Scroll Top

Návrh fiduciárnych vyhlásení nepredstavoval plnohodnotné riešenie ochrany ľudských práv párov rovnakého pohlavia

flag-4552833

Author(s): Demagog.sk

Po vražde na Zámockej ulici v októbri 2022 poveril premiér Heger ministra spravodlivosti Karasa vypracovaním legislatívnych návrhov, ktoré by riešili situáciu LGBTI+ komunity. Karasov návrh zavádzal inštitút dôverníctva a umožňoval zakladať súkromné nadačné fondy. Nešlo tak o úpravu registrovaných partnerstiev, ale o možnosť podať vyhlásenie u notára, ktoré by dovoľovalo dôverníkovi vykonávať obmedzené množstvo úkonov, ktoré sú bežné pre manželstvá alebo registrované partnerstvá. Podľa organizácii venujúcich sa právam LGBTI+ komunity bol tento návrh nedostatočný, pretože navrhovaná legislatíva nespĺňala ani minimálny štandard ochrany ľudských práv párov rovnakého pohlavia. Z podobných dôvodov požiadala nová ministerka spravodlivosti Jana Dubovcová o stiahnutie návrhu. 

Konzervatívny politici pri debate o registrovaných partnerstvách často argumentujú návrhom fiduciárnych vyhlásení ministra Karasa. Podľa niektorých politikov predstavoval návrh riešenie situácie párov rovnakého pohlavia, ale ministerka úradníckej vlády Jana Dubovcová sa ho rozhodla stiahnuť. Týmto návrhom argumentoval napríklad predseda KDH Milan Majerský v diskusnej relácii TA3 10. septembra 2023. 

Majerský reagoval na otázku moderátora, ktorý sa pýtal, prečo je problematické zaviesť inštitút registrovaného partnerstva: „Ja osobne si myslím, že toto nie je celkom úprimné, lebo takáto legislatíva bola na stole. Viliam Karas priniesol riešenia,“ reagoval Majerský na výzvu moderátora. Táto výmena sa udiala v diskusnej relácii TA3 (v čase od 5:48).

Podobný argument použil 12. októbra 2023 v diskusnej relácii Na hrane aj poslanec za OĽANO Michal Šipoš (v čase od 6:48).

Po dvojnásobnej vražde, ktorá sa udiala na Zámockej ulici v Bratislave, poveril premiér Eduard Heger ministra spravodlivosti Viliama Karasa spracovaním legislatívnych návrhov aj pre LGBTI+ komunitu.

V januári tohto roka pripravil minister Karas návrh legislatívnych zmien na zlepšenie právnej ochrany nezosobášených párov. Návrh však nehovoril o registrovaných partnerstvách, ale o takzvanom inštitúte dôverníctva, ktorý nie je venovaný výlučne párom rovnakého pohlavia, ale pre akékoľvek nezosobášené páry. 

V praxi išlo o tzv. fiduciárne vyhlásenie, teda právny úkon u notára, ktorým človek poverí blízkeho právomocou oboznamovať sa napríklad so svojimi zdravotnými informáciami. Toto vyhlásenie by taktiež umožnilo stanoviť dôverníka na správu dedičstva, či určiť ho ako poručníka alebo opatrovníka detí zosnulého.

Druhým riešením z tohto legislatívneho balíka bol zákon o súkromných nadačných fondoch, tzv. trustoch, ktorým mali byť riešené ďalšie majetkové vzťahy a ich efektívne spravovanie.

Návrhy však kritizovali viacerí aktivisti aj mimovládne organizácie. Iniciatíva Inakosť, ktorá spája ľudí a organizácie hľadajúcich riešenia na zlepšenie života LGBTI+ ľudí, vydala vyhlásenie, že tieto dva nové inštitúty sa netýkajú základnej požiadavky na právne uznanie párov rovnakého pohlavia a ich rodín. Kľúčové je podľa iniciatívy uznanie existencie partnerského vzťahu a jeho overenie vzájomným vyhlásením. Iniciatíva dodáva, že navrhovaný vzťah dôverníctva nie je vzájomný a nemá definovaný súbor práv a povinností typicky potrebný pre partnerské vzťahy. Navrhovaná legislatíva tak podľa iniciatívy jednoznačne nespĺňa minimálny štandard ochrany ľudských práv párov rovnakého pohlavia.

Po nástupe úradníckej vlády v máji tohto roka požiadala nová ministerka spravodlivosti Jana Dubovcová o stiahnutie tohto návrhu. Podľa nej išlo totiž iba o doplnenie už existujúcich inštitútov v občianskom zákonníku a nie o riešenie životnej situácie ľudí, ktorí patria do menšiny LGBTI+.

Fact Checker Logo
Pôvodne uverejnené tu.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.