Scroll Top

Šíří se zavádějící tvrzení, že EU navrhuje ukončit životnost starších automobilů

Šíří se zavádějící tvrzení, že EU navrhuje ukončit životnost starších automobilů - Featured image

Author(s): Ladka MORTKOWITZ / Alexis ORSINI / AFP Francie / AFP Česká republika

Evropská komise navrhla v červenci 2023 revizi směrnice o „motorových vozidlech s ukončenou životností“ za účelem snazšího řízení jejich sběru a recyklace. V této souvislosti se nedávno na internetu objevilo tvrzení, že Evropská unie se chystá zakázat opravy automobilů „starších 15 let“. To je zavádějící: Evropská komise agentuře AFP sdělila, že tento návrh, který teprve musí být přijat, neobsahuje žádná konkrétní opatření pro automobily starší 15 let. Jedním z jeho cílů je jasněji rozlišovat mezi ojetými a zánovními vozidly, aniž by se soukromým osobám bránilo v provádění oprav, vysvětlil odborník na životní prostředí. 

Například tento příspěvek, který na Facebooku sdílelo přes 100 uživatelů, tvrdí, že „každé auto starší 15 let bude mít de fakto zakázáno opravy“, takže „vám auta nezakáží, jen vám zakáží je opravit, neprojdou technickou a pak je prohlásí za neopravitelné a budete je muset sešrotovat“.

Podobná tvrzení se šířila i v dalších jazycích včetně francouzštiny, němčinyřečtiny či rumunštiny.

Snímek zavádějícího facebookového příspěvku pořízený 11. března 2024

V červenci 2023 zveřejnila Evropská komise návrh revize (archiv) nařízení o požadavcích na oběhové hospodářství (archiv), který se vztahuje na konstrukci vozidel a nakládání s vozidly s ukončenou životností (tzv. End-of-life vehicles neboli ELV), ale neobsahuje žádná konkrétní opatření pro automobily starší 15 let.

Mluvčí Evropské komise Adalbert Jahnz, kterého 22. ledna 2024 kontaktovala agentura AFP, uvedl: „V návrhu [Evropské komise] není žádný zákaz opravy automobilů starších 15 let (nebo jakéhokoli jiného stáří). V tomto textu jsme nenavrhli nic, co by se týkalo konkrétně automobilů starších 15 let. […] Cílem několika navrhovaných ustanovení je spíše podpořit opravitelnost automobilů“.

To agentuře AFP potvrdilo i zastoupení Evropské komise v České republice v e-mailu z 15. března 2024.

„Komise nenavrhla žádný právní předpis, který by zakazoval opravovat, či dokonce používat vozidla starší 15 let nebo vozidla jakéhokoli jiného stáří. Tvrzení v tomto smyslu jsou zcela neopodstatněná,“ řekl nám Václav Lebeda, tiskový mluvčí zastoupení Evropské komise v České republice.

Emma Babin, právnička v oblasti životního prostředí a energetiky z francouzské kanceláře Gossement Avocats, kterou agentura AFP kontaktovala 25. ledna 2024, rovněž uvedla, že „žádná patnáctiletá lhůta v textu neexistuje“.

Vraky aut v Saint-Quentin v severní Francii 28. ledna 2015 – FRANCOIS NASCIMBENI / AFP

Jasnější rozlišení mezi ojetými vozidly a vozidly s ukončenou životností

Již začátkem prosince 2023 Agentura AFP vyvrátila zavádějící tvrzení, která o tomto návrhu kolovala na sociálních sítích. Uživatelé tvrdili, že tento návrh umožní EU „zabavovat“ a „sešrotovat“ automobily, které nesplňují její kritéria.

Adalbert Jahnz tehdy vysvětlil, že cílem návrhu je „poskytnout lepší rámec pro způsob likvidace vozidel s ukončenou životností, aby se zlepšil jejich sběr, zpracování a recyklace“, a že „každý majitel zůstává odpovědný za rozhodnutí, co se svým vozidlem udělá“, protože EU jej nemůže zabavit ani zlikvidovat.

Cílem textu je zlepšit „nakládání s vozidly s ukončenou životností zvýšením množství a kvality opětovně použitých, repasovaných a recyklovaných materiálů“, aby se snížily dopady na životní prostředí, zvýšil se sběr vozidel s ukončenou životností v EU a snížil se počet „chybějících vozidel“ a jejich ekologická stopa tím, že se zajistí, aby „ojetá vozidla vyvážená z Unie splňovala požadavky na technickou způsobilost“.

Jsme jednoznačně pro to, aby byla vozidla opravitelná a aby se tak dělo. Smyslem několika navrhovaných ustanovení je umožnit jednodušší opravy automobilů, například tím, že by výrobci poskytovali detailní návody, jak opravit či nahradit některé části vozů,“ uvedlo zastoupení Evropské komise v ČR pro agenturu AFP.

„Pokud však vlastníte rozbité auto, které se nedá opravit, navrhované nařízení by stanovilo, že se ho musíte zbavit zodpovědně tím, že ho pošlete do zpracovatelského závodu k sešrotování, a ne že ho například necháte rezivět v přírodě nebo dokonce ve své garáži, kde z něj mohou unikat toxické látky,“ vysvětlilo zastoupení.

V roce 2017 zmizelo z legálního trhu 3,8 milionu vozidel s ukončenou životností, uvádí zpráva Evropské komise z roku 2021 (archiv). Podle Evropské komise (archiv) v Evropě každoročně „Každý rok skončí životnost více než šesti milionů vozidel a nakládá se s nimiž jako s odpadem“.

