Scroll Top

Konspirační teorie viní ze zemětřesení v Turecku americkou výzkumnou stanici

Konspirační teorie viní ze zemětřesení v Turecku americkou výzkumnou stanici - Featured image

Author(s): Ladka MORTKOWITZ, Valentina-Paula CABESCU, AFP Rumunsko

Krátce poté, co jihovýchodní Turecko a sousední Sýrii zasáhla 6. února série silných zemětřesení, začaly tisíce uživatelů sociálních sítí sdílet teorii, že přírodní katastrofu vyvolal výzkumný program z USA zvaný High-frequency Active Auroral Research Program (HAARP). Tento program je častým terčem konspiračních teorií. Vědci, na které se agentura AFP obrátila, to však označili za  „science fiction“. Pro tato tvrzení podle nich nejsou vědecké důkazy a neexistuje žádný věrohodný mechanismus, kterým by centrum HAARP mohlo podobnou událost vyvolat. 

Od chvíle, kdy zemětřesení zabilo desítky tisíc lidí a zdevastovalo části velkých měst v Turecku a Sýrii, se sociální sítě hemží dezinformacemi. AFP vyvrátila řadu hojně sdílených fotografií a videí vydávajících se za záběry z místa zemětřesení.

Mezi nepodloženými tvrzeními, která se šířila v mnoha jazycích, je i teorie, že zemětřesení způsobil HAARP, což je výzkumné středisko na Aljašce věnující se studiu horní vrstvy atmosféry, tzv. ionosféry.

Toto centrum je častým předmětem konspirací. Agentura AFP již dříve vyvrátila tvrzení, že centrum ovlivňuje počasí či šíří koronavirus pomocí záření 5G.

Příspěvky spojující zemětřesení s HAARP sdílely také tisíce českých uživatelů. Mnoho z nich zmiňuje světlo, které se objevilo několik sekund před otřesy, a tvrdí, že to je důkaz přítomnosti systému HAARP. Některé z nich, například tento, obsahují také video.

„Zemětřesení v Turecku způsobené asistovaným útokem HAARP? Podivný modrý záblesk viděný na obloze několik sekund před prvním otřesem,“ stojí v tomto příspěvku na Facebooku ze 7. února 2023, který sdílelo kolem 800 uživatelů.

Snímek zavádějícího facebookového příspěvku pořízený 14. února 2023

Podobné příspěvky kolovaly i v mnoha jiných jazycích, například ve francouzštině, španělštině, nizozemštině, maďarštině či rumunštině.

Agentura AFP oslovila sedm odborníků na astronomii, geofyziku a vědy o Zemi. Všichni tato tvrzení odmítli jako nepodložené konspirační teorie. Technologie HAARP podle nich není takovou událost schopna vyvolat a světla, která jsou vidět na videu, jsou prý přírodním jevem, který často doprovází zemětřesení.

Neexistuje  „žádný pravděpodobný mechanismus“, kterým by HAARP mohl vyvolat zemětřesení

Program HAARP (High-Frequency Active Auroral Research Program) se zaměřuje na studium vlastností a chování ionosféry, což je podle úřadu NASA horní vrstva zemské atmosféry, která se stýká s počátkem vesmíru.

Středisko provozovalo americké letectvo a námořnictvo, než bylo v roce 2015 předáno Aljašské univerzitě ve Fairbanksu.

Z internetových stránek HAARP vyplývá, že se jedná o nejvýkonnější vysokofrekvenční vysílač na světě pro studium ionosféry, která začíná ve výšce asi 60-80 km a dosahuje až nad 500 km.

„Cílem výzkumu v HAARP je základní studium fyzikálních procesů probíhajících v nejvyšších částech naší atmosféry,“ uvádí se na stránkách.

Podle webové stránky HAARP využívá rádiové vlny k zahřívání elektronů v ionosféře, čímž vytváří „malé poruchy podobné interakcím, k nimž dochází v přírodě“, ale vědci je mohou snáze studovat, vysvětluje se na webu.

Zde program odpovídá na řadu otázek o své činnosti a dotýká se také různých konspiračních teorií, které výzkumnou stanici již léta sužují, například nepodložených tvrzení o své schopnosti ovládat počasí nebo lidskou mysl.

