o Oldřichu Peslarovi ve spisech StB neeviduje. Tajná policie tedy o otce Danuše Nerudové pouze projevila blíže nespecifikovaný zájem, spolupráci ale nenavázali. Ačkoliv otec Danuše Nerudové je ve spisech StB zmíněn, s komunistickou tajnou policií nespolupracoval, a nebyl tedy „STBákem“, jak tvrdí facebookový příspěvek.

Autor příspěvku také uvádí, že otec Nerudové Oldřich Peslar „byl komunista jak řemen“. Z veřejně dostupných zdrojů nedokážeme s jistotou ověřit politickou příslušnost ani ideologickou náklonnost otce Danuše Nerudové. Archiv bezpečnostních složek ani jiná veřejnosti přístupná databáze například neevidují seznam členů KSČ před rokem 1989. Obrátili jsme se s dotazem na Národní archiv ČR, který uchovává evidenční lístky a další listiny týkající se členů KSČ, zatím jsme ale odpověď nedostali.

Závěr

Podle facebookového příspěvku údajně otec Danuše Nerudové spolupracoval s StB. V Archivu bezpečnostních složek je Oldřich Peslar veden jako tzv. prověřovaná osoba, tedy osoba, o kterou StB projevilo zájem, ať už z důvodu očekávaného nepřátelského chování nebo si dotyčného vytipovalo k tajné spolupráci. Kdyby však k navázání spolupráce došlo, Peslarův svazek by byl převeden do kategorie tajné spolupráce (pod zkratkou KTS nebo A).

Žádný takový svazek v archivech není a otec Danuše Nerudové se v dokumentech objevuje pouze v kategorii prověřovaných osob. Danuše Nerudová tedy není „dcerunka STBáka“, jak uvádí facebookový příspěvek.

Fact Checker Logo
Původně zveřejněno zde.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.