Scroll Top

Kvůli chybě v článku se šíří dezinformace o ivermectinu

Kvůli chybě v článku se šíří dezinformace o ivermectinu - Featured image

Author(s): AFP Francie, AFP USA, AFP Česká republika

Stovky uživatelů sociálních sítí sdílely v únoru články tvrdící, že klinická studie v Japonsku potvrdila vysokou účinnost léku ivermectin proti koronavirové variantě omikron. Toto tvrzení je zavádějící. Japonská farmaceutická firma Kowa sice oznámila, že lék vykazuje „antivirální účinky”, ale nejednalo se o klinickou studii prováděnou na lidech. Článek se zřejmě opíral o nepřesnou zprávu Reuters, kterou agentura později sama opravila.

„Trvalo to celé dva roky a konečně je pravda venku!” stojí v tomto článku z 1. února 2022, který na Facebooku sdílelo přes 340 uživatelů. „Japonská farmaceutická firma Kowa oznámila, že ve společné klinické studii s nemocnicemi bylo potvrzeno, že ivermectin má antivirové účinky jak proti omicronu, tak i proti všem ostatním variantám SARS-Cov-2.”

Podle autorů to dokazuje, že „miliony lidí zbytečně dva roky umíraly pod rukama zkorumpovaných doktorů”, kteří „ivermectin znepřístupnili, aby se rozběhl biznis pharma mafie, teror s vakcínami, covid pasy a nekonečným testováním”. Stejný text byl publikován také zde.

Snímek zavádějícího facebookového příspěvku pořízený 11. února 2022

Chyba v článku Reuters

Informace o údajné klinické studii pravděpodobně pochází z článku agentury Reuters z 31. ledna 2022, který původně zněl: „Japonská společnost Kowa tvdí, že ivermectin je účinný proti omikronu ve třetí fázi testů.”

Reuters však nadpis článku později opravila na: „Ivermectin vykazuje ‚antivirální účinek’ proti covidu, tvdí japonská společnost” a v druhém odstavci nyní uvádí: „V původním článku agentury Reuters bylo chybně uvedeno, že ivermectin byl ‚účinný’ proti omikronu v klinických studiích fáze III, které se provádějí na lidech.”

Tato chybná informace byla hojně sdílena i v dalších jazycích, například v angličtině, francouzštině či chorvatštině.

Rozdíl mezi klinickou a „in vitro” studií

Neklinické studie se od klinických liší tím, že jsou prováděny v laboratoři na buněčných kulturách ve zkumavkách či Petriho miskách, nikoli na lidech či jiných živoucích bytostech. Klinické studie jsou naopak prováděny na lidech.

Společnost Kowa v tiskové zprávě z 31. ledna 2022 uvádí: „Kowa v neklinické společné studii s Kitasato University potvrdila, že zkoumaný lék ivermectin, který v současné době prochází 3. fází klinických testů pro léčbu infekce SARS-CoV-2 (vývojový kód K-237), má stejný antivirový účinek proti variantě omikron jako další existující varianty (alfa, beta, gama a delta).”

Jedná se sice o poněkud krkolomnou formulaci, nicméně z ní vyplývá, že společnost Kowa zatím dokončila pouze „neklinickou” studii. To AFP 4. února 2022 potvrdil i mluvčí společnosti, který zdůraznil, že „neklinická” studie probíhá ve zkumavkách, tj. metodou „in vitro”, nikoliv na lidských pacientech.

Ivermektin je ve Spojených státech schválen pro použití u lidí jako antiparazitikum k léčbě infekcí včetně infekcí způsobených některými červy a všenkami, ale americké zdravotnické úřady jej nepovolily k léčbě Covid-19.

Účinnost ivermectinu proti viru Sars-CoV-2 „in vitro“, tj. laboratorní metodou, zkoumalo od počátku pandemie již několik studií (například zde). Jeho účinnost u lidí však ještě nebyla prokázána, protože dosud neexistuje dostatek solidních vědeckých důkazů, jak AFP vysvětluje například v tomto článku ve francouzštině.

„U studií in vitro, které se ani neprovádějí na zvířatech, nýbrž na buněčných kulturách, musíme být opatrní, protože i když se účinek může zdát velmi slibný, jako tomu bylo v případě hydroxychlorochinu, koncentrace, které se ukáží jako účinné in vitro, často nejsou u lidí dosažitelné bez prokázané toxicity,” řekl AFP loni v srpnu ředitel farmakoepidemiologického oddělení francouzského institutu INSERM Bernard Bégaud.

K 11. únoru 2022 v lékařské obci stále panoval široký konsensus o tom, že by ivermectin neměl být používán k léčbě covidu mimo klinické testy (z nichž některé stále probíhají).

Kowa v současné době provádí třetí fázi klinické studie (K-237) zmíněné v tiskové zprávě z 31. ledna, ve které testuje účinnost ivermectinu proti covidu přímo na pacientech. Tento klinický test by měl být dokončen 31. března 2022. Není to zdaleka jediná probíhající klinická studie účinnosti tohoto antiparazitika proti covidu.

Ivermectin zároveň není jediným lékem, který je proti covidu v současnosti testován. V rámci iniciativy Světové zdravotnické organizace (WHO) zvané Solidarity Therapeutics Trial hledá 2 000 vědců z 52 zemí další potenciální léky proti covidu. Některé z nich byly již schváleny či prozkoumány zdravotnickými úřady jako je americký National Institute of Health. Seznam těchto léků zkoumaných či již schválených pro použití v Evropské unii je k dispozici zde a nejnovější směrnice WHO zde.

Ivermectin v Česku

České ministerstvo zdravotnictví loni v březnu povolilo zdravotnickým zařízením podávat ivermectin v rámci experimentální léčby za předpokladu, že jeho podání doporučí lékař a pacient k léčbě podá informovaný souhlas.

„Léčba ivermectinem představuje v současné době experimentální léčbu bez dostatečného množství důkazů získaných metodami medicíny založené na důkazech a nelze ji proto nyní považovat za součást standardní a standardizované odborné péče v léčbě pacientů s onemocněním covid-19,” stojí v prohlášení ministerstva z 12. března 2021.

Podle stanoviska Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně stále neexistuje pro využití ivermectinu v primární péči dostatek medicínských důkazů.

Některé české nemocnice loni začaly ivermectin za podmínek daných ministerstvem zdravotnictví používat. Patřila mezi ně například Fakultní nemocnice Ostrava (OFN), Krnovská nemocnice či Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, kde lékaři u pacientů zkonstatovali „dobrou toleranci” a „možný pozitivní efekt”. Mluvčí ostravské nemocnice však AFP v e-mailu 11. února 2022 sdělila, že OFN již tento lék nepodává.

V češtině jsme již o dezinformacích kolem ivermectinu psali zde.

Fact Checker Logo
Původně zveřejněno zde.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.