Scroll Top

Príspevky na sociálnych sieťach porovnávajú meteorologické mapy, aby spochybnili globálne otepľovanie

Príspevky na sociálnych sieťach porovnávajú meteorologické mapy, aby spochybnili globálne otepľovanie - Featured image

Author(s): Robert BARCA, Saladin SALEM, Valentina-Paula CABESCU, AFP Rumunsko, AFP Nemecko

V júli sa na sociálnych sieťach objavili príspevky spochybňujúce globálne otepľovanie tým, že porovnávali meteorologickú mapu z nemeckej spravodajskej televíznej relácie z roku 2017 s mapou z roku 2022, na ktorej vidíme síce nižšie teploty, ale silnejšie odtiene červenej farby. Odborníci sa však zhodujú na tom, že zmena klímy je reálny problém a že nedávne vlny horúčav, ktoré zasiahli veľkú časť Európy, sú jej neklamným znakom. Príslušná verejnoprávna TV stanica pre AFP vysvetlila, že daná relácia iba spustila jasnejší a zrozumiteľnejší formát, ktorý na vyjadrenie denných teplôt používa aj farebné plochy, nielen čísla. Rovnaký formát sa už roky používa v inej spravodajskej relácii televízneho kanála.

„Medzi týmito dvoma fotografiami je rozdiel päť rokov. Nič neukazuje lepšie, akými metódami je verejnosť manipulovaná,“ píše sa v príspevku publikovanom na súkromnom slovenskom facebookovom profile 23. júla, ktorý zdieľalo viac ako 550 používateľov. Súčasťou príspevku sú dva obrázky z nemeckej predpovede počasia; v oboch vidíme aj rovnakú hlásateľku. Prvý obrázok je označený rokom 2017, pričom na mape vidíme teploty medzi 23 a 37 stupňami Celzia; druhý je označený rokom 2022 s teplotami medzi 19 a 32 stupňami, avšak na mape je vidno jasne červené farby.

Snímka FB príspevku vyhotovená 28. júla 2022

Obdobné tvrdenia s oboma obrázkami boli zdieľané aj v iných jazykoch, napríklad v rumunčine, angličtine, chorvátčine, fínčine či češtine.

Takýto obsah je súčasťou vlny príspevkov na sociálnych sieťach, v ktorých sú zavádzajúcim spôsobom prezentované porovnania meteorologických máp bez dodatočného kontextu spoločne s tvrdeniami, že zobrazujú vlnu horúčav v Európe v roku 2022 a že vplyv globálneho otepľovania je v médiách systematicky zveličovaný. Agentúra AFP už niektoré z podobných zavádzajúcich príspevkov overila, napríklad tu, tu alebo tu. Vo vedeckej a odbornej komunite pritom panuje konsenzus: globálne otepľovanie je skutočné.

Prvá mapa z roku 2017

Agentúra AFP dohľadala, že meteorologické mapy v uvedenom zavádzajúcom príspevku pochádzajú z nemeckej spravodajskej relácie Tagesthemen z produkcie ARD, nemeckej siete verejnoprávnych vysielateľov.

Prvá mapa bola súčasťou predpovede počasia 21. júna 2017 a je možné ju dohľadať aj na zázname na Youtube od času 1:37.

Hlásateľkou predpovede počasia je moderátorka Claudia Kleinert. Vidíme ju hlásiť teploty 20-26 stupňov Celzia na severe a 33-38 stupňov na západe a juhozápade.

Snímka zo zavádzajúceho príspevku na Facebooku (vľavo) a predpovedi počasia z 21. júna 2017 uverejnenej na Youtube (vpravo)

Druhá mapa z roku 2022

Snímka s červenou meteorologickou mapou pochádza taktiež z relácie Tagesthemen, ktorú uvádzala Kleinert. Snímka je záberom z vydania, ktoré bolo odvysielané 20. júna 2022, teda o deň skôr ako dátum uvedený na koláži zdieľanej na sociálnych sieťach. Záznam bol nahratý aj na Youtube, pričom scénu s červenou meteorologickou mapou je vidno od času 34:33.

