Scroll Top

Budapešťské memorandum a jaderné zbraně

r56jdujj95yyl8ua8x0vfxvkt7m9

Author(s): Demagog.cz

Podle europoslance Ivana Davida (SPD) chce Ukrajina odstoupit od tzv. Budapešťského memoranda a začít vyrábět jaderné zbraně. To mělo být i příčinou ruské invaze. Ve skutečnosti Ukrajina žádný zájem o jaderné zbraně neprojevila a dále se drží mezinárodních závazků tyto zbraně nevyvíjet, nepořizovat a nešířit.

Europoslanec za SPD Ivan David ve svém facebookovém příspěvku píše o tzv. Budapešťském memorandu, na jehož základě se Ukrajina v roce 1994 mj. vzdala svého jaderného arzenálu. Podle europoslance od něj chce Ukrajina odstoupit, což jí prý umožní vyrobit jadernou zbraň. Ukrajinský prezident Zelenský podle Ivana Davida „oznámil záměr vystoupit z Budapešťského memoranda a přistoupit k vytvoření jaderných zbraní“.

Podíváme se tedy, co je to Budapešťské memorandum, jestli od něj chce Ukrajina odstoupit a zda země oznámila plán jaderného zbrojení.

Po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 se Ukrajina stala jednou ze čtyř zemí, na jejichž území zůstaly sovětské jaderné zbraně. K těmto zemím patřily kromě Ukrajiny i Rusko, Bělorusko a Kazachstán. Ukrajina tak dokonce získala třetí (.pdf, str. 1) největší jaderný arzenál na světě. Podle americké organizace Iniciativa proti jaderné hrozbě (NTI) se mělo jednat o zhruba 2 300 jaderných hlavic. Největší arzenál mělo v té době Rusko s počtem 30 tisíc a USA se zhruba 11 tisíci hlavic.

Budapešťské memorandum je označení mezinárodní dohody o bezpečnostních zárukách uzavřené 5. prosince 1994 (.pdf). Dohodu tehdy v maďarském hlavním městě podepsali ukrajinský prezident Leonid Kučma, ruský prezident Boris Jelcin, americký prezident Bill Clinton a britský premiér John Major.

Ukrajina se podepsáním memoranda zavázala vzdát se jaderných zbraní výměnou za bezpečnostní záruky. Odstavec 4 této dohody uvádí: „Ruská federace, Spojené království Velké Británie a Severního Irska a Spojené státy americké znovu potvrzují svůj závazek usilovat o okamžitou akci Rady bezpečnost OSN s cílem poskytnout podporu Ukrajině jakožto státu, který nevlastní jaderné zbraně a je signatářem Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, pokud by se Ukrajina stala cílem agrese nebo hrozby agrese, při nichž by byly užity jaderné zbraně“ (.pdf, str. 170). Všichni signatáři se zároveň zavázali respektovat nezávislost a suverenitu Ukrajiny v rámci jejích tehdejších státních hranic, zdržet se jakékoliv hrozby silou nebo sílu proti Ukrajině použít. Zavázali se také zdržet se ekonomického nátlaku na Ukrajinu ve snaze ovlivnit její směřování.

V návaznosti na toto memorandum Ukrajina 5. prosince 1994 oficiálně přistoupila ke Smlouvě o nešíření jaderných zbraní (NPT) z roku 1968. Do konce roku 1996 (.pdf, str. 1) pak byl z Ukrajiny všechen jaderný arzenál skutečně odvezen do Ruska na rozebrání. Upřesněme, že v rámci smlouvy NPT, kterou podepsalo 182 států, se země nevlastnící jaderné zbraně dobrovolně vzdaly práva tyto zbraně vyrábět nebo je jinak získávat. Za toto odzbrojení je státům přislíben rovnocenný přístup k jiným jaderným technologiím. Státy, který jaderné zbraně vlastnily před rokem 1967, se zavázaly k pomalému jadernému odzbrojování.

Ivan David ve svém příspěvku na facebooku zmiňuje Zelenského proslov, ve kterém ukrajinský prezident mluví o „spálení Budapešťského memoranda“. Tuto větu Zelenský skutečně pronesl, nicméně až na začátku března v návaznosti na ruskou invazi – tedy poté, co Rusko porušilo svůj závazek z Budapešťského memoranda respektovat nezávislost a suverenitu platných státních hranic Ukrajiny. Zelenský však nikdy nezmínil tvorbu jaderné zbraně ani nijak nezpochybnil účast Ukrajiny na NPT.

Dále Ivan David v příspěvku zmiňuje vyjádření Volodymyra Zelenského na bezpečnostní konferenci v Mnichově, která se konala 19. února. Podle Ivana Davida zde měl Zelenský oznámit „záměr vystoupit z Budapešťského memoranda a přistoupit k vytvoření jaderných zbraní“. Zelenský však na konferenci (video, 14:38) uvedl, že by chtěl svolat jednání signatářů Budapešťského memoranda. Dále především dodal, že pokud k němu opět nedojde nebo pokud jeho výsledky nezaručí bezpečnost Ukrajiny, „bude mít Ukrajina právo se domnívat, že Budapešťské memorandum není funkční a všechna rozhodnutí balíčku z roku 1994 byla zpochybněna“. Nehovořil tedy o záměru Ukrajiny od Budapešťského memoranda odstoupit, nýbrž upozorňoval na jeho nefunkčnost. Ani v tomto projevu Zelenský nijak nezmínil výrobu či jiné pořízení jaderných zbraní, které Ukrajině zapovídá NPT.

To pak následně potvrdila například i místopředsedkyně ukrajinské vlády Olha Stefanišyna„Prezidentův postoj není výzvou k obnovení jaderného potenciálu,“ uvedla s tím, že závazek Budapešťského memoranda by měli jeho signatáři také splnit. Záměr Ukrajiny vyrábět jaderné zbraně a vystoupit tím z NPT vyloučil také ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba.

Europoslanec Ivan David tedy sice pravdivě uvádí, že Ukrajina zpochybnila své závazky z tzv. Budapešťského memoranda poté, co Rusko zcela svévolně porušilo svou stranu této dohody. David ale opomíjí fakt, že samotné Budapešťské memorandum nezakazuje výrobu ani držení jaderných zbraní. Závazek Ukrajiny nezískávat a nevlastnit jaderné zbraně totiž vychází ze Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT). Davidův závěr o tom, že Ukrajina oznámila záměr se jaderně vyzbrojit, je tak zcela nepravdivý. Ukrajina podle vládních představitelů nehodlá z NPT vystupovat a nemá zájem stát se jadernou mocností.

Nutno dodat, že stejný nepravdivý argument, který zmiňuje Ivan David, využívá i ruská propaganda, která zmiňuje výrobu jaderných zbraní jako jeden z důvodů invaze.

Fact Checker Logo
Původně zveřejněno zde.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.