Scroll Top

„Světová klimatická deklarace“ zpochybňuje závažnost klimatických změn a šíří zavádějící tvrzení

„Světová klimatická deklarace“ zpochybňuje závažnost klimatických změn a šíří zavádějící tvrzení - Featured image

Author(s): Ladka MORTKOWITZ, Roland LLOYD PARRY, AFP Francie

Od srpna se na sociálních sítích šíří v různých jazycích takzvaná „světová klimatická deklarace“, která zpochybňuje vědecký konsensus o tom, že člověk výrazně přispívá ke změnám klimatu. Pouze zlomek signatářů jsou však klimatologové, z nichž někteří mají navíc vazby na ropný průmysl nebo na organizace skeptické vůči klimatickým změnám. Tvrzení v deklaraci jsou v rozporu s vědeckým konsenzem o změnách klimatu, přičemž agentura AFP již mnoho z nich v minulosti ověřila. 

„1 100 vědců v manifestu prohlašuje: Neexistuje žádná klimatická nouze!“ stojí v tomto článku z 20. srpna 2022, který na Facebooku sdílelo přes 200 uživatelů. Podobný text byl publikován také zde, zde, zde či zde.

Text obsahuje řadu nepodložených tvrzení typu „oteplování je mnohem pomalejší, než se předpokládalo“ či „globální oteplování nevedlo k většímu počtu přírodních katastrof“.

Podobný text o deklaraci byl na sociálních sítích sdílen i v dalších jazycích, například v angličtině, španělštině, rumunštině či bulharštině, přičemž údajný počet „vědců“, kteří ji měli podepsat, se v různých verzích pohyboval mezi 1 000 a 1 200.

Snímek zavádějícího facebookového příspěvku pořízený 16. září 2022

Spojení s fosilním průmyslem

Na sociálních sítích se šíří aktualizovaná verze textu, který v roce 2020 zveřejnila nizozemská skupina Climate Intelligence („Clintel“). Jejími zakladateli jsou Guus Berkhout, vysloužilý geofyzik, který před odchodem do důchodu pracoval pro ropnou společnost Shell, a novinář Marcel Crok.

Skupina Clintel sama sebe označuje za „nezávislou nadaci“ a o svých signatářích tvrdí, že představují „širokou škálu kompetentních vědců“. Podle anglickojazyčného média DeSmog, které se od roku 2006 specializuje na klimatická a environmentální témata a zejména na boj proti dezinformacím v této oblasti, Clintel a jeho zakladatelé pravidelně sdílejí obsah zpochybňující klimatickou krizi, resp. podíl člověka na klimatických změnách.

Podle článků zveřejněných v nizozemských médiích (1, 2) mohly být některé práce Guuse Berkhouta financovány z peněz ropných společností, včetně firem Shell, ExxonMobil, BP, Total a Saudi Aramco. Zakladatelé skupiny Clintel to popírají. „Clintel nikdy neobdržel ani cent od ropného průmyslu,“ odpověděl Marcel Crok v e-mailu zaslaném AFP 2. září 2022.

Firma Shell, která figurovala mezi pěti ropnými společnostmi zmíněnými v nizozemských článcích, AFP v e-mailu sdělila, že si „není vědoma“ toho, že by  Berkhouta financovala. Společnost ExxonMobil zase označila tvrzení, že financovala Clintel, za „nepřesné“. Zbývající tři společnosti se odmítly vyjádřit.

Loga ropné společnosti Shell na benzínové stanici v německém městě Bochum 8. března 2022

Přinejmenším sedm signatářů deklarace však bylo na seznamu označeno za zaměstnance společnosti Shell a osm dalších za pracovníky ropného průmyslu. Crok agentuře AFP potvrdil, že sám Berkhout pro firmu pracoval „asi před 40 lety“.

Kromě nich seznam signatářů dále obsahoval 13 ropných inženýrů a geologů a několik důlních specialistů.

Několiksignatářů mělo vazby – ať už uvedené přímo na seznamu či doložené jinde – na americké organizace spojené s ropným průmyslem, o nichž je známo, že se ke změnám klimatu stavějí skepticky: Heartland Institute,Competitive Enterprise Institute a Cato Institute.

Z dárcovských a daňových dokumentů zveřejněných Greenpeace (zde, zde a zde) vyplývá, že každá z těchto organizací obdržela peníze od ropného gigantu ExxonMobil. Tato společnost byla obviněna ze zpochybňování vědeckých závěrů, aby tím ochránila svůj byznys s fosilními palivy. Toto obvinění popírá.

