Scroll Top

Video, které sdílel Elon Musk, nedokazuje, že vakcíny proti covidu nebyly účinné

Video, které sdílel Elon Musk, nedokazuje, že vakcíny proti covidu nebyly účinné - Featured image

Author(s): Ladka MORTKOWITZ / Julie PACOREL / Juliette MANSOUR / AFP Francie

Od vypuknutí globální pandemie covid-19 začátkem roku 2020 se koronavirem nakazily stovky milionů lidí a téměř sedm milionů lidí zemřelo. Očkování sice pomohlo proti těžkým formám této nemoci, skeptici však stále zpochybňují jeho účinnost a bezpečnost. Koncem září 2023 sdílel Elon Musk na X (dříve Twitter) video, které tyto pochybnosti znovu rozvířilo, a jeho příspěvek se na sociálních sítích šířil i v dalších jazycích včetně češtiny. Ve videu se v rychlém sledu objevují novinové titulky, podle kterých pochybnosti o vakcínách narůstají. Obsahuje také nepravdivé informace o vedlejších účincích očkování. Analýza agentury AFP ukazuje, že video je zavádějící. Vakcíny Covid-19 sice onemocnění zcela nezastavily, ale stále jsou velmi účinné při prevenci úmrtí, upozorňují epidemiologové a imunologové.

„Už jste slyšeli tuto (dez)informaci?“ napsal miliardář a majitel společností X a Tesla 26. září 2023 v tomto příspěvku na sociální síti X. Jde o slovní hříčku v angličtině, kde „this information“ (tato informace) zní podobně jako „disinformation“ (dezinformace).

Snímek zavádějícího příspěvku Elona Muska na síti X pořízený 16. října 2023

Zprávu doprovází video o délce jedné minuty a 33 sekund, které obsahuje rychlý sled titulků z novin, vědeckých časopisů a webových stránek týkajících se vakcín proti covidu. Koláž má vzbudit dojem, že rostou pochybnosti o jejich účinnosti a bezpečnosti.

Video, které Musk sdílel, kolovalo v různých jazycích včetně  angličtiny, francouzštiny, němčiny či slovenštiny.

Všimli si ho i čeští uživatelé sociálních sítí, například na Facebooku či na Telegramu, kde příspěvek vidělo přes 7 tisíc lidí.

Snímek zavádějícího příspěvku na Telegramu pořízený 19. října 2023

Musk není autorem videa, to se na sociálních sítích objevilo již v listopadu 2022. Poté, co jej sdílel on, se však stalo virálním a k 19. říjnu 2023 měl jeho příspěvek téměř 77 milionů zhlédnutí.

V následném vlákně Musk vysvětlil (odkaz na archiv), že jej znepokojuje „nehorázný požadavek, aby lidé ‚museli‘ mít vakcínu a několik posilujících očkování, aby vůbec mohli něco dělat“.

Podle jeho slov jej třetí dávka vakcíny „málem dostala do nemocnice“.

„Kolik dalších lidí má příznaky, které jsou ve skutečnosti způsobeny vakcínou nebo léčbou, nikoliv covidem samotným?“ napsal Musk. „Není to tak, že bych nevěřil ve vakcíny – věřím. Ale lék nemůže být potenciálně horší než nemoc.“

Snímek příspěvku Elona Muska na X z 9. října 2023. Pořízeno AFP 16. října 2023

Takováto prohlášení spolu s videem posilují pochybnosti o účinnosti a bezpečnosti kovidových vakcín.

Zkreslená chronologie

Analýza agentury AFP ukázala, že video je v několika ohledech zavádějící.

Zaprvé naznačuje, že 111 snímků nebo citací – všechny kromě jednoho z článku z roku 2011 byly pořízeny mezi zářím 2020 a říjnem 2021 – následuje chronologicky za sebou. Titulky však byly uspořádány tak, aby video vyvolávalo dojem, že vnímání účinnosti vakcíny postupně klesá – počínaje stoprocentní účinností v prvním titulku, přes 85 procent, pak 50 procent a konče titulky, které mají diváka přesvědčit, že vakcína je ve skutečnosti neúčinná.

Titulky ze zavádějícího videa zveřejněného na X, pořízeno 3. října 2023

Při bližším pohledu na titulky z videa však zjistíme, že jejich pořadí není chronologické.

První z nich, který zní „Vakcína proti Covidu-19 společnosti AstraZeneca je stoprocentně účinná v prevenci úmrtí a hospitalizací“, odkazuje na tuto studii (odkaz na archiv) z března 2021.