Kleinert vo vydaní relácie spomína teploty od 20 do 25 stupňov Celzia na severe a 26 až 32 stupňov južnejšie. Sú nižšie ako v prípade mapy spred piatich rokov, pri ktorej je použitý „zelený“ formát.

Snímka zo zavádzajúceho príspevku na Facebooku (vľavo) a predpovedi počasia z 20. júna 2022 uverejnenej na Youtube (vpravo)

Neskôr v danom vydaní relácie vidno aj rôzne ďalšie zelené mapy, ktoré sa netýkajú priamo nameraných či predpovedaných teplôt, ale sú všeobecnými predpoveďami na nasledujúce dni, pri ktorých sa okrem teploty berú do úvahy aj zrážky.

Rôzne tímy pripravovali rôzne mapy

Príprava predpovedí počasia v rámci Tagesthemen prešla v posledných rokoch vývojom. Na začiatku roka 2020 spustila sieť ARD spoločné meteorologické centrum zodpovedné za produkciu mnohých meteorologických správ a predpovedí počasia, ktoré sa vysielajú naprieč jednotlivými reláciami a programami ARD vrátane relácie Tagesthemen.

Prevádzkou tohto centra s názvom ARD-Wetterkompetenzzentrum (Kompetenčné centrum ARD pre počasie, pozn. red.) bol poverený regionálny vysielateľ HR (Hessischer Rundfunk alebo Hessenský rozhlas, pozn. red.).

Ako pre agentúru AFP vysvetlila hovorkyňa HR Sabine Renken, až do konca roka 2019 sa predpovede počasia pre reláciu Tagesthemen pripravovali externe.

„Do konca roka 2019 produkovala meteorologické mapy pre Tagesthemen externá meteorologická spoločnosť Cumulus a relácia Tagesthemen ich od nej odoberala,“ uviedla Renken 27. júla 2022 v e-maile pre agentúru AFP.

Do konca roka 2019 sa na dodaných teplotných mapách v relácii Tagesthemen zobrazovala teplota výlučne v číslach – zelené pozadie nemalo žiaden súvis s teplotou,“ odkázala Renken.

Podľa jej slov aj iná spravodajská relácia ARD Tagesschau „zobrazuje teplotu číselne a okrem toho aj prostredníctvom farebných plôch“.

Agentúra AFP tento rok vyvrátila podobné zavádzajúce tvrdenia o meteorologických mapách z relácie Tagesschau aj v júni a v júli.

Ešte v roku 2019 relácia Tagesschau reagovala na obvinenia, že zmanipulovala svoju meteorologickú mapu, aby tak zámerne zveličila účinky klimatickej zmeny. Vo vyhlásení stálo, že „farby umožňujú odhadnúť, aké vysoké budú teploty aj tam, kde nie je uvedené žiadne číslo“.

Spravodajská spoločnosť: Nie alarmizmus, ale zrozumiteľnosť

Renken pre AFP 26. júla tiež uviedla, že keď ARD-Wetterkompetenzzentrum prevzalo v januári 2020 produkciu predpovedí počasia, dizajn a prezentácia boli štandardizované v rámci jednotnej prezentácie aj v reláciach Tagesschau a Tagesthemen.

Na meteorologických mapách v Tagesschau sa už viac ako 30 rokov používa zobrazenie teploty farebne aj číselne, vysvetlila Renken 27. júla.

„Teplotná predpoveď s použitím farieb umožňuje zistiť, aké vysoké budú teploty aj tam, kde nie je uvedené žiadne číslo. Nejde o poplašnú správu ani o alarmizmus, ale o čo najzrozumiteľnejšie grafické riešenie, ktoré sa dá rýchlo pochopiť.“

„Farebná škála siaha od tmavočervenej farby pre horúce teploty po modrú pre teploty studené. Rozhranie farieb upravuje redakcia Hessischer Rundfunk v závislosti od toho, aké je zrovna ročné obdobie, tak, aby bola zabezpečená prehľadnosť a zrozumiteľnosť. Napríklad 5 stupňov Celzia by bolo v lete označených modrou farbou, ale v zime by bola použitá žltá či oranžová,“ dodala Renken.

