Scroll Top

Prijatie registrovaných partnerstiev podľa európskej legislatívy nevedie k manželstvám párov rovnakého pohlavia

Zdroj Monstera, pexels.com (1)

Author(s): Demagog.sk

Neexistuje európska judikatúra alebo legislatíva, ktorá by štátom prikazovala prijať zákon o sobášoch, pokiaľ príjmu registrované partnerstvá. V prípade Rakúska konštatoval v roku 2010 Európsky súd pre ľudské práva, že štáty nie sú povinné povoliť manželstvá homosexuálnych párov. Neskoršie rozhodnutie, na ktoré vo výroku nesprávne odkazuje predseda NR SR, vydal Rakúsky ústavný súd na základe vnútroštátnej legislatívy. Z ľudskoprávnych záväzkov vyplýva Slovenskej republike povinnosť právne uznať páry rovnakého pohlavia, no nie povinnosť prijať manželstvo párov rovnakého pohlavia.

Výrok predsedu Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Borisa Kollára znel v relácii z O 5 minút 12 zo 16. októbra nasledovne: „Je tu nejaká platná európska legislatíva  a na základe tejto legislatívy európskej, keby sme odsúhlasili tieto registrované, by mohli nás žalovať ako krajinu, a pravdepodobne by sme to s vysokou pravdepodobnosťou prehrali, a museli by sme prijať do nášho právneho poriadku museli by sme prijať aj zákon o sobášoch. Tak ako sa to stalo aj Rakúšanom.”

Rozsudok Ústavného súdu v Rakúsku

V roku 2017 rozhodol rakúsky Ústavný súd o tom, že páry rovnakého pohlavia majú právo na sobáš. Stalo sa tak po tom, ako dve obyvateľky Viedne chceli v roku 2009 uzavrieť manželstvo, ale viedenský magistrát a následne aj správny súd ich žiadosť zamietli. Rakúsky ústavný súd neskôr rozhodol, že v krajine sa páry rovnakého pohlavia budú môcť legálne zosobášiť od 1. januára 2019 a označil dovtedy platné zákony za diskriminačné

Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva

Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu vydal v roku 2010 rozsudok v súvislosti s manželstvami rovnakého pohlavia. Konštatoval opak toho, čo tvrdí Boris Kollár. Podľa jeho rozsudku štáty nie sú povinné povoliť manželstvá párov rovnakého pohlavia. Hoci Rakúsko v januári 2010 prijalo možnosť uzavrieť registrované partnerstvo pre páry rovnakého pohlavia, súd konštatoval, že takáto legislatíva nezakladá povinnosť prijať aj manželstvá pre takéto páry. 

Príklady z iných krajín

O povinnosti prijať právnu úpravu, o akej Kollár hovorí, nehovoria ani neskoršie rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva. Vo veci Oliari a ostatní proti Taliansku (2015) súd konštatoval, že štát je povinný prijať registrované partnerstvá, nie však manželstvá. V rozhodnutí vo veci Chapin a Charpentier proti Francúzsku (2016) ESĽP uviedol, že Dohovor neprikazuje členským štátom, aby zaviedli do svojho zákona manželstvo pre osoby rovnakého pohlavia, ak už štát pre tieto osoby zaviedol inštitút registrovaného partnerstva. Z uvedených rozsudkov vyplýva, že Slovensko môže porušovať svoje ľudskoprávne záväzky, ak do svojho právneho poriadku nepríjme právnu formu uznania pre páry rovnakého pohlavia. Žiadny súd však nehovorí o tom, že tento právny rámec musí mať podobu manželstva. 

Stanovisko kancelárie ombudsmana

Kancelária Verejného ochrancu práv statusom na svojom profile na Facebooku v júli tohto roka dokonca upozornila, že Slovenská republika aktuálne dostatočne nenapĺňa práva ľudí z komunity LGBTI. Kancelária sa odvolala aj na stanovisko ombudsmanky z roku 2017, v ktorom upozorňuje, že Slovensko absenciou uznania spolužitia párov rovnakého pohlavia nerešpektuje svoje ľudskoprávne záväzky. Okrem iného v ňom v súvislosti s rozsudkom ESĽP vo veci Schalk a Kopf proti Rakúsku z roku 2010 konštatuje: „…ESĽP dospel k záveru, že Dohovor neukladá zmluvným stranám povinnosť poskytovať párom rovnakého pohlavia možnosť vstúpiť do manželského zväzku…“

Fact Checker Logo
Pôvodne uverejnené tu.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.