Scroll Top

Neexistuje dôkaz o tom, že by vakcíny proti covidu spôsobovali „turbo rakovinu“

Neexistuje dôkaz o tom, že by vakcíny proti covidu spôsobovali „turbo rakovinu“ - Featured image

Author(s): Robert BARCA / Anna HOLLINGSWORTH / AFP Fínsko / AFP Slovensko

Odhaduje sa, že vakcíny proti ochoreniu Covid-19 zachránili počas pandémie milióny životov. Na sociálnych sieťach sa však naďalej šíria nepravdivé a zavádzajúce tvrdenia o ich bezpečnosti. Vo februári a marci 2024 sa na sociálnych sieťach v slovenčine a iných jazykoch virálne šírili príspevky, podľa ktorých vraj mladí Kanaďania zomierajú na mimoriadne agresívne „turbo rakoviny“ spôsobené s vakcínami proti covidu. Výskumy a štatistiky o rakovine však neprinášajú nijaké dôkazy pre takéto tvrdenia, čo pre agentúru AFP potvrdili oslovení odborníci.

„Lekár nukleárnej medicíny a onkológie (…): Nikdy som nevidel, že by sa rakovina správala takto. U mladých dvadsiatnikov, tridsiatnikov a štyridsiatnikov sa vyvinú agresívne, rýchlo rastúce ‚turborakoviny‘,“ píše sa v popise tohto videa na Facebooku. Video bolo zverejnené začiatkom februára 2024 a odvtedy dosiahlo viac ako 10 000 zdieľaní a viac ako 330 000 videní.

V samotnom dvojminútovom videu tvrdí muž, ktorý sa predstaví ako lekár William Makis, že zaočkovaní kanadskí lekári umierajú najmä na „srdcové problémy“, a tiež na „krvné zrazeniny, pľúcnu embóliu a mŕtvicu“. Tvrdí, že „veľká podskupina“ lekárov zomiera na agresívnu „turbo rakovinu“, ktorú spája s vakcínami proti covidu.

Video spolu s obdobným popisom bolo zdieľané aj na Telegrame. Makisove citáty boli na Facebooku zdieľané aj bez spomínaného videa, napríklad tu alebo tu, za to s fotografiou Pavla Čekana, popredného slovenského molekulárneho biológa a riaditeľa diagnostickej firmy MultiplexDX.

Za svoju prácu, najmä za vývoj rýchlych diagnostických PCR testov na odhalenie prítomnosti vírusu SARS-CoV-2, dostal Čekan v roku 2021 prezidentské vyznamenanie. Na internete je však Čekan častým terčom dezinformácií, o ktorých sme v AFP Fakty písali napríklad v tomto článku z roku 2021.

Tvrdenia podobné tým Makisovým sa už v minulosti ukázali ako nepravdivé. Oslovení odborníci pre agentúru AFP uviedli, že neexistujú dôkazy o náraste výskytu rakoviny po očkovaní proti Covid-19.

Podľa Európskej liekovej agentúry (EMA) vakcíny proti ochoreniu Covid-19 zachránili milióny životov (archív) a „neexistuje dôkaz o tom, že by očkovanie vakcínou proti ochoreniu Covid-19 zvýšilo úmrtnosť v akejkoľvek vekovej skupine“ (archív).

Snímka nepravdivého FB príspevku vyhotovená 14. marca 2024

V angličtine boli Makisove tvrdenia zdieľané napríklad prostredníctvom účtu „DiedSuddenly“ na platforme X. Ide o profil rovnomenného filmu z roku 2022, v ktorom bolo uvedených hneď niekoľko nepravdivých tvrdení o vakcínach proti covidu – na pravú mieru sme ich v AFP uviedli v novembri 2022.

Žiadny prudký nárast výskytu rakoviny po očkovaní

Po prvé, termín „turbo rakovina“, ktorý obsahujú predmetné príspevky, nepatrí do medicínskej terminológie. David Gorski, spoluriaditeľ Michiganskej iniciatívy pre onkológiu prsníkov, v januári 2023 pre agentúru AFP uviedol, že onkológovia takýto pojem nepoužívajú. Vyhľadávanie slov „turbo cancer“ v databáze biomedicínskej literatúry PubMed vo februári 2024 neprinieslo žiadne relevantné výsledky.

Po druhé, ako preukázala fínska investigatíva agentúry AFP, neexistujú žiadne dôkazy o nezvyčajnom výskyte rakoviny v Kanade po očkovaní proti Covidu-19.