Následující titulek znějící „Vakcína proti Covidu-19 společnosti Pfizer je po jediné dávce účinná z 85 procent, zjistili izraelští vědci“ byl zveřejněn na webu (odkaz na archiv) americké stanice Fox News v únoru 2021.

Další článek s titulkem „Vakcína proti Covidu-19 může být účinná jen z 50 procent“ pochází ze září 2020 (odkaz na archiv), tedy ještě předtím, než byly k dispozici první vakcíny.

Následující zpráva (odkaz na archiv) s titulkem „Vakcína společnosti Pfizer je proti delta variantě v Izraeli účinná pouze z 39 procent“ je z července 2021.

A poslední titulek (odkaz na archiv) „Minulé katastrofy s vakcínami ukazují, proč by bylo spěchání s vakcínou proti koronavirům kolosálně hloupé“ patří článku ze září 2020 (odkaz na archiv).

Takže články, které uvádějí nejnižší účinnost, patřily ve skutečnosti k nejstarším publikovaným článkům o vakcínách proti kovidu – některé ještě předtím, než byly vyvinuty – a nikoli k těm nejnovějším, jak by se diváci videa mohli domnívat.

Údaje nejsou srovnatelné

Za druhé, video porovnává údaje, které ve skutečnosti nejsou srovnatelné – od různých vakcín samotných přes různé varianty covidu až po různé cílové demografické skupiny.

„Argument, že účinnost nebo účelnost vakcín byla na základě dostupných údajů snížena, je naprosto nepravdivý,“ řekl agentuře AFP 3. října 2023 Jeffrey Cirillo, profesor imunologie na Texaské univerzitě. „Každá vakcína, o které se ve videu mluví, je jiná.“

Cirillo také uvedl, že „vakcína proti jednomu viru (variantě) poskytuje různou úroveň ochrany proti jinému viru (variantě)“.

Virus „se v průběhu času mění a jeho dominantní varianta se liší od varianty, která byla dominantní v době, kdy byly vakcíny uvedeny,“ pokračoval.

„Nyní jsou k dispozici nové verze vakcín chránících proti variantám viru, proti nimž byly vyvinuty, s účinností vyšší než 95 procent,“ uvedl odborník.

Zavádějící video také zaměňuje zjištění z klinických studií s výsledky ze studií skutečného používání. Například první studie, která zjistila, že vakcína společnosti AstraZeneca je stoprocentně účinná proti úmrtí a riziku hospitalizace, byla studie fáze III, tedy závěrečné fáze klinických zkoušek před komerční výrobou.

Naproti tomu tento článek z května 2021 (odkaz archiv) zmiňuje studii amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) o skutečném používání.

Jedná se o studie, které vycházejí z údajů získaných během očkovacích kampaní na neselektované populaci. Zahrnují například starší osoby a osoby s horším zdravotním stavem, což nevyhnutelně ovlivní výsledky.

Vakcíny proti covidu jsou podávány i v době, kdy se virus stále šíří. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) bylo dosud na celém světě podáno více než třináct miliard dávek těchto vakcín. Od začátku pandemie do 20. října 2023 zaznamenala WHO celosvětově více než 771 milionů případů covidu a téměř sedm milionů úmrtí na toto onemocnění.

To znamená, že mezi nakaženými je vysoký podíl očkovaných osob. „Virus se nezaměřuje na osoby, které byly očkovány, ale protože je jich v populaci nejvíce, jsou také početnější v absolutních číslech,“ řekl agentuře AFP v lednu 2022 virolog Vincent Maréchal.

Christian Bogdan, profesor infekční imunologie na Univerzitě Friedricha Alexandra v Erlangenu-Norimberku a člen Stálého výboru pro očkování (STIKO) při německém Institutu Roberta Kocha, rovněž upozorňuje na to, že referenční skupiny se v průběhu pandemie měnily.

„V počáteční fázi pandemie a očkovací kampaně bylo možné porovnávat neočkované osoby, které ještě nebyly nakaženy virem SARS-CoV-2, s očkovanými osobami, které také ještě nebyly nakaženy,“ napsal v e-mailu agentuře AFP 7. října 2023.

„Mezitím se naprostá většina osob virem SARS-CoV-2 nakazila. V této souvislosti samozřejmě nelze očekávat, že účinek očkování proti nemoci Covid-19 zůstane na stejně vysoké úrovni jako na začátku, protože lidé si v důsledku překonání infekce SARS-CoV-2 vytvořili základní imunitu bez ohledu na jakékoli očkování proti SARS-CoV-2,“ napsal.