Podle Lebedy ze zastoupení EK v České republice návrh „míří na nekalé praktiky, kdy jsou z částí havarovaných aut smontována celá vozidla, jež se následně prodávají jako ojeté vozy s falešnou dokumentací“.

To samé řekla agentuře AFP i právnička Emma Babin: nařízení „pomůže zabránit riziku obcházení předpisů o vozidlech s ukončenou životností tím, že se za ojetá vozidla vydávají vozidla, která ve skutečnosti spadají do definice vozidel s ukončenou životností. Platí to však i naopak, protože to zabrání tomu, aby vozidlo, které by ve skutečnosti mohlo být opraveno, bylo příliš rychle sešrotováno“.

Kritéria pro označení „technicky neopravitelných“ vozidel 

Článek 3 navrhovaného nařízení (k dispozici zde) definuje „vozidlo s ukončenou životností“ neboli ELV jako „vozidlo, které je odpadem ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice 2008/98/ES, nebo vozidlo, které je neopravitelné v souladu s kritérii stanovenými v příloze I části A bodech 1 a 2“.

Podle dané směrnice (archiv) se za odpad považuje „ jakákoli látka nebo předmět, kterých se držitel zbavuje nebo má v úmyslu se zbavit nebo se od něho požaduje, aby se jich zbavil“, zatímco příloha (archiv) navrhovaného nařízení uvádí množství kritérií pro to, zda je „vozidlo technicky neopravitelné“.

Patří mezi ně například vozidlo „rozřezané na kusy nebo rozebrané na součásti“, „svařené“ nebo „zcela vyhořelé“.

Vozidlo je rovněž považováno za neopravitelné, pokud „jeho oprava vyžaduje výměnu motoru, převodovky, karoserie nebo sestavy podvozku, což vede ke ztrátě původní identity vozidla“.

To však podle Emmy Babin neznamená, že by majitelé vozidel starších 15 let – nebo jakéhokoli jiného věku – neměli právo je opravovat.

„Spíš je řeč o majiteli, který chce prodat vozidlo splňující kritéria neopravitelnosti uvedená v příloze a jehož náklady na opravu budou takové, že je sporné, zda se vyplatí vůz nadále registrovat a provozovat na pozemních komunikacích – zejména pro kupujícího. […] Nesmíme [z tohoto návrhu nařízení] vyvozovat, že zakazuje opravy nebo že vyžaduje likvidaci vozidel ve schváleném středisku ELV,“ uvedla právnička.

Navrhované nařízení by se tedy vztahovalo spíše na prodejce vydávající vůz ELV za ojetý automobil, než na majitele, kteří by si tento typ automobilů chtěli opravit pro vlastní potřebu.

Pracovník prochází 9. září 2021 v Romorantinu ve střední Francii kolem vyřazených vozidel určených k opětovnému použití – Eric PIERMONT / AFP

Text zavádějícího příspěvku na Facebooku mimo jiné uvádí, že „auto které nebude mít dva roky technickou, bude prohlášeno za neopravitelné“.

Toto tvrzení je v zásadě správné: příloha směrnice totiž obsahuje kritéria pro „určení, zda se jedná o ELV“, včetně toho, že vozidlo „nelze žádným způsobem identifikovat, a to ani podle jeho identifikačního čísla“, že „jeho vlastník není znám“ nebo že vozidlo „neprošlo povinnou vnitrostátní technickou prohlídkou po dobu delší než dva roky ode dne, kdy byla prohlídka naposledy požadována“.

Příspěvek zmiňuje také „ambiciózní program EU Fit for 55“ , jenž „usiluje o eliminaci přímých emisí z dopravy do roku 2050, přičemž průběžné cíle zahrnují 55procentní snížení do roku 2030 oproti úrovním z roku 1990“.

„Fit for 55“ je skutečně balíček návrhů na aktualizaci právních předpisů EU a zavedení nových iniciativ s cílem splnit do roku 2030 cíl snížit emise skleníkových plynů o 55%. Podle Evropské rady se osobní a dodávkové automobily podílejí na emisích CO2 v EU 15%. V zájmu řešení tohoto problému nařízení stanoví postupné celoevropské cíle pro snižování emisí z osobních a dodávkových automobilů po roce 2030 a zahrnuje cíl, aby nové osobní a dodávkové automobily dosáhly úplného snížení emisí do roku 2035.

Návrh opatření ještě nebyl přijat

V každém případě je tato revize předpisů EU o vozidlech s omezenou životností prozatím pouze ve fázi návrhu.

Text musí být přijat většinou odevzdaných hlasů v Evropském parlamentu a kvalifikovanou většinou v Evropské radě.

V rámci tohoto hlasovacího systému (archiv) musí pro návrh hlasovat 55% členských států (což odpovídá 15 z 27 členských států) a členské státy, které návrh podpoří, musí představovat nejméně 65% obyvatel EU.

Proces je tedy zdlouhavý a mezi jednáním a schválením může uplynout několik měsíců nebo dokonce let.

„Tento návrh nařízení může být Evropskou radou rozsáhle pozměněn. Je možné, že tento text bude vyžadovat některá upřesnění, aby se vyloučily některé kategorie vozidel,“ dodává Emma Babin.

Fact Checker Logo
Původně zveřejněno zde.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.