Tagesschau už roky používa pre meteorologické mapy dva formáty: jeden, v ktorom sú použité červené odtiene a je zameraný len na teplotu pre konkrétny deň, a zelenšiu mapu, ktorá zobrazuje všeobecný odhad počasia pre nasledujúce dni. Príkladom je vysielanie z júna 1999 (od 15:25), kde sa pri teplotách 25 – 30 stupňov Celzia taktiež použila červená farba.

Napríklad vo vysielaní Tagesschau z júla 2010 je taktiež vidno používanie rôznych máp. Na snímkach z vysielania nižšie je vľavo „červená“ mapa teplotnej predpovede a na pravej strane je všeobecnejšia predpoveď, vrátane predpovede oblačnosti na nasledujúce dni:

Snímka vysielania Tagesschau z 15. júla 2010 zo záznamu na YouTube

 

Čo sa týka relácie Tagesthemen, tá prijala tento formát v roku2020, napríklad tu pre jún 2020, tu pre júl a tu pre august. Tagesthemen použila červeno podfarbené mapy počasia aj v lete 2021, napríklad tu pre jún, tu pre júl a tu pre august.

Snímky z predpovede počasia v relácii Tagesthemen s rôznymi odtieňmi červenej za jún (vľavo), júl (v strede) a august (vpravo) 2020. Snímky zo záznamu zverejnenom na Youtube vyhotovené 27. júla 2022

 

Letá sú čoraz horúcejšie

Napriek tomu, že nie každý extrémny jav počasia možno pripísať klimatickej zmene, podľa odborníkov a vedcov v súčasnosti pozorujeme systematické zmeny podnebia. Letá v Európe sú čoraz teplejšie a suchšie, čo dokazuje aj porovnanie teplotných odchýlok v Európe v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi:

 

Rozdiely v letných teplotách (jún – august) v Európe od roku 1950 do roku 2021 v porovnaní s priemerom rokov 1991 – 2020

 

 

Potvrdzujú to aj meteorologické inštitúty v Nemecku, Rakúsku či Švajčiarsku. V spoločnom hodnotení letných podnebí od roku 2020 štátne meteorologické ústavy týchto troch krajín uviedli: „Leto sa vo Švajčiarsku, Nemecku a Rakúsku od 90. rokov minulého storočia výrazne oteplilo.“ Vlny horúčav budú podľa vedcov častejšie a dlhšie. V hodnotení sa súhrnne uvádza: „To, čo v minulosti zvyklo byť extrémne horúce leto, je dnes priemerné leto.”

Odborníci tvrdia, že vlny horúčav, akými boli dve, ktoré nedávno zasiahli veľkú časť Európy, alebo rekordne horúce obdobie, ktoré India a Pakistan zažili v marci 2022, sú neklamným znakom klimatickej zmeny.

Medzivládny panel pre zmenu klímy (IPCC) pravidelne uverejňuje správy, ktoré sú vo vedeckej komunite považované za spoľahlivý a uznávaný zdroj informácií o globálnom otepľovaní. 4. apríla 2022 IPCC zverejnil poslednú časť svojej šiestej hodnotiacej správy, v ktorej vyzval na prijatie ďalekosiahlych opatrení. Experti navrhujú štrukturálne zmeny s cieľom zabrániť priemernému otepleniu o 3,2 stupňa do roku 2100, ktoré by mohlo spôsobiť, že časť sveta sa stane neobývateľnou.

V prvej časti šiestej hodnotiacej správy, ktorá bola zverejnená 9. augusta 2021, sa jasne uvádza, že „je zrejmé, že vplyvom človeka sa atmosféra, oceány a povrch pevniny oteplili“.

Článok aktualizovaný o upravený titulok, presnejšie formulácie v perexe a hlavnú fotografiu.

Fact Checker Logo
Pôvodne uverejnené tu.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.