Scroll Top

Brněnská předvolební debata

48695306332_e946dc8442_k

Author(s): Demagog.cz

Demagog.cz jako již tradičně ověřoval televizní debaty politiků před komunálními volbami. V Brně bylo tématem bydlení a doprava a v této analýze vám přinášíme čtyři vybrané výroky právě z těchto oblastí.

Jana Drápalová: „Brno je jedno z měst, ve kterém se nedaří dlouhodobě snižovat počet nehod chodců, cyklistů s automobily.“

PRAVDA

Počet nehod cyklistů s nekolejovými vozidly se v Brně dlouhodobě pohybuje okolo 60 srážek za rok. Do roku 2019 se dlouhodobě neměnil ani počet srážek chodců s osobními automobily, v letech 2020 a 2021 mírně klesl, roli zde ale hrálo zklidnění provozu vlivem pandemie covidu-19.

 

Data o počtu dopravních nehod lze nalézt např. v databázi na webu Centra dopravního výzkumu. Zde je možné dohledat počty „srážek s chodcem“ pro osobní automobily (jak s přívěsem, tak bez něj). V případě jízdních kol databáze uvádí jen souhrnný počet srážek „s jedoucími nekolejovými vozidly“, kam kromě osobních automobilů spadají i autobusy či trolejbusy. Graf níže proto u nehod cyklistů zobrazuje tato obecnější data.

 

Počet nehod s účastí cyklisty a jedoucího nekolejového vozidla se v Brně dlouhodobě pohybuje zhruba mezi 40 a 70 nehodami za rok. V posledních pěti letech se každoročně jedná o cca 60 střetů. Doplňme, že v letošním roce se podle posledních dostupných dat od ledna do konce srpna stalo již 49 těchto nehod.Počty nehod osobních automobilů s chodcem se pak mezi lety 2007 a 2019 pohybovaly zhruba mezi 125 a 160 střety za rok. V roce 2019 se např. jednalo o 139 střetů. V letech 2020 a 2021 lze v grafu vidět mírný pokles na přibližně 100 nehod za rok, uveďme však, že roli mohla hrát pandemie covidu-19, kvůli níž se oproti předchozím letům snížil provoz na silnicích i celkový počet nehod v České republice.

Pro úplnost doplňme, že údaje poskytuje Policie ČR a v databázi se nachází hodnoty od roku 2006. Jelikož parametry vycházejí pouze z nehod, které jsou šetřeny policií, nelze vyloučit, že nehod je ve skutečnosti více, nejsou však zaznamenané a nahlášené.


 

Jiří Oliva: „Za toto volební období se zkolaudovalo víc nových městských bytů než za předchozích 10 let dohromady.“

NEPRAVDA

Během současného volební období, tj. od roku 2018, se v Brně podle dat bytového odboru města zkolaudovalo zhruba 200 nových obecních bytů. Za předcházejících deset let (2008–2017) jich však bylo zkolaudováno celkově 429.

 

Náměstek brněnské primátorky Jiří Oliva srovnává výstavbu nových městských bytů v Brně během současného volebního období, jež začalo v roce 2018, s obdobím předchozích deseti let (2008–2017). 

Podle Strategie bydlení města Brna 2018–2030 došlo v Brně mezi roky 2008 a 2017 k dokončení – tzn. získání kolaudačního souhlasu (.pdf, str. 1) – celkem 429 obecních bytů (.pdf, str. 65; .pdf, str. 30).

Co se týče aktuálního volebního období, v roce 2018 bylo podle těchto dokumentů zkolaudováno 12 a v roce 2019 11 bytů. V roce 2020 poté došlo k výraznému nárůstu, a to na 139 bytů (.pdf, str. 30).

Data za rok 2021 a 2022 se nám ve veřejně dostupných zdrojích nepodařilo dohledat, s dotazem jsme se proto obrátili na bytový odbor města Brna. Ten webu Demagog.cz zaslal tabulku za léta 2018–2022 (.jpg), která nicméně obsahuje mírně odlišná data než předcházející dokumenty města. Pro rok 2019 např. uvádí 13 nových zkolaudovaných bytů (tj. o 2 více než veřejné dokumenty), v roce 2020 pak 138 bytů (tj. o 1 méně než veřejné dokumenty města).

