Scroll Top

Podľa Bádateľa spôsobujú vakcíny na Covid slepotu, odvoláva sa na zahraničnú konšpiračnú stránku

infosec-4

Author(s): Andrej Struhár, Infosecurity.sk

Problémový portál badatel.net zverejnil na svojej stránke článok, podľa ktorého vakcíny údajne spôsobujú slepotu. Oslepnutie by malo byť dôsledkom veľkého množstva mozgových mŕtvic, spôsobených vakcínami proti COVID-19, čím autori účelovo odrádzajú od očkovania.

Na začiatku článku je uvedené, že jednou z vážnych nežiaducich reakcií, ktorá postihuje veľké množstvo ľudí, je slepota. Autori článku sa odvolávajú na údaje z britského systému na hlásenie vedľajších účinkov vakcín proti COVID-19 (Yellow Card reporting). Samotný článok je však len prekladom ďalšieho článku zo stránky The Daily Expose. Autori z redakcie Bádateľ pridali do článku aj zopár vlastných komentárov.

Článok od The Daily Expose však neuvádza odkazy na všetky zdroje a nie všetky uvedené odkazy fungujú

Okamžité závery bez potrebného prešetrenia

V článku od Bádateľa sa následne uvádzajú jednotlivé vakcíny a počty osôb, ktoré údajne po očkovaní oslepli. Analýzu zhŕňa tvrdenie, že „v prepočte na počet obyvateľov Slovenska, by teoreticky šlo o približne 1 200 prípadov ochorenia očí po očkovaní (pri rovnakej miere očkovanosti)“.

V článku sa ďalej píše, že „zdravotnícke úrady spolu s takzvanými ‚overovateľmi faktov‘ sa snažia hlásenia o poškodení zraku po očkovaní zamiesť pod koberec a označujú ich za nespoľahlivé“.

Akékoľvek nežiaduce účinky sú však na celom svete dlhodobo monitorované a pravidelne vyhodnocované. Koniec koncov, sú to práve autormi kritizované zdravotnícke úrady, ktoré monitoring nežiaducich účinkov vykonávajú. Robí tak napríklad samotný britský systém na hlásenie vedľajších účinkov, na ktorý sa článok odvoláva.

Zároveň je to práve zdravotný personál, ktorý s pandémiou bojuje v prvej línii, pričom bolo dokázané, že krajiny so zvýšenou mierou zaočkovanosti majú nižšie zaťaženie nemocníc.

Samotný termín overovatelia faktov uvádzajú autori v úvodzovkách, čím sa pravdepodobne snažia úlohu fact checkerov bagatelizovať. Dôvodom môže byť to, že články z portálov ako Bádateľ a The Daily Expose sú na pravidelnej báze debunkované kvôli ich nízkej úrovni ich faktickosti.

Príspevok na Twitteri ako dôkaz

Na podloženie argumentov web používa twitterový príspevok užívateľa s menom Luis. Opisoval v ňom stav svojej ženy, ktorá údajne po očkovaní „kompletne oslepla na  ľavé oko, a na 30 až 60% na pravé“.

Aj keď sa samotná strata zraku sa v tomto prípade nevylučuje, nemusela ju spôsobiť vakcína. Originálny zdroj tiež akosi zabúda uviesť odkaz na príspevok z Twitteru. Ďalším problémom je, že príspevok na Twitteri sa len ťažko dá označiť za spoľahlivý zdroj, keďže na sociálnu sieť môže ktokoľvek (vrátane bota) napísať čokoľvek, a redakcia sa zrejme s overením pravdivosti príspevku nezaoberala.

Slepota spôsobená mozgovými mŕtvicami

Za príčinu oslepnutia označujú autori mozgové mŕtvice, spôsobené práve vakcínami proti COVID-19. Ako dôkaz uvádzajú stránku Austrálskej nadácie pre mozgové mŕtvice, ktorá uvádza, že približne tretina preživších mozgovej mŕtvice stráca zrak. Bádateľ (aj The Daily Expose) sa teda odvoláva na dáta, avšak pravidelne ignoruje ich závery alebo ich vytrháva z kontextu tak, aby zapadli do vytvoreného naratívu.

Známy slovenský lekár Peter Sabaka poukazuje na štúdiu z Francúzska, podľa ktorej sa mozgové príhody u očkovaných vyskytujú rovnako často ako u neočkovaných, čo znamená, že vakcíny proti Covidu by nemali spôsobovať mozgové mŕtvice.

Bolo dokázané, že niektoré vakcíny, napríklad proti sezónnej chrípke alebo osýpkam, môžu v extrémne zriedkavých prípadoch spôsobovať zrakové postihnutie. Podľa dostupných vedeckých dát by ale vakcíny proti COVID-19 nemali spôsobovať trvalé oslepnutie.