Různé úrovně účinnosti

Yves Buisson, epidemiolog a člen francouzské Národní lékařské akademie, řekl 3. října 2023 agentuře AFP, že „epidemiologové rozlišují několik úrovní účinnosti“.

První, která se zjišťuje při klinických studiích, je „schopnost vakcíny vyvolat imunitní odpověď, tzv. imunogenicita“, která se často měří podle hladiny protilátek v krvi.

Druhou úrovní klinické účinnosti je to, jak tělo očkovaného reaguje na přítomnost původce infekce. Lze ji měřit podle toho, nakolik vakcína zabrání přenosu infekce, propuknutí nemoci nebo úmrtí, vysvětlil Buisson.

Cirillo z Texaské univerzity uvedl, že video „zaměňuje účinnost a účelnost, které se liší podle toho, čím se měří. Ve většině případů se zaměřuje na snížení úmrtnosti a úmrtnost u očkovaných osob byla a je nižší než 0,1 procenta, což je mnohem lepší než u neočkované populace, která vykazuje asi tříprocentní úmrtnost na infekci SARS-CoV-2.“

Účinnost (tzv. efficacy) se měří na lidských subjektech (odkaz na archiv) v klinickém prostředí, kde se pacienti řídí pokyny lékaře a jsou vybíráni podle potřeb vzorku. Účelnost (effectiveness) se hodnotí u osob, které podstoupily léčbu, nebo v tomto případě očkování, a to bez ohledu na to, zda spolupracovaly a dodržovaly všechny pokyny. Jedná se tedy o reálný obraz užívání léku nebo vakcíny. Pokud očkování není účelné, neznamená to automaticky, že není účinné. Může se například jednat o to, že je pro pacienty nedostupné nebo že pokyny jsou příliš omezující. V praxi se však slovo účinnost často používá v obou významech.

Christian Bogdan uvedl, že účelnost všech vakcín Covid-19 používaných v Německu, včetně vektorových vakcín, které se v současné době již nepodávají, je nezpochybnitelná: „To dokazují nejen schvalovací studie, ale také četné studie po uvedení vakcín na trh. Vakcíny Covid-19 však chrání především před závažnějším průběhem onemocnění (např. zápalem plic), nikoliv před mírnějšími problémy, jako jsou infekce horních cest dýchacích.“

Buisson souhlasil. Vakcíny Covid-19, „stejně jako vakcíny proti chřipce, mají velmi dobrý účinek na úmrtnost u těch nejvíce ohrožených, starších osob a osob s komorbiditami,“ řekl.

Posilující dávky

Jeden z článků ve videu pocházející z britského bulvárního deníku Daily Mail vyjadřuje obavy z oslabení imunity několik měsíců po očkování.

„Účinnost vakcíny Covid společnosti Pfizer proti infekcím klesá po šesti měsících na pouhých 20 procent,“ stojí v titulku ze 7. října 2021. Ačkoli se v něm připouští, že „ochrana proti závažným onemocněním klesá jen minimálně“, pozornost čtenářů je upřena na červeně zvýrazněný údaj „20 procent“.

Snímek ze zavádějícího zveřejněného na X pořízený 4. října 2023

„Některé vakcíny poskytují celoživotní ochranu, jako například vakcíny proti žloutence typu B a spalničkám,“ řekl Buisson. „Jiné však poskytují méně trvalou imunitu, jako například vakcíny proti záškrtu a tetanu, které se musí opakovat každých deset let po celý život.“

„Ne všechny vakcíny fungují stejně, protože neaktivují stejné části našeho imunitního systému,“ dodal odborník.

Různé vakcíny vyvinuté k boji proti nemocem mohou poskytovat dva typy imunity. Takzvaná „sterilizační“ imunita znamená, že imunitní odpověď vytvořená vakcínou zcela blokuje virus. To je případ vakcíny proti pravým neštovicím, která tuto nemoc vymýtila v roce 1980.

Na druhou stranu „účinná“ imunita nezabrání tomu, aby se tělo virem nakazilo nebo aby se virus rozmnožil, ale zabrání vzniku hlavních příznaků onemocnění. Dosud vyvinuté vakcíny proti covidu poskytují účinnou, nesterilizující imunitu.

S tím souhlasí i Hartmut Hengel, vedoucí Institutu virologie Univerzitní nemocnice v německém Freiburgu.

