Scroll Top

Członkowie naszego zespołu

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 80

Václav Moravec

główny koordynator

Václav jest głównym koordynatorem i przewodniczącym rady strategicznej konsorcjum CEDMO. Pracuje jako badacz w Instytucie Studiów Komunikacyjnych i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Karola oraz na Wydziale Produkcji FAMU w Pradze. Specjalizuje się w transformacji mediów audiowizualnych, etyce dziennikarskiej, zautomatyzowanym dziennikarstwie i dziennikarstwie sztucznej inteligencji. Jest głównym badaczem kilku europejskich i czeskich grantów badawczych (np. DIGITAL-2023-DEPLOY-04, projekt 101158609). Jest członkiem komitetu wykonawczego inicjatywy PRG.AI na rzecz sztucznej inteligencji.

hynek

Nik Hynek

kierownik działu badań

Prof. Nik Hynek, PhD (Bradford), jest badaczem społecznym pracującym w różnych dyscyplinach, tematach i metodach. Bada konfiguracje, w których bezpieczeństwo, przestrzenność i władza przecinają się, łączą i tworzą zinstytucjonalizowane złożone systemy i zespoły. Jest profesorem geografii politycznej i kulturowej, posiada habilitację z teorii polityki i doktorat z nauk o bezpieczeństwie. Był wizytującym naukowcem m.in. w Saltzman Institute for War and Peace Studies na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku, London School of Economics and Political Science, Australian National University, PRIO, Carleton University w Ottawie i Ritsumeikan University w Kioto.

Jego artykuły można znaleźć w Google Scholar, a jego książki na stronie autora w serwisie Amazon.

Anja

Anja Grabovac

kierownik projektu

Anja jest kierownikiem projektu w CEDMO. Wspiera sprawne prowadzenie działań i osiąganie wyników projektu oraz koordynuje działania związane z konsorcjum. Anja ma doświadczenie zarówno w sektorze prywatnym, jak i pozarządowym. Wcześniej zajmowała się personalistyką oraz zarządzaniem projektami związanych z procesem integracji europejskiej i dezinformacją dotyczącą regionu Bałkanów Zachodnich. Posiada tytuł magistra stosunków międzynarodowych i studiów europejskich i spędziła rok w Budapeszcie na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim (CEU).

tana-abrhamova-new-small (1)

Táňa Abrhámová

menedżer komunikacji

Táňa od lutego 2024 r. jest kierowniczką ds. komunikacji CEDMO. Ma 15-letnie doświadczenie w public relations, reklamie i mediach – zarówno w sferze korporacyjnej, jak i non-profit. Przed dołączeniem do CEDMO przez kilka lat pracowała w People in Need, gdzie kierowała zespołem medialnym programu edukacyjnego One World in Schools i koordynowała komunikację dla czeskiego konsorcjum Safer Internet Center. Ukończyła ekonomię biznesu i zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Pradze, ze specjalizacją w dziennikarstwie ekonomicznym.

Monika Balcová (1) copy

Monika Balcová

digital media manager

Monika zajmuje stanowisko Digital Media Managera i jest odpowiedzialna za zarządzanie profilami CEDMO w mediach społecznościowych. Wcześniej zdobywała doświadczenie w dziedzinie komunikacji w Komisji Europejskiej, zarówno w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Bratysławie, jak i jako stażystka w biurze Dyrektora Generalnego ds. Komunikacji. Monika zdobyła również cenne doświadczenie zawodowe w organizacji humanitarnej People in Peril. Specjalizuje się w efektywnej komunikacji i skutecznym reagowaniu na dezinformację. Posiada tytuł licencjata w dziedzinie stosunków międzynarodowych i studiów europejskich. Obecnie kończy studia magisterskie z europeistyki na Uniwersytecie Masaryka w Brnie.

Beáta Gavurová copy

Beáta Gavurová

zastępca dyrektora badań

Beáta jest profesorem i badaczem w Centrum Stosowanych Badań Ekonomicznych na Uniwersytecie Tomáša Baty w Zlinie. Jej zainteresowania zawodowe obejmują tematy związane z rozwojem modeli i metod tworzenia polityk publicznych, a także mechanizmów ich oceny. W swoim obszarze badawczym jest aktywnie zaangażowana w kwestie dysproporcji regionalnych w wymiarze makroekonomicznym i mikroekonomicznym, proces informatyzacji i standaryzacji w różnych sektorach oraz zrównoważony rozwój systemów gospodarczych i społecznych na poziomie krajowym i międzynarodowym. Współpracuje z instytucjami w zakresie przygotowywania planów działań i strategii w obszarze informatyzacji, rozwoju regionalnego, polityki inwestycyjnej i środowiskowej oraz zdrowia publicznego. Jest autorką i współautorką ponad 480 publikacji. W CEDMO jest odpowiedzialna za koordynację i realizację grantów międzynarodowych.

Lukáš Kutil (1) copy

Lukáš Kutil

analityk danych

Lukáš jest analitykiem danych w podłużnym badaniu panelowym CEDMO Trends. Ma doświadczenie w badaniach teoretycznych w sektorze publicznym oraz w badaniach stosowanych i rynkowych w sektorze prywatnym. Z wykształcenia jest psychologiem i wcześniej pracował w badaniach klinicznych i diagnostyce psychologicznej. Ponadto jest zaangażowany w zarządzanie projektami i jest członkiem grupy metodologicznej odpowiedzialnej za rozwój kwestionariusza, w tym wdrażanie strategii długoterminowych.

Karolína Gawlowská copy

Karolína Gawlowská

specjalista grafiki i IT

Karolína pracuje jako specjalista IT z naciskiem na projektowanie graficzne. Ma doświadczenie w sektorze prywatnym jako grafik, programista i administrator aplikacji internetowych. Pracuje z oprogramowaniem takim jak Figma, Affinity Photo, VS Code i innymi. W swojej pracy logicznie wykorzystuje różnorodne narzędzia sztucznej inteligencji i biegle posługuje się kilkoma językami programowania (Python, Java, C, R, SQL i języki programowania stron internetowych). Ukończyła informatykę na Uniwersytecie Karola w Pradze.

Michal Šenk copy

Michal Šenk

badania nad bezpieczeństwem i technologiami cyfrowymi

Michal jest badaczem w CEDMO i doktorantem na Wydziale Studiów nad Bezpieczeństwem, na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Karola. W CEDMO specjalizuje się w kwestiach od wojny hybrydowej, przez wybory w regionie Europy Środkowej, po wpływ technologii na społeczeństwo i bezpieczeństwo. Wlatach 2023-2024 Michał reprezentował CEDMO w grupie roboczej EDMO  wyborów europejskich w 2024 r. W swojej pracy akademickiej Michał bada brytyjską i amerykańską hegemonię, realizm polityczny i teorię stosunków międzynarodowych.

Vanda Bostikova (1) copy

Vanda Boštíková

badania nad dezinformacją związaną z biomedycyną

Vanda analizuje dezinformacje i misinformacje z dziedziny biomedycyny dla rubryki Ziarenka Kawy. Jej doświadczenie i kontakty zdobyte podczas wielu lat pracy dla amerykańskich uniwersytetów (University of Iowa, Emory University) i CDC w Atlancie pozwalają jej poruszać się i porównywać kwestie zdrowia publicznego i bezpieczeństwa nie tylko w środowisku europejskim, ale także amerykańskim. Opublikowała ponad 150 artykułów, w tym wkłady do międzynarodowych monografii, indeksowanych w bazach danych Scopus i Web of Science. Wykładała na Uniwersytecie Karola i Uniwersytecie Obrony, a także na wielu międzynarodowych konferencjach. Jest autorką książki Infekcje wirusowe.

Aleš Macela copy

Aleš Macela

badania nad dezinformacją związaną z opieką zdrowotną i chorobami zakaźnymi

Aleš Macela jest emerytowanym profesorem na Uniwersytecie Obrony w Brnie. Jego prace badawcze w dziedzinie biologii infekcji koncentrują się na wczesnych etapach interakcji między gospodarzem a patogenem, ze szczególnym zainteresowaniem wczesnymi naturalnymi odpowiedziami immunologicznymi gospodarza. Był również zaangażowany w podstawowe badania nad biologicznymi modyfikatorami odpowiedzi. Opublikował ponad 60 artykułów w międzynarodowych czasopismach naukowych (patrz Web of Knowledge). W ramach projektu CEDMO prof. Macela pracował nad kwestią dezinformacji w opiece zdrowotnej w zakresie ochrony przed chorobami zakaźnymi i niezakaźnymi. Wiąże się to z jego zainteresowaniem kwestiami stresu, ponieważ dezinformacja jest istotnym czynnikiem stresogennym.

Petr Gongala copy

Petr Gongala

weryfikacja faktów

Petr Gongala jest koordynatorem Demagog.cz, projektu skupiającego się na weryfikacji faktów w Czechach. Pracował jako weryfikator faktów, był autorem publikacji śledzących obietnice polityków i tworzył aplikacje do głosowania w ramach zespołu KohoVolit.eu. Oprócz aktywizmu, Petr był zaangażowany w badania polityczne jako analityk ilościowy skoncentrowany na geostatystyce i analizie predykcyjnej głosowania. Jest również starszym analitykiem w IDC, gdzie pracuje z dużymi zbiorami danych w zaawansowanych modelach statystycznych, projektując interaktywne mapy i prezentacje wyników statystycznych.

Jocelyne_Zablit_v2

Joyce Zablit

sprawdzanie faktów

Jocelyne jest zaangażowana w sprawdzaniu faktów w CEDMO. Jest również kierowniczką projektu i dziennikarką AFP z ponad 30-letnim doświadczeniem zawodowym. Obecnie prowadzi kilka projektów w Europie koncentrujących się na werifikacji faktów i dezinformacji. Podczas swojej kariery w AFP zarządzała kilkoma biurami. Ostatnio pełniła funkcję szefa biura na zachodnim wybrzeżu z siedzibą w Los Angeles. Wcześniej pracowała jako szefowa angielskiego biura AFP w Europie i Afryce, szefowa biura AFP w Bejrucie, korespondentka ds. europejskich, a następnie redaktorka ds. stylu życia w Waszyngtonie.

Karina Stasiuk-Krajewska

Karina Stasiuk-Krajewska

badacz wpływu dezinformacji na społeczeństwo

Profesor Karina Stasiuk-Krajewska jest medioznawcą specjalizującym się w teorii mediów i etyce komunikacji profesjonalnej. Jest autorką ponad 100 publikacji, głównie w języku polskim, w tym trzech książek. Jej badania koncentrują się na teorii i aksjologii komunikacji i mediów masowych. Interesuje się także profesjonalizacją różnych gałęzi komunikacji społecznej, zwłaszcza dziennikarstwa i public relations, oraz teorią i metodologią analizy dyskursu w podejściach rozwijanych przez Foucaulta, Laclaua i Mouffe.

Maria_Bielikova_v2

Mária Bieliková

AI fact-checking

Mária jest dyrektorem generalnym i badaczem w Kempelen Institute for Intelligent Technologies (KInIT) w Bratysławie. Jest byłym członkiem grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. sztucznej inteligencji powołanej przez Komisję Europejską i nadal jest zaangażowana w krajowe i europejskie dyskusje na temat godnej zaufania sztucznej inteligencji. Obecnie przewodniczy Stałemu Komitetowi ds. Etyki i Regulacji Sztucznej Inteligencji ustanowionemu przez słowackie Ministerstwo Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyki. Badania Márii koncentrują się na analizie interakcji człowiek-komputer, uczeniu maszynowym z ograniczonymi źródłami danych oraz obszarze wiarygodności informacji w sieci. Jej artykuły można znaleźć tutaj.

A_B0A6551 Lucie Stastna 2

Lucie Šťastná

umiejętność korzystania z mediów

Lucie pracuje nad umiejętnością korzystania z mediów w ramach projektu CEDMO. Pracuje również jako badacz w Instytucie Studiów nad Komunikacją i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Karola (grupa MIRA). Koncentruje się głównie na umiejętności korzystania z mediów, edukacji medialnej i mediacji rodzicielskiej. Od ponad dziesięciu lat jest zaangażowana w różne projekty w tej dziedzinie. W latach 2015-2018 prowadziła lub współprowadziła projekty badawcze, które śledziły różne obszary umiejętności korzystania z mediów w Czechach. W latach 2018-2020 kierowała częścią projektu “Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych” na Wydziale Edukacji Uniwersytetu Karola, koncentrując się na edukacji przedszkolnej. W latach 2017-2018 współorganizowała seminaria eksperckie w Senacie Parlamentu Republiki Czeskiej poświęcone dyskusji na temat przyszłości czeskiej edukacji medialnej.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.