V súvislosti s tvrdením o slepote spôsobenej mozgovými príhodami ako následkami vakcín proti Covidu sme oslovili aj Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Ten našej redakcii poskytol následné vyjadrenie: „Štátny ústav eviduje niekoľko hlásení podozrení na dočasné zhoršenie alebo dočasnú stratu zraku. ŠÚKL doposiaľ neeviduje prípad podozrenia trvalého poškodenia zraku. Na európskej úrovni sa nepotvrdil možný kauzálny súvis medzi podozreniami a očkovaním na prevenciu COVID-19. Navyše, ani jedna dočasná porucha zraku, ktorú ŠÚKL eviduje, nesúvisela s mozgovou príhodou. Všetky vzniknuté prípady sú sledované na pravidelných zasadaniach výboru Európskej liekovej agentúry.“

Za zmienku stojí aj to, že aj samotné ochorenie COVID-19 môže v zriedkavých prípadoch spôsobovať slabšie problémy so zrakom najmä u detí.

Vakcíny proti COVID-19 môžu spôsobovať radu menej závažných, alebo v extrémne zriedkavých prípadoch aj závažnejších nežiaducich účinkov. Akékoľvek riziko slepoty bude potrebné ďalej preskúmať pomocou vedeckých štúdií.

Strašenie a preháňanie ako nástroje

Na konci článku autori tradične strašia a obávajú sa toho, „koľko ľudí bude opäť trpieť zničujúcou slepotou“. V poslednom odstavci uvádzajú, že je to kvôli „experimentálnej vakcíne, ktorá aj tak pri predchádzaní ochorenia a prenosu infekcie Covid-19 zjavne nefunguje a ľuďom akurát len zhoršuje zdravie či dokonca im prináša smrť“.

Žiadny liek ani vakcína nefunguje na 100%, pričom môžu spôsobovať aj nežiaduce vedľajšie účinky. To ale neznamená, že by vakcíny proti COVID-19 neboli efektívne, alebo by priam slúžili na „genocídu svetového obyvateľstva“, ako redakcia portálu Bádateľ často straší.

Práve naopak, výhody vakcín aj napriek istým rizikám ďaleko prevažujú nad ich nevýhodami, na čom sa zhodujú aj experti z britského systému na hlásenie vedľajších účinkov.

Vakcíny proti COVID-19 nie sú experimentálne, a ich účinnosť voči vírusu bola už viackrát dokázaná.

Jasná prevaha benefitov vakcín nad rizikami vedľajších účinkov

Ku koncu decembra 2021 bolo na Slovensku zaregistrovaných celkom 7 úmrtí na vakcíny proti COVID-19, avšak na samotné ochorenie zomrelo už viac ako 16-tisíc osôb. Počet hospitalizovaných pacientov v súčasnosti prekračuje 2 400 pacientov, pričom podiel nezaočkovaných hospitalizovaných pacientov predstavuje až 83%.

Nežiaduce pretrvávajúce príznaky trápia značné množstvo ľudí aj po prekonaní ochorenia COVID-19. Redakcia portálu Bádateľ však ochorenie COVID-19 často účelovo bagatelizuje a svetovú pandémiu označuje za „plandémiu“ (falošnú a plánovanú pandémiu). Existenciu pandémie sa snaží vysvetliť rôznymi konšpiračnými teóriami.

The Daily Expose ako pseudo-vedecká konšpiračná stránka

Známa stránka na overovanie spoľahlivosti spravodajských stránok Media Bias / Fact Check označila originálny zdroj článku, The Daily Expose, ako konšpiračnú a pseudo-vedeckú. Stránku zároveň ohodnotil ako zdroj s veľmi nízkou úrovňou spoľahlivosti faktov (very low factual reporting).

Stránka The Daily Expose v minulosti zverejnila viacero neoverených, čiastočne pravdivých, účelovo kritických alebo čisto nepravdivých tvrdení. Web je zároveň zameraný len na tematiku ochorenia COVID-19 a vakcín. Autori textov ani majitelia redakcie nie sú verejne známi.

Bádateľ ako tradičný zdroj dezinformácií

Bádateľ zverejňuje podobné články, s cieľom odrádzať od očkovania a modernej medicíny na pravidelnej báze, niekedy dokonca vyzýva k násiliu. Naša redakcia sa už neraz zamerala na ich články s poplašnými tvrdenia ohľadom vakcín proti COVID-19.

V minulosti sme upozornili na ich ničím nepodložené tvrdenia, ako napríklad, že vakcíny proti COVID-19 spôsobujú akútne zlyhanie orgánov, rakovinu, alebo že nosenie rúšok spôsobuje rakovinu pľúc.

Fact Checker Logo
Pôvodne uverejnené tu.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.