Scroll Top

Bádateľ dezinterpretoval výsledky štúdie venujúcej sa eutanázii u ľudí s autizmom a mentálnym postihnutím

cedmo-eutanazia

Author(s): Katarína Drevená, Infosecurity.sk

Stránka Bádateľ dezinformuje o eutanázii v Holandsku. Krajina má údajne zabíjať ľudí s postihnutím, aby „zachránila planétu“. Bádateľ pritom skreslil výsledky štúdie venujúcej sa asistovanej samovražde u ľudí s autizmom a/alebo mentálnym postihnutím.

Portál Badatel.net zverejnil 1. júla 2023 dezinformačný článok s názvom „Holandsko začalo s eutanáziou postihnutých ľudí, aby „zachránilo planétu““.

Príspevok, ktorý bol prevzatý z The People´s Voice, stránky šíriacej problematický obsah, tvrdí, že „lekári v Holandsku dostali príkaz, aby začali s eutanáziou občanov s autizmom a inými menšími zdravotnými postihnutiami bez strachu z trestného stíhania, aj keď pacient už neprejaví želanie zomrieť“.

Autor článku sa odvoláva na štúdiu Kingstonskej univerzity, ktorá skúmala eutanázie v Holandsku vykonané v rokoch 2012 až 2021. V príspevku sa píše, že približne 40 ľudí, ktorí boli „násilne usmrtení“, boli identifikovaní ako autisti alebo mentálne postihnutí.

Článok naznačuje, že lekári namiesto toho, aby hľadali iné riešenia a pomoc, radšej pacientov „jednoducho usmrtia“.

Výskumníci skúmali prípady eutanázie u ľudí s autizmom a mentálnym postihnutím

Zavádzajúci článok sa opiera o štúdiu z Kingstonskej univerzity vo Veľkej Británii s názvom „Eutanázia a asistovaná samovražda u ľudí s mentálnym postihnutím a/alebo poruchami autistického spektra: skúmanie 39 holandských kazuistík (2012-2021)“. Tá bola uverejnená v máji tohto roka v odbornom časopise British Journal of Psychiatry (BJPsych).

Cieľom štúdie bolo opísať charakteristiky osôb s mentálnym postihnutím a/alebo poruchou autizmu, ktorým bolo vyhovené v žiadosti o eutanáziu, a preskúmať, aké boli hlavné príčiny ich utrpenia. Výskumníci sa pozreli na 927 oficiálne zverejnených prípadov ľudí, ktorí požiadali o eutanáziu v rokoch 2012 až 2021. Zistili, že 39 z týchto osôb malo autistické a/alebo intelektuálne postihnutie.

K hlavným zisteniam patrí, že „faktory priamo súvisiace s mentálnym postihnutím a/alebo poruchou autistického spektra boli jedinou príčinou utrpenia opísanou v 21 % prípadov a hlavným prispievajúcim faktorom v ďalších 42 % prípadov. Dôvody žiadosti o eutanáziu a asistovanú samovraždu zahŕňali sociálnu izoláciu a osamelosť (77 %), nedostatok odolnosti alebo stratégií zvládania (56 %), nedostatok flexibility (rigidné myslenie alebo ťažkosti prispôsobiť sa zmenám) (44 %) a precitlivenosť na podnety (26 %). V jednej tretine prípadov lekári konštatovali, že „neexistuje žiadna vyhliadka na zlepšenie“, keďže poruchy autizmu a mentálne postihnutie nie sú liečiteľné.“ Záverom teda je, že niektorí ľudia žiadajúci o eutanáziu uvádzajú výlučne druh utrpenia, ktoré nie je spôsobené fyzickou bolesťou.

Bádateľ skreslil výsledky štúdie

Výskumníci tak touto štúdiou nastolili dôležitú otázku, ako sa pozerať na morálne a duševné utrpenie v rámci existujúceho právneho rámca pre eutanáziu. Autori štúdie uvádzajú, že v dnešnej dobe je takáto filozofická a etická debata potrebná, aby boli zraniteľné skupiny ľudí dostatočne ochránené. Zo štúdie totiž napríklad vyplynulo, že osem ľudí, ktorí podstúpili eutanáziu, uviedlo, že jedinou príčinou ich utrpenia boli faktory spojené s ich mentálnym postihnutím alebo autizmom – sociálna izolácia, nedostatok stratégií zvládania alebo neschopnosť prispôsobiť svoje myslenie.

Dr. Irene Tuffrey-Wijneová, jedna z autoriek tohto výskumu, povedala: „Nepochybujem o tom, že títo ľudia trpeli. Ale je spoločnosť naozaj v poriadku s vyslaním tohto posolstva, že neexistuje iný spôsob, ako im pomôcť, a že je jednoducho lepšie byť mŕtvy?“ Štúdia tak netvrdí, že Holandsko „zabíja ľudí s postihnutím bez ich súhlasu, ale pýta sa, či dôvody, ktoré niektorí ľudia udávajú v žiadostiach na eutanáziu, sú dostatočné a či nie sú nad rámec pôvodného zámeru zákona.

Samotní autori štúdie však uznávajú, že ich výskum má svoje obmedzenia. Za najväčšie považujú spoliehanie sa na obmedzenú vzorku prípadov, ktoré nemusia byť reprezentatívne a možnosť skúmať len to, čo lekári v spisoch uviedli (ide o štandardizované správy bez adekvátneho opisu sociálnych okolností alebo hĺbkových rozhovorov s pacientom, blízkymi a odborníkmi).