Na dotaz agentury AFP, zdali HAARP stojí za zemětřesením z 6. února, vedoucí programu Jessica Matthews uvedla, že to není možné.

„Nedávné zemětřesení a tragické ztráty na životech v Turecku ukazují, jak velkou škodu mohou způsobit přírodní katastrofy.  Výzkumné nástroje HAARP nemohou způsobit nebo zesilovat přírodní katastrofy,“ sdělila agentuře AFP e-mailem.

AFP oslovila také řadu nezávislých odborníků.

Profesor astronomie na Bostonské univerzitě Jeffrey Hughes nám vysvětlil, že rádiové vlny HAARP ohřívají ionosféru v omezené oblasti s rozsahem kolem 100 km.

„Je naprosto vyloučeno, aby tímto způsobem byla ovlivněna pevná půda na druhé straně zeměkoule. Je mi líto, ale to je prostě hloupost,“ řekl.

Toshi Nishimura, geofyzik a výzkumný docent na Boston University College of Engineering, agentuře AFP rovněž řekl, že si není vědom žádných vědeckých důkazů naznačujících, že by HAARP mohl způsobit zemětřesení.

„Umělé rádiové vlny mohou lokálně narušit horní vrstvy atmosféry, ale je to srovnatelné s narušením způsobeným Sluncem. Nejsem si vědom vědeckých důkazů, že by umělé vlny mohly způsobit mnohem silnější poruchy a ovlivnit místní seismické podmínky. Síla vln se vzdáleností klesá,“ uvedl.

„V současné době neexistuje technologie, která by umožnila vypustit rádiové vlny ze zemského povrchu a přesně zasáhnout město ležící na jiném kontinentu. Nevypadá to, že by rádiové vlny mohly ovlivnit vzdálené seismické podmínky,“ dodal Nišimura.

Mapa s tektonickými deskami v regionu Turecka

Intenzivní otřesy při zemětřeseních „způsobují pohyby ve vnější vrstvě Země zvané zemská kůra“, vysvětluje NASA zde.

Podle Caltech University jsou tektonické desky tvořící zemskou kůru v neustálém pohybu. Třením okrajů těchto desek o sebe se jejich pohyb zpomaluje a dochází k postupnému zvyšování tlaku. „Když síla pohybu nakonec překoná tření, části zemské kůry se náhle zlomí nebo posunou a uvolní nahromaděný tlak v podobě seismických vln,“ vysvětluje univerzita.

Tento proces v zemské kůře nemá nic společného s ionosférou, kterou zkoumá HAARP.

„To je tak bláznivé, jako kdybyste se ptali, zda zemětřesení  způsobil králíček Bugs Bunny vyhrabáváním mrkve,“ řekl agentuře AFP David Keith, profesor aplikované fyziky na Harvard School of Engineering and Applied Sciences. „Není prostě znám žádný mechanismus, jak by cokoliv alespoň vzdáleně připomínající HAARP mohlo ovlivnit zemětřesení,“ uzavřel.

Susan Hough, geofyzička z americké vládní vědecké agentury Geological Survey (USGS), tato tvrzení označila za „science fiction“.

„Neexistuje žádný věrohodný mechanismus, pomocí kterého by mohlo být zemětřesení vyvoláno takovým zařízením či zbraní,“ řekla agentuře AFP.

HAARP „není zbraň“

Michael Lockwood, profesor fyziky kosmu na univerzitě v Readingu v anglickém hrabství Berkshire, který pracoval s podobnými vědeckými přístroji na jiných místech, trvá na tom, že „HAARP v žádném případě není zbraň a nemůže být jako zbraň používán“.

Poznamenal, že zájem o tuto technologii ze strany ozbrojených sil je čistě pro účely „komunikace, nikoliv jako forma zbraně“.

Jak vysvětlují webové stránky HAARP, program vznikl v roce 1990 z iniciativy Kongresu pod společnou taktovkou amerických vzdušných sil a námořnictva. Jeho výzkum byl zaměřen na „schopnost  porozumět komunikačním a sledovacím systémům a vylepšit je pro civilní i obranné účely“.

„Cílem programu bylo zkoumat fyzikální a elektrické vlastnosti zemské ionosféry, které mohou ovlivňovat naše vojenské a civilní komunikační a navigační systémy.“

Profesor Lockwood vysvětlil, že konspirace kolem využití HAARP jako zbraně mohou pramenit ze skutečnosti, že program původně zkoumal využití rádiových vln ke komunikaci s ponorkami.