„mRNA vakcíny jsou efektivní, i když mutace SARS-CoV2 snižují jejich účinnost a imunologická paměť vytvořená mRNA vakcínami je snížena, což mimochodem platí i pro jiné imunitní reakce,“ řekl.

Imunologická paměť chrání před onemocněním a zachraňuje životy, ale není dokonalá, řekl Hengel.

„Ani kognitivní paměť není dokonalá, a přesto je pro naše přežití klíčová. To neznamená, že vakcíny jsou neúčinné. Existuje spousta vědeckých studií, které jasně prokazují jejich účinnost. Bylo by velmi dobré, kdyby si pan Musk dal tu práci a tyto práce si přečetl a pochopil je.“

Ačkoli imunita, kterou poskytují vakcíny Covid-19, postupně slábne, podle Buissona „se vytváří hybridní imunita, která vzniká z přirozených infekcí a imunity vyvolané vakcínou“.

Nežádoucí účinky

Video také vyvolává dojem, že poměr přínosů a rizik vakcín proti viru Covid-19 se postupně převrátil a že závažné vedlejší účinky nyní převažují nad ochranou před nebezpečím viru.

Christian Bogdan to však popírá. „Nejsem si vědom žádné studie, která by byť jen vzdáleně vyvozovala takové závěry,“ řekl.

Stejně jako u každé vakcíny se mohou velmi vzácně vyskytnout závažné vedlejší účinky. „Jejich četnost je však třeba dávat do souvislosti s celkovým počtem provedených očkování a rizikem onemocnění Covid-19.“

Evropská léková agentura (EMA) při schvalování vakcín proti covidu vždy zvažuje „přínosy (očkování) oproti rizikům nežádoucích účinků“.

Bezpečnost vakcín je nadále pečlivě sledována EMA, WHO a zdravotnickými orgány členských států.

Během zavádění očkovacích kampaní zjistilo několik zdravotnických orgánů potenciální riziko trombózy u vakcíny společnosti AstraZeneca a srdečních problémů, jako je perikarditida nebo myokarditida, u mRNA vakcín.

To vedlo několik evropských zemí k tomu, že z preventivních důvodů přestaly vakcínu společnosti AstraZeneca používat.

Jeden z článků ve videu je obzvláště zavádějící, neboť jeho titulek, pocházející z amerického zpravodajství NBC News (odkaz na archiv), zní: „Japonsko po úmrtí čtyř dětí zastavilo očkování“.

Článek však pochází z roku 2011, tedy dávno před výskytem covidu, a týká se vakcín proti zápalu plic, což na oříznutém snímku již není vidět.

Srovnání snímků videa na X s webem NBC News pořízené AFP 16. října 2023

Rozšířené dezinformace

Dezinformace o covidu a souvisejících vakcínách jsou na sociálních sítích velmi rozšířené a objevují se opakovaně. Agentura AFP na toto téma zveřejnila celou řadu článků.

Často se například tvrdilo, že vakcíny vedly ke zvýšené úmrtnosti.

Americká studie publikovaná v lednu 2023 v časopise Vaccine dospěla k závěru, že u osob očkovaných proti covidu se nezvýšilo riziko úmrtí na jiná onemocnění ve srovnání s těmi, kteří očkováni nebyli. A to bez ohledu na to, jaká vakcína byla použita. Studie byla provedena ve větším rozsahu než předchozí výzkumy na toto téma a zahrnovala několik milionů lidí – celkem tři procenta americké populace – po dobu několika měsíců, od prosince 2020 do srpna 2021.

Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) s odkazem na tuto studii agentuře AFP sdělilo, že „v jedné z největších studií svého druhu, která kdy byla provedena, CDC nezjistilo žádné zvýšené riziko úmrtí u lidí, kteří dostali vakcíny Covid-19 od společností Pfizer-BioNTech, Moderna nebo Johnson & Johnson. Míra úmrtnosti mezi lidmi očkovanými proti vakcíně Covid-19 byla nižší než mezi lidmi, kteří očkováni nebyli.“

„Tyto výsledky jsou v rozporu s nepodloženými tvrzeními, že vakcíny proti covidu způsobily mnoho úmrtí,“ uvedla CDC.

„Covid-19 může stále způsobovat dlouhodobé zdravotní účinky. Nejlepším způsobem, jak tomuto riziku předejít, je nechat se očkovat,“ uvádí ministerstvo na svých webových stránkách (odkaz na archiv), kde jsou uvedeny informace o tom, kde se lze nechat očkovat.

Fact Checker Logo
Původně zveřejněno zde.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.