V čase uverejnenia tohto článku sa verejne dostupné kanadské štatistiky o rakovine vzťahovali len na rok 2020. Lyonora Saxinger, profesorka špecializujúca sa na infekčné choroby na Fakulte medicíny a zubného lekárstva na kanadskej Univerzite v Alberte, však pre agentúru AFP skontrolovala zatiaľ nezverejnené údaje zo zdravotníckeho systému a uviedla, že tieto údaje nepreukazujú nárast výskytu rakoviny v dôsledku očkovania proti ochoreniu Covid-19.

„Neexistujú žiadne dôkazy o náraste výskytu rakoviny,“ uviedla v e-maile 22. februára 2024.

Vysvetlila však, že niektoré prípady sa prejavili neskôr, pretože počas pandemických obmedzení bola diagnostika oneskorená, čo viedlo k obmedzeniu prístupu k zdravotnej starostlivosti. „Počet prípadov rakoviny celosvetovo stúpa so starnutím populácie a ďalšími faktormi, preto je dôležité pozrieť sa na trendy za mnoho rokov a podľa možnosti sa pozrieť na vekovo štandardizované miery výskytu,“ uviedla.

V kanadskej štatistickej správe o rakovine (archív), ktorá obsahuje projekcie do roku 2023, sa uvádza, že „stály nárast počtu nových každoročne diagnostikovaných prípadov je spôsobený predovšetkým rastúcim a starnúcim obyvateľstvom Kanady“.

Správa nijak nespomína, že by vakcíny proti covidu ovplyvnili počet prípadov rakoviny, ale uvádza sa v nej, že „sa očakáva, že vplyv pandémie COVID-19 na liečbu rakoviny bude mať dlhodobejšie efekty na parametre ako úmrtnosť“, a to z dôvodu oneskorení v diagnostike.

Údaje o počte operácií nádorov do 21. februára 2024 ukazujú, že počet takýchto zákrokov „sleduje počty z predchádzajúcich rokov bez prudkého nárastu počtu operácií rakoviny“.

Podľa Národného onkologického inštitútu Spojených štátov „neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by vakcíny proti ochoreniu Covid-19 spôsobovali rakovinu, viedli k jej návratu alebo rozvoju tejto choroby“.

Agentúra AFP už v minulosti vyvrátila tvrdenia o vakcínach proti ochoreniu Covid-19 a údajnom vzťahu s rakovinou, napríklad tu, tu či tu.

Výhody očkovania

Saxinger poukázala na niekoľko štúdií, ktoré preukázali prínos vakcín proti covidu pre pacientov s rakovinou. V článku z roku 2023 (archív) v časopise Journal of Personalized Medicine sa uvádza, že riziko úmrtia bolo viac ako trikrát vyššie u pacientov s rakovinou, ktorí boli nezaočkovaní voči covidu, než u zaočkovaných.

Výskum (archív) uverejnený v časopise JAMA Oncology v roku 2022 ukázal, že tretia dávka vakcíny bola spojená s nižším rizikom infekcie a závažných následkov covidu u pacientov s rakovinou.

Medzi „skupiny s vysokou prioritou očkovania“ slovenský Úrad verejného zdravotníctva zaraďuje osoby, ktoré sa liečia na rakovinu.

Verejnoprávna RTVS začiatkom januára 2021 informovala, že „odborníci zdôrazňujú potrebu očkovania onkologických pacientov“, pretože patria medzi skupiny ľudí najviac ohrozených ťažkým priebehom covidu.

Očkovanie na nočnej klinike pre očkovanie proti ochoreniu Covid-19 v Mississauge, Ontário, Kanada, 15. mája 2021. – Cole BURSTON / AFP

Kanadská lekárska asociácia: Žiadne dôkazy o zvýšení počtu úmrtí lekárov

Makis neuvádza, na čom svoje tvrdenia zakladá. Agentúra AFP však vyvrátila podobné tvrdenia, ktoré vyslovil už v januári 2023, keď poslal list Kanadskej lekárskej asociácii (CMA), v ktorom uviedol, že vie prepojiť úmrtia 80 kanadských lekárov s vakcínami proti covidu. Tieto údaje sčasti založil na nekrológoch uverejnených na webovej stránke CMA.

Jeho list bol uverejnený v článku v tlačenej publikácii Druthers, ktorá šíri konšpirácie ohľadne ochorenia Covid-19. Agentúra AFP preskúmala nekrológy a správy o úmrtiach všetkých 80 lekárov v článku a v žiadnej z nich sa ako príčina smrti neuvádzalo očkovanie. V 12 prípadoch bola ako príčina smrti uvedená rakovina, vrátane jedného muža, ktorému bol diagnostikovaný Hodgkinov lymfóm dávno pred pandémiou.

