Scroll Top

Bádateľ dezinformuje o žalobe EÚ na Maďarsko kvôli zákonu proti LGBTI+ ľuďom

ZalobaEU

Author(s): Katarína Drevená, Infosecurity.sk

Stránka Bádateľ dezinformuje o žalobe EÚ voči Budapešti, ktorá sa týka zákona namiereného voči LGBTI+ ľuďom. Maďarský zákon porušuje podľa Európskej komisie pravidlá vnútorného trhu EÚ, základné práva jednotlivcov a hodnoty EÚ.

Portál Badatel.net zverejnil 23. apríla 2023 dezinformačný článok s názvom „Európska únia sa vyhráža Maďarsku potrestaním kvôli zákazu propagácie pedofílie na školách“.

Článok odkazuje na maďarský zákon zakazujúci obsah, ktorý „propaguje alebo zobrazuje“ to, čo označuje ako „odchýlku od vlastnej identity zodpovedajúcej pohlaviu pri narodení, zmenu pohlavia alebo homosexualitu“ u maloletých. Legislatívu Európska komisia (EK) vyhodnotila ako porušujúcu pravidlá EÚ, a preto minulý rok postúpila Budapešť Európskemu súdnemu dvoru (ESD).

Podľa Bádateľa sa „Európska únia dušuje, že potrestá Maďarsko a zbaví matky a otcov ich rodičovských práv po tom, čo maďarská vláda schválila zákon zakazujúci vyučovanie propagandy pedofílie na školách.“ Článok tak dezinterepretuje nielen to, v čom spočíva žaloba na Maďarsko, ale po vzore Orbána vytvára nepravdivé spojenie medzi homosexualitou a pedofíliou.

Maďarský zákon je namierený voči LGBTI+ ľuďom

Budapešť spomínaný zákon schválila v júni 2021. Zameriava sa na sprísnenie trestov pre odsúdených pedofilov a zároveň zakazuje zobrazovanie alebo propagáciu homosexuality a zmeny pohlavia medzi osobami mladšími ako 18 rokov. Výrazne tak ovplyvňuje zobrazovanie témy v mediálnom prostredí a vo vzdelávacích materiáloch určených pre školy.

Podľa maďarskej vlády cieľom zákona nie je zameriavať sa na LGBTI+ komunitu, ale chrániť deti. Orbán tento právny predpis obhajoval slovami: „Rodová propaganda nie je len dúhovým táraním, ale najväčšou hrozbou, ktorá prenasleduje naše deti. Chceme, aby naše deti zostali na pokoji. Takéto veci nemajú v Maďarsku miesto, a najmä nie v našich školách.

Podľa odborníkov na ľudské práva však maďarská legislatíva zámerne prirovnáva homosexualitu k pedofílii, čím posilňuje škodlivé stereotypy. To Budapešti vytýkajú aj európske krajiny, keďže deklarovaný cieľ legislatívy – posilniť ochranu detí pred sexuálnymi delikventmi – nemá s homosexualitou nič spoločné.

Maďarské skupiny na ochranu práv ďalej tvrdia, že zákon „vážne obmedzuje slobodu prejavu a práva detí“, keďže im sťažuje prístup k základným informáciám a vytvára nevhodné prostredie na diskusiu o vnútornom prežívaní mladých ľudí.

Hatter Society, maďarská skupina na ochranu práv, uvádza: „Z maďarských LGBTQI ľudí 42 % uvažovalo o samovražde a 30 % sa o ňu pokúsilo. LGBTQI mládež pácha samovraždu väčšinou preto, lebo svoju situáciu považuje za beznádejnú: vylúčenie a obťažovanie, ktoré zažívajú, považujú za neznesiteľné. Maďarsko teraz plánuje utrpenie LGBTQI mládeže ešte zintenzívniť.“

Podľa štúdie, ktorú vyhotovila Hatter Society, LGBTI+ študenti v Maďarsku sú v školách často slovne obťažovaní a vystavení fyzickému násiliu kvôli svojej sexuálnej orientácii, rodovej identite alebo rodovému sebavyjadreniu. V správe sa uvádza, že takíto študenti sú nezriedka „bití, kopaní alebo zranení“.

Tomu, že nejde o obyčajnú „ochranu“ detí na školách, ako sa snaží presvedčiť článok na Badatel.net či samotné Maďarsko, ale o cielenú kampaň namierenú voči LGBTI+ ľuďom, nasvedčujú aj ďalšie maďarské zákony prijaté Orbánovou vládou. V roku 2020 Budapešť zakázala párom rovnakého pohlavia adoptovať si deti a prijala zákon, ktorý bráni ľuďom legálne si zmeniť pohlavie. Za Orbána Maďarsko taktiež zmenilo ústavu tak, aby sa manželstvo definovalo výhradne ako zväzok medzi mužom a ženou.

