Scroll Top

Posty o pomyśle zakazu mięsa i samochodów w inteligentnych miastach są mylące

Posty o pomyśle zakazu mięsa i samochodów w inteligentnych miastach są mylące - Featured image

Author(s): Natalia SAWKA / Daniel FUNKE / Anna HOLLINGSWORTH / AFP USA / AFP Finlandia

Szeroko rozpowszechniane treści w mediach społecznościowych utrzymują, że celem propozycji wspieranej przez Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) jest ograniczenie spożywania mięsa, nabiału oraz posiadania prywatnych samochodów w 14 amerykańskich miastach do 2030 roku pod pretekstem walki ze zmianą klimatu. Treści te odwołują się do raportu opublikowanego przez C40, czyli międzynarodową sieć miast, której celem jest przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu. Sieć ta pojawiła się na wydarzeniu organizowanym przez Światowe Forum Ekonomiczne, a jej artykuły były publikowane na portalu WEF.

„14 miast USA podpisało traktat WEF zakazujący mięsa, nabiału i prywatnych samochodów do 2030 roku” – czytamy w treści udostępnionej na platformie X (dawniej Twitter) 22 sierpnia 2023, która była podawana dalej 250 razy. Podobne posty były także udostepniane na Facebooku.

   
Zrzut ekranu z Twittera wykonany 31 sierpnia 2023 roku

Treści w mediach społecznościowych odsyłają do artykułu opublikowanego na stronie „People’s Voice” 20 sierpnia 2023 roku. Strona ta ma na koncie publikowanie treści spiskowych wymierzonych w WEF. Agencja AFP obaliła już wcześniej kilka teorii, które opierały się na publikacjach tej strony (1, 2, 3). Podobne treści były także udostępniane w języku angielskim i fińskim.

W artykule możemy przeczytać, że „14 amerykańskich miast podpisało porozumienie Światowego Forum Ekonomicznego, które prawnie zobowiązuje je do wprowadzenia zakazu spożywania mięsa, nabiału i posiadania prywatnych pojazdów do 2030 roku”.

Amerykańskie miasta, takie jak Austin, Los Angeles, Nowy Jork i San Francisco, są częścią klimatycznej grupy „C40 Cities Climate Leadership Group”, której celem jest badanie politycznych inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu. W artykule przytoczono ich członkostwo w tej grupie jako dowód na ich zaangażowanie w osiągnięcie celów „Światowego Forum Ekonomicznego dotyczących znaczącego zmniejszenia populacji do roku 2030”.

Co więcej, artykuł sugeruje, że te środki mają być kontynuacją planów restrukturyzacji społeczeństw po pandemii Covid-19 w celu wprowadzenia tzw. „kontroli społecznej”.

C40 to międzynarodowa organizacja, która zrzesza prawie sto miast członkowskich, w tym czternaście miast amerykańskich, o których mowa w fałszywych twierdzeniach. Można to potwierdzić dzięki mapie dostępnej na stronie organizacji. Co więcej, burmistrzowie miast członkowskich C40 mieli okazję przemawiać na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, co można zweryfikować na oficjalnej stronie internetowej WEF.

„Nie jest to plan miast”

Artykuł odnosi się do „raportu”, w którym omawiane są cele „oparte na przyszłej wizji produkcji oszczędzającej  zasoby i szeroko zakrojonych zmian w wyborach konsumenckich”. Raport ten został zidentyfikowany jako „The Future of Urban Consumption in a 1.5°C World” (ang. Przyszłość miejskiej konsumpcji w świecie 1,5°C).

Raport z czerwca 2019 roku jest dostępny na stronie internetowej C40 (wersja zarchiwizowana).

W raporcie, o którym mowa w artykule „People’s Voice”, nie ma wzmianki o obowiązkowych limitach dotyczących mięsa, nabiału i prywatnych samochodów. W rzeczywistości badanie – które było prowadzone przy współpracy między miastami C40, Arup oraz Uniwersytetem w Leeds – modelowało, w jaki sposób pięć różnych serii działań wpłynęłoby na postęp globalnego ocieplenia.

