Scroll Top

Ukrajinští uprchlíci v Německu nemusí automaticky hlásit majetek a prodat své auto, pokud jeho hodnota přesahuje 7 500 eur

Ukrajinští uprchlíci v Německu nemusí automaticky hlásit majetek a prodat své auto, pokud jeho hodnota přesahuje 7 500 eur - Featured image

Author(s): Ladka MORTKOWITZ / AFP Česká republika

Německo přijalo od začátku války více než milion uprchlíků z Ukrajiny. Na sociálních sítích se ale v uplynulých dnech začala opět šířit zpráva, že ukrajinští běženci musí od 1. července 2023 povinně nahlásit veškerý svůj majetek, a pokud jejich auto přesáhne hodnotu 7 500 eur, musí jej prodat. Německé úřady však AFP sdělily, že nic takového po uprchlících nepožadují. Kontrole majetkových poměrů podléhají za určitých okolností pouze žadatelé o sociální podporu, nikoliv všichni příchozí uprchlíci. Tato kontrola navíc není podmíněna národností žadatele.

Téměř 6 000 uživatelů sdílelo na Facebooku příspěvek z 27. července 2023 tvrdící, že „1.7. 2023 skončil v Německu volný pohyb ukrajinských uprchlíků“, kteří od zmíněného data „budou povinni nahlásit všechny své finanční prostředky a veškerý osobní majetek“ a v případě, že jejich vůz přesáhne hodnotu 7 500 eur, „je majitel povinen vůz prodat a žít z těchto peněz“.

Snímek nepravdivého facebookového příspěvku pořízený 9. srpna 2023

Není to poprvé, co se na sociálních sítích objevily příspěvky vyvolávající dojem, že každý ukrajinský válečný uprchlík přicestovavší do Německa musí nahlásit úřadům výši svého majetku, jinak mu hrozí vyhoštění.

Již loni se velmi podobně formulovaný text šířil ve slovenštině; AFP jej vyvrátila zde. Podobná tvrzení loni kolovala i v češtině.

Německo ukrajinským uprchlíkům nadále pomáhá

Německo podle údajů Evropské Unie přijalo k březnu 2023 přes milion válečných uprchlíků z Ukrajiny, což je v absolutních číslech nejvíce na světě.

Agentura AFP se obrátila na německé úřady, které nám potvrdily, že přiznat majetek či finanční prostředky jsou povinni pouze ti, kteří žádají o finanční pomoc a mohou prokázat, že jsou v hmotné nouzi, nikoli všichni běženci prchající před válkou.

Po příjezdu do Německa se ukrajinští uprchlíci musí zaregistrovat a požádat o dočasnou ochranu v souladu s článkem 24 zákona o pobytu. Tento status nahrazuje nutnost žádat o azyl, přičemž jde o společný postup zemí Evropské unie odsouhlasený Radou EU 4. března 2022. Status dočasné ochrany v současnosti platí do 4. března 2024 s tím, že podle situace může být prodloužen o další rok.

Uprchlík by měl podat žádost o povolení k pobytu v případě, že má zájem o zajištění nebo zprostředkování ubytování, zaměstnání, bezplatné (neakutní) zdravotní péče, sociálních dávek nebo dávek v hmotné nouzi.

Od 1. ledna 2023 mohou uprchlíci z Ukrajiny, jimž byl udělen azyl, žádat o stejnou sociální podporu jako němečtí občané v podobě základního příjmu občana (Bürgergeld). Tento příjem činí pro jednu dospělou osobu 502 eur měsíčně. Matka samoživitelka může dále žádat na každé dítě o příspěvek 318 až 420 eur podle toho, jak je staré. Uprchlíci mohou požádat i o další pomoc na bydlení a vytápění.

Stránka Germany4Ukraine spadající pod německý Úřad pro migraci uvádí, že kvůli probíhající válce může mnoho Ukrajinců v Německu žádat o finanční pomoc i v případě, že na Ukrajině vlastní majetek. Pokud však mají přístup k hotovosti (například mohou vybrat peníze z banky), jsou povinni tyto prostředky použít k pokrytí svých životních nákladů.

Snímek webové stránky Germany4Ukraine pořízený 9. srpna 2023; zmínku o použití vlastních prostředků vyznačila AFP červeně

Kontrole podléhají jen uprchlíci, kteří si zažádají o pomoc

Agentura AFP se poté obrátila přímo na Spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí (BMAS), jehož zástupci nám v e-mailu 9. srpna 2023 řekli, že informace ve virálních příspěvcích je nepravdivá.

Žadatel o sociální podporu Bürgergeld podá majetkové přiznání, které lze v individuálních případech ověřit, sdělil nám zástupce BMAS. Rozhodně však nejsou kontrolovány majetkové poměry všech ukrajinských uprchlíků, kteří do Německa přijedou, řekl.

„Pokud osoba přijede z Ukrajiny do Německa a žije zde na vlastní náklady, není žádný důvod kontrolovat majetek,” řekl nám zástupce BMAS.

Co se týče tvrzení, že uprchlíci budou muset prodat auta, jejichž hodnota přesahuje 7 500 eur, ani to není podle zástupce BMAS pravda.

Automobily jsou považovány za „přiměřený“ majetek až do hodnoty 15 000 eur a teprve pokud je tato hodnota překročena, mohou úřady přikročit k přezkoumání toho, zdali je žádost o podporu oprávněná. „Zpřísnění těchto předpisů se neplánuje,“ řekl zástupce BMAS.

Švýcarsko víceméně upustilo od snahy donutit uprchlíky k prodeji aut

Jednou ze zemí, která se pokusila nutit válečné uprchlíky k prodeji jejich aut, bylo Švýcarsko, respektive některé jeho kantony. Ukázalo se však, že tento požadavek je v praxi jen těžko realizovatelný.

Podle článku švýcarského zpravodajství SRF z května 2023 zatím nebyl žádný uprchlík donucen prodat svůj vůz; žadatelé o sociální dávky často tvrdí, že auto patří někomu na Ukrajině a ve většině případů nemají vozidla takovou hodnotu, aby se vyplatilo je ve Švýcarsku prodat, uvádí SRF.

Od začátku války na Ukrajině jsme ověřili již celou řadu nepravdivých informací spojených s tímto konfliktem. Úplný seznam našich článků na toto téma najdete zde, v angličtině pak zde.

Fact Checker Logo
Původně zveřejněno zde.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.