HAARP byl skutečně původně zamýšlen jako způsob, jak usnadnit komunikaci s ponorkami nesoucími jaderné zbraně. Ovšem „po rozpadu Sovětského svazu přestala být komunikace s ponorkami zásadní“, takže bylo třeba najít pro HAARP nový cíl, vysvětluje tento článek ve vědeckém časopise Nature z roku 2008, který byl napsán předtím, než záštitu nad programem převzala Aljašská univerzita ve Fairbanksu.

Tato minulost podle Lockwooda nakonec „přerostla ve frašku“, podle které je HAARP „nějaká forma zbraně“ ovládající mysl celé společnosti. „O tom, že byl mohl způsobit zemětřesení, ovšem slyším poprvé,“ řekl.

„Představa, že by HAARP, který se nachází severně od Gakony na Aljašce, mohl způsobit seismickou aktivitu kdekoliv, natož pak v Turecku a Sýrii, je upřímně řečeno opravdu směšná,“ dodal profesor.

V současné době nejsou podle webové stránky HAARP na výzkumné stanici přítomni žádní příslušníci ozbrojených sil.

Záblesky při zemětřesení 

Zpětné vyhledávání videa se záblesky, které uživatelé šířili s tvrzením, že se jedná o důsledek systému HAARP, nás přivedlo k tomuto twitterovému příspěvku z 6. února. Uživatel „Citizen Free Press“ uvádí, že zdrojem videa je „novinář Chaudhary Parvez“. Ani jeden z příspěvků nezmiňuje HAARP. AFP se nepodařilo video dále dohledat ani potvrdit, že bylo skutečně natočeno v Turecku během zemětřesení v únoru 2023.

 

Odborníci však AFP řekli, že takováto světla nejsou žádným důkazem, že zemětřesení vyvolal HAARP. Tento jev je podle nich poměrně často pozorován při zemětřeseních, i když o jeho původu panují určité neshody.

Podle USGS  se jevy jako blesk, světelné koule či stálá záře zaznamenané v souvislosti se zemětřesením nazývají EQL (earthquake lights neboli zemětřesná světla).

Geofyzici se však rozcházejí v názoru na to, v jakých případech se skutečně jedná o EQL v závislosti na čase a vzdálenosti od epicentra zemětřesení, uvádí agentura.

„Většina odborníků se shoduje na tom, že EQL se skutečně vyskytují: jedná se o záblesky viditelné při silných zemětřeseních. Někdy jsou výsledkem výbuchu transformátorů, ale existují i důkazy o světlech vycházejících ze samotné země,“ vysvětlila nám Hough z USGS v e-mailu.

„Jsou určité názory, proč k tomu dochází, ale nejsem si vědom existence nějakého obecně přijímaného vysvětlení, částečně proto, že jde o tak pomíjivý jev, že je obtížné jej vůbec zdokumentovat,“ dodala. „Kontroverznější je tvrzení, že světla některým velkým zemětřesením předcházejí – to je podle mého názoru mnohem méně prokázané než světla, která se objevují během otřesů.“

John Vidale, profesor věd o Zemi a děkan a Jihokalifornské univerzity (USC), uvedl, že „videa, jako je toto, obvykle pocházejí z elektrických transformátorů, na kterých během silných otřesů dochází ke zkratům. Občas mohou silné otřesy vést k tzv. bioluminiscenci ve vodě podél pobřeží, což je záře, nikoliv záblesk. Někdy lze záblesky z transformátorů vidět v dálce dříve, než otřesy dosáhnou místa pozorovatelů“.

Lidé stojí u sutin zřícené budovy v Kahramanmarasu 7. února 2023, den po zemětřesení o síle 7,8 v jihovýchodním Turecku

Profesor Hughes z Bostonské univerzity uvedl, že sice „neví, co záblesky na videu způsobilo“, rozhodně však „nevypadají jako polární záře, která nebliká, ale je souvislá a pohybuje se pomalu“.

„Alespoň některé z nich vypadají jako záblesky, které se objevují při zkratu elektrických rozvodů, což se při tomto ničivém zemětřesení určitě stalo,“ dodal.

