Scroll Top

CEDMO rozszerza liczbę partnerów i zakres działań. Obecnie składa się z 13 organizacji z 6 krajów

CEDMO 2.0 News (1)

Do dotychczasowych ośmiu organizacji wchodzących w skład CEDMO dołączy pięć kolejnych. Celem CEDMO, które działa w Europie Środkowej od października 2021 r., jest analiza i zrozumienie wpływu transformacji cyfrowej na społeczeństwo. Zespół tworzą fact-checkerzy, badacze z obszaru nauk społecznych i technologii, dziennikarze śledczy pracujący nad weryfikacją publicznie dostępnych informacji (OSINT) oraz eksperci ds. mediów i kompetencji medialnych.

Zespół skupi się na identyfikacji, analizie struktury oraz ustalaniu głównych źródeł i mechanizmów działania szeroko rozumianej dezinformacji w Europie Środkowej. Efektem będzie zaproponowanie krótko- i długoterminowych rozwiązań, które pomogą społeczeństwu radzić sobie świadomie z  rosnącym wpływem fałszywych i wprowadzających w błąd informacji.

Wśród partnerów akademickich, oprócz Uniwersytetu Karola, nadal w konsorcjum działał będzie Uniwersytet SWPS, który, jako lider zadań badawczych, skupi się na analizie kampanii dezinformacyjnych oraz ich wpływu na demokrację i gospodarkę.

Badania naukowe

“Szybki rozwój technologii niesie ze sobą szereg nowych wyzwań, na które musimy się przygotować, dlatego niezbędne jest poszukiwanie rozwiązań w wielu dyscyplinach. Globalny zasięg informacji, spadek zaufania do prawdziwych tekstów, dźwięków, zdjęć i filmów w wyniku wykorzystania nowych narzędzi sztucznej inteligencji, a także napięta sytuacja geopolityczna i operacje wpływu mocarstw na terytorium obcych państw wymagają podejścia wykorzystującego synergię współpracy międzynarodowej. Cieszymy się, że dzięki specjalistycznej wiedzy naszych naukowców oraz zaufaniu partnerów i sympatyków możemy uczestniczyć w budowaniu odporności  społeczeństw demokratycznych na negatywny wpływ technologii cyfrowych” – mówi Milena Králíčková, rektor Uniwersytetu Karola.

 

“W ramach konsorcjum będziemy przede wszystkim kontynuować badania nad dezinformacją, które rozpoczęliśmy w poprzednich latach istnienia CEDMO. Na podstawie naszej wcześniejszej pracy nie tylko powstało kilka książek i wiele artykułów naukowych, udało się także zrealizować działania edukacyjne skierowane do bardzo różnych grup odbiorców: nauczycieli, rodziców, ale także dziennikarzy czy specjalistów Public Relations. Teraz, koordynując działania badawcze w ramach konsorcjum, planujemy skoncentrować się na strukturze treści dezinformacyjnych oraz na odbiorze tego typu przekazów. Regularnie będziemy także badać trendy w szeroko rozumianej dezinformacji oraz ich wpływ na społeczeństwo we wszystkich trzech krajach konsorcjum” – mówi Karina Stasiuk-Krajewska z Uniwersytetu SWPS.

 

Fact-checking

Fact-checkingiem zajmie się w Polsce Demagog.pl we współpracy z Demagogiem czeskim i słowackim oraz agencja międzynarodowa Agence France-Presse (AFP).

“Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że z dezinformacją możemy wygrać tylko i wyłącznie łącząc siły, działając na wielu poziomach, nauki, badań, edukacji czy fact-checkingu. Chcemy, jak najlepiej i najskuteczniej wykorzystać nasze 10-letnie doświadczenie w weryfikowaniu informacji. Współpraca w ramach CEDMO daje nam możliwość wymiany doświadczeń międzynarodowych i dzielenia się wiedzą” – dodaje prezeska Stowarzyszenia Demagog, Małgorzata Kilian-Grzegorczyk.

Ich działania zostaną rozszerzone o weryfikację informacji z publicznie dostępnych źródeł (OSINT), którą przeprowadzi Bellingcat (z siedzibą w Holandii).

 

 

 

„W przeciwieństwie do klasycznego dziennikarstwa śledczego, gdzie ustalenia dziennikarza opierają się na źródłach, które często chcą pozostać anonimowe, metoda Bellingcat od samego początku opiera się na przejrzystości i otwartości źródeł publicznie dostępnych. W CEDMO śledczy Bellingcat, wraz z reporterami AFP i fact-checkerami, skupią się na dogłębnym zbadaniu konsekwencji wojny na Ukrainie” – mówi Eliot Higgins, założyciel Bellingcat.

 

 

 

 

 

Wsparcie technologiczne dla fact-checkerów

Trzy podmioty technologiczne, współpracujące w ramach konsorcjum: Czeski Uniwersytet Techniczny w Pradze (CTUT), Kempelen Institute of Intelligent Technologies (KinIT) na Słowacji oraz Athens Technology Center (ATC) w Grecji wdrożą narzędzia, które usprawnią pracę fact-checkerów oraz ułatwią wykrywanie fałszywych treści. Głównym celem w tym obszarze będzie badanie i rozwijanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, które pomogą wykrywać treści dezinformacyjne (w formie tekstu, ale też nagrania, zdjęcia czy filmu) oraz tworzyć wiarygodne informacje. Działania konsorcjum w zakresie kompetencji medialnych (media literacy) koordynować i realizować będzie instytut badawczy NASK.

Za strategię i komunikację odpowiedzialny będzie międzynarodowy think tank Globsec i słowacka agencja PR Seesame.

 

CEDMO współpracuje i koordynuje działania z Europejskim Obserwatorium Mediów Cyfrowych (EDMO) oraz jego regionalnymi ośrodkami w całej Unii Europejskiej. Działalność Centrum jest wspierana przez fundusze Komisji Europejskiej.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.