Scroll Top

Výroční konference EDMO a setkání EDMO hubů v Bruselu

202405_EDMO_D1_003

Ve dnech 13. až 17. května se zástupci CEDMO zúčastnili tzv. ´EDMO týdne´ v Bruselu (Belgie). Zatímco pondělí a úterý byly věnovány výroční konferenci EDMO 2024, ve zbývajících dnech proběhlo setkání EDMO hubů z celé Evropy.

Na konferenci se sešli odborníci z oblasti médií, novináři, politici, akademici, zástupci regulačních orgánů a občanské společnosti, aby se zabývali výzvami souvisejícími s dezinformacemi v online prostředí a způsoby jejich řešení. Bližší pozornost byla věnována dezinformacím šířícím se před volbami do Evropského parlamentu v roce 2024.

Claes de Vreese (University of Amsterdam) během úvodního slova první panelové debaty konference, kterou moderoval.

Celkem bylo uspořádáno šest panelů, které byly věnovány následujícím tématům:

 • Panel 1 – Umělá inteligence jako zdroj dezinformací
 • Panel 2 – Umělá inteligence jako součást řešení dezinformací
 • Panel 3 – Dezinformace a mediální a informační gramotnost – standardy a osvědčené postupy
 • Panel 4 – Dezinformace a volby do Evropského parlamentu v roce 2024
 • Panel 5 – Přístup k datům online platforem pro výzkumné účely
 • Panel 6 – Politika EU pro boj proti dezinformacím – Kodex postupů, DSA a pokyny pro integritu voleb
Účastníci první panelové diskuse “Umělá inteligence jako zdroj dezinformací”; Tjade Stroband (Microsoft), Irina Orssich (Evropská komise), Marc Faddoul (AI forensic), Joanna Bryson (Hertie School), David Mekkaoui (Europe MediaLab), Táňa Abrhámová (CEDMO).

CEDMO přispělo k tématu prvního panelu “Umělá inteligence jako zdroj dezinformací” svými daty z longitudinálního průzkumu CEDMO Trends, který probíhá v České republice a na Slovensku. Manažerka komunikace hubu, Táňa Abrhámová, představila výsledky průzkumu týkající se nízké znalosti principu fungování generativních jazykových modelů a fenoménu deepfake mezi českou a slovenskou populací.

Hlavní řečnice konference Věra Jourová, místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost, poukázala na tři aktuálně dominující témata: sílící aktivitu Kremlu, rozvoj umělé inteligence a digitálních technologií a konflikt na Blízkém východě včetně souvisejících důsledků.

Vedoucí výzkumná pracovnice GLOBSEC Katarína Klingová vystoupila v panelu “Politika EU v boji proti dezinformacím – the Code of Practice, Digital Services Act a Guidelines on Election Integrity” spolu s výzkumnými pracovníky, ověřovateli faktů z jiných HUBů, zástupci Evropské komise a účastníky ze soukromého sektoru. Během svého vystoupení se konkrétně zabývala nedostatečným prosazováním některých ustanovení Code of Practice a DSA, zejména těch, která se týkají přístupu výzkumných pracovníků k údajům. Zajištění přístupu k údajům pro výzkumné pracovníky z akademické sféry i občanské společnosti v celé střední Evropě (i mimo ni) je jednou z klíčových priorit CEDMO 2.0, kterou se budeme v následujících letech zabývat.

V závěrečném slově Paolo Cesarini (EDMO, School of Transnational Governance, EUI) mimo jiné zdůraznil nutnost přechodu od tzv. debunkingu dezinformací k jejich demaskování.

Úplný program konference je k dispozici na webových stránkách EDMO: Výroční konference EDMO 2024 – EDMO.

Během setkání EDMO hubů prezentovala projektová manažerka CEDMO, Anja Grabovac, úspěchy dosažené během prvních třiceti měsíců existence konsorcia a nastínila další plánované aktivity. Z dosažených výsledků byly vyzdviženy především následující:

 • 1 160+ publikovaných fact-checkingových zpráv ve čtyřech jazycích (češtině, slovenštině, polštině a angličtině)
 • 12 pravidelných čtvrtletních a tematických tzv. Special Briefů, které se zabývají dezinformačními narativy s významným dosahem v regionu střední a východní Evropy (včetně témat souvisejících se slovenskými a polskými parlamentními volbami, slovenskými prezidentskými volbami, střelbou na Karlově univerzitě v prosinci 2023 nebo volbami do Evropského parlamentu)
 • výsledky výzkumu dopadu dezinformací na společnost
 • publikování 24 vědeckých článků a 3 odborných knih
 • přijetí návrhu knihy v nakladatelství Palgrave Macmillan
 • účast na více než 40 konferencích (národních i mezinárodních)
 • vývoj metodologického modelu pro studium dezinformací
 • několik vzdělávacích akcí a materiálů pro rozvoj mediální gramotnosti připravených ve čtyřech jazycích
 • výzkum a vývoj 4 AI-nástrojů, které podporují ověřování faktů ve více jazycích
 • uspořádání 2 konferencí s mezinárodní účastí v Praze

Bylo velmi inspirující setkat se během ´EDMO týdne´ s lidmi, kteří sdílejí stejné hodnoty a cíle v oblasti zmírnění negativního dopadu dezinformací na společnost.  Ocenili jsme také příležitost vzájemně sdílet rozličné poznatky a zkušenosti jednotlivých organizací i nahlédnout na problém z různých úhlů. Poděkování patří všem organizátorům, jmenovitě Paolu Cesarinimu, Eleně Maggi, Paule Gori a Louise Carnapete.  

Foto: Michael Chia

Živé ilustrace: Zsofi Lang

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.