Scroll Top

Mazurek dezinformuje o tzv. európskom certifikáte rodičovstva

CEDMOMazurek

Author(s): Katarína Drevená, Infosecurity.sk

Milan Mazurek dezinformuje o európskom návrhu nariadenia o cezhraničnom uznávaní rodičovských práv. Predkladaná legislatíva by nezasahovala do národných záležitostí. Okrem toho Slovensko návrh odmietlo.

Milan Mazurek, poslanec NR SR a člen strany Republika, publikoval 29. marca 2023 na svojom facebookovom profile príspevok, v ktorom šíril zavádzajúce informácie o európskom návrhu nariadenia na uznávanie rodičovských práv v EÚ.

Nové navrhnuté pravidlá sú údajne namierené voči niektorým národným štátom, ktoré neakceptujú „do bodky nastavenú LGBT agendu“. Mazurek ďalej tvrdil: „Rozhodli sa (bruselskí úradníci) priamo zasahovať do vnútorných národných záležitostí jednotlivých štátov a úplne porušovať princíp subsidiarity, na ktorom vraj stojí európska politika.“

Video bolo doplnené o tvrdenia, že ide o „bruselský útok na národné kultúrne tradície“ či „útok na naše hodnoty a našu vieru“. Príspevok mal v čase písania článku viac ako 73-tisíc pozretí, viac ako 7,2-tisíc reakcií a takmer 500 komentárov.

Návrh nariadenia by neprikazoval štátom uznávať páry rovnakého pohlavia

Mazurek vo svojom videopríspevku hovorí o návrhuNariadenie Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní rozhodnutí a prijímaní verejných listín vo veciach rodičovstva a o zavedení európskeho osvedčenia o rodičovstve“ zo 7. decembra 2022. Skrátene sa o ňom hovorí ako o tzv. európskom certifikáte rodičovstva. Navrhovaná legislatíva však nezasahuje do vnútorných záležitostí štátov a neporušuje princíp subsidiarity, ako sa poslanec zo strany Republika snaží presvedčiť.

Zásada subsidiarity je jedným z hlavných princípov EÚ. Zaisťuje, že rozhodnutia sú prijímané na najnižšej možnej úrovni. EÚ zasahuje iba vtedy, keď to nie je možné alebo efektívne na úrovni členských štátov. V praxi to znamená, že vždy, keď chce EÚ prijať nejaké rozhodnutie, musí najskôr dôkladne preskúmať, či by otázku nemohli lepšie vyriešiť jednotlivé štáty.

Mazurek síce má pravdu, že je v právomoci členských štátov stanoviť predpisy o vymedzení rodiny a o určení rodičovstva, do tejto kompetencie však návrh nariadenia nezasahuje. Ako zdôraznil Didier Reynders, eurokomisár pre spravodlivosť, EÚ nechce meniť vnútroštátne právo. „(Členské štáty) zostanú slobodné pri rozhodovaní o tom, kto sa môže stať rodičom,“ dodal.

To je v jednoznačnom rozpore s tvrdeniami Mazureka o „fanatikoch (z Bruselu), ktorí útočia na základnú podstatu rodiny a manželstva“. Ani v prípade, že by návrh nariadenia prešiel, štáty by nemuseli začať uznávať páry rovnakého pohlavia. Predkladaná legislatíva sa totiž týka iba uznávania rodičovstva ľuďom, ktorí sú vo svojej pôvodnej krajine už považovaní za rodičov.

s členskými štátmi spoločné právomoci prijímať opatrenia týkajúce sa rodinného práva a práv dieťaťa s cezhraničnými dôsledkami. Celoeurópske pravidlá sú v takýchto situáciách vyžadované, pretože krajiny majú nezlučiteľné pravidlá pri uznávaní rodičovstva.

Zásada subsidiarity teda v tomto prípade znamená, že členské štáty majú zodpovednosť stanovovať predpisy o vymedzení rodiny a o určení rodičovstva, ale pri cezhraničných situáciách sa musí konať na úrovni celej EÚ.

Cieľom nariadenia je zabezpečiť rovnaké práva pre všetky deti

Návrh nariadenia nemá za cieľ útočiť na „tradície, kultúru a náboženstvo“ krajín, ktoré nedodržiavajú údajnú „LGBTI agendu“. Jeho zámerom jezabezpečiť, aby sa rodičovstvo preukázané v jednej krajine EÚ uznávalo v celej EÚ a aby sa tak zachovali práva detí v cezhraničných situáciách, najmä keď ich rodiny cestujú alebo sa presťahujú v rámci EÚ“. Nadväzuje tak na vyhlásenie predsedníčky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej, že „ak ste rodičom v jednej krajine, ste rodičom v každej krajine“.

Predkladaná legislatíva chce zabezpečiť práva detí z dúhových rodín, ktoré momentálne môžu čeliť diskriminácii pri sťahovaní alebo cestovaní. Takéto deti môžu prísť o právo na dedičstvo alebo výživné, ak ich nová krajina neakceptuje rodičovstvo tak ako tá pôvodná. Ich rodičia zároveň môžu prísť o rozhodovacie práva napríklad v otázkach zdravia či vzdelania vlastných detí. Podľa EK sa to môže týkať až dvoch miliónov detí v EÚ.

Nové pravidlá by tak mali zaisťovať, že súdne rozhodnutie o rodičovstve v jednej krajine EÚ musí byť uznávané vo zvyšných 26 členských štátoch. Ako doklad by slúžilo európske osvedčenie o rodičovstve (certifikát). Deťom z dúhových rodín, ktoré majú v niektorom z členských krajín uznané rodinné zväzky, by tak boli garantované práva ako deťom z ostatných rodín.

Vzhľadom na to, že nové pravidlá musia byť prijaté jednomyseľne (nesúhlas jednej krajiny automaticky nedovolí, aby vstúpili do platnosti), je nepravdepodobné, že sa návrh podarí presadiť. Viaceré štáty, ktoré nesúhlasia s manželstvami osôb rovnakého pohlavia, totiž európsku legislatívu odmietajú.

Slovensko európsky návrh odmietlo

Mazurek vo videopríspevku rozčúlene hovorí, že „predstavitelia odvolanej slovenskej vlády sú úplne submisívni a akceptujú všetko, čo im Brusel nadiktuje“. Aj v tomto však poslanec účelovo zavádza.

Parlamentný výbor pre európske záležitosti totiž v stredu 22. marca 2023 neodsúhlasil návrh o tzv. európskom certifikáte rodičovstva. Proti návrhu nariadenia EÚ bola väčšina výboru. Za návrh hlasovali len dvaja poslanci zo strany SaS – Ján Oravec a Peter Osuský. To by mal však Mazurek veľmi dobre vedieť, keďže sám je členom tohto výboru.

Kuriozitou je, že týždeň predtým výbor európsky návrh schválil, keďže poslanci a poslankyne sa pravdepodobne neoboznámili s tým, za aký obsah hlasujú. Jediný proti bol vtedy práve Mazurek. Opätovným hlasovaním však výbor rozhodnutie zvrátil.

Znamená to teda, že Slovensko naďalej nebude musieť uznávať obe mamy alebo oboch otcov, ktorí síce sú zapísaní v rodnom liste dieťaťa, ale nemajú k nemu biologický vzťah.

Fact Checker Logo
Pôvodne uverejnené tu.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.