Scroll Top

Tlačová správa k medzinárodnej konferencii #CIC2022 v Prahe: Európa proti informačnému chaosu

cedmo-banners-1-5-1

Pri príležitosti prvého výročia založenia CEDMO a pod záštitou českého predsedníctva v Rade EÚ sa v Prahe, v dňoch 22. – 23. septembra 2022, uskutoční najväčšie stretnutie zainteresovaných strán a kľúčových aktérov v boji s jednotlivými typmi informačných porúch, na čele s dezinformáciami, s cieľom vytvoriť priestor pre diskusiu nad zásadnými otázkami dnešnej doby. Konferencia organizovaná výskumným konzorciom CEDMO privíta medzi svojimi rečníkmi svetových odborníkov, zástupcov EÚ a CEE, mimovládne organizácie, akademikov, novinárov a legislatívnych a technologických expertov.

Bratislava, Trnava 13. 9. 2022 – Poprední odborníci z vládnych aj mimovládnych organizácií, praxe a akademickej sféry sa stretnú na medzinárodnej konferencii v Prahe. Diskutovať budú o dezinformáciách a možnostiach ich eliminácie.

Konferenciu za účasti zástupcov EÚ, národnej vlády a hlavného mesta Českej republiky organizuje Stredoeurópske observatórium digitálnych médií (CEDMO) pod záštitou českého predsedníctva v Európskej únii. Za Slovenskú republiku CEDMO zastupujú Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM) a Kempelenov inštitút inteligentných technológií (KInIT).

Cieľom konferencie je zhromaždiť komunitu odborníkov zameranú na boj proti dezinformáciám v Európe a vytvoriť priestor na diskusiu kľúčových partnerov zastupujúcich EÚ, verejné inštitúcie, ako aj akademickú obec, súkromný sektor a neziskovú sféru.

Konferenciu vedie a aj zaháji koordinátor CEDMO, moderátor a vysokoškolský učiteľ Václav Moravec. Pozvanie na konferenciu o. i. prijali viceprezidentka Európskej komisie Věra Jourová, Jochen Spangenberg z Nemeckej verejnoprávnej rozhlasovej a televíznej spoločnosti Deutsche Welle, predseda Európskej platformy regulačných orgánov a riaditeľ Kancelárie Rady pre mediálne služby Ľuboš Kukliš, slovenský veľvyslanec v Českej republike Rastislav Káčer a ďalší poprední odborníci z oblasti digitálnych politík, mediálnej gramotnosti, umelej inteligencie a informačných technológií.

Účastníci budú tiež diskutovať o vplyve a regulácii dezinformácií, súčasnej úlohe médií v kontexte ruskej invázie na Ukrajinu, či o možnostiach znižovania negatívnych dopadov dezinformácií na spoločnosť.

„Polarizáciu spoločnosti a rastúcu nedôveru časti občanov k demokratickým hodnotám a princípom možno spájať s mediálnou a informačnou gramotnosťou. V samostatnom paneli sa preto budeme zaoberať tým, či je táto gramotnosť vhodným nástrojom na zvýšenie odolnosti voči hybridným hrozbám, sofistikovaným dezinformačným a propagandistickým stratégiám,“ uviedol Norbert Vrabec z Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.

Na konferencii budú predstavené aj dva nové európske projekty a príklady využitia umelej inteligencie pri overovaní faktov. Rozvoj technológií, najmä umelej inteligencie predstavuje príležitosť v boji proti dezinformáciám.

„Stredoeurópski overovatelia faktov sú extrémne preťažení, a preto vyvíjame nástroje umelej inteligencie, ktoré budú podporovať a do nejakej miery aj automatizovať overovanie faktov. V technologickom paneli budeme diskutovať s viacerými zahraničnými expertmi o výzvach overovania faktov, existujúcich nástrojoch pre fact-checkerov ako aj nástrojoch, na ktorých pracujeme v rámci projektu CEDMO,“ uviedla Mária Bieliková, členka Strategickej rady CEDMO z Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií.

Konferencia sa uskutoční v dňoch 22. – 23. 9. 2022 v Prahe a online. Bližšie informácie a program sú dostupné na stránke: https://cedmohub.eu/cedmo-international-conference 

Viac informácií poskytne:

UCM: Peter Krajčovič, [email protected] 

KInIT: Jakub Šimko, [email protected] 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.