Scroll Top

ČEZ nenabízí Ukrajincům výhodnější ceny elektřiny než českým spotřebitelům

ČEZ nenabízí Ukrajincům výhodnější ceny elektřiny než českým spotřebitelům - Featured image

Author(s): Ladka MORTKOWITZ, AFP Česká republika

ČEZ nenabízí Ukrajincům levnější ceny elektřiny než Čechům, a to i přes to, co tvrdí nepravdivé příspěvky na sociálních sítích zaměřené proti válečným uprchlíkům. Energetická společnost agentuře AFP potvrdila, že tarify, které nabízí, nezávisí na národnosti klientů. Právní expert navíc agentuře AFP řekl, že by se pravděpodobně jednalo o nezákonnou formu diskriminace.

„Ukrajinci v ČR mají na elektřinu speciální tarif. Vláda P. Fialy úspěšně pokračuje v diskriminaci vlastního obyvatelstva a ukrajinizaci naší republiky,” stojí v tomto příspěvku ze 4. října 2022, který obsahuje snímek delšího textu a fotografii části ceníku elektřiny. Tento text tvrdí, že společnost ČEZ nabízí Ukrajincům elektřinu za ceny ze začátku roku, zatímco čeští zákazníci musí platit podle nového červencového tarifu, takže jejich cena je více než dvojnásobná. Tyto příspěvky sdílely na Facebooku stovky uživatelů.

Snímek zavádějícího facebookového příspěvku pořízený 17. října 2022

Jak vysvětlíme níže, tato tvrzení se nezakládají na pravdě. V kontextu energetické krize způsobené vpádem ruských vojsk na Ukrajinu se na sociálních sítích šíří celá řada dezinformací spojených s cenami elektřiny a plynu. O některých z nich jsme již v AFP psali, například zde, zde, zde či zde.

Stejně tak se šíří i příspěvky snažící se poškodit pověst lidí prchajících před válkou z Ukrajiny a vyvolat vůči nim nenávist. Tento typ dezinformací jsme vyvraceli například zde či zde.

ČEZ zákazníky nerozlišuje podle národnosti 

V nepravdivém příspěvku je mimo jiné uvedeno, že cena elektřiny pro české zákazníky v tarifu D25d vzrostla v červenci tohoto roku o téměř 111% na 7 803,29 Kč za megawatthodinu. Ukrajinští zákazníci však prý nadále platí jen 3 702,60 Kč/MWh, tj. tarif, který platil na začátku roku.

AFP se obrátila na skupinu ČEZ, jejíž mluvčí Barbora Peterová nám v e-mailu 5. října 2022 potvrdila, že společnost žádné speciální tarify Ukrajincům neposkytuje. Poukázala také na to, že ČEZ dezinformaci popřel na Twitteru:

 

O příspěvcích obviňujících ČEZ z diskriminace českých zákazníků psal i web Manipulátoři, jemuž mluvčí společnosti Ladislav Kříž řekl: „ČEZ Prodej musí nabízet a nabízí jakékoliv své tarify všem zákazníkům, protože má dominantní postavení na trhu. Jinak by se vystavil šetření antimonopolního úřadu.”

Příspěvek na Facebooku také obsahuje odkaz na tento článek, z něhož byl zřejmě převzat nepravdivý text o výhodném tarifu pro Ukrajince. Článek obsahuje také fotografii ceníku ČEZu, jež má toto tvrzení dokládat. Je na ní žlutou fixou vyznačena cena za elektřinu v tarifu D25d ve výši 5 935,57 Kč/MWh.

