Scroll Top

Príspevky dezinterpretujú vyhlásenie šéfa WHO ohľadne nerovnosti prístupu k vakcínam

Príspevky dezinterpretujú vyhlásenie šéfa WHO ohľadne nerovnosti prístupu k vakcínam - Featured image

Author(s): AFP Fínsko, AFP Australia

V príspevkoch na sociálnych sieťach, ktoré sa v posledných týždňoch šíria vo viacerých jazykoch, sa uvádza, že šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus varoval pred niektorými krajinami, ktoré vraj podávajú posilňujúce dávky vakcíny proti ochoreniu Covid-19 s cieľom „zabíjania detí“. V skutočnosti však Tedros hovoril o globálnej nerovnosti v prístupe k očkovaniu, a nie o bezpečnosti posilňujúcich dávok vakcíny proti covidu. Zástupca WHO pre agentúru AFP taktiež uviedol, že Tedros sa počas vyhlásenia zakoktal, respektíve sa dopustil omylu či brbtu. Podľa WHO „posúdenie prínosov a rizík vychádza jednoznačne v prospech očkovania všetkých vekových skupín“.

„Vedúci WHO pripúšťa, že vakcíny sa používajú na zabíjanie detí,“ píše sa v zavádzajúcom príspevku slovenskej používateľky Facebooku z 30. decembra 2021. „Pravda vychádza na povrch, generálny riaditeľ WHO Dr. Tedros po tom, čo na verejnosti presadil experimentálnu génovú terapiu, na kameru priznal, že krajiny používajú posilňovače na ‘zabíjanie detí’,“ uvádza sa v príspevku.

Snímka zavádzajúceho FB príspevku vyhotovená 12. januára 2021

Obdobné tvrdenia boli šírené aj na iných miestach na slovenskom internete, napríklad vo forme krátkeho videa tu, tu či v skupine S4 – illumináti či Realita Okolo Nás. Celkovo nazbierali na Facebooku tieto tvrdenia v slovenčine niekoľko stoviek zdieľaní.

Podobné príspevky boli zdieľané aj v mnohých ďalších jazykoch, napríklad v angličtine, francúzštine, maďarčine či chorvátčine. Príspevky sa šírili online v čase, keď krajiny po celom svete čelia rekordnému nárastu prípadov Covid-19, ktorý pravdepodobne spôsobil variant Omikron. Agentúra AFP informovala o celosvetovom náraste nových prípadov napríklad tu.

Príspevky s takýmito tvrdeniami sú však zavádzajúce a vytrhnuté z kontextu.

„Šéf WHO sa zakoktal“

Video pochádza z tlačovej konferencie, ktorú Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) usporiadala 20. decembra 2021 v Ženeve. Na videozázname riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus poskytuje vyhlásenie pre novinárov.

V istom momente tlačovej konferencie (napríklad okolo 10. sekundy v tomto videu) riaditeľ WHO v angličtine zdanlivo povie, že „niektoré krajiny používajú posilňujúce vakcíny na zabíjanie detí“.

Spôsob, akým šéf WHO vyslovil túto vetu v angličtine, môže pôsobiť zavádzajúco, nemienil však, že „vakcíny zabíjajú deti“. Z prepisu tlačovej konferencie, ktorý zverejnila WHO, vyplýva, že interpretácia jeho slov v spomínaných príspevkoch na sociálnych sieťach je nesprávna.

WHO 23. decembra 2021 pre agentúru AFP vysvetlila, že Tedros sa pri vyslovovaní „zakoktal“ na prvej slabike anglického slova „children“ (deti, pozn. red.) v nasledujúcej vete: „Takže, ak sa má používať (posilňujúca dávka), bolo by lepšie zamerať sa na tie skupiny, ktoré majú riziko vážneho ochorenia a smrti, než že – ako to teraz vidíme – niektoré krajiny poskytujú posilňujúce dávky deťom, čo je nesprávne.“

Snímka z prepisu vyhlásenia šéfa WHO

„To, čo sa stalo v pondelok na tlačovej konferencii WHO, je, že sa (riaditeľ WHO) zakoktal pri vyslovovaní prvej slabiky slova ‘children’, pričom namiesto slabiky ‘chil’, vyslovil ‘cil/kil’,“ vysvetlila WHO.

„Bezprostredne po svojom omyle vyslovil tú istú slabiku správne, pričom však zaznelo spojenie ‘kil-children’. Akákoľvek iná interpretácia je stopercentne nesprávna,“ dodala organizácia.

WHO pre agentúru AFP uviedla, že dôrazne podporuje používanie vakcín na ochranu ľudí pred ochorením Covid-19.