Mezi signatáři je jen hrstka klimatologů

Na webové stránce Clintelu je pod deklarací vyjmenováno asi 1 200 signatářů ze 40 zemí, z nichž někteří, kteří podepsali dřívější verze dokumentu, mezitím zemřeli a jejich jméno je tudíž označeno křížkem. Dne 15. září 2022 Clintel na webu uvedl, že celkový počet signatářů přesáhl 1 300.

Z níže uvedeného vyplývá, že jen malá část z nich jsou vědci a jen hrstka z nich jsou klimatologové.

Jedním ze signatářů je Ivar Giaever, jeden z nositelů Nobelovy ceny za fyziku z roku 1973 za práci na supravodičích. Podle služby Google Scholar umožňující vyhledávat vědecké publikace dostupné online však není k dispozici ani jediný jím napsaný vědecký článek týkající se klimatu.

AFP spočítala, že z celkového počtu signatářů deklarace se jich za klimatologa označilo asi deset, což je méně než jedno procento. Několik dalších se označilo za odborníky na paleoklimatologii a atmosférické vědy.

Dále se mezi nimi vyskytovalo přibližně 40 geofyziků, 130 geologů, 200 různých inženýrů, několik matematiků, lékařů a výzkumných pracovníků v zemědělství.

Ukázka některých signatářů Světové klimatické deklarace. Snímek pořízen 7. září 2022

Mezi dalšími signatáři byli například rybář, pilot letecké společnosti, sommelier, hudebník, právník, lingvista, učitel v důchodu, urolog, psychoanalytik a nejméně tři zástupci odborů zaměstnanců v energetice.

Specializovaný web na ověřování faktů Climate Feedback zveřejnil analýzu dřívější verze deklarace, kterou označil za „neobjektivní“ právě kvůli značnému počtu zaměstnanců fosilních společností mezi signatáři. Jeho hodnocení nejnovější verze deklarace bylo široce sdíleno na sociálních sítích.

„Vzhledem k počtu nepřesných tvrzení obsažených v deklaraci (…) se zdá překvapivé, že s jejím obsahem souhlasí ‚1 200 vědců a odborníků‘. Je proto poučné prozkoumat reputaci jednotlivých signatářů,“ napsali autoři z Climate Feedback.

Čeští signatáři v čele s Václavem Klausem

Pod deklaraci se podepsalo také šest „odborníků“ z České republiky. Mezi nimi je i bývalý prezident Václav Klaus, známý svým skeptickým postojem k otázce globálních změn klimatu, který vyjádřil například ve svých knihách „Modrá, nikoli zelená planeta“ a „Zničí nás klima, nebo boj s klimatem?

Ani jeden ze zbývajících pěti signatářů z České republiky není klimatolog, o čemž už v roce 2020 psal například web Manipulátoři.

Práce IPCC v oblasti klimatu

„Světová klimatická deklarace“, jejíž obsah se vejde na jednu stránku (zbývajících cca 30 stran dokumentu obsahuje jména signatářů), neodráží aktuální široce zdokumentované poznatky o globálním oteplování.

Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) vyzval 721 odborníků z 90 zemí, aby se stali autory a editory jeho třídílné Šesté hodnotící zprávy vydané v období od srpna 2021 do dubna 2022.

Tato zpráva představuje dosud nejkomplexnější hodnocení vědeckých poznatků o změně klimatu. Každá část měla přibližně 3 000 stran. Autoři přezkoumali stovky studií, které byly uvedeny v referenčních částech. Uvádí se v ní, že existují „nezpochybnitelné“ důkazy o tom, že lidé přispívají k zahřívání planety spalováním fosilních paliv.

Četné příspěvky na sociálních sítích zpochybňují, že by mezi klimatology existoval konsensus o spalování fosilních paliv jako příčině globálního oteplování. Tři analýzy klimatických studií z posledních let nicméně naznačily, že se konsensus mezi klimatology blíží 100 % (zde, zdezde).

Členové IPCC během tiskové konference v Ženevě 8. srpna 2019

Úkolem IPCC je pročíst tisíce vědeckých publikací na toto téma, vyhodnotit nejnovější poznatky a předložit rozhodovacím orgánům vyváženou syntézu. Tato skupina odborníků, kterou v roce 1988 vytvořily Světová meteorologická organizace (WMO) a Program OSN pro životní prostředí (UNEP), sdružuje tisíce odborníků z oblasti atmosférických věd, oceánografů, glaciologů či ekonomů a v roce 2007 jí byla udělena Nobelova cena za mír.