AFP si prošla všechny ceníky elektřiny pro tento a loňský rok, které skupina ČEZ zveřejnila na své webové stránce.Našli jsme ceník s účinností od 1. ledna 2022, jehož ceny odpovídají tarifům v dokumentu na fotografii. Shodnou cenu tarifu D25d ve výši 5 935,57 Kč/MWh jsme označili zeleně:

Snímek ceníku elektřiny z webové stránky ČEZu pořízený 17. října 2022

Ceník ČEZu byl mezitím již dvakrát aktualizován. Zmíněný tarif je od 1. července 10 024,16 Kč/MWh (tudíž ještě vyšší, než cena zmiňovaná v nepravdivých příspěvcích). K významnému nárůstu cen došlo mimo jiné kvůli provázanosti cen plynu a elektřiny, přičemž ceny plynu vylétly hlavně kvůli přerušování dodávek této komodity z Ruska.

Žádný z ceníků na stránkách ČEZu neobsahuje jakoukoliv zmínku o zvláštních tarifech pro Ukrajince ani jiné národnosti.

České zákony diskriminaci nepovolují

Podle docenta Josefa Kotáska, vedoucího katedry Masarykovy univerzity v Brně, české zákony takovou praktiku neumožňují. „Nabídka výhodnějšího tarifu dle národnosti odběratele by byla velmi pravděpodobně diskriminací spotřebitele dle § 6 zákona na ochranu spotřebitele,” řekl nám Kotásek v e-mailu 14. října 2022. „Nelze bezdůvodně zvýhodnit některé skupiny spotřebitelů před jinými.” Obdobný zákaz je i součástí antidiskriminačního zákona, dodal.

Je prý sice pravda, že poskytovatel nějaké služby může v některých případech cenově zvýhodnit určitou skupinu jako jsou osoby čelící strastem války, a to například při vstupu na kulturní a společenské akce (tak tomu bylo např. v prvních měsících války, kdy pražská ZOO nabídla ukrajinským uprchlíkům vstup zdarma). Podle Kotáska však důvod pro rozdílné zacházení musí být „rozumný a odůvodněný”.

„Rozdílné ceny elektřiny dle národnosti odběratele tato kritéria ale těžko naplní – takovou diskriminaci lze totiž stěží rozumně odůvodnit. Bezdůvodná diskriminace spotřebitelů dle národnosti by rovněž mohla být posouzena jako nekalá soutěž dle § 2976 občanského zákoníku, kterou zákon zakazuje.”

Veřejně obchodovatelná společnost jako ČEZ si navíc nemůže dovolit cenově zvýhodnit jednu skupinu spotřebitelů a způsobit tím akcionářům ztrátu, řekl Kotásek. „Představenstvo společnosti by při výkonu své funkce porušilo povinnost jednat s péčí řádného hospodáře a čelilo by žalobám na náhradu škody,” dodal.

Pomoc Ukrajincům v ČR

Zatímco ČEZ neposkytuje žádným skupinám zvláštní tarify, česká vláda od začátku války poskytla na pomoc Ukrajincům už miliardy korun. I když na konci června skončil nouzový stav, pomoc uprchlíkům je poskytována i nadále.

Jedná se zejména o humanitární dávky ve výši  5 tisíc Kč na osobu včetně dětí po dobu prvních šesti měsíců na území ČR. Od sedmého kalendářního měsíce se dávky v případě dětí do 18 let snižují na 3 320 Kč, u cizinců starších 18 let pak na 4 620 Kč.

Další formou pomoci je takzvaný příspěvek pro solidární domácnost pro ty, kteří u sebe uprchlíky bezplatně ubytují. V takovém případě dostává domácnost 3 000 Kč na osobu ubytovanou v daném měsíci déle než 16 po sobě jdoucích dnů. Maximální příspěvek pro jednu domácnost je 12.000 Kč, tedy za 4 a více ubytovaných osob (včetně dětí). Je třeba zdůraznit, že v tomto případě jdou peníze ubytovateli, nikoliv uprchlíkům samotným.

Seznam veškerých státních dotací a příspěvků určených k pomoci ukrajinským uprchlíkům je k dispozici zde. O zvýhodněných cenách elektřiny či jiných výhodách spojených s energiemi v něm není ani zmínka.

Fact Checker Logo
Původně zveřejněno zde.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.