Súčasné Makisove tvrdenia sa týkajú „20-, 30- a 40-ročných lekárov“. K 28. februáru 2024 boli na webovej stránke CMA (archív) k dispozícii nekrológy od decembra 2022 do februára 2024. Celkovo bolo zverejnených 518 nekrológov a z toho 16 sa týkalo lekárov, ktorí zomreli pred dovŕšením 50. roku života.

„CMA si nie je vedomá žiadneho výrazného nárastu počtu úmrtí lekárov od roku 2021. Asociácia CMA si nie je vedomá nárastu prípadov rakoviny u lekárov,“ uviedla asociácia 13. februára 2024 v e-maile pre agentúru AFP.

Podľa údajov o bezpečnosti očkovacej látky proti covidu (archív), ktoré zverejnila kanadská vláda pri skúmaní hlásení týkajúcich sa úmrtí po očkovaní, „štyri úmrtia boli v súlade s príčinnou súvislosťou s očkovaním“. Podľa týchto údajov bolo v Kanade do 3. decembra 2023 podaných celkovo 105 016 456 dávok očkovacej látky proti covidu.

Podľa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL), ktorý sledoval hlásenia podozrení na nežiaduce účinky očkovania proti covidu, pričom posledný takýto prehľad zverejnil v januári 2023, bolo zaznamenaných 1 759 hlásení klasifikovaných ako „závažné“ účinky očkovania. Pokiaľ ide o úmrtia priamo súvisiace s vakcínami proti covidu na Slovensku, ŠÚKL uvádza: „Evidujeme spolu sedem úmrtí v kauzálnej súvislosti s očkovaním, z toho pri štyroch prípadoch bol súvis stanovený ako možný (po vakcínach Comirnaty, Spikevax a Vaxzevria) a v troch ako pravdepodobný (po vakcínach Vaxzevria a Comirnaty).“

Okrem toho, ako sa uvádza v článku Science Based Medicine venovaného tvrdeniam o „turbo rakovine“, Makis nie je onkológ, ale, ako sa uvádza v súdnych dokumentoch, je to „lekár nukleárnej medicíny“, prípadne, ako uvádza jeho profil na ResearchGate, je to „rádiológ nukleárnej medicíny“.

Makis v minulosti viedol dlhý súdny spor so spoločnosťou Alberta Health Services v súvislosti s jeho prepustením.

Zdravotníčka dostáva vakcínu proti ochoreniu Covid-19 vo Fakultnej nemocnici v Nitre, 26. decembra 2020. – VLADIMIR SIMICEK / AFP

Kardiovaskulárne komplikácie sú veľmi zriedkavé

Makis tiež citoval Petra McCullougha, amerického kardiológa, ktorý v minulosti šíril nepravdivé či zavádzajúce tvrdenia o poškodení srdca v dôsledku očkovania proti covidu.

Stuart Ray, profesor medicíny na Univerzite Johnsa Hopkinsa, ktorý sa špecializuje na virológiu, uviedol, že kardiovaskulárne komplikácie sú veľmi zriedkavé.  „Očkovanie na prevenciu ochorenia Covid-19 je veľmi zriedkavo spojené s kardiovaskulárnymi komplikáciami – tie sú častejšie spojené s ochorením Covid-19 samotným,“ uviedol pre AFP 4. októbra 2023.

V informačných dokumentoch o vakcínach Pfizer (archív) a Moderna (archív) sa uvádza aj myokarditída (zápal srdcového svalu), aj perikarditída (zápal obalu srdcového svalu). Obidva tieto vedľajšie účinky sú však v informačných dokumentoch o lieku, ako aj na webovej stránke EMA uvedené v časti „veľmi zriedkavé“ vedľajšie účinky.

Pre agentúru AFP to 4. októbra potvrdil Peter Liu, viceprezident pre výskum a hlavný vedecký pracovník Kardiologického inštitútu Ottawskej univerzity. „Je pravda, že po mRNA vakcínach sa vyskytujú tieto zriedkavé prípady myokarditídy a perikarditídy, o niečo častejšie pri vakcínach Moderny ako pri vakcínach Pfizeru a vo všeobecnosti u mladých mužov,“ povedal. „Výskyt je však stále veľmi, veľmi nízky, menej ako osem prípadov na milión.“

Agentúra AFP vyvrátila množstvo nepravdivých alebo zavádzajúcich tvrdení o pandémii ochorenia Covid-19 a očkovaní proti nemu. Všetky naše články na túto tému nájdete tu v slovenčine a tu v angličtine.

Fact Checker Logo
Pôvodne uverejnené tu.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.