V roce 2021 byl poté podle bytového odboru kolaudační souhlas udělen v případě 25 bytů. Celkově tak od roku 2018 došlo ke kolaudaci přibližně 200 bytů. V říjnu 2022 pak bytový odbor počítá s kolaudací dalších 23 bytových jednotek, i pokud bychom však tyto byty zahrnuli do celkového množství zkolaudovaných bytů v tomto volebním období, nedostaneme číslo vyšší než 250. Jelikož bylo v Brně v deseti letech, které předcházely současnému volebnímu období, zkolaudováno 429 obecních bytů, hodnotíme výrok Jiřího Olivy jako nepravdivý.


Zdroje dat: 2008–2020 (.pdf, str. 65; .pdf, str. 30); 2021 a 2022 (.jpg)


 

Marek Lahoda: „(…) narostl počet aut o 60 tisíc pouze za posledních 10 let.“

PRAVDA

Mezi lety 2012 a 2021 skutečně narostl počet automobilů zaregistrovaných na území Brna o takřka 60 tisíc.

 

Údaje společnosti Brněnské komunikace, která spadá pod město Brno, nám ukazují, že v roce 2012 dosáhl počet automobilů registrovaných na území Brna 164 834 (.pdf, str. 36–37). V roce 2022 pak bylo registrováno 222 684 aut. Mezi lety 2012 a 2021 tedy počet automobilů narostl přibližně o 60 tisíc (konkrétně o 57 850).

Uveďme nicméně, že hodnoty zcela neodpovídají reálné situaci v Brně, jelikož „v celkovém počtu nejsou započítána firemní vozidla, která jsou evidována v jiných krajích a provozována na území města Brna“ (.pdf, str. 36). Dodejme také, že v roce 2013 město změnilo (str. 36) systém registru vozidel a došlo tak k administrativnímu snížení počtu automobilů.


 

Jana Drápalová: „Odtahy vozidel parkujících u přechodů pro chodce poklesly za ty čtyři roky poslední asi ze 750 ročně na nulu.“

NEPRAVDA

Ačkoliv za poslední tři roky počet vozidel odtažených z přechodů klesá, nespadl až na nulu. V roce 2019 se z přechodů odtáhlo 347 vozidel, v roce 2020 136 a minulý rok 68. Údaje z roku 2018 (tedy ze stavu před čtyřmi lety) nejsou dostupné.

 

Data Městské policie Brno o odtazích vozidel, která parkují u přechodů pro chodce, jsou z minulých let dostupná pouze pro roky 2015, 2019, 2020 a 2021. V roce 2015 bylo v Brně odtaženo (.xlsx) celkem 1 085 vozidel, která podle § 27 odst. 1 písm. c) stála „na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a ve vzdálenosti kratší než 5 m před nimi“.

O čtyři roky později se podle stejného odstavce a písmena v zákonu odtáhlo (.xlsx) 347 vozidel, v roce 2020 136 vozidel a minulý rok 68 vozidel (.zip, Export_Odtah_2_2020.txt a Export_Odtah_2_2021.txt).

Samotná Městská policie Brno uvádí, že údaje za rok 2018 již nejsou k dispozici. Záznamy městské policie, které jsou starší než tři roky, se totiž z databáze automaticky vymazávají. Nedokážeme proto z veřejně dostupných zdrojů ověřit, zda před čtyřmi lety, tedy v roce 2018, došlo ke zhruba 750 odtahům vozidel z přechodů pro chodce, jak tvrdí Jana Drápalová.

Část výroku o tom, že počet odtahů poklesl za poslední čtyři roky na nulu, však neodpovídá skutečnosti. Loni bylo z přechodů odtaženo 68 vozidel, výrok tak hodnotíme jako nepravdivý.

Fact Checker Logo
Původně zveřejněno zde.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.