Aurora neboli polární záře, zmíněná v některých příspěvcích, je přírodní světlo, které se vyskytuje na obloze v různých jemně se menících barvách a tvaru. Je viditelná pouze v noci a obvykle se objevuje pouze v nižších polárních oblastech. Internetové stránky HAARP uvádí, že se sice pomocí programu podařilo vytvořit některé slabé optické emise, ale takto uměle vytvořená energie je prý  „o tolik slabší než přirozeně probíhající procesy, že není schopna vytvořit stejný typ optického jevu jako polární záře“.

Nishimura také poznamenal, že „z videa se zdá, že tu noc bylo zataženo. Světlo nepochází z vesmíru, vzniká na zemi a odráží se od mraků“.

Poukázal na toto podobné vysvětlení v případě zemětřesení o síle 7,0 stupně Richterovy škály, které v září 2021 zasáhlo Mexiko poblíž tichomořského letoviska Acapulco.

„Zdá se nepravděpodobné, že by tato světla měla nějakou souvislost s rádiovými vlnami přicházejícími z jiného kontinentu,“ dodal Nishimura.

Mělká zemětřesení „běžná“ pro Turecko

Podle některých cizojazyčných příspěvků na sociálních sítích je „nepřirozená hloubka“ zemětřesení dalším důkazem toho, že je „způsobil člověk, a uvádí, že „většina zemětřesení se vyskytuje v hloubce nejméně 100 km“. Ani to však podle odborníků není přesné.

Podle americké USGS došlo k prvnímu otřesu o síle 7,8 stupně Richterovy škály 6. února v 04:17 hodin (01:17 GMT) v hloubce asi 18 kilometrů poblíž dvoumilionového tureckého města Gaziantep. Po něm následoval o něco slabší otřes o síle 7,5 stupně v hloubce 10 kilometrů, a poté došlo ještě k mnoha dalším otřesům.

Mapa znázorňující epicentra zemětřesení o síle 7,8 a 7,5 stupňů Richterovy stupnice, které zasáhlo Turecko 6. února

Tyto hloubky „nejsou pro příčné zlomy v aktivních oblastech zemské kůry, jako je Turecko, nijak neobvyklé. Jsou to vlastně typické hloubky pro takové zlomy,“ řekl agentuře AFP profesor stavebního a environmentálního inženýrství Jonathan Stewart ze Samueli School of Engineering při Kalifornské univerzitě UCLA.

Hloubky 100 km uvedené v zavádějících příspěvcích jsou „typické pro subdukční zóny, což se na tuto část Turecka nevztahuje“, dodal.

S tím souhlasí i Susan Hough z USGC. „V kontinentálním prostředí jako je Turecko nebo Kalifornie se zemětřesení běžně vyskytují v hloubce 10-25 km,“ řekla agentuře AFP. „Hlubší zemětřesení jsou běžná v subdukčních zónách, kde se obvykle oceánská kůra propadá pod jinou desku,“ dodala.

Zemětřesení v Turecku od roku 1975 měřená podle síly a hloubky

Zemětřesení se mohou vyskytnout kdekoli v hloubce od zemského povrchu do přibližně 700 kilometrů pod povrchem, přičemž mělčí zemětřesení – tj. ta, která se vyskytují v hloubce 0-70 km – jsou často pociťována jako silnější, neboť se nacházejí v blízkosti zemského povrchu, vysvětluje USGC.

Turecko leží na typu kontinentálních zlomových linií (Východoanatolská a Severoanatolská), u kterých lze očekávat mělká zemětřesení. Zemětřesení v Izmitu v roce 1999 o síle 7,1 stupně,  ke kterému došlo v nejsevernější části severoanatolského zlomového systému, vzniklo v hloubce 17 kilometrů.

„Podle všech indicií je zemětřesení v Turecku sice silné, ale odpovídá očekáváním pro velká zemětřesení na velkých zlomových systémech s příčným skluzem,“ uvedla Hough.

Závěr: Podle odborníků a dalších vědeckých zdrojů konzultovaných agenturou AFP neexistují žádné důkazy o tom, že by technologie projektu HAARP byla schopna vyvolat událost jako zemětřesení. Světla na videu byla již v minulosti při zemětřeseních pozorována a nejsou důkazem účasti HAARP.

Fact Checker Logo
Původně zveřejněno zde.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.