15 členských krajín sa pridalo k žalobe Európskej komisie voči Maďarsku

Schválenie maďarského zákona vyvolalo silnú politickú odozvu. Skupina 17 krajín EÚ v reakcii na legislatívu Budapešti podpísala spoločný list na obranu LGBTI+ komunity. Táto otázka bola následne zaradená do programu summitu EÚ. Bolo to prvýkrát, čo sa práva LGBTI+ dostali do centra pozornosti Európskej rady. Podporu Maďarsku vyjadrilo na summite len Poľsko, ostatné krajiny sa postavili proti alebo sa nevyjadrili.

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) po schválení maďarského zákona v lete 2021 namietali, že porušuje „hodnoty, zásady a právo EÚ“. EP dodal, že zákon je „ďalším zámerným a premysleným príkladom postupnej demontáže základných práv v Maďarsku“. Za uznesenie hlasovalo 459 poslancov, 147 bolo proti a 58 sa zdržalo hlasovania.

EP vyzval EK, aby využila nový nástroj, ktorý umožňuje EÚ znížiť rozpočtové prostriedky členským štátom v rozpore s princípmi právneho štátu. Europarlament zároveň vyzval na právne kroky proti maďarskej pravicovej nacionalistickej vláde na ESD.

EK v polovici 2022 postúpila Maďarsko na ESD v súvislosti so zákonom proti LGBTI+ ľuďom. Komisia zdôvodňuje, že zákon porušuje viaceré pravidlá vnútorného trhu EÚ, základné práva jednotlivcov a hodnoty EÚ. K súdnemu konaniu proti maďarskému zákonu sa pripojilo celkovo 15 krajín EÚ. Tie budú spolu s EP vystupovať ako tretie strany v súdnom procese. Slovensko medzi nimi nie je.

Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová ešte pred prijatím maďarského zákona povedala: „Tento maďarský zákon je hanbou. Návrh zákona jasne diskriminuje ľudí na základe ich sexuálnej orientácie a je v rozpore so všetkými základnými hodnotami Európskej únie: ide o ľudskú dôstojnosť, rovnosť a základné ľudské práva. Preto nebudeme robiť kompromisy v súvislosti s týmito zásadami.

Vstupom do EÚ sa krajiny zaviazali dodržiavať pravidlá spoločenstva

Článok na Badetel.net vo svojom článku nekriticky prebral rétoriku Budapešti, ktorá sa nebojí obviňovať EK z „vydierania“. Krajiny EÚ však nemôžu využívať len výhody Únie, k členstvu v spoločenstve sa viažu aj pravidlá a povinnosti. Tie sú ukotvené v zmluvách, ale aj ďalších právnych predpisoch a judikatúrach, ktorými sú viazaní všetci členovia EÚ. Spoločne sú známe ako „acquis communautaire“. Európske inštitúcie dohliadajú na to, aby boli pravidlá dodržiavané.

Predpisy EÚ majú zabezpečiť, aby všetky členské štáty dodržiavali spoločné hodnoty a ciele EÚ vrátane hospodárskej integrácie, ochrany ľudských práv a dodržiavania zásad právneho štátu. V prípade, že krajina poruší niektoré z týchto pravidiel, EK – ako strážkyňa zmlúv – je povinná nadviazať dialóg s porušovateľom.

Ak nedôjde k uspokojivým výsledkom, EK začne formálne konanie o porušení právnych predpisov. To môže vyústiť až do súdneho konania na ESD, ktorý môže uložiť finančné sankcie a zmeny vnútroštátnych právnych predpisov.

K takémuto procesu dochádza momentálne voči Maďarsku. Nejde teda o žiadne „spiknutie liberálno-progresívnych vlád“ či „vydieranie“ alebo „vyhrážanie“ zo strany EÚ, ale o legálny proces. Ten je ukotvený v zmluvách EÚ, ktoré podpísalo a zaviazalo sa dodržiavať aj Maďarsko.

Článok na Badatel.net, po vzore Orbána, reprodukuje manipulačnú rétoriku, ktorá spája homosexualitu s pedofíliou. Medzi nimi však neexistuje žiadne explicitné spojenie, pedofília sa môže objaviť v homosexuálnej aj heterosexuálnej komunite. Nick Morrow, zástupca riaditeľa pre komunikáciu v Human Rights Campaign, uviedol: „Hnutie LGBTQ absolútne odmieta akékoľvek náznaky, že naša komunita je spojená s nekonsenzuálnym medziľudským správaním vrátane hrozných činov pedofilov.

Vzhľadom na to, že podľa európskych inštitúcií Maďarsko porušuje základné pravidlá EÚ a Budapešť nechce žiadnym spôsobom ustúpiť, je prirodzené, že bola podaná žaloba. Nejde o snahu „zbaviť matky a otcov ich rodičovských práv“, ale o navrátenie práv tým, ktorí o ne podľa EÚ prišli. O tom teraz bude rozhodovať nezávislý a nestranný súd.

Budapešť zároveň veľmi rada ukazuje na údajné krivdy, ktoré sú voči nej páchané, avšak nespomína, aké výhody jej z členstva plynú. Maďarsko napríklad patrí medzi „čistých prijímateľov“ z rozpočtu EÚ. To znamená, že krajina výrazne viac finančných prostriedkov z EÚ dostáva ako dáva.

Fact Checker Logo
Pôvodne uverejnené tu.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.