Postoj WHO k očkovaniu detí

Šéf WHO Tedros hovoril o posilňovacích vakcínach Covid-19 v súvislosti s globálnou nerovnosťou v očkovaní medzi krajinami s vysokými a nízkymi príjmami – a nie z dôvodu, aby sa vyjadril k bezpečnosti posilňovacích vakcín.

„Namiesto toho, aby sme v krajinách s vysokými príjmami dávali booster deťom, je lepšie očkovať starších ľudí v krajinách, kde starší ľudia neboli očkovaní vôbec, dokonca ani základnými vakcínami,“ uviedol šéf WHO 20. decembra. Podľa neho tak „nie je správne“ dávať v tejto súvislosti posilňujúce dávky vakcíny deťom.

Vo vyhlásení z 24. novembra 2021 WHO uviedla, že „hoci posúdenie prínosov a rizík jasne potvrdzujú prínos očkovania všetkých vekových skupín vrátane detí a dospievajúcich, priamy zdravotný prínos očkovania detí a dospievajúcich je nižší v porovnaní s očkovaním starších ľudí z dôvodu nižšieho výskytu vážneho priebehu ochorenia COVID-19 a úmrtí u mladších osôb“. WHO na svojej webovej stránke (naposledy aktualizovanej 15. novembra 2021) píše, že „vakcína Pfizer/BionTech je vhodná na použitie pre osoby vo veku 12 rokov a viac“.

Na tlačovej konferencii 7. decembra 2021 však šéf WHO pre Európu Hans Kluge uviedol, že „dnes nie je ničím výnimočným, že sa u malých detí vyskytuje 2 až 3-krát viac prípadov (covidu) ako v priemernej populácii“. V tejto súvislosti a s cieľom zabrániť ďalšiemu zatváraniu škôl a návratu k dištančnému vyučovaniu európska pobočka organizácie odporučila zvýšiť testovanie v školách a zvážiť očkovanie školákov.

„Očkovanie detí by sa malo prediskutovať a zvážiť na národnej úrovni ako súčasť opatrení na ochranu škôl. Očkovanie mladších detí nielenže znižuje prenos infekcie Covidu-19, ale chráni ich aj pred pediatricky závažným priebehom ochorenia spojeným či už s dlhým covidom alebo multisystémovým zápalovým ochorením,“ vysvetlil Kluge.

Začiatkom decembra 2021 európska pobočka WHO pre francúzsku agentúru AFP uviedla, že „zatiaľ neudelila povolenie na mimoriadne použitie vakcíny proti ochoreniu Covid-19 pre deti mladšie ako 12 rokov“, ale odkázala na nové zloženie vakcíny Pfizer-BioNTech, ktorá „v klinickej štúdii preukázala vysokú účinnosť proti ochoreniu COVID-19 u detí“ a „získala povolenie od prísnych regulačných orgánov (napr. FDA a EMA) na použitie u detí vo veku 5 rokov a starších“.

Očkovanie detí

Podobne ako iné európske krajiny spustilo Slovensko 22. decembra 2021 očkovanie vekovej skupiny detí od 5 do 11 rokov vakcínou Pfizer v súlade s odporúčaním Európskej liekovej agentúry EMA (deti dostávajú iba tretinovú dávku tejto vakcíny). K 12. januáru 2022 bolo podľa dát NCZI zaočkovaných 153 detí druhou dávkou a 3 139 detí prvou dávkou.

Slovenský Štátny ústav pre kontrolu liečiv ako aj Ministerstvo zdravotníctva SR očkovanie detí odporúčajú.

Zo správy amerického CDC z 31. decembra, v ktorej boli skúmané reálne dáta z 8 miliónov podaných dávok pre vekovú skupinu 5-11 rokov, vyplýva, že nežiaduce vedľajšie účinky v tejto skupine boli zriedkavé. „Nahlásené boli dve úmrtia po očkovaní vakcínou Pfizer-BioNTech, a to u detí s viacerými chronickými ochoreniami; pri prvotnom preskúmaní sa nenašli žiadne údaje, ktoré by naznačovali príčinnú súvislosť medzi úmrtím a očkovaním,“ píše sa v správe.

CDC považuje vakcínu proti koronavírusu za bezpečnú pre deti a dospievajúcich s miernymi až stredne važnymi vedľajšími účinkami, ktoré zodpovedajú reakciám hláseným počas klinickej štúdie vykonanej výrobcom pred tým, ako vakcína získala povolenie. Tieto vedľajšie účinky zahŕňajú bolesť, opuch a začervenanie v mieste vpichu, únavu, bolesť hlavy, príznaky prechladnutia, bolesť svalov či horúčku.

Tím AFP Fakty nedávno vyvrátil mnohé nepravdivé tvrdenia o údajných nebezpečenstvách spojených s očkovaním detí prostredníctvom tohto článku.

Fact Checker Logo
Pôvodne uverejnené tu.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.