Scroll Top

Tisková zpráva k mezinárodní konference #CIC2022 v Praze: Evropa proti informačnímu chaosu

cedmo-banners-1-5-1

U příležitosti prvního výročí založení CEDMO a pod záštitou českého předsednictví v Radě EU se v Praze, 22.-23. září 2022, uskuteční největší setkání zainteresovaných stran a klíčových aktérů v boji s jednotlivými typy informačních poruch, v čele s dezinformacemi, s cílem vytvořit prostor pro diskuzi nad zásadními otázkami dnešní doby. Konference pořádaná výzkumným konsorciem CEDMO přivítá mezi svými řečníky světové odborníky, zástupce EU a CEE, nevládní organizace, akademiky, novináře a legislativní a technologické experty.

NEJVĚTŠÍ STŘEDOEVROPSKÁ KONFERENCE O INFORMAČNÍCH

PORUCHÁCH V PRAZE

V Praze se 22. – 23. září 2022 uskuteční mezinárodní konference Evropa proti informačnímu chaosu (Europe Tackles Information Chaos) pořádaná výzkumným konsorciem CEDMO (Středoevropská observatoř digitálních médií) za účasti světových odborníků, zástupců EU a CEE, nevládních organizací, akademiků, novinářů a legislativních a technologických expertů.

U příležitosti prvního výročí založení CEDMO a pod záštitou českého předsednictví v Radě EU dojde k zatím největšímu setkání zainteresovaných stran a klíčových aktérů v boji s jednotlivými typy informačních poruch, v čele s dezinformacemi, s cílem vytvořit prostor pro diskuzi nad zásadními otázkami dnešní doby. Mezi řečníky uvítá publikum slavnostního zahájení čítající přes sto padesát účastníků například eurokomisařku Věru Jourovou, Jochena Spangenberga z německé veřejnoprávní rozhlasové a televizní stanice Deutsche Welle, předsedu Evropské platformy regulačních orgánů EPRA a ředitele Rady pro mediální služby ERGA Ľuboše Kukliše. Viceprezidentka Evropské komise pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová obecenstvo seznámí s úlohou EU v boji s dezinformacemi a představí konkrétní legislativní kroky, mimo jiné Zákon o digitálních službách (DSA): “DSA je zákonem, díky kterému budou velké platformy zodpovědnější. Nový Kodex proti dezinformacím na něj navazuje a zavazuje největší digitální hráče, jako je Google, Facebook, Twitter, TikTok nebo Microsoft k důrazné akci v klíčových oblastech, jako je zprůhlednění algoritmů, pomoc uživatelům kriticky posoudit informace, které vidí, odstranit finanční zisky z dezinformací a zajistit, aby dezinformace v jazycích, kterými mluví méně lidí, nebyly opomíjeny.”

Konferenci zahájí koordinátor projektu CEDMO, vysokoškolský učitel a novinář Václav Moravec v prvorepublikových prostorách Rezidence primátora hlavního města Prahy, kterou poskytlo k těmto účelům vedení hlavního města. Moderní a demokratické město stejně jako společnost čelí závažným rizikům a výzvám a vedení Prahy systematicky pracuje na efektivním a udržitelném řízení města. “Praha stále čelí následkům covidu a uprchlické krize spojené s válkou na Ukrajině. Ve všech případech se ukázalo, že řízení založené na datech je efektivnější než řízení založené na pocitech. Tvrdá data a ověřené informace jsou zároveň hlavní zbraní v boji s dezinformacemi, které se v souvislosti s covidem a válkou na Ukrajině šíří a podrývají soudržnost společnosti,” říká Zdeněk Hřib, primátor hlavního města Prahy. 

“Jednotlivé panely a akce v rámci této mezinárodní konference těží z práce týmů CEDMO a demonstrují efektivní spolupráci s dalšími regionálními centry evropské sítě podobných středisek, jako je CEDMO. V současné době se síť rozšiřuje i do Pobaltí a na Balkán, což umožní středoevropskému středisku hrát jedinečnou roli v propojování zkušeností v různých částech Evropy”, uvádí Václav Moravec k představení panelových prezentací a debat rozdělených do sedmi bloků, které se zabývají tématy, jako: dopad dezinformací na naši společnost, důležitost a metody ověřování faktů, čínská a ruská propaganda, technologie a umělá inteligence, metody zvyšování mediální gramotnosti, dezinformace versus svoboda tisku a epistemická demokracie.

V každém z jednotlivých panelů vystoupí řada zkušených expertů z oblasti médií, legislativy, sociálních a technických věd a jejich aplikací. V rámci panelu technologie a umělé inteligence mimo jiné představí členka strategické rady CEDMO z Kempelenova institutu inteligentních technologií (KInIT) Mária Bieliková dva evropské projekty a příklady využití technologií pro ověřování faktů. Jedním z témat panelu fact-checking jsou výzvy a poučení z krizí způsobených Covid-19 a válečným konfliktem na Ukrajině. Danny Kemp, válečný reportér AFP, přinese svědectví z Buči, Juliane von Reppert-Bismarck, zakladatelka Lie Detectors, seznámí účastníky panelu s vlivem epidemie Covid na mediální gramotnost. Alžběta Krausová, z Ústavu státu a práva AV ČR, se bude zabývat dopadem dezinformací na naši společnost otázkou, zda legislativa drží krok s technologickým pokrokem, dezinformační rizika spojená s čínskou propagandou bude téma evropského poslance Reinharda Bütikofera v panelu čínsko-ruská propaganda a její vliv, který v rámci konference pořádá Asociace mezinárodních otázek (AMO).

Realizace významné mezinárodní konference nejen středoevropského, ale i evropského významu by nebyla možná bez podpory vedení Univerzity Karlovy, hlavního města Prahy, Národního plánu obnovy (NPO) a partnerů CEDMO. Univerzitu Karlovu, hlavního koordinátora konsorcia CEDMO spojují s partnery konference mnohé dlouhodobé vize a přístupy. Jedním z nich je strategie udržitelnosti, která se v shoduje s Klimatickým plánem Prahy 2030, se strategií udržitelného rozvoje Městské knihovny v Praze, Univerzity Karlovy a pořádající agentury konference CIRA Advisory a v jejímž duchu je vedena i celá konference CIC2022, jak lze dohledat v Zásadách pro přípravu konference CIC2022.  Velké poděkování patří také společnosti Microsoft, partnerovi Univerzity Karlovy v posilování kybernetické bezpečnosti, vzdělávání a demokracie, která projektem DVDA (Demokratické hodnoty v digitální době) spolu se svými partnery jako je GLOBSEC, Euractiv a UCD (Dublin Centre for Digital Policy) přispívá ve zlepšování dopadu technologií na společnost a v boji s dezinformacemi. Nemenší dík patří společnosti IPSOS za provedení unikátního výzkumu, projektu Periculum na IPS FSV UK zaměřeného na studium umělé inteligence, bezpečnostního řádu a radikalizace jako současného projevu budoucích výzev a za finanční podporu EU CEF (2020-EU-IA-0267) a projektu reforem a investic České republiky, Národnímu plánu obnovy (NPO) financovanému z fondů EU Next Generation.

V případě otázek se obracejte na adresu [email protected].

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.