Scroll Top

Statistika nadúmrtí a „zmizelá“ data

Map01_Excess_Mortality_2022_Oct

Author(s): Demagog.cz

Na facebooku se šíří příspěvek, který upozorňuje na podivné „zmizení“ části dat ze statistiky nadúmrtí v Evropě za poslední tři roky. Mezi 13. a 16. prosincem skutečně došlo ke snížení celkového počtu nadúmrtí v grafech agentury EuroMOMO, bylo to nicméně způsobeno výpadky dat z Francie a Německa. Data se v následujícím týdnu do statistiky vrátila.

Facebookový příspěvek obsahuje dva datované snímky grafů zobrazujících počty nadúmrtí v posledních třech letech, které jsou doplněné textem upozorňujícím na rozdíly mezi oběma snímky. „Kde je chybějících 368 504 mrtvých, kam zmizeli???“ ptá se text příspěvku.

Oba snímky pocházejí ze statistiky EuroMOMO, projektu dánského Statens Serum Institutu, který zaštiťuje dánské ministerstvo zdravotnictví. EuroMOMO mj. pravidelně zveřejňuje evropské statistiky počtů nadúmrtí, tedy těch úmrtí, která přesahují dlouhodobý průměrný počet. Statistiku EuroMOMO aktualizuje každý týden, přičemž vždy doplní data za týden předchozí.

Námi ověřovaný příspěvek poukazuje právě na tuto mezitýdenní změnu kumulativního počtu nadúmrtí, ke které došlo mezi 13. a 16. prosincem (z těchto dnů pocházejí oba snímky). Ty skutečně odpovídají grafům, které byly v dané dny k vidění na webu EuroMOMO, mezi 48. a 49. týdnem tedy skutečně došlo ke „zmizení“ záznamů o 368 504 úmrtích.

Neúplná data

Nejde nicméně o manipulaci s daty ze strany EuroMOMO, ale o důsledek neúplných datových sad, ze kterých se grafy každý týden vykreslují. EuroMOMO data získává od 26 států a dvou německých spolkových zemí (Berlín a Hesensko), přičemž ne všechny poskytují data o všech úmrtích (např. z Itálie má EuroMOMO data jen ke 14 % úmrtí).

V případech, kdy některý stát nedodá data za příslušný týden, zahrne EuroMOMO do grafu pouze data, která má k dispozici. Země s chybějícími daty tak z grafu úplně vypadne a její úmrtí se ztratí i z předcházejících týdnů.

EuroMOMO právě na toto omezení přímo u grafů nadúmrtí upozorňuje. Uvádí, že data mohou být nespolehlivá, a odkazuje čtenáře na každotýdenní reporty, které obsahují upozornění na případné výpadky dat. Kromě toho agentura přímo ve svých grafech počtů úmrtí zvýrazňuje období posledních čtyř týdnů, v nichž může docházet k dodatečným doplněním dat.

„Zmizelá“ úmrtí

Výpadek v dodávce dat způsobil také na první pohled nesmyslný pokles celkového počtu nadúmrtí o 368 504, na který upozorňuje facebookový příspěvek. 13. prosince totiž web EuroMOMO zachycoval tehdy aktuální data za 48. týden. Součástí stránky s grafy je nicméně také týdenní zpráva, ve které je uvedeno, které země data nedodaly, a nejsou tak vůbec v grafech zahrnuty. Ke 13. prosinci se jednalo o Lucembursko, Norsko a Ukrajinu.

O tři dny později 16. prosince již byla statistika aktualizována o data 49. týdne, úvodní zpráva upozorňovala, že v datech chybí hodnoty z Francie, Německa, Norska a Ukrajiny. Počty nadúmrtí tedy „narostly“ o úmrtí z Lucemburska, naopak se snížily o úmrtí francouzská a německá. Právě Německo má jako nejlidnatější země v EU zároveň jeden z nejvyšších podílů nadúmrtí. Je tak pochopitelné, že při odstranění německých dat došlo k významnému snížení celkového počtu nadúmrtí v grafu EuroMOMO.

Stejné vysvětlení nám dali také zástupci agentury EuroMOMO, podle nich došlo k technickým problémům, kvůli kterým Německo a Francie nedodaly data za 49. týden. Proto byly hodnoty 49. týdne, ale i všech předchozích týdnů snížené.

22. prosince EuroMOMO zveřejnilo nová data včetně těch z 50. týdne. Nově jsou součástí časových řad i Německo a Francie. Kumulativní počet nadúmrtí se tak „vrátil“ téměř (z datové sady nově vypadl Wales) na hodnotu z 13. prosince.

Závěr

Facebookový příspěvek tedy obsahuje reálná data z daných dní a správně poukazuje na na první pohled nelogickou změnu v datech. Příspěvek nicméně pomíjí zásadní upozornění na nespolehlivost zveřejněných dat. EuroMOMO přímo na stránce s grafy upozorňuje na to, že je třeba k datům přistupovat obezřetně, mohou se dodatečně měnit a především je třeba vzít v úvahu na stránce zveřejněné státy, jejichž data v grafech (např. na rozdíl od předchozího týdne) úplně chybí.

Bez uvedení tohoto kontextu vede příspěvek čtenáře k závěru, že agentura s daty nezachází transparentně, případně že dochází k nějaké manipulaci statistik.

Fact Checker Logo
Původně zveřejněno zde.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.