IPCC je rozdělen do tří skupin odborníků jmenovaných různými vládami a mezinárodními organizacemi: první skupina zkoumá vědecké důkazy globálního oteplování, druhá jeho dopady a třetí předkládá možná řešení k jeho zmírnění.

„Odborníci IPCC vycházejí výhradně z recenzovaných prací,“ řekl agentuře AFP 3. srpna 2022 klimatolog Xavier Fettweis. „Pro každou zprávu vědci vytvářejí týmy, které se zabývají různými kapitolami. K posouzení těchto kapitol je pak vyzvána celá vědecká komunita a v každé zemi se konají setkání.“

IPCC celý tento proces vysvětluje na svých internetových stránkách: jak vybírá autory, z jakých dokumentů IPCC vychází, jak funguje proces posuzováníjak zprávy schvaluje.

Pojem klimatické nouze vysvětluje například zde Program OSN pro životní prostředí. Konkrétně se o něm zmínil také generální tajemník OSN António Guterres, když v dubnu 2022 řekl: „Jsme na cestě ke globálnímu oteplení o více než dvojnásobek limitu 1,5 °C, na kterém jsme se shodli v Paříži.  Někteří vládní představitelé a obchodníci říkají jednu věc, ale dělají druhou. Jednoduše řečeno, lžou.  A důsledky budou katastrofální.  Jsme ve stavu klimatické nouze.“

Již vyvrácená zavádějící tvrzení o klimatu

Navzdory shodě mezi vědci deklarace Clintelu naznačuje, že se o různých vědeckých aspektech změny klimatu stále vede debata. „Nezáleží na počtu odborníků, ale na kvalitě argumentů,“ stojí v textu.

Deklarace, která neuvádí žádné zdroje, obsahuje řadu tvrzení, která již byla odborníky na klima vyvrácena. Agentura AFP a další organizace již dříve ověřily několik z těchto tvrzení a zjistily následující skutečnosti:

  • Současné klimatické změny nejsou součástí běžných cyklů

Příspěvky tvrdí, že „klima na Zemi se mění po celou dobu existence planety, s přirozenými studenými a teplými fázemi… Není proto překvapující, že nyní zažíváme období oteplování.“

Odborníci oslovení agenturou AFP již uvedli, že globální nárůst teploty za posledních 150 let byl abnormálně prudký a byl způsoben emisemi uhlíku v důsledku industrializace.

Ed Hawkins, profesor klimatologie na univerzitě v anglickém Readingu, uvedl, že k teplotním výkyvům srovnatelným se současným oteplováním během posledních 10 000 let nedošlo.

„V minulosti globální teploty sice také oscilovaly ve velkém rozmezí, ale tyto změny trvají desítky tisíc let. Víme, že tyto cykly mají přirozené příčiny, které jsou způsobeny obíháním Země kolem Slunce. Klimatologové to studují již po staletí,“ řekl Hawkins. „To, co vidíme za posledních 2 000 let, je velmi mírný pokles, a pak najednou na konci vidíte rychlý nárůst teploty, mnohem vyšší než cokoli, co jsme viděli za posledních 2 000 let,“ dodal.

Tvrdit, že nedávné oteplování je normální, protože v průběhu tisíciletí docházelo ke zvyšování i snižování teplot, je „přihlouplá logika“, řekl Mike Lockwood, profesor fyziky vesmírného prostředí, rovněž z univerzity v Readingu. „Je samozřejmě pravda, že teploty v minulosti stoupaly a klesaly, ale to není důvod předpokládat, že současné změny mají stejné příčiny jako ty minulé,“ řekl.

Tento trend je zobrazen v grafech ve zprávě IPCC ze srpna 2021.

Graf ukazující, že lidstvo způsobuje klimatické změny
  • Předpovědi IPCC nejsou daleko od reality

Deklarace Clintel tvrdí, že „svět se oteplil výrazně méně, než předpovídá IPCC na základě modelovaných antropogenních vlivů… Politika v oblasti klimatu se opírá o nedostatečné modely.“

Od vydání první zprávy se však prognózy IPCC ukázaly jako zcela správné, řekl Xavier Fettweis agentuře AFP na začátku srpna 2022. „Když se podíváte na prognózy IPCC ze zpráv z let 2001 a 2007, předpokládané oteplování je přesně takové, jaké vidíme,“ uvedl klimatolog v tomto článku.