Uliana Malashenko, novinárka z fact-checkingovej platformy Lead Stories, zároveň zdôraznila, že veľkosť vzorky štúdie je veľmi malá v porovnaní s 59 996 prípadmi eutanázie, ktoré boli v Holandsku vykonané v rovnakom období.

Odhliadnuc od týchto skutočností, zo štúdie britskej univerzity je zrejmé, že vedci skúmali prípady, v ktorých sa ľudia dobrovoľne rozhodli ukončiť svoj život prostredníctvom eutanázie. To, že článok, ktorý prevzal aj Bádateľ, skresľuje výsledky štúdie a povahu legálnej eutanázie v Holandsku, povedala aj Dr. Irene Tuffrey-Wijneová, jedna z autoriek tohto výskumu. Žiadna z eutanázií nebola vykonaná bez súhlasu pacientov alebo v záujme „zachrániť planétu“.

Eutanázia je za prísnych podmienok v Holandsku legálna už viac ako dve desaťročia

Holandsko v roku 2002, ako prvá krajina na svete, povolila dobrovoľnú eutanáziu pre pacientov, ktorí čelia „nepretržitému a neznesiteľnému utrpeniu“. Podľa holandskej vlády je cieľom eutanázie ukončiť takéto utrpenie u ľudí „bez vyhliadky na zlepšenie“.

Asistovaná smrť pritom v krajine nie je považovaná za trestný čin iba za prísnych podmienok. Tie obsiahnuté v platnom zákone o ukončení života na žiadosť a asistovanej samovražde. V legislatíve zreteľne určené pravidlá a jasné postupy pre takýto spôsob ukončenia života.

Medzi kritériá napríklad patrí, že lekár musí byť presvedčený, že žiadosť pacientky či pacienta o eutanáziu je dobrovoľná a dobre premyslená, a že jej či jeho utrpenie je neznesiteľné bez vyhliadky na zlepšenie. Asistovanú smrť je možné vykonať len na vlastnú žiadosť, pričom lekár nie je povinný jej vyhovieť. Každý zákrok musí byť nahlásený všeobecnému patológovi a o prípade musí byť podaná správa regionálnej komisii pre posudzovanie eutanázie. Ak komisia usúdi, že doktor nekonal s náležitou starostlivosťou, postúpi prípad Inšpektorátu zdravotníctva (IGZ) a prokuratúre (OM), ktorá môže rozhodnúť o trestnom stíhaní lekára.

Holandská vláda, v rozpore s tým, čo sa píše v článku Bádateľa, výslovne uvádza, že nie je možné vykonávať žiadne zákroky asistovaného umierania, ak si to človek neželá. Na svojej oficiálnej stránke píše: „Eutanázia sa vykonáva len vtedy, keď pacient jasne vyjadril želanie zomrieť.“

Článok využíva techniky na manipulovanie čitateľov

Článok pôvodne zverejnený na stránke The People´s Voice, ktorý následne prevzal Bádateľ, sa primárne opiera o článok z webu The New York Post. Tento príspevok informuje čitateľov o vyššie spomínanej štúdii z Kingstonskej univerzity. Ani náznakom však nehovorí o tom, že by holandská vláda či jej predstavitelia dali lekárom príkaz na začatie eutanázií pre ľudí s autizmom a inými zdravotnými postihnutiami, aby zachránili planétu.

Ide teda o zjavné klamstvo, ktoré nebolo podložené žiadnymi dôkazmi a na ktoré neexistujú žiadne verejné záznamy či správy z dôveryhodných médií. Hovorkyňa holandského ministerstva zdravotníctva, sociálnych vecí a športu Sandra Genetová taktiež potvrdila, že ide o dezinformáciu.

V článku boli využité techniky slúžiace na manipuláciu obecenstva. Ich cieľom je pritiahnuť pozornosť a navodiť medzi čitateľmi negatívne pocity strachu, znepokojenia, rozhorčenia a nedôvery.

Napríklad o ľuďoch, ktorí eutanáziu podstúpili, Bádateľ píše ako o „násilne usmrtených“. Takéto tvrdenie je však zavádzajúce, keďže eutanáziu vykonáva ošetrujúci lekár podaním smrteľnej dávky vhodného lieku pacientovi na jeho výslovnú žiadosť. Nedochádza pri tom k žiadnemu násiliu. Samotná eutanázia je navyše považovaná za bezbolestnú smrť.

Bádateľ má za sebou dlhú históriu šírenia dezinformácií

Portál Bádateľ je na Slovensku známy propagovaním dezinformácií a konšpirácií. Stránka šíri zavádzajúce a konšpiračné články, ktorých cieľom je vyvolať nedôveru v demokratický politický systém, vládnucich politikov a medzinárodné organizácie. Bádateľ je zaradený medzi stránky s problematickým obsahom v databáze Konšpirátori.sk na základe hodnotenia nezávislej komisie.

Web obsahuje materiály podvodného a šarlatánskeho charakteru a šíri dezinformačné správy a lživú propagandu. Informácie nachádzajúce sa na stránke môžu mať potenciálne vážnejšie politické, ekonomické a zdravotné dôsledky.

Článok zverejnený na Badatel.net bol prevzatý z konšpiračného webu The People´s Voice. Predtým bola stránka známa pod názvom News Punch. Konšpiračný web bol portálom Media Bias/Fact Check vyhodnotený ako pochybný zdroj, a to na základe propagácie extrémne pravicových konšpiračných teórií a pseudovedeckých dezinformácií. Ide o jeden z najviac zdiskreditovaných zdrojov na internete, z ktorého však Bádateľ preberá veľké množstvo svojho obsahu.

Fact Checker Logo
Pôvodne uverejnené tu.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.