Scroll Top

CEDMO rozšiřuje aktivity a počet partnerů. Do konsorcia se zapojí i Bellingcat a Globsec

CEDMO 2.0 News (1)

Třináct organizací z šesti evropských zemí spojilo své síly a rozšířilo mezinárodní multioborové konsorcium Central European Digital Media Observatory (CEDMO), které pod vedením Univerzity Karlovy působí ve středoevropském regionu už od října 2021. Uskupení odborníků na ověřování faktů, vědeckých pracovníků v oblasti společenských věd a technologií, investigativních žurnalistů zabývajících se ověřováním informací pomocí veřejně přístupných zdrojů (OSINT) i expertů na média a mediální gramotnost se bude zabývat procesy a dopady digitální transformace, včetně nástupu generativní umělé inteligence.

Cílem konsorcia je analyzovat a pochopit vliv digitální transformace na společnost. Součástí aktivit je identifikace, zkoumání a prioritizování hlavních zdrojů a příčin nežádoucích informačních jevů a poruch ve střední Evropě (především v České republice, na Slovensku a v Polsku) za účelem navrhování krátkodobých i dlouhodobých opatření a doporučení, která umožní občanské společnosti, veřejným institucím a soukromému sektoru reagovat na klesající důvěru v klíčové orgány a která zároveň pomohou společnosti, aby dokázala odolávat sílícímu působení nepravdivých a zkreslených informací.

 

“Překotný rozvoj technologií s sebou přináší řadu nových výzev, na které se musíme připravit, a proto je nezbytné hledat řešení napříč řadou oborů. Globální dosah informací, pokles důvěry v reálné texty, zvuky, fotografie i videa v důsledku používání nových nástrojů umělé inteligence i vypjatá geopolitická situace a vlivové operace mocností na území cizích států vyžadují postupy těžící z výhod synergie mezinárodní spolupráce. Jsme rádi, že se můžeme díky vysoké odbornosti našich výzkumníků a důvěře partnerů a podporovatelů spolupodílet na budování odolnosti demokratické společnosti proti negativním dopadům, které s sebou digitálních technologie přinášejí,” uvádí Milena Králíčková, rektorka Univerzity Karlovy.

 

 

K dosavadním osmi organizacím konsorcia přibude nově dalších pět. Z akademických partnerů bude spolu s Univerzitou Karlovou v hubu nadále působit polská Uniwersytet SWPS, která se zaměří na analýzu dezinformačních kampaní a jejich dopad na společnost, demokracii a ekonomiku. “Dezinformace jsou velmi složitým a dynamicky se měnícím jevem, proto je jejich průběžný výzkum nesmírně důležitý. Cílem výzkumu v rámci další etapy projektu CEDMO bude identifikovat hlavní dezinformační narativy v Polsku, České republice a na Slovensku: jejich sémantické struktury a rétoriku, jakož i jejich dopad na společnost,” uvádí profesorka Karina Stasiuk Krajewska z SWPS.

 

 

 

 

Fact-checking zajistí mezinárodní agentura Agence France-Presse (AFP), český Demagog.cz, slovenský Demagog.sk a polský Demagog.pl. Jejich aktivity budou rozšířeny o ověřování informací pomocí veřejně přístupných zdrojů (OSINT). Tomu se bude věnovat uskupení Bellingcat (sídlem v Holandsku). “Na rozdíl od klasické investigativní žurnalistiky, při které jsou zjištění novináře postavena na zdrojích, které často trvají na své anonymitě, je metoda Bellingcatu od samého vzniku založena na transparentnosti a otevřenosti při pátrání z veřejně přístupných zdrojů,” objasňuje principy práce Bellingcatu Eliot Higgins, zakladatel uskupení, jehož výsledky šetření už byly využity i při několika soudních řízeních, a dále přibližuje roli svého týmu v konsorciu: “Vyšetřovatelé Bellingcatu se v CEDMO spolu s reportéry a fact-checkery AFP zaměří na hloubkové šetření důsledků válečných událostí na Ukrajině. Zapojením specialistů s vysokou úrovní odborných znalostí z různých prostředí a médií jak na lokální, tak globální úrovni podpoříme neutralitu a nestrannost investigativního šetření.”

 

 

Nástroje pro zjednodušení a zefektivnění práce fact-checkerů a pro odhalování deepfake budou vyvíjet a implementovat tři subjekty zabývající se technologiemi; České vysoké učení technické v Praze (ČVUT), slovenský Kempelen Institute of Intelligent Technologies (KInIT) a řecké Athens Technology Center (ATC). “Odborníci z oddělení vizuálního rozpoznávání se budou zabývat detekcí fake obrázků a videí. U obrázků se zaměří na artefakty a vlastnosti některých nejčastěji užívaných generátorů. U videí se detekce fake nebo upravených dat bude opírat o nekonzistence v optickém toku mezi jednotlivými snímky a nesoulad mezi velikostí pohybu a lokálním rozmazáním snímku,” vysvětluje profesor Jiří Matas z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.

 

 

 

 

 

 

 

Mária Bieliková, zakladatelka výzkumného institutu KInIT, ho doplňuje: „V Kempelenově institutu se budeme zabývat výzkumem a vývojem řešení, která využívají umělou inteligenci k identifikaci, vytváření a šíření důvěryhodných informací, zejména ve formě textu. Při navrhování metod budeme využívat rozsáhlé jazykové modely a specializované soubory dat.“

Již v první etapě projektu CEDMO se odborníkům z KInIT a ČVUT podařilo otestovat a vyvinout čtyři AI nástroje na podporu ověřování faktů, které jsou nápomocné hned v několika fázích práce fact-checkerů a novinářů. Ty budou nadále rozvíjet. První z nástrojů pomáhá s výběrem zpráv v online prostoru hodných ověření. Druhý dokáže z ověřovaných textů extrahovat konkrétní tvrzení. Třetí nástroj napomáhá eliminovat duplicitní ověřování stejné zprávy více fact-checkery, aby nedocházelo k plýtvání kapacitami. Čtvrtý nástroj umí dohledávat články, které obsahují faktické informace pro ověření konkrétního tvrzení.

 

 

Aktivity na rozvoj mediální gramotnosti, strategii a komunikaci budou mít v konsorciu na starosti především polský výzkumný ústav NASK, mezinárodní think tank Globsec a slovenská PR agentura Seesame. “Země střední Evropy, a zejména Slovensko, se vyznačují vysokou náchylností k dezinformacím a nízkou odolností vůči manipulativním narativům, což potvrdil i náš výzkum. V Centru pro demokracii a odolnost disponujeme rozsáhlými odbornými znalostmi o dopadu dezinformací a škodlivém vlivu nedemokratických zemí na naši společnost a tyto znalosti využíváme při navrhování strategií, jak jejich negativní dopady minimalizovat. Naše odborné znalosti využijeme zejména k budování odolnosti veřejného sektoru vůči dezinformacím a hybridním hrozbám. Kromě toho se budeme účastnit zasedání Evropské observatoře digitálních médií a také zastupovat CEDMO na jednáních pracovní skupiny pro Kodex zásad boje proti šíření dezinformací,“ říká Dominika Hajdu, ředitelka Centra pro demokracii a odolnost GLOBSEC.

 

 

CEDMO spolupracuje a koordinuje svou činnost s Evropskou observatoří digitálních médií (EDMO) a jejími regionálními centry v rámci EU. Aktivity hubu jsou podpořeny z finančních zdrojů Evropské komise.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.