Tato analýza časopisu Carbon Brief ukázala, že některé modely předpokládaly menší oteplení, než k jakému došlo, a jiné zase větší, ale všechny ukazovaly nárůst povrchové teploty mezi lety 1970 a 2016, který nebyl daleko od toho, k čemu skutečně došlo. Odborníci obhajovali tyto modely zde.

V první kapitole šesté hodnotící zprávy IPCC vědci sestavili diagram, v němž porovnávali předpokládané teplotní křivky z předchozích zpráv IPCC s křivkami několika klimatologů – například Syukura Manabeho nebo Jamese Hansena – a skutečně pozorovanými teplotami. Je vidět, že projekce víceméně odpovídají skutečně pozorovaným teplotám, neboť rozdíly nepřesahují 0,2 °C.

  • Rostliny jsou schopny zpracovat jen omezené množství přebytečného CO2

V textu sdíleném na sociálních sítích také stojí, že „více CO2 je dobré pro přírodu, protože dělá Zemi zelenější“ a že „další CO2 ve vzduchu podpořil růst celosvětové rostlinné biomasy “.

CO2 sám o sobě není nebezpečný, ale pokud je jeho koncentrace v atmosféře vysoká, přispívá ke globálnímu oteplování stejně jako metan nebo oxid dusný, což jsou také skleníkové plyny (GHG).

„Když se Země v důsledku slunečního záření ohřívá, produkuje v reakci na to teplo, které je vyzařováno zpět do vesmíru. Skleníkové plyny brání úniku tohoto tepla, trochu jako deka. Čím více skleníkových plynů máme, tím je deka silnější. Proto dochází ke zvyšování teploty,“ vysvětlila v červnu 2022 agentuře AFP Sonia Seneviratne, profesorka klimatologie ve Švýcarském federálním technologickém institutu v Curychu.

Toto ohřívání Země má škodlivé a nebezpečné účinky na biodiverzitu, obyvatelstvo, zemědělství a vodní zdroje.

Odborníci v tomto článku pro AFP uvedli, že rostliny jsou schopny zpracovávat pouze omezenou část nadměrných emisí oxidu uhličitého a trpí důsledky změny klimatu.

Jak řekl 24. srpna 2022 agentuře AFP profesor pro nutriční fyziologii plodin Eckhard George z Humboldtovy univerzity v Berlíně, rostliny mohou dodatečný CO2 efektivně využívat pouze tehdy, pokud jsou dostatečně dostupné všechny ostatní růstové faktory, jako je voda, světlo a minerální živiny. I tak ovšem „množství CO2 zpracovaného rostlinami zdaleka nestačí na to, aby to kompenzovalo dodatečné emise způsobené člověkem,“ uvedl.

  • Změna klimatu zvyšuje pravděpodobnost různých katastrof 

V deklaraci Clintel se rovněž uvádí, že „neexistují žádné statistické důkazy o tom, že by globální oteplování vedlo k zesílení hurikánů, povodní, sucha a podobných přírodních katastrof nebo k jejich častějšímu výskytu.“

Organizace World Weather Attribution (WWA), jejíž metody zahrnují analýzu historických souborů dat, zjistila, že pravděpodobnost různých katastrof jako povodně či bouře se důsledku změny klimatu zvýšila. Její metody jsme popsali v tomto článku o požárech.

Zpráva ze srpna 2021, kterou zveřejnila Světová meteorologická organizace při OSN, rovněž ukázala, že počet katastrof se za padesátileté období zvýšil pětinásobně, a to v důsledku změny klimatu a extrémnějšího počasí. Ve zprávě se uvádí, že počasí, klima a risk spojený s vodními živly měly na svědomí 50% všech katastrof, 45% všech nahlášených úmrtí a 74 % všech nahlášených ekonomických ztrát v letech 1970 až 2019.

Analýza Carbon Brief ze srpna 2022 se zabývala více než 500 extrémními povětrnostními událostmi. Vědci zjistili, že u více než 70% z nich byla pravděpodobnost jejich výskytu nebo jejich závažnost zvýšena v důsledku změny klimatu způsobené člověkem.

Odborníci z IPCC ve své nejnovější zprávě dále uvádějí, že dopady globálního oteplování, které jsou pozorovatelné již několik let, se budou i nadále násobit a zesilovat, pokud bude změna klimatu pokračovat stejným tempem.

AFP již vyvrátila celou řadu dezinformací o změně klimatu. Naše články na toto téma jsou k dispozici zde.

Fact Checker Logo
Původně zveřejněno zde.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.