Analiza zawarta w raporcie C40 dotyczy tak naprawdę różnych sposobów redukcji globalnych emisji gazów cieplarnianych poprzez zmiany w sektorze „produkcji i konsumpcji żywności, budynków i infrastruktury, transporcie prywatnym, lotnictwie, odzieży i tekstyliów oraz w elektronice i sprzęcie AGD”. W raporcie zaprezentowane są zarówno „progresywne”, jak i „ambitne” cele na rok 2030, które mają przyczynić się do ograniczenia wpływu zmian klimatycznych.

Jeden z zaproponowanych modeli faktycznie zakłada cele wymienione w artykule. W odniesieniu do żywności (patrz strona 78), cel ten zakłada redukcję do zera spożycia mięsa i nabiału na osobę rocznie. Jeśli chodzi o odzież, to cel ten ogranicza liczbę nowych ubrań do trzech sztuk na osobę rocznie (patrz strona 82). Jeśli chodzi o transport, to ambitny poziom docelowy zakłada osiągnięcie zera prywatnych pojazdów do roku 2030 (patrz strona 86).

Należy podkreślić, że liczby i cele zaprezentowane w raporcie nie są ustalane jako polityka obowiązująca w miastach C40 w przyszłości, wbrew temu, co sugeruje artykuł.

W raporcie wyraźnie zaznaczono, że „celem nie jest wprowadzenie tych bardziej ambitnych celów w miastach C40 w sposób masowy, ale raczej uwzględnienie ich jako zestawu punktów odniesienia. Mają one służyć jako punkty wyjścia, nad którymi miasta i inne podmioty mogą się zastanowić, rozważając różne alternatywy redukcji emisji i planując długoterminowe wizje rozwoju miejskiego”.

Zrzut ekranu celów związanych z żywniością raportu C40, wykonano 28 sierpnia 2023 roku
Zrzut ekranu celów związanych z żywniością raportu C40, wykonano 28 sierpnia 2023 roku

AFP zajmowała się już wcześniej podobnymi twierdzeniami o zakazie spożycia mięsa (1, 2). Artykuł „People’s Voice” podważa je i podkreśla, że nie fałszuje ich twierdzeń.

WEF, międzynarodowa organizacja pozarządowa, która co roku spotyka się w Davos w Szwajcarii, jest częstym celem dezinformacji. AFP wcześniej obaliła twierdzenia mówiące o tym, że organizacja chce zakazać jajek, czy, że małżonka szefa WEF napisała książkę z przepisami na potrawy z insektów.

Grupa C40, która działa oddzielnie i niezależnie od WEF, potwierdziła, że raport „jest analizą emisji opartych na konsumpcji w miastach C40 – a nie planem przyjęcia przez miasta, nie mówiąc już o prawnie wiążącym traktacie”.

„To nie jest plan, który miasta mają przyjąć. To indywidualna sprawa każdego, jakie wybory podejmuje dotyczące swojego stylu życia, włączając w to rodzaj spożywanej żywności i preferowany środek transportu” – powiedział rzecznik G40 w e-mailu 29 sierpnia.

Miasto Austin wymienione w artykule, potwierdziło, że „nie ma planów zakazu mięsa, nabiału ani prywatnych pojazdów do roku 2030” – co powiedział agencji AFP Shannon Stewart, menedżer ds. komunikacji.

Światowe Forum Ekonomiczne częstym celem dezinformacji

W artykule są również twierdzenia na temat Światowego Forum Ekonomiczego, według których idea Wielkiego Resetu forum dotyczy „kontroli społecznej”.

Wielki Reset to koncepcja zapoczątkowana przez Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) i brytyjskiego króla Karola, która zakłada przekształcenie globalnej gospodarki, bazując na zasadach sprawiedliwości ekonomicznej i zrównoważonego rozwoju środowiskowego po pandemii Covid-19. Jednakże termin „Wielki Reset” stał się również popularnym tematem w teoriach spiskowych wymierzonych w WEF, sugerujących, iż jest to spisek globalnej elity mający na celu zdobycie dominacji nad światem.

AFP wykazało również, że nie ma dowodów na to, by WEF opowiadało się za zniesieniem własności prywatnej, wbrew temu, co mówią twierdzenia w postach.

Fact Checker Logo
Pierwotnie